İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Tasarımı ve Estetiği

İlk kez düzenlenen Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, değişen eğitim paradigmasını öğrenme mekânları üzerinden ele alıyor.
Okul Tasarımı ve Estetiği

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin yıllık buluşma ve etkileşim platformu olmayı hedefleyen Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı(ISPC2019) başladı. İlk kez düzenlenen ve ana teması okul tasarımı ve estetiği olan konferansİstanbul Medeniyet Üniversitesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenleniyor.

Disiplinlerarası Bir Konferans

Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak şekilleniyor ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretiliyor. 

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm/alan başkanları, zümre başkanları, öğretmenler, denetmenler ve eğitimin çeşitli alanlarında uzman eğitim iş görenleri ile akademisyenleri bir araya getirdi.

Konferans, okul yöneticiliğine katkı sağlamaya yönelik pedagojik değerlendirmelerde bulunmayı, araştırma yapmayı teşvik etmeyi ve disiplinlerarası bilgi boşluğunu tamamlamayı amaçlıyor. Konferans ayrıca mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplumbilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı hedefliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesindeki Âşık Paşa Konferans Salonunda dün başlayan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansının açılışınaİstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Gülfettin Çelik,  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Adnan Boyacı, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı,Öncü Yöneticiler Derneği Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş,İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli,Al-Qasemi Academy Rektörü Sayın Prof. Khalid Arar, Sayın Prof. Dr. Selahattin Turan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Sayın Doç. Dr. Ö. Erkan Akgün, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Sayın Gökhan Yücel,İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimin Mimari Tasarımı

Açılışta konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, insan ihtiyaçlarının güzel bir şekilde tasarlanmasının zor olduğunun altını çizdi. Eğitim yoluyla insana kazandırılan becerilerin ancak mekân tasarımlarıyla anlam kazanacağını belirten Çelik, tasarımın toplumun tamamına hitap eden bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini kaydetti. Çelik, modern zamanlardaki ekonomi belirleyici anlayıştan uzaklaşılması gerektiğini vurguladı. Eğitim binalarının ihtiyaç ve arz baskısı altında kalmasının yol açtığı sorunlara değinen Çelik, okulların tasarımı için genelden özele gitmenin zamanının geldiğini söyledi. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Uğur Tanyeli isemecazi ve gerçek anlamıyla eğitim yerine erişim mimarisi üzerine konuştu. Mimarlık öğretimi deneyiminden yola çıkan Tanyeli, günümüzdeki öğretim pratiklerinde çok hayati sorunların bulunduğunu söyledi.

Mimarlığın mucize yaratamayacağını belirten Tanyeli, eğitimi mümkün kılacak yapıların kurulması sürecinde, mimari yapıların öğrenmeyi doğrudan etkilediği gibi bir iyimser anlayıştan yola çıkılmasının doğru olmadığını vurguladı. Mimarlığın ve mekânın önemini hatırlatırken abartıya kaçıldığını belirten Tanyeli, mekan ve öğrenme ilişkisinin determinist değil dinamik olduğunun altını çizdi.

İhtiyaç üzerinde duran Tanyeli, Tanzimat döneminden başlayarak ülkemizde egemen olan eğitim anlayışının çok araçsal bir felsefeye yaslandığını kaydetti. Felsefe ve akademi ilişkisine dair aktarımlarda bulunan Tanyeli, eğitimin mimari tasarımına odaklanmak için öncelikle bakış açısı değiştirilmeli, şeklinde konuştu.

Okul Ruhu ve Duygusu

Okul mimarisinde ve tasarımında uygulamanın çok etkin olması gerektiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ise, çok yönlü deneyimlerin akademik bilgiyle bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Teoriyi ve tekniği uygulama ile birleştirmek için çoklu iş birliklerine ihtiyaç duyduğumuzu belirten Yazıcı, konferansın bundan sonraki eğitim yol haritamızın oluşması sürecine katkı sunacağını söyledi.

