İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Etkinlik Modülü Eğitimi

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde, Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu paylaşılarak e-okula veri girişlerinin nasıl yapılacağıyla ilgili eğitim  çalışması yapıldı. 
Sosyal Etkinlik Modülü Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığımız, geçen yıllarda bazı illerde pilot uygulamasını yaptığı e-okuldaki “sosyal etkinlikler modülünün” artık 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencileri kapsadığını duyurdu. Genelge ile “Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu” paylaşılarak tüm ilkokul ve ortaokullarda uygulamanın başlatılması ve e-okula veri girişlerinin yapılması istendi. Buna göre, öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki “Sosyal Etkinlik Modülü”nde kayıtları tutmaya başlayacak. 

Kayıtlı, Ölçülebilir Veriler

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde bu kapsamda okul yöneticilerimize eğitim verildi. İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Sayın İrfan Ballı’nın verdiği eğitimi 39 ilçemizden birer okul müdürümüz katıldı.Modül hakkında bilgi veren Ballı,  “Sosyal etkinlikler modülü öğrencilerimizin okul içinde ve dışında gerçekleştirdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarını içeriyor. Modül sayesinde öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal başarıları da ortaya konacak.” dedi.  Ballı, modülle, sosyal etkinliklerin, nicelik ve nitelik olarak daha sistemli ve kapsamlı yapılabilmesi için kayıtlı, ölçülebilir veri hâline getirileceğini ve yaygınlaştırılacağını kaydetti.  Daha sonra modülün nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Beş Ana Başlık

Sosyal etkinlikler modülü öğrencilerimizin sosyal etkinlikleri, “bilimsel”, “kültürel”, “sanatsal”, “sportif” etkinlikler ve “toplum hizmeti” olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte “sosyal etkinlik belgesi” olarak da öğrenciye verilecek. Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, “Sosyal etkinliğe katılanlar”, “Ürün ortaya koyanlar”, “Performans gösterenler” ve “Derece alanlar” şeklinde 4 ana kategoride işlenecek. 

Modül Rehberlik Hizmetlerine Kaynaklık Edecek

Bu kapsamda e-okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notları ile karnelerinin yanı sıra artık sosyal etkinlikleri de saklanacak. e-okul sisteminde tutulan bu kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek. Örneğin, bir beden eğitimi öğretmeni, sporcu öğrencileri önceden tespit ederek, okul yaşamında da bu öğrencilerin derinlemesine çalışma yürütmesine olanak sağlayabilecek. 

Böylece öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da ön plana çıkarılacak. Artık bir öğrenci, sadece ders notlarına göre değil, yaptığı sosyal faaliyetlere göre de değerlendirilecek. Öğrencilere verilecek sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmî kayıtlardan takip edilebilecek. 

Sosyal Etkinlikler Neler Olacak? 

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine “Okul etkinlikleri”, “Merkezi etkinlikler” ve “Okul dışı bireysel etkinlikler” şeklinde veri girişi yapılacak. Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak. 

Merkezi Etkinlikler 

Merkezi etkinlikler ise Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak. Bu kapsamdaki etkinlikler, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülü´ne önceden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek. 

Okul Dışı Bireysel Etkinlikler

Öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dâhilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-okul modülüne işlenecek. Okul dışı bireysel etkinlikler, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak. Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma yarışmaları ve zekâ oyunlarına katılım olarak belirledi. 

Kültürel Etkinlik Kategorileri 

Kültürel etkinlik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi mekân, sanat galerisi, doğa gezileri ile mesleki alanlara yönelik tanıtım gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleki alanlar olacak. 

Sanatsal Etkinlik Kategorileri 

Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği sanatsal etkinlik kategorileri arasında resim, grafik sanatlar, geleneksel Türk sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikâye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal, mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı dil etkinlikleri ve mekân sanatları yer alıyor. 

Sportif Etkinlik Kategorileri 

Kılavuzda, öğrencinin okulda veya okul dışında, belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarının kategorileri de belirlendi. Toplum hizmeti çalışmaları başlığında ise öğrencilerin gönüllü olarak yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları da kayıt altına alınacak.

e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu’na ulaşmak için linki tıklayınız http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/08173006_Sosyal_Etkinlik_ModYlY_Uygulama_KYlavuzu.pdf

 

12-04-201912-04-201912-04-201912-04-201912-04-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.