İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Aile Birliklerinde Nitelik Geliştirme Çalıştayı

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, okul aile birliklerinin eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla bir çalıştay düzenledi.
Okul Aile Birliklerinde Nitelik Geliştirme Çalıştayı

İçinde bulunduğumuz çağ, eğitimin amacı, öğretim yöntemleri, eğitimden beklentiler, öğrenci ve öğretmenlerin sahip olması gereken beceriler gibi birçok alanda değişimi zorunlu kılıyor. Çocuklarımızın okul başarısında, doğru tutum ve davranışlar edinmesinde, kişilik gelişiminde aile kurumunun, velilerimizin önemi çok büyük.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda eğitim ortamlarımızın öğrenci, öğretmen, okul ve ebeveyn olarak dört temel dayanak üzerine inşa edilecek şekilde yapılandırılması tüm hızıyla ve çoklu iş birlikleriyle devam ediyor.Yeni yapılanmanın bütünleşik ve eğitimin ruhuna uygun olabilmesi için çeşitli mekanizmalar var. Bunlara yenileri de ekleniyor. Hiç şüphesiz bu mekanizmaların ülkemizdeki en önemli unsuru okul aile birlikleridir.

Eğitim bilimlerindeki araştırmalar okulun bütünlüklü başarısının öğrencinin, öğretmenin, ailelerin okul yönetimine katılmaları oranında arttığını gösteriyor. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin içinde olmaktan mutluluk duyacakları bir okul iklimi için anne-baba eğitimi, aile eğitimi gibi programlara da daha fazla yer vermek gerekiyor.

Okul Aile Birliklerinin Eğitime Katkı Düzeyleri

Bu gerçekler doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz "Okul Aile Birliklerinde Nitelik Geliştirme Çalıştayı" düzenledi. Sabancı Öğretmenevindeki çalıştaya Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme İç Kontrol Daire Başkanı Sayın Fazlı Sarı, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sayın Ali Fuat Karaman, akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, avukatlar, okul aile birliği başkan ve üyeleri katıldı.

Okul aile birliklerimizin eğitim ve sosyal yapımıza olan etkisini incelemek amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, çoklu iş birlikleriyle okul aile birliklerini farklı boyutlarıyla ele almanın öneminin altını çizdi. Yazıcı, "Okul aile birliklerimizin üstlenebileceği çeşitli sorumlulukları konuşmak için buradayız. Çalıştayımızda akademisyenlerin, uygulayıcıların ve etkilenenlerin bir arada olması sonraki süreçler bakımından oldukça önemli. Çocuklarımızın şimdinin ve geleceğin becerileriyle donanmış bir şekilde hayata atılması için, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve diğer paydaşlar olarak aramızdaki diyalogu ve iş birliğini sürekli diri tutmalı ve geliştirmeliyiz. Okul aile birliklerimizle ilgili olarak buradan çıkacak öneriler Bakanlığımız tarafından dikkate alınacaktır. Hukuki bir değişiklik gerektirmeyen teklifler ise hemen uygulamaya geçirilebilecektir. İnanıyorum ki oldukça farklı katılımcısı olan bu çalıştay, okul aile birliklerinin eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesine, bu husustaki çabaların görünür kılınmasına ve tartışılmasına önemli bir zemin hazırlayacaktır. Şimdiden güçlü yarınlarımıza katkı sunacak çalıştaya katkılarınızdan ötürü her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Aile Birliği Çalışmaların Ulusal ve Uluslar Arası Boyutu

Çalıştaydan önce "Okul Aile Birliği Çalışmaların Ulusal ve Uluslar Arası Boyutu"na ilişkin bir panel düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme İç Kontrol Daire Başkanı Fazlı Sarı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman, Biruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu
ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Macaroğlu'nun katıldığı panelde mesele enine boyuna ele alındı.

Okul aile birliklerinin bütünlüklü bir şekilde eğitime katkı sunabileceği üzerinde durulan panelde, okul-aile iş birliğiyle eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmek, okulların sorunlarının çözümünde aileyi etkin kılarak, okulların yönetimine katkıda bulunmak hususunda okul aile birliklerinin daha etkin olarak rol alması gerektiğinin altı çizildi.

Okul aile birliği ile eğitim ilişkisinin dönüşümüne da dikkat çekilençalıştayda bunun yol ve yöntemlerinin neler olabileceğini de tartışıldı. Bunun için okul aile birliklerimiz yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde belirlenen 6 başlık altında masaya yatırıldı. Okul Aile Birliği Yönetmeliğiincelendi. Oturumlarda beyin fırtınası yöntemi kullanılarak her bir grup üyesinin fikri ele alındı. Oturumlar sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün oluşturacağı rapora kaynaklık edecek formlar dolduruldu.

Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

30-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-201930-07-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.