İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

UMUDUM ÖĞRETMENİM

PROJENİN AMACI

Bu projeyle, İstanbul'da bulunan ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitim koçluğu yöntemi ile desteklenerek öğrencilerin çok yönlü gelişimi sağlanarak akademik başarılarının artırılması hedeflemektedir. Ayrıca proje kapsamında anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza, ailelerine, akranlarına ve öğretmenlerine eğitim faaliyetleriyle birlikte farkındalık çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanlarda çeşitli problemler yaşayan yetim/öksüz çocukların; kendilerine ve çevrelerine olan güvenlerini artırmak, aileleri ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirebilmelerini sağlamak, sosyal-duygusal becerilerini artırmak ve yas süreçlerinde yanlarında olmak projenin amaçları arasındadır.

PROJENİN GEREKÇESİ

Türkiye'de eğitimde her bireye fırsat ve imkân eşitliği sağlanması amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile yasal temellere dayandırılmıştır. Bu bağlamda eğitimde genellik ve eşitlik ilkesine göre; her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğrenim ve eğitim hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Kaynaştırma genelgesinde ise (a) Kanun'un 7'nci maddesinin "Eğitim Hakkı" ile 8'inci maddesinin "Fırsat ve İmkân Eşitliği" başlığı altında, "Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." hükmü yer almıştır.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 2019-2023 stratejik planının4.1nolu hedefi ''özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar'', eylem planının 4.1.1.1 ''özel politika gerektiren grupların (kız çocukları, çalıştırılan-çalışan çocuklar,  hastanede yatan çocuklar, bağımlı çocuklar, anne ve/veya babasını kaybetmiş çocuklar, anne ve/veya baba yoksunu çocuklar vs. eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik projeler geliştirilecek ve protokoller yapılacaktır.'' maddesine göre özel politikalar gerektiren öğrencilerin desteklenmesi öngörülmektedir.

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

ü  İstanbul Valiliği

ü  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

ü  İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

ü  İlçe RAM Müdürlükleri

ü  Yerel Yönetimler

ü  Sivil Toplum Kuruluşları

ü  Üniversiteler

KAPSAM

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı devlet okullarındaki ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ile onların öğretmen ve velilerini kapsar.

UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

PROJE İLETİŞİM

umudumogretmenim@gmail.com

Twitter @umudumogretmen1

İnstegram umudumogretmenim2018

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.