İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ULUSAL KONGRESİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi düzenliyor.
EĞİTİMDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI ULUSAL KONGRESİ

Her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitime erişim süreçlerinde farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından birinin ölçme değerlendirme alanında olduğu bilinmektedir. Nitekim Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesiyle sınav baskısının etkili olduğu bir ölçme değerlendirme ve kademeler arası geçiş sisteminden çocuğun yapabilirliğini ortaya çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen bir dönüşüm hedefleniyor. Bu çerçevede yeterlilik temelli ölçme değerlendirme sistemi kurulması, sınavla öğrenci alan okul oranının azaltılması, tüm okullarda niteliğin artırılması gibi adımların atılması öngörülüyor.

Güçlü Yarınlar İçin Hep Birlikte

Tüm bunların gerçekleşebilmesi için eğitimde ölçme değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme değerlendirme uygulayıcılarının bilgilerini, akademik çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini paylaşmaları hayati derecede önemlidir. Bu amaçla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde, 29-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi düzenleniyor. Kongre salgın şartlarından dolayı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışına Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Melih Bulu, Ölçme Değerlendirme Genel Müdürümüz Sayın Dr. Sadri Şensoy ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı katılacak. 

Ölçme ve değerlendirme alanında çalışan akademisyen, öğretmen, uzman ve ölçme değerlendirme uygulayıcıları tarafından bilgi, akademik çalışma ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amaçlanan kongrede çağrılı konuşmacıların yanı sıra paneller, çalıştaylar düzenlenecek, bildiri ve poster sunumları yapılacak.

Altı Tema Çerçevesinde Paylaşımlar Yapılacak

Kongrede ölçme değerlendirme alanındaki uygulama çalışmalarının uzaktan eğitim dönemiyle önem kazanan dijital (e) ölçme değerlendirme, veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme değerlendirme, geniş ölçekli testler üzerinde ele alınacak konular arasında bulunuyor. Yanı sıra sınıf içi ölçme değerlendirme iyi örnek uygulamaları, ölçme değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar ve bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi şeklinde altı tema çerçevesinde paylaşılması hedefleniyor. Farklı temalar etrafında yapılacak sunum ve karşılaştırmaların, ölçme değerlendirmede iyi uygulamaların incelenmesinin yolunu açarak Türkiye'deki ölçme değerlendirme süreçlerinin daha da geliştirilmesine katkı sunması öngörülmektedir.

Kongrede sunulacak olan birbirinden değerli bildirilerin yanı sıra, metodolojideki farklı alanlarla ilgili çalıştaylar, paneller ve alanında uzman çağrılı konuşmacılar ile bilimsel ve akademik bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.

Düzenleme ve Bilim Kurulu

Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzden Şube Müdürü Mustafa Göller; İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezinden Savaş Doğan, Celal Özdemir Ve Ayhan Kır; Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Erktin, Doç. Dr. Bengü Börkan, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Arıkan, Dr. Öğr. Üyesi Engin Ader, Arş. Gör. Güneş Ertaş ve Arş. Gör. Beyza İnceçam'dan oluşuyor.

Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Bilim Kurulu ise Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Çetin,  Prof. Dr. Nilüfer Kahraman,  Prof. Dr. Adnan Kan Ve Prof. Dr. İsmail Karakaya; Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Nuri Doğan, Prof. Dr. Selahattin Gelbal ve Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu;  Ankara Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu; Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Tuncay Öğretmen; Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Baykal; Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Giray Berberoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Rahime Nükhet Çıkrıkçı ve emekli akademisyen Prof. Dr. Adnan Erkuş'tan oluşuyor.

Bildiri ve Kısa Sunumlar

Katılımcılar bildiri ve posterlerini 30 Kasım 2020 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında gönderdi. Kongreye toplamda 65 bildiri başvurusu alındı,  bunlar hakem değerlendirmesine tabi tutuldu. Bildirilerin 33'ünün sözlü, 16'sının ise kısa sunum şeklinde kongrede yer almasına karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde çalışmalarını yürüten İstanbul Ölçme Araştırmaları Akademisinde yer alan 30 öğretmenimizin hazırladığı bildiriler de kongrede yer alacak. Kongrede 5 çağrılı konuşmacı, 6 panel, 1 çalıştay ile bildiri ve poster sunumları yer alacaktır.

Paneller

Kongre kapsamında Dr. Sadri Şensoy (Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü), Sibel Şatana (ÖDSGM Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı), Dr. Hayri Eren Suna (Bakanlık Müşaviri), Şube Müdürleri ve Millî Eğitim Uzmanlarınca Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen İzleme Değerlendirme Çalışmaları; Ahmet Şamil Demircan (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi Daire Başkanı), Doç. Dr. Zeynep Tatlı (Trabzon Üniversitesi) ve Dr. Türker Toker (Uşak Üniversitesi) tarafından Salgın Döneminde Türkiye'de ve Dünyada Ölçme Değerlendirme Uygulamaları; Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Nuri Doğan (Hacettepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun(Başkent Üniversitesi) tarafından Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar: TIMSS, PISA, TALIS; Doç. Dr. Okan Bulut (Alberta Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Aydın (Ege Üniversitesi) ve Dr. Mehmet Kaplan (New Jersey Institute of Technology) tarafından Dijital Ölçme ve Değerlendirmede Güncel Sorunlar ve Gelişmeler; Prof. Dr. İsmail Karakaya (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Bilal Atasoy (Gazi Üniversitesi) ve Yusuf Ziya Güldere (Final Okulları) tarafından Okullarda Elektronik Portfolyo Uygulamaları ve Etkileri; Dr. Murat Doğan Şahin (Anadolu Üniversitesi), Dr. Eren Can Aybek (Pamukkale Üniversitesi) ve Dr. Selma Şenel (Balıkesir Üniversitesi) tarafından Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler panelleri gerçekleştirilecek.

Çağrılı Konuşmacılar ve R Çalıştayı 

Kongre kapsamında Prof. Dr. Giray Berberoğlu "Türkiye'deki Geniş Ölçekli Testlerin Geçerlik Sorunu, Eğitim Uygulamalarına Yansımaları ve Çözüm Önerileri"; Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı  "Sınavlarda Geri Bildirim: Önemi ve Yöntemleri"; Prof. Dr. Ali Baykal "Eğitsel Değerlendirme: Kuram, İlkeler ve Uygulama"; Dr. Ömer Kutlu "21. Yüzyıl ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi"; Prof. Dr. Nilüfer Kahraman  "Boylamsal Araştırma Desenleri ile Değişim ve Gelişimi İzleme"  başlığıyla sunumlar yapılacak.

Kongrede Doç. Dr. Burcu Atar (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal (Hacettepe Üniversitesi), Dr. Nermin Kıbrıslıoğlu Uysal (Hacettepe Üniversitesi) ve Dr. Eren Halil Özberk (Trakya Üniversitesi) tarafından R Çalıştayı gerçekleştirilecek. 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.