İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Süreç Odaklı Bir Ölçme Değerlendirme Sistemi

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimiz ile okullar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere tüm resmî ve özel okullarımızda okul ölçme değerlendirme birimlerimiz kuruluyor.
Süreç Odaklı Bir Ölçme Değerlendirme Sistemi

Ölçme değerlendirme teknik bir konu olmanın ötesinde nasıl bir insan yetiştirmek istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Neyin, nasıl ve hangi amaçla ölçüldüğüne ilişkin verilecek her türlü cevabın merkezinde ise hiç şüphesiz çocuğun tüm yönleriyle gelişimi ve mutluluğu yer alır. 

Bu noktada Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış ortaya koyuyor.  Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan kıstasların ve değerlendirme biçimlerinin çeşitlendirilmesi bununla doğrudan ilgili. Ayrıca belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın sistemin/alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacak. Okullar ve bölgeler arası farkları azaltmak, eğitim sistemini bir bütün olarak görmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması sonuçları yıllar içerisinde akademik dünyayla birlikte çalışılarak takip edilecek ve sistemde gerekli iyileştirici tedbirler alınacak.

Ölçme Değerlendirme Birimlerinin Görevleri

İyi bir ölçme değerlendirme sisteminin sorumluluğu, her şeyden önce çocuğun yapabilirliklerini anlamlandırarak, bunu artırmakla sorumlu tüm paydaşlara, doğru ve anlamlı kararlar alabilmeleri için destek sunmaktır. Bu çerçevede İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimiz ile okullar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere tüm resmî ve özel okullarımızda okul ölçme değerlendirme birimlerimiz kuruluyor.

Okullardaki ölçme değerlendirme birimlerinin görevleri şöyle sıralanıyor: Birimler her şeyden önce PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavların okullarda uygulanmasında İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezine yardımcı olacak. İstanbul İzleme ve ABİDE gibi ulusal değerlendirme çalışmalarında İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından belirlenen çalışma takvimini uygulayacak. İlimiz genelindeki ortak sınavlarda okullarda sınavların uygulanmasında görev alacak.

İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimizce koordine edilen soru hazırlama gruplarının oluşturulmasına ve çalışmaların yürütülmesine destek verecek. Bunun yanında kendi okullarında ölçme değerlendirme faaliyetlerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik önlemler alıp çalışmalar yürütecek. Ayrıca katıldıkları ölçme değerlendirme eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kendi okullarındaki öğretmen ve yöneticiler ile paylaşacaklar.

Böylece öğrenci gelişim verileri üzerinden; eğitim sisteminin, eğitim politikalarının, okulun, öğretmen ve okul yöneticisinin değerlendirmesinin yapılabileceği bir ölçme ve değerlendirme çerçevesi oluşturulacak.

Birimler Kimlerden Oluşacak?

Okullarda kurulacak ölçme değerlendirme biriminin üyeleri ise şöyle olacak:

 Bağımsız Anaokullarında

1 Müdür Yardımcısı ve 3 Okulöncesi öğretmeninden oluşur.

  İlkokullarda

1 Müdür Yardımcısı

1.sınıf şube öğretmenlerinden 1 sınıf öğretmeni

2.sınıf şube öğretmenlerinden 1 sınıf öğretmeni

3.sınıf şube öğretmenlerinden 1 sınıf öğretmeni

4.sınıf şube öğretmenlerinden 1 sınıf öğretmeni

Anaokulu varsa eğer 1 okulöncesi öğretmeninden oluşur.

 Ortaokullarda

1 Müdür Yardımcısı

Fen bilgisi zümresinden 1 öğretmen

Matematik zümresinden 1 öğretmen

Türkçe zümresinden 1 öğretmen

Sosyal bilgiler zümresinden 1 öğretmen

Yabancı dil zümresinden 1 öğretmen

İmam Hatip Ortaokulu ise meslek derslerinden 1 öğretmen

Anaokulu varsa eğer 1 okulöncesi öğretmeninden oluşur.

 Liselerde

1 Müdür Yardımcısı

Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) zümresinden 1 öğretmen

Matematik zümresinden 1 öğretmen

Türk Dili ve Edebiyatı zümresinden 1 öğretmen

Sosyal (Tarih, Coğrafya, Felsefe) zümresinden 1 öğretmen

Yabancı dil zümresinden 1 öğretmen

İmam Hatip Lisesi ise meslek derslerinden 1 öğretmen

Meslek ve Teknik Eğitim Lisesi ise her bölümden 1 meslek dersi öğretmeni

Anaokulu varsa 1 okulöncesi öğretmeninden oluşur.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.