İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçelerimizin 2023 Vizyonu Çalıştayları

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz,  2023 Vizyonu kapsamında birer çalıştay düzenledi. 
İlçelerimizin 2023 Vizyonu Çalıştayları

Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız nitelikli, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Kaliteli eğitim ve öğretimin yolu öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, millî yönlerini güçlendirmekten, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçmektedir.

21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğine şahit olmaktayız. Bu çerçevede 2023 Eğitim Vizyonun temel amacı; çağın, geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul, vizyon belgemizin dört temel unsurudur.  

2023 Vizyonunun Odak Noktası

Yetiştirmek istediğimiz insan profilini ortaya koymadan ve Türkiye’nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirlemeden; ruhu, istikameti, gaye ve felsefesi olan bir evrensel pedagoji yapmamız güçtür. Bu bakımdan, insan, 2023 Vizyonunun odak noktasıdır. Eğitimde başarının yegâne ölçüsü ders notları, sınav sonuçları, zekâ testleri ve mezuniyet sonrası edinilen mesleklerin maaşlarından ibaret olamaz. İnsanoğlu yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer, suyunda yüzen balığına, toprağında biten çiçeğe benzer. Bugünden başlayarak 21. yüzyıl Talim ve Terbiye modelimiz ile 2023 Vizyonunun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran bir varlık ve bilgi anlayışına hayat vermektir. Bilimde, sanatta, sporda, edebiyatta, hâsılı her alanda çağın gereklerine uygun olarak gelecek nesillerimizi yetiştirmek gayesiyle İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimiz,  2023 Vizyonu kapsamında birer çalıştay düzenledi. 

Çalıştayların Kapsamı

Çalıştaylarda eğitim ve öğretim süreçlerinin tüm paydaşları görüşlerini paylaşmak amacıyla bir araya geldi. Hedef kitlesi çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olan 2023 Vizyon Belgesi doğrultusundaki yapılacaklar ele alındı. 

Çalıştaylarda, katılmcılar okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim, fen ve sosyal bilimler liseleri, imam hatip ortaokulları ve liseleri, mesleki ve teknik eğitim, özel öğretim ve hayat boyu öğrenme başlıklarda,  2023 Vizyonunun uygulanması için yapılması gerekenleri tartıştı. 

Bilgiden Beceriye

Arnavutköy ilçemizin 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesinde İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş´ın katılımı ve açılış konuşmasıyla başladı. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mehmet Dağ´ın çalıştayın amacı ve önemi üzerine konuşması ve şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz, okul aile birlikleri ve ilçe öğrenci temsilcisinin katılımları ile çalışmalar yapıldı. 

 Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında, Avcılar ilçemizde Asım Nurhan Kocabıyık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda 2023 Eğitim Çalıştayı düzenlendi. 

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında Bağcılar’da görev yapan okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrencilerimizin katılımıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesinde bir çalıştay düzenlendi. İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mustafa Yılmaz´ın başkanlığında yapılan açılış toplantısının ardından katılımcılar 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında belirlenen dokuz ayrı başlık altında oluşturulan çalışma grupları altında hedef ve amaçları değerlendirerek kendi görüş ve önerilerini ekledikleri sonuç raporlarını oluşturdular. 

2023 Eğitim Vizyonunun odak noktası insanın ön planda tutulduğu çalışmada, düşünce, duygu ve eylemin bu tema üzerinde uzlaştırarak atılması gereken adımlar ilçe şartları da ön planda tutularak ilgili birimler ile paylaşılmak üzere rapor şeklinde düzenlendi. 

2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda Başakşehir’de düzenlenen çalıştaya şube müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerimiz katıldı. Çalıştayda, Vizyon Belgesinin özünü teşkil eden “Bilginin Beceriye” dönüşmesi anlayışıyla hedef ve ihtiyaçlar üzerinde duruldu.

Akademik Bakışın Değeri

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz eğitim alanında yetkin bilim İnsanlarımız başta olmak üzere, özel eğitim kurumlarımızın yöneticileri, resmî okul yöneticileri, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenler ve öğrenci temsilcilerin katılımı ile Kabataş Erkek Lisesinde eğitim sorunları ve çözüm yaklaşımlarının ele alındığı çalıştay düzenledi. Program Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Nesrin Kakırman ve Prof. Dr. Birol Emil´in konuşmalarıyla başladı.  Yaklaşık 110 katılımcı ile gerçekleşen çalıştayda yirmi konu başlığı  dokuz arklı masada  ele alındı, sonuçlanan raporlar moderatör akademisyenler tarafından sunuldu. Çalıştay programının kapanış konuşmasını ise İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz yaptı. 

Her Öğretmen Bir Fikir

Beylikdüzü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı “Her Öğretmen Bir Fikir, Her Fikir Bir Öğretmen” sloganıyla yapıldı. Çalıştay, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Barış Yıldız’ın başkanlığında, şube müdürlerimiz, ilçemiz okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Beylikdüzü Öğretmenevi salonunda düzenlendi.

Beyoğlu ilçemiz ise 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayını dokuz masada, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Cemil Sarıcı, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve ilçe öğrenci meclisi başkanımızın katılımıyla Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde gerçekleştirdi. 

Bayrampaşa 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol´un  konuşmaları ile başladı. Aliya İzzetbegoviç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ndeki çalıştay ilçe sorumlusu Şube Müdürü Muzaffer Bilge´nin başkanlığında, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro koordinasyonunda yürütüldü.

