İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SU KAŞİFİ PROJE PROTOKOLÜ İMZALANDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlık arasında Su Kaşifi Proje Protokolü 08.12.2015 tarihinde imzalandı. 
SU KAŞİFİ PROJE PROTOKOLÜ İMZALANDI

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 20 okulumuzda uygulanan Su Kaşifi Proje protokolü yenilendi. 8-14 yaş grubu öğrencilerin, dünyamızın su kaynaklarına yönelik tehditleri anlamalarını ve günlük hayatta su kullanımı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak aynı zamanda iletişim ve takım çalışması faaliyetleri ile beraber eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlık arasında Su Kaşifi Proje Protokolü 08.12.2015 tarihinde imzalandı.

 

Su Kaşifi Proje Protokolü imza töreni İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Ortağı Serra TİTİZ’in katılımları ile gerçekleşti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL,Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Proje Koordinatörü Şadan ERTEKİN MİS ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birim üyeleri törende hazır bulundu.

 

9 ilçemizden tespit edilen toplam 45 okulumuzda uygulanacak olan Su Kaşifi Projesi kapsamında 8-14 yaş grubu öğrencilerimizin sahip olduğumuz su rezervini bilinçli bir şekilde kullanma bilinci kazanmaları hedeflenirken aynı zamanda projenin uygulanacağı okullarımız sahip olacağı sanal su rezervini korumak için bir dizi aktivite ve grup çalışması gerçekleştirecektir

Bunlara ek olarak, çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmeye yönelik bir programda yer almalarını sağlamak da projenin asıl hedefleri arasındadır.

PROJENİN İÇERİĞİ ve ETKİNLİKLER:

Her okul, sahip olacağı sanal su rezervini korumak için bir dizi aktivite ve grup çalışması gerçekleştirecektir. Program bir öğretmen eşliğinde bir grup öğrenci tarafından yürütülür. Okullar grupları ve katılımcı öğrenci sayısını belirlemekte serbesttir. Program, suyu esas alan dört görev alanını;

  • Temiz Su
  • Değerli Su
  • Saklı Su
  • Dünyamızın Suyu

kapsamaktadır. Belirtilen başlıkların herbirinin altında 5 etkinlik tanımlanmış ve bunlar www.sukasifi.org adresinde yer alan kaynak dokümanlarla desteklenerek çocuklarımızla paylaşılmaktadır. Program içeriği, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okullarımıza tebliği edilen ve uygulanan ders müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Program tamamen ücretsiz olup okullarımıza herhangi bir maddi yük getirmemektedir. Programın hedef kitlesi 8-14 yaş grubu öğrenciler, bir başka deyişle ilkokul  3. ve 4. sınıf ile ortaokul 5. -6.- 7. ve 8. Sınıf öğrencileridir.

 

Proje kapsamında Proje bilgilendirme ve okul temsilcisi öğretmenlerin bilgilendirilmesi toplantılarının organize edilecektir. Proje bilgilendirme toplantıları Anadolu yakasında belirlenen okullarımız için 17.12.2015 tarihinde saat 14.30-17.00 HSBC Genel Müdürlük Gayrettepe, Avrupa yakasında belirlenen okullarımız için 18.12.2015 tarihinde saat 10.00-12.30 Düşler Akademisi (Alternatif Yaşam Derneği) Ataşehir’de düzenlenecektir.

  • Projeyi uygulayacak eğitmenlerin kullanacağı tüm materyaller http://www.sukasifi.org/ adresinde Görev Alanları ve Etkinlikler başlıkları altında yer almaktadır. Uygulama için başka bir destekleyici materyale ihtiyaç bulunmamaktadır.
  • Katılım Sertifikası: Programa katılan tüm öğrencilere UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)  sertifikası verilmesi planlanmaktadır.

 

Su Kaşifi Proje Protokol imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ;

“Öncelikle çocuklarımız, ilimiz, dünyamız için önemli ve gerekli olduğuna inandığımız Su Kaşifi projesini 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında da 45 okulumuzda binlerce öğrencimizle beraber uygulayacağımız için mutluyuz. İnsan vücudunun yaklaşık  4/3’ü, yine aynı şekilde dünyamızın 4/3’ü sudan oluşuyor. Yani su insan için de dünyamız için de olmazsa olmaz temel bir öğedir. Bunun için suyumuzu  tasarruflu kullanmanın yanında mevcut su kaynaklarımızı koruyabilme adına birey olarak, toplum olarak, dünya olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Bu yönüyle projemiz suyun değerini bilen, mevcut su kaynaklarını koruyan ve bu bilince sahip çocuklar yetiştirmemizde büyük bir adım olacak.

