İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki Eğitimde Yapılanlar ve Yapılacaklar

Mesleki ve teknik eğitim veren okullar yapılan son değişikliklerle cazip hâle getiriliyor.
Mesleki Eğitimde Yapılanlar ve Yapılacaklar

 Millî Eğitim?Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, son 6 ayda bu konuda yapılan değişiklik ve gelişmeleri Milat gazetesine anlattı.

1) Mesleki ve Teknik Eğitimde Döner Sermaye Kapsamında Üretimde Hazine Kesintisi %15'den %1'e Düşürüldü:

Mesleki ve Teknik Eğitime bağlı okullarda uygulamalı eğitimi güçlendiren döner sermaye kapsamında yapılan üretimin teşvik edilmesi amacıyla gelirin hazine kesintisinin %15'den %1'e düşürülmesi sağlandı.

2) İstanbul'da Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi Kuruldu: Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından imzalanan 'Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü' kapsamında ilk kez bu alanda eğitim verecek Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi İstanbul'da kuruldu. Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, katı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyordu. Açılan ilk lisenin bu alanda büyük bir boşluğu doldurması hedefleniyor.

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında Ahşap Oyuncak Üretimine Başlandı: Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygulama başlatıldı.

4) Mesleki ve Teknik Eğitimde 20 Mükemmeliyet Merkezleri Kurulması İçin Proje Başlatıldı: 50 milyon avro bütçeli proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 20 mükemmeliyet merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacaktır.

5) Mesleki Eğitim Ulusal Meslek Standartlarına Uyumlu Hâle Getirildi: Öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklere uyumu konusunda bir çalışma başlattı.

6) Mesleki Eğitimde Teknoparklarla İş Birliği Dönemi Başlatıldı: Mesleki ve teknik eğitimde teknoparklar ile iş birliği protokolleri kapsamında bilişim, elektronik gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalarla iş birliği ile mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin beceri ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yapmaları sağlanacak.

7) Türkiye´nin Mesleki Eğitim Haritası Çıkartıldı: Haritalandırma çalışması yoluyla veri tabanına işlenen sektöre ait çalışan profil bilgileri ile mesleki eğitimi verilen alanlarda eğitim alan öğrenci sayılarının iller bazında değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

8) Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı: Protokol kapsamında tutuklu, hükümlü ve denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ile koruma kurullarınca yönlendirilen eski hükümlülere iyileştirme faaliyetleri kapsamında Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından eğitim, öğretim, kurslar (çıraklık, kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik) düzenlenecek ve belgelendirmeleri yapılacak.

9) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi Başlatıldı: MEB ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Alman kalkınma Bankası işbirliği ile 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi'ni başlattı.

10) Millî Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı: İmzalanan protokol kapsamında maden ve petrol alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında eğitim yeniden yapılandırılacak.

11) İstanbul'da Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi için İTO, İSO, İTÜ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İş Birliği Projesini Başlattı: Millî Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitimde İstanbul'da yeni bir dönemi başlattı. MEB, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında İstanbul'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden İSO 35 adet ve İTO ise 54 liseye hamilik edecek.

12) Sağlık Hizmetleri Alanında Eğitim Alan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Yataklı Tedavi Kurumlarında Stajları Esnasında Yemek Servisinden Ücretsiz Yararlanmaları Sağlandı: 18 Aralık 2018'de yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlanma hakkı kazandılar.

13) Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuruldu: Bu lisede elektrik-elektronik teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında savunma elektronik sistemleri ve savunma mekanik sistemleri dallarında eğitim verilecek.

14) İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuruldu: Millî Eğitim Bakanlığı ve İTÜ Rektörlüğü tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü imzalandı. İş birliği protokolü ile İstanbul'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. Bu lisede sadece üç alanda eğitim verilecek. Lise müdürü İTÜ öğretim üyesi olacak ve alan ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanları girebilecek. Lisede İngilizce hazırlık sınıfı olacak ve dersler İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu koordinasyonunda verilecek. Derslerin uygulamasında İTÜ'nün ilgili laboratuvarları ve İTÜ Teknokentin imkânları kullanılabilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin İTÜ Teknokent ile AR-GE işbirlikleri geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca, mezunların İTÜ'nün ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacak.

15) Kalfalık ve Ustalık Sınavları Artık İki Ayda Bir Yapılabilecek: MEB "Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge" de yaptığı değişiklikle kalfalık ve ustalık sınavları artık iki ayda bir yapılabilecek ve teorik sınavlar e-Sınav olarak uygulanabilecek. Toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavları artık iki ayda bir yapılabilecek. Düzenlemeye bir ilave daha yapıldı, ihtiyaç durumuna göre Bakanlık bazı il ve mesleki eğitim merkezlerinde bu sınavların her ay yapılmasını da sağlayacak. Kalfalık ve ustalık sınavları artık yılda en az altı kez toplu olarak yapılacak, ihtiyaç durumuna göre her ay da yapılabilecek. Böylece koşulları sağlayan kalfalık ve ustalık adaylarının sınav dönemlerini beklemelerinden kaynaklanabilecek sorunlar kaldırılmış ve sınavlara erişim sıklığı da artırılmış oldu.

16) Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının Teorik Sınavının Elektronik Sınav olarak yapılabilmesi Seçeneği İlk Kez Uygulandı: Hem kalfalık hem de ustalık belgesine yönelik teorik sınavların e-Sınav olarak yapılmasına yönelik ilk uygulama Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirildi.

17) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönetici Olarak Görevlendirileceklere Alan Öğretmeni Olma Koşulu Getirildi: Millî Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına müdür atanmasında alan öğretmeni olma şartı getirdi. Yapılan değişiklikler 9 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

18) Alan Öğretmenlerinin İş Başı Eğitim Alma Oranı 2019 Yılında Sekiz Kat Artacak Şekilde Planlama Yapıldı: 2019 yılında 8.400 öğretmeni kapsayan çok sayıda iş başı ve mesleki gelişim eğitimi bir paket halinde uygulamaya alındı. 2019 yılının ilk dört ayında bu kapsamda 1.723 öğretmenin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi tamamlandı.

19) Uçak Bakım Alan Öğretmenlerinin Tamamına Ücretsiz Eğitim Verilmesi Sağlandı: myTECHNIC ve Kapadokya Üniversitesi ile yapılan iş birliği sonucu, 2019 yılı sonuna kadar uçak bakım alan öğretmenlerinin tamamına yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri tamamlanacaktır.

20) Savunma Sanayi Başkanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim Alan Öğretmenlerinin İşbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı: Protokol kapsamında savunma sanayi alanı ile ilişkili alanlarda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik 2023 öğretmene işbaşı eğitim imkânı sunulacaktır.

21) Havelsan ile 'Mesleki Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı: Protokol kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki bilişim ve endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarında görevli atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, HAVELSAN´ın profesyonel bilişim uzmanları tarafından "PARDUS", "ağ işletmenliği", "bilgisayar teknik servisi", "veri tabanı programcılığı", "web programcılığı", "mekatronik" ve "zihin haritaları" başlıklı eğitimler verilecek.

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" İş Birliği Protokolü İmzalandı: Protokol ile turizm alanında eğitim veren ve seçilen mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs verilmesi, işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapabilmeleri, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla belirlenen turizm liselerinin eğitimlerinin yeniden yapılandırılması ve okul eğitici ve yöneticilerinin, hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine süreklilik kazandırılması, ve mezunların istihdamına öncelik verilmesi sağlanacak.

23) Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Birden Fazla Alanda Eğitim Verilebilmesine Yönelik Düzenleme Yapıldı: Buna göre daha önce sadece bir meslek alanında eğitim hizmeti sunabilen tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri yeni düzenleme ile öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili üç meslek alanında eğitim hizmeti sunabilecekler.

24) TOBB ile '81 İl 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' Projesi Başlatıldı: TOBB ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 81 okulun altyapısı güçlendirilecek, müfredat birlikte güncellenecek, öğrencilerin beceri eğitimlerini sektörün gerçek iş ortamlarında yapmalarına ve alan öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerinin düzenli bir şekilde yapılmasına TOBB ve TOBB-ETÜ destek verecek. Okul yönetim süreci de birlikte değerlendirilecek. Ayrıca 81 okulda tasarım-beceri atölyeleri kurulacak ve buradaki eğitime TOBB-ETÜ destek verecek.

25) Mesleki ve Teknik Eğitim Web Portalı 'Mesleğim Hayatım' Hizmete Girdi: Mesleki eğitimle ile ilgili öğrenciler, öğretmenler, mezunlar, okullar ve sektör temsilcilerinin aktif kullanabileceği ve mesleki ve teknik eğitimden kariyer imkânlarına, mülakat tekniklerinden ülkemizin mesleki eğitime dair yaptığı atılım haberlerine, geleceğin mesleklerinden öğrenci, mezun ve öğretmenlerimizin başarı hikâyelerine kadar mesleki eğitimin tüm boyutları ile ilgili her türlü bilginin paylaşıldığı sürekli güncellenen bir portal oluşturuldu.

26) Mesleki ve Teknik Eğitimde Sektörle İşbirliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıldı: 2018 yılı Eylül ayında mesleki ve teknik eğitimde geçmiş yıllarda imzalanmış ve yürürlüğü devam eden sektörle 34 alanda imzalanmış 79 işbirliği protokolü vardı. Son yedi ayda 53 alanda 50 yeni işbirliği protokolü imzalandı.Böylece işbirliği yapılmamış sektör kalmamış oldu.

27) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Liselerinin Niteliğini Artırmaya Yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı: Protokol kapsamında Spor Lisesi mezunlarına 1. Kademe Antrenörlük (Yardımcı Antrenör) belgesinin verilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılması, Spor liseleri öğretim programlarının revize edilerek mezunların spor tesisleri yöneticisi, kulüp yöneticisi gibi unvanlarda istihdamının sağlanması, öncelikle beden eğitimi olmak üzere tüm öğretmenlere antrenörlük ve hakemlik alanlarında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve Spor liselerine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenmesi öngörülüyor.

28) Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Dönemi Başlatıldı: Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacak. Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkânları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içerecektir.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.