Yapılacak Faaliyetler

2023 Eğitim Vizyonu Büyükçekmece Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun´un açılış konuşmalarıyla başladı.  2023 Eğitim Vizyonu başlıkları hakkında bilgi verilmesinin ardından 2023 Eğitim Vizyonu Büyükçekmece Çalıştayı kapsamında dokuz masaya ayrılan katılımcılar, yapılacak faaliyetleri belirleyip ilçe düzeyinde uygulama farklılıkları, riskler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için çalıştılar. Masalardan gelen raporlar sonuç raporunda birleştirildi.

Çekmeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ahmet Aktaş başkanlığında yapıldı. Şube müdürlerimiz, okul/kurum müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz çalıştaya katıldı. Çalıştay çalışma gruplarının çalışmalarını yapmasının ardından yaptıkları sunum ile son buldu.

Esenler Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Bayram Ercan’ın açılış konuşmaları ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk´ un ESAM´da Kasım ayında yaptıkları 2023 Vizyon Belgesi konuşması ile başladı. Esenler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen çalıştaya, tüm eğitim kademelerinden, farklı branşlardan şube müdürü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerinin katıldı. 2023 Vizyon Belgesinde bulunan konu başlıklarında ortaya konulan hedefler Esenler ilçesi ölçeğinde değerlendirildi ve ortak fikirler raporlaştırıldı.

Yol Haritası

2023 Eğitim Vizyonu Esenyurt Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Paşali Beşli, İlçe şube müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşti. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde oluşturulan on ayrı konu başlığı Esenyurt ilçesiyle ilişkilendirilerek 2019-2023 Stratejik Planında yol haritası olarak belirlendi.

2023 Eğitim Vizyonu Fatih Çalıştayı, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Mucip Kına, ilçe Millî eğitim şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimizin  katılımıyla Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam Hatip Lisesi´nde yapıldı.

Güngören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman´ın açılış konuşmaları ile başladı. İlçe şube müdürlerimiz, kurum müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz belirlenen konulardaki görüşlerini ifade ettiler.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Kadıköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğündeki çalıştay Kadıköy Irmak Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Medeniyet Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akın, Maarif Müfettişi Nejla Kınay, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sadık Aslan, şube müdürlerimiz, çok sayıda akademisyen, okul müdürlerimiz, müdür yardımlarımız, öğretmenlerimiz ve okul temsilcisi öğrencilerimiz katıldı. Katılımcılara Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan katılım belgelerini verdi. Yoğun ve verimli geçen çalıştayda, Kadıköy Öğrenci Meclisi Başkanı ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Celal Okudan piyano dinletisiyle, Göztepe İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Tutal ile Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenlerinden Akgün Çöl ve Mustafa Demirci’nin kanun ve ud eşliğinde verdikleri mini konser çalıştaya katılanlardan büyük beğeni topladı. 

Çalışmalar Raporlaştırıldı

Kartal İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Şehit Şükrü Bayrakcı İlkokulunda gerçekleştirildi. Çalıştay, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Ali Rıza Aka ve Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ahmet Akın´ın konuşmalarıyla başladı. Dokuz farklı masada 63 eğitimcinin katılımıyla  yirmi başlık altında gerçekleştirilen çalıştay gün boyu sürdü. Çalıştay tüm masanın ilgili konu başlıklarında hazırladıkları raporların sunulmasıyla sona erdi. 

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı  Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesinde resmî-özel okul ve kurumlarımızda görevli yönetici ve öğretmenlerimizle yapıldı. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan amaç ve hedeflere yönelik “Yapılacak Faaliyetler, İlçe Düzeyinde Uygulama Farklılıkları, Riskler ve Öneriler”i belirlemek üzere çalıştayda  dokuz  çalışma masası oluşturuldu. İlçe Müdürlüğü şube müdürleri, 73 okulumuzda görevli 103 yönetici ve öğretmenlerimiz ile yürütülen çalıştay bir gün sürdü. 

Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşti. Açılış konuşmalarını İlçe Millî Eğitim Müdürümüz  Aytekin Yılmaz´ın yaptığı 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı  dokuz masada  yirmi başlıkta 59 eğitimcimizin katılımıyla  yapıldı. Çalıştay,  çalışma gruplarının iki oturumda çalışmalarını yapmasının ardından yaptıkları sunum ile son buldu.

Sultanbeyli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 EğitimiVizyonu Çalıştayı Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu´nda gerçekleştirildi. İlçemizde görev yapan müdür, müdür yardımcısı, ve öğretmenlerden şube müdürlerimizin kordinatörlüğünde  dokuz  çalışma masası oluşturuldu. Çalışma masaları gün boyu 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini istişarede bulundu. Günün sonunda her masadan belirlenen bir koordinatör masada yapılan çalışmaların sunumunu yaptı.

2023 Eğitim Vizyonu Tuzla Çalıştayına  Tuzla Kaymakamı  Ali Akça, Tuzla Belediye Başkan Vekili Dr. Turgut  Özcan, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz  Ahmet  Alireisoğlu, Şube Müdürleri ile okul/kurumlarımızdan seçilen  90 eğitim yöneticisi ve öğretmen katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Şube Müdürü Soner Can moderatörlüğünde  devam eden 2023 Eğitim Vizyonu Tuzla Çalıştayı, çalışma gruplarının raporlarının sunulmasıyla sona erdi.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2023 Eğitim Vizyon Ümraniye Çalıştayı Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda katılımcılar, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Zeytinburnu Şehitler Bilsem ve Şehit Ömer Cankatar İlkokulu ev sahipliğinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Şube Müdürü Sayın Faruk Tosun başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Levent Özil’in katılımıyla gerçekleşti.

13-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-201913-01-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.