İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL'A 100 ANAOKULU PROJESİ

Okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında İstanbul'a 100 Anaokulu Projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulunda gerçekleştirildi.
İSTANBUL'A 100 ANAOKULU PROJESİ

Erken çocukluk eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma hâline katkı sağlar. Bu dönemde sunulan deneyimlerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına doğrudan etki eder. Ayrıca daha sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağıdır.

Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması

Toplumsal refahın artması ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilir kalkınması eğitim sistemin ilk önemli adımı olan erken çocukluk eğitiminden başlamaktadır. Burada başta aile, okul ve çocuğun yakın çevresi olmak üzere tüm paydaşların birbirleriyle etkileşimlerinin sağlanması son derece önemlidir. Millî Eğitim Bakanlığımızın, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde ve Cumhurbaşkanlığımızın programlarında 5 yaşındaki bütün çocukların okullaşması hedefi yer alıyor. 

Okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında İstanbul'a 100 Anaokulu Projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulunda gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ve eşi Sayın Nebahat Özer, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ile eşi Sayın Hatice Nur Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, yöneticiler, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Üsküdar Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulunu yeni çehresiyle açıyor olmanın büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. İstanbul'da yeni anaokulların yapım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolayısıyla eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları 0-6 yaşı insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 50'si 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise 4-6 yaş aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. 2022'de İstanbul'umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız."

Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği

Emine Erdoğan, erken kaliteli eğitim alan çocukların, eğitimde daha fazla devamlılık gösterdiğinin, derslerinde daha başarılı olduğunun ve üniversiteye gitme ihtimalinin kuvvetlendiğinin bilindiğini söyledi.  Okul öncesi eğitimin uzun vadede mikro ve makro düzeyde büyük kazanımlar sağladığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir. Zira, eğitim hayatının ileri dönemlerinde oluşan başarı ve başarısızlığın temelleri bu dönemde atılıyor. Dezavantajlı gruplardaki çocuklar, okul öncesi eğitimle hem fırsat eşitliği yakalıyor hem de aradaki farkı kapatıyorlar. Doğaya karşı duyarlı bireyler haline gelme bilinci de yine bu dönemde kazanılıyor. Erken yaşta eğitim dünyasına giren çocuklar, ailelerinde ya da sosyal çevrelerinde bu konularda eksik kalsalar bile, okullarda bu eksiği gideriyorlar. Dolayısıyla kendine, topluma ve çevresine faydalı bireyler olarak yetişme oranı yükseliyor."

Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılından önce 39 olan anaokulları sayısını 118 daha ekleyerek 157'ye çıkardığını aktaran Erdoğan, yapılacak 100 yeni anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğini belirtti.

Okul Öncesi Eğitim ve Dönüşen Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okul öncesi eğitimin çocuklar için olduğu kadar anneler için de önemli olduğunun altını çizerek, "Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Erken dönem eğitim alan çocukların kendilerini daha iyi tanıdığını ve analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin, problem çözme yeteneğinin arttığını ve estetik anlayış kazandıklarını dile getirdi. Çocuklarda ekran bağımlılığının arttığını söyleyen Erdoğan, içinde yaşanılan çağda çocuklarının hayatının 4 duvar arasında geçtiğini aktardı. Emine Erdoğan, sözlerine şunları ekledi: "Şehirlerin değişen çehresi ve teknolojinin hayatımızdaki yeri, çocukluğun yaşanışını da değiştiriyor. Çocuklar, artık akıllı telefonlar ve bilgisayarla haşır neşirler. Bir araştırmaya göre 2 yaşındaki bir çocuğun ekran başında geçirdiği süre haftada 17 saati bulabiliyor. 3 yaşında bu süre 25 saate çıkabiliyor. Anaokulu eğitimi, çocukları bu kısır döngüden de kurtarıyor."