Su hayatın iksiri ama maalesef su kadar ihmal edilen bir kaynakta yok. Geçen sene projeyi uyguladığımız okullarımızın, öğrencilerimizin görüşleri doğrultusunda okul sayımızı artırarak proje prorokolümüzü yenilemeye karar verdik. Okullarımızın sayısını arttırarak bu bilince sahip daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü biz eğitimci gözüyle bakıyoruz ve bugünün çocuklarının yarının yetişkin bireyleri olacağını biliyoruz.

Bizler bahçelerimize, ormanlarımıza fidan diktikten sonra ilk suyunu veriyoruz ve buna can suyu diyoruz. İşte oradaki can kelimesi insan için, doğa için, dünya için suyun önemini en iyi anlatan kelime diye düşünüyorum. Yaşanabilir bir çevre, bir dünya için, hayatın devamı için su bizim vazgeçilmez kaynağımız.

Herkesin uzak yada yakın bir memleketi var, herkesin memleketlerinde akrabaları tanıdıkları var ama İstanbul’da herkesin bir tanıdığı, bir akrabası var. Yani İstanbul Türkiye’mizin bir özetidir adeta. Biz İstanbul İl Müdürlüğü olarak bu bilinçle de hareket ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığımzın projelerine nitelik ve nicelik olarak destek vermeye, ülkemizin koyduğu hedeflere ulaşması yolunda yapılan tüm çalışmalara katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Su Kaşifi projesini uygulayacağımız okullarımızında bu bilinçle projemize sahip çıkacağına, nicelik ve nitelik olarak gerekli katkıyı sağlayacağına inanıyorum.

Sözlerime son verirken proje paydaşımız Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucu Ortağı Serra TİTİZ hanıma onun nezdinde tüm çalışanlarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Timur TUĞRAL ve ekibine teşekkür ediyor, projemizin çocuklarımız, okullarımız, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Su Kaşifi Proje Protokol imza töreninde konuşan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma DanışmanlığıKurucu Ortağı Serra TİTİZ;

“Su Kaşifi Projesi kapsamında öğrencilerimizin, dünyamızın su kaynaklarına yönelik tehditleri anlamalarını ve günlük hayatta su kullanımı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak aynı zamanda iletişim ve takım çalışması faaliyetleri beraber eğlenerek öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı olarak bizlerde ülkemizin geleceği çocuklarımıza yeni değerler, yeni bilgiler ve beceriler kazandırmak amacıyla sosyal sorumluluk alanında projeler yürütmeye devam ediyoruz. Proje paydaşımızın en yetkili ismi olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’ın konuşmasından sonra yaptığımız projenin önemi ve gerekliliğini bir kez daha özümsemiş olduk ve Su Kaşifi projesinin paydaşı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnsanın hayatını sürdürebilmesi için temel kaynak sudur. Ayrıca baktığımız zaman huzur duyduğumuz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz bir doğaya sahip olmak için, güzel çiçeklerin yetiştiği bir bahçeye sahip olmak için de suya ihtiyacımız var. Onun için suyu hiç tükenmeyecek bir kaynak gibi görmek ve bu şekilde yaşamak bugün bizi değilse bile yarın ülkemizi ve dünyamızı zor durumda bırakacak. Bunun için suyun tükenen, korunması gereken, tasaruf edilmesi gereken bir değer olduğu bilincine sahip bireyler yetiştirmeye ihtiyacımız vardır. Bu bilinci kazanan çocuklarımız kendilerinden sonra gelen nesile de aynı bilinci kazandıracak ve toplumsal bir bilinç oluşacaktır diye düşünüyorum.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ilimizde projeyi uyguladığımız 20 okulumuzda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin projeyi sahiplenmesi, gösterdikleri ilgi ve proje kapsamında okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikleri yerinde görme imkanımız oldu. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin konunun önemini kavrayarak samimi şekilde yaklaşımları ve projemizin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de paylaştığımız sonuç çıktıları Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı olarak projemizin başarıya ulaştığını bizlere gösterirken daha da ötesi bundan sonraki yıllar için bizlere daha büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bizler de bu doğrultuda 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile belirlediğimiz 45 okulumuzda aynı başarıyı sağlayabilmek için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Umarım bu sene daha fazla öğrencimizle ve öğretmenimizle Temiz Su, Değerli Su, Saklı Su, Dünyamızın Suyu konu başlıklarında eğlenceli etkinlikler gerçekleştiririz.

 

Su Kaşifi Projemiz kapsamında bizlere hep destek olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Muammer YILDIZ’a, İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Timur TUĞRAL ve ekibine, proje kapsamında emeği geçecek herkese teşekkür ediyor, projemizin öğrencilerimize ve okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

09-12-201509-12-201509-12-2015

 

 

 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.