İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN; YOL HARİTAMIZ

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı, çalışmalarımız için yön gösterici belge niteliğinde olacak. 
STRATEJİK PLAN; YOL HARİTAMIZ

Stratejik planlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz için öncelik taşıyan amaçların, alanların belirlenmesi ve bu yönde yapılacak çalışmaların eşgüdüm içerisinde etkin yürütülebilmesi için yön gösterici belgeler olması nedeniyle değerli. Bunun için yeni stratejik planımızı hazırlarken farklı yöntemlerle öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin, öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın görüşlerini alarak çalışmalar yapıldı.

Stratejik Plan Hazırlık Programı

Hazırlık dönemindeki çalışmalar,  Strateji Geliştirme Bölümümüzce “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı” doğrultusunda planlandı. Bu planlama çerçevesinde şu dört adımda hareket edilerek çalışmalar yürütüldü:

  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması
  • Strateji geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması
  • Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi
  • Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması
No Yürütülen Çalışma  Tarih
1 Durum Analizi Eylül 2018
2 Geleceğe Yönelim Kasım 2018
3 Taslağın Valiliğe Gönderilmesi Aralık 2018
4 Taslakta Düzeltmelerin Yapılması Aralık  2018
5 Onay ve Yayım Ocak   2019

                                             Tablo: Çalışma Takvimi

Paydaşların İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hizmetleri ile ilgili beklentilerini öğrenmek amacıyla, paydaşlarla yüz yüze görüşme, anket, çalıştay yöntemleri kullanarak veri toplandı. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlere ilişkin daha kapsamlı geri bildirim almak amacıyla paydaşlarımıza yönelik “Vatandaş, Öğrenci, Veli, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketleri” geliştirildi.

2019-2023 Stratejik Plan hazırlama kapsamında hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu anket yönetimi modülünün anket.meb.gov.tr adresinde yayınlanmış olan iç paydaş anketine 5441, dış paydaş anketine 1310, öğrenci anketine 14950, veli anketine 19.442 kişi katıldı. Öğrenci, Veli, İç Paydaş ve Dış Paydaş Anketleri Anketinde yer alan soruların analizleri yapılarak paydaşlarımızın İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzden beklentileri belirlendi. Yapılan anketlerde Müdürlüğümüzün sunduğu hizmet alanlarına ilişkin memnuniyet, önem, bilinirlik ve algılanan başarısı ölçüldü.

İç Paydaş Çalıştayı

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kurumumuzun durumunu tespit etmek üzere müdürlüğümüz, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, okul yönetici ve çalışanlarının katıldığı iç çalıştay gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, Beyoğlu Öğretmenevi’nde 15 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. İç Paydaş Çalıştayına müdürlüğümüze bağlı kurumlardaki 82 paydaşımız katıldı.

Tematik çalışma grupları olarak düzenlenen masalardaki katılımcılar kurumumuzun faaliyet alanlarını temsil eden kişilerden oluşturuldu. Çalıştayın birinci oturumunda misyonunun gözden geçirilmesi, vizyonun belirlenmesi ve temel ilke ve değerlerin önceliklendirme çalışması yapıldı.  Misyon çalışmasında paydaşlarımız 2015-2019 Stratejik Planımızdaki misyon ifadesini tekrar gözden geçirerek yeni misyon ifadeleri yazdılar. Vizyon çalışmasında paydaşlarımız yeni vizyon ifadeleri oluşturdular.  Temel ilke ve değerleri gözden geçirme çalışmasında katılımcılar verilen temel ilke ve değerleri önem sırasına göre sıraladılar. İkinci oturumda GZFT analizi çalışması yapıldı. Bu çalışmada katılımcılar kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditleri belirledi.

Paydaşlarımız, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün gelecek beş yılının planlandığı Stratejik Plan hazırlıkları çalışmalarına üst düzeyde katılım sağlandı. Paydaş analizi sonucunda çıkan görüşlerden yararlanılarak GZFT analizleri yapıldı. 

Stratejik Plan Temel Eğitim Kursu

Stratejik Plan çalışma takvimine uygun olarak İl Millî Müdürlüğümüz stratejik plan ekibi tarafından Anadolu ve Avrupa yakası ilçe stratejik plan ekipleri için iki ayrı kurs düzenlendi. Anadolu yakası kursu, İstanbul Kadıköy Lisesi’nde 3-7 Aralık 2018 tarihlerinde, Avrupa yakası kursu ise Fatih İbrahim Alaaettin Gövsa Ortaokulu’nda 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde tamamlandı.

Çalışma takvimine göre Ekim 2018 içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı stratejik plan hazırlık programı ve genelgenin yayınlanması ile başlayan süreç Ocak 2019 sonunda onay ve yayım ile sona erecek. 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.