İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı 2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak.
Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı

    Çocuğun yaşamının ilk beş yaşındaki eğitimine sağlığı kadar önem verilmeye başlanması, uygar toplumlarının eğitimsel açıdan en belirgin özelliklerinden biri olarak kabul edilebilir bir gerçeğidir. Yaşamın ilk yıllarının önemi eski çağlardan beri düşünürlerin üzerinde durdukları bir konu olmakla birlikte, yaygın bir biçimde kabul görmesi, 20. yüzyıldan sonradır.

Eğitim Sisteminin İlk Basamağı

    Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlar. Bu dönemde sunulan deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına doğrudan etki eder. Ayrıca daha sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağıdır.  Bu çerçevede okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun toplumun kültürel değerlerini özümsemesine yardımcı olmaktadır. Zira sosyal ve ahlaki değerlerin nesilden nesile geçişi çocuğun okul öncesi döneminde yerleşmeye başlamaktadır. Tüketim, rekabet, şiddet ve bencilliğin yoğunlaştığı günümüzde, işbirliği, fedakârlık ve birlik gibi temel değerlerin erken çocukluk döneminde yerleşmesine önem verilmelidir. Onlara erken yaşlardan itibaren gelişimlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilecekleri ortamları sağlamak, biz yetişkinlerin en önemli görevidir.

2023 Eğitim Vizyonu, Stratejik Plan ve Çoklu İş Birliği

    Toplumsal refahın artması ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınması eğitim sistemin ilk önemli adımı olan erken çocukluk eğitiminden başlamaktadır. Burada başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşların birbirleriyle etkileşimlerinin sağlanması son derece önemlidir. Millî Eğitim Bakanlığımızın, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde ve Cumhurbaşkanlığımızın 2019 yıllık programında 5 yaşındaki bütün çocukların okullaşması hedefi yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığımız farklı sebeplerden elverişsiz şartlara sahip tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için bütünleşik bir stratejiye sahip. Bakanlığımız aile ve sosyal boyutlarıyla bu bütünleşik stratejinin oluşturulmasında ağırlık merkezi olacak. Dolayısıyla toplum temelli bir erken çocukluk eğitimi öne çıkarılacak.

    Bu çerçevede ilkin İstanbul'da haziran ayında ilçeler bazında Okul Öncesi Eğitim çalıştayları düzenlenmişti. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde 2 Eylül 2019 tarihinde ise Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştay kapsamındaki etkinlikler ulusal ve yerel basında #cocuktanbaslamak  , #cocukdostuokullar etiketleriyle sosyal medyada paylaşılacak ve toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

    Çalıştay konu alanı, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde Okul Öncesi Eğitimde yapılması planlanan çalışmalar ile İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan stratejik planda yer alan; "3.1.Erken Çocukluk Eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli Erken Çocukluk Eğitimi çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır, 3.3. Temel Eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir" konu başlıklarını ve içerdikleri alt başlıklarıdır. 

Panel, Forum ve Diğer Çalışmalar

    Açılışın ardından bir panelin düzenleneceği çalıştayda ayrıca iki ayrı salonda birer forum düzenlenecek. İki ayrı salonda düzenlenecek olan çalıştay, raporlama ve değerlendirme çalışmalarının ardından Sonuç Bildirgesinin sunulması ile sona erecek.  Çalıştaya akademisyenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İstanbul İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü , İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin temsilcileri ile öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, eğitim gönüllüleri (gazeteci, yazar, sanatçı, hayırsever vb.), çeşitli odaların temsilcileri katılacak. 

30-08-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.