Eğitime Erişim Her Kademede Artırıldı

Açılış töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, okulun yeni binasında 19 derslik, 110 kişilik konferans salonu, 50 kişilik yemekhane, 1 özel eğitim sınıfı, 1 destek eğitim odası ve idari odalar yer aldığını ifade etti. Okulun modern yapısını İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirten Özer, bu mekânda Emine Erdoğan himayesinde gerçekleşecek İstanbul'da 100 Anaokulu Yapım Projesi'ni tanıtmaktan da büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bu projeyi himayesine aldığı için Erdoğan'a şükranlarını sunan Bakanımız Özer şunları kaydetti: "2002 yılından bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimde devasa hamleler gerçekleştirildi. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Böylece eğitime erişim her kademede artırıldı, toplumun her kesiminin kolaylıkla eğitime erişimi sağlandı.

2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri aracılığıyla açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu dönemde okullaşmanın artması ve eğitimde niteliğin iyileşmesi için öğretmen sayımız ortaöğretimde yaklaşık üç katına, ilköğretimde ise iki katına yükselmiştir. Derslik sayılarımız da öğretmen sayımızdaki artışa benzer şekilde önemli artışlar göstermiştir. Bu artışlarla birlikte tüm öğretim kademelerimizde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarımız da azalarak OECD ülkelerinin seviyesine oldukça yaklaşmıştır."

İyileştirmeler ve Eğitim Performansı

Tüm bu iyileştirmelerin sonuçlarının eğitim performansına olumlu yansıdığının altını çizen Bakanımız Özer, "OECD tarafından 3 yıl ara ile yapılan PISA araştırmasında öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen Türkçe, Fen ve Matematik Okuryazarlığı alanlarında puanlarını en fazla yükselten birinci ülke olduk. TIMSS araştırmasında 1999 yılından itibaren en yüksek başarıyı yakaladık. Dolayısıyla uluslararası çalışmaların sonuçları da eğitim sistemimizde kalite artışlarını doğruluyor." dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin artmasının okul öncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkili olduğunu da vurgulayan Bakan Özer şunları söyledi: "Özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının okul öncesi eğitime ücretsiz erişimleri çok daha kritik öneme sahiptir. Bu nedenle bu dönemde önceliklerimizden bir tanesini okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak.

Yaygınlaştırma ve Nitelik Artışı

Bildiğiniz üzere okul öncesi eğitime katılım hem öğrencilerimizin okul hayatına hazır olmaları hem de uzun vadeli başarıları açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu önemi dikkate alarak 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde okul öncesi eğitimde okul sayımızı yaklaşık üç katına, öğretmen sayımızı ise yedi katına çıkardık. Bu yatırımlar sonucunda da okulöncesine katılan öğrenci sayımızı yaklaşık 320 binden 1 milyon 630 bine çıkararak bu kademede okullaşma oranını %71 seviyesine taşıdık.

Şimdi yaptığımız bu iyileştirmeleri daha da ileriye taşımak için yeni bir adım atıyoruz. Okul öncesi eğitimi daha da yaygınlaştırmak ve niteliğini artırmak adına İstanbul'a Saygıdeğer Hanımefendinin destekleriyle 100 yeni ana okul daha kazandıracağız. Böylece İstanbul'da var olan 157 resmi ana okul sayısı 257'ye, 957 derslik sayısı da 1749'a çıkacaktır."

İstanbul'un ölçeği düşünüldüğünde atılan adımın okul öncesi eğitime erişimin artırılması açısından çok önemli bir katkı sağlayacağını dile getiren Bakanımız Özer, önümüzdeki günlerde bu kapsamda yeni yatırımlar da olacağını belirtti. 

Toplantıda, öğrencilerden Havva Betül Özdil, Cahit Zarifoğlu'nun "Sultan" isimli şiirini okudu. Konuşmaların ardından Emine Erdoğan ve Bakan Özer, katılımcılarla birlikte programın düzenlendiği okuldaki anasınıfını ziyaret etti. Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet edip onlarla birlikte etkinliğe katıldı.


10-10-202110-10-202110-10-202110-10-202110-10-202110-10-202110-10-202110-10-202110-10-2021

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.