 Okulun ruhuna ve duygusuna dikkat çeken Yazıcı, çocuğu ve insanı ontolojik bir bütünlük içinde sunan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin, öğrencileri sadece bilişsel değil duygu yönüyle öne çıkarmasının okul tasarımı ve estetiğini önemseyen okul yöneticilerimize yeni ufuklar açtığını kaydetti. Çevre ve okul tasarımın okula ruh verdiğini deneyimleri üzerinden aktaran Yazıcı, çocuğa görelik ilkesinin tasarım süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Eğitimde Dönüşüm ve Çoklu İş Birlikleri

Okul yöneticilerini bir araya getirmek için konferansı düzenlediklerini belirten Öncü Yöneticiler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş, teoriyi ve pratiği bir araya getirmesi bakımından konferansın bir örneklik teşkil ettiğini söyledi. Çoklu iş birlikleriyle gönüllülük anlayışıyla konferansın içeriğinin oluşturulduğunu kaydeden Karataş, etkinliğin bir yıla yakın bir zamanda oluşturulduğunun altını çizdi.

Kitlesel eğitimin başladığı zamanlardan günümüze eğitim ortamlarında, öğrenme, öğretme ve öğretmen başta olmak hayli köklü değişimler olduğunu söyleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ö. Erkan Akgün, bu değişimlerin okul binalarına aynı ölçüde yansımadığını vurguladı.

Okul binalarının da eğitim paradigmasındaki dönüşümler dikkate alınarak yeniden ele alınması gerektiğini belirten Akgün tam ve bütünlüklü bir öğrenme için otantik mekânlara muhtaç olduğunuzu ifade etti. Akgün,  Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda okul binalarının tasarımını yeniden ele alan bir dizi projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Okul Mekânları ve Öğrenci Başarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerinden ve aynı zamanda  konferansın bilim kurulu üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Turan, konferansın önemine dair birkaç hususu aktardı. Turan, konferansın uluslararası katılımlı, meslektaş etkileşimi odaklı, hakemli bir kongre olduğunu hatırlattı.

Eğitim bilimleri alanında teori ile uygulama arasında birlikteliğin kurulamadığının altını çizen Turan, sahadan uygulamaya, uygulamadan teoriye, teoriden uygulamaya ve sahaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim alanındaki bilimsel bilginin aktarmacılığı aşması hâlinde çok daha iyi neticeler elde edilebileceğini kaydeden Turan,  Türkiye'de henüz okul mekânlarının öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisine dair ciddi akademik çalışmaların yapılmadığını belirtti. Matematik, dil becerileri ve görsel öğrenmeye değinen Turan, yeni bina tasarımlarının yeni öğrenme yaklaşımlarını da dikkate alarak yapılması gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından devam eden konferansta okul tasarımı ve estetiğiyle ilgili kapsamlı kavramsal analizleri, yöntem uygulamalarını ve performans değerlendirmelerini içeren araştırmalar yer alıyor.

Bu bağlamda "Türkiye'de Okul Tasarımı ve Estetiği: Sorunlar, İhtiyaçlar ve Eğilimler", "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Okul Tasarımı ve Estetiği", "Eğitim Yapılarında Erişebilirlik" ve "Öğrenme Ortamı Tasarımı" başlıklı paneller düzenlendi. Konferansta ayrıca "Türkiye'de Okul Tasarımı ve Estetiği: Politika ve Uygulama"  odağında bir forum yapıldı. Yenilikçi okullar için değişimin tasarımı ve liderliğinin de ele alındığı etkinlikte, uygulamacıların kendilerini okul tasarımı ve estetiği konusunda geliştirebilecekleri beceri geliştirme eğitimleri de verildi.

Konferansın ikinci gününde Al-Qasemi Academy Rektörü Prof. Khalid Arar bir konferans verdi. Bunun yanında ileri araştırmalar için çalıştay, sözlü bildiriler, okul tasarımı ve estetiği politika notu toplu değerlendirmesi  yer alıyor. Ayrıca deneyimlere odaklanan uluslararası okul yöneticileri ve iyi örnek oturumları  var.

28-06-201928-06-201928-06-201928-06-201928-06-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.