İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yüz Yüze Eğitim Yapılacak Okullar ve Sınıf Düzeyleri

Millî Eğitim Bakanlığımızca 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklama yapıldı.
Yüz Yüze Eğitim Yapılacak Okullar ve Sınıf Düzeyleri

Millî Eğitim Bakanlığımızca 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim yapılacak okullara ve sınıf düzeylerine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre; 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Ancak ülke genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alındı. 

Risk Düzeyleri

Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerde yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirlendi

Bütün illerde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulama aynı şekilde devam edecek.  Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacak.  Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak. 

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak. 

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak.

Ana Sınıfı ile Bilim ve Sanat Merkezleri

Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. 

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) programları dâhilinde yüz yüze eğitim yapacaklar. Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıflar ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilecek. Bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceği okul müdürlüklerince planlanacak.

Uzaktan/Yüz Yüze Eğitim Süreci ve Ders Saatleri

Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinlikler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal'da yer alan içeriklerden yararlanılacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacaklar.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanacaktır.  Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimler aralıksız ve bir etkinlik saati 30 (otuz) dakika olarak planlanacak. İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları sağlanacak. 

Ulaşım ve  Kantinler

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanacak.

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi hâlinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınacak.

Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve  kılavuz doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumu gerçekleştirilecek.

Ölçme ve Değerlendirme

2020 - 2021 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar ilgi yönetmeliğin ölçme ve değerlendirme hükümleri esas alınarak verilecek. Bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Birinci sınavlarla ilgili takvim ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak kılavuz hükümlerine uyulacak. 

İllerimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda COVID-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatleri Valiliklerce alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecek. 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.