İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL FİKİRLERDEN TEMEL BİLİMLERE BİLİM OLİMPİYATLARI PROJESİ

PROJENİN AMACI

 Projenin amacı,bilim olimpiyatları faaliyetleriyle yarışmalarının içeriğini ve önemini anlatmak,  bilim olimpiyatlarına katılımın artarak yaygınlık kazanmasını sağlamak, bütün bilim dallarının temelini oluşturan matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde ileri düzey çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençleri erken yaşlarda keşfederek onlara fırsat tanımak; öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılarak temel bilimlerin sevdirilmesini sağlamaktır.

Bu çerçevede, ulusal/uluslararası yarışmalara katılım sağlamak/düzenlemek,uluslararası yarışmalara katılarak ülkemizin matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde varlığını dünyaya duyurmak ama aynı zamanda matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojilerinde dünyadaki çalışmaların yakından izlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin bilim olimpiyatlarına iştirak etmelerini, ilerleyen yıllarda tüm resmî ve özel okullar ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılacak çalışmaların daha işlevsel hâle gelmesine katkı sunmak.

PROJENİN GEREKÇESİ

Öğrencilerin, üniversitelerde temel bilimleri çok tercih etmediği, bu konuda bir sıkıntı olduğu görülüyor. Hâlbuki matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler yüzyıllardır devam eden medeniyetin temel taşlarıdır. Hayatımızı daha iyi sürdürebilmemiz ve çevremizde yaşananları ve bulunduğumuz evreni daha iyi anlayabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız var.  Mesela teknolojiyi bunun çıktılarıyla geliştiriyoruz. Temel bilimlerde son yıllarda yaşanan olumsuz durum hemen herkesi endişelendiriyor, dolayısıyla ortaokul ve lise sürecinde bu alanlara yönelik bazı çalışmalar yapmak durumundayız. Çünkü temel bilimlerde sorun, üniversitelerde kontenjanların dolmaması ve dolsa bile taban puanın çok düşük biçimde olması şeklinde kendisini gösteriyor.

 İlgili çalışmalar yapılıp gerekli tedbirler alınmadığı takdirde ileride geri dönülmesi mümkün olmayacak hatalar ortaya çıkabilir. Temel bilimlerdeki temel problemimiz, merak uyandıramamak oysa merak uyandırmak her çalışma için en önemli nokta. İşte bu bağlamda hayata geçirilen Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Bilim Olimpiyatları Projesi öğrencilerimizi bu alanlara yöneltmenin gerekli olduğu düşüncesinden yola çıkılarak hazırlandı. Öğrencilerimizi matematik, fizik, kimya başta olmak üzere temel bilimler alanına yönelten en önemli unsurlardan biri takım çalışmasıdır. Bu çerçevedeki bilim olimpiyatları, öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmek, öğrencilerin bu alanda yeteneklerini değerlendirmek ve geliştirmek en önemlisi de onları temel bilimler lisans eğitimi veren programlara yönlendirmenin önemli olduğunun fark edilmesiyle hazırlandı. Projemiz konunun uzmanlarıyla, akademisyenlerle birlikte çalışarak, bir ülkenin eğitiminin olmazsa olmazı olan temel bilimleri yaygınlaştırma sürecine katkı sunacaktır

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR

ü  İstanbul Valiliği

ü  İl Millî Eğitim Müdürlüğü

ü  İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

ü  Üniversiteler

ü  Akademisyenler

PROJENİN KAPSAMI

Proje, İstanbul'daki tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde uygulanacaktır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezleri,  bu okullarda öğrenim gören yetenekli öğrenciler ve gönüllü öğretmenler projeye katılabilecektir.

UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.