İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme Akademisi

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Ölçme Değerlendirme Merkezi bünyesinde Ölçme Değerlendirme Akademisi kuruldu.
Ölçme Değerlendirme Akademisi

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesine göre; eğitimde karar verme süreçlerinin doğru işletilerek yüksek beklentili değerlendirme yapılması eğitimde ölçme değerlendirme süreçlerinin doğru yönetilmesi bakımından çok önemlidir.

Öğretim amaç, kazanım ve becerilerine uygun nitelikli ölçme araçlarının geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının güvenirlik ve geçerliğinin sağlanması günümüzde önemli bir eğitim ihtiyacıdır.

Günümüz şartlarında üst düzey düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılmaya çalışılması ve üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine yönelik tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sınıf içi ölçme değerlendirme aşamalarında kullanılması bir zorunluluk hâline geldi.

Süreç ve Sonuç Odaklı Bütünleşik Anlayış

Ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayışın ortaya konulabilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Ölçme Değerlendirme Merkezi bünyesinde Ölçme Değerlendirme Akademisi kuruldu. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin desteği ile haftada bir gün 16.30 - 19.00 saatleri arasında 8 hafta teorik 6 hafta uygulama olmak üzere toplam 14 haftalık bir program düzenlenecek.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlayan derslerde ölçme değerlendirme konusu çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Akademinin ilk haftasında Bahçeşehir Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Ali Baykal; eğitimde karar verme, sınıf içi ölçme ve değerlendirme, yüksek beklentili değerlendirme, hesap verilebilirlik, katma değer bildirimi, akademik ilerleme raporu, okul paydaşları ile ilgili karar verme konularını anlattı.     

Akademinin ikinci haftasında Bahçeşehir Üniversitesinden Sayın Dr. Öğretim Üyesi Gürsu Aşık; öğretim amaç ve kazanımlarının tanımlanması, eğitim amaçları, ulusal ve uluslararası standartlar ve öğrenme kazanımları, bilişsel alan taksonomileri, öğrenme kazanımlarıyla değerlendirme görevlerini uyumlu hâle getirme konuları üzerinde durdu. Akademinin üçüncü haftasında Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Dr. Öğretim Üyesi Serkan Arıkan, ölçme değerlendirmede madde analizlerini anlattı.  Ayrıca klasik test kuramı ve madde tepki kuramı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı derste, madde ayırt ediciliği ve madde güçlüğü üzerinde duruldu. Şans parametresi ve madde yanlılığı ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Akademinin dördüncü haftasında Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Prof. Dr. Emine Erktin; değerlendirme sonuçlarının güvenirliği ve geçerliği, güvenirliğin ve geçerliğin genel doğası, geniş ölçekli testler ve sınıf içi değerlendirmelerin güvenirliği ve geçerliği, güvenirlik ve geçerlik sonuçlarının raporlandırılması, güvenirliği ve geçerliği arttırma yollarını anlatacak.

Akademinin beşinci haftasında Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Dr. Öğretim Üyesi Bengü Börkan, test geliştirme ilkeleri, objektif testlerin hazırlanması ve çoktan seçmeli maddelerin yazılmasını anlatacak. Akademinin altıncı haftasında Boğaziçi Üniversitesinden Sayın Dr. Öğretim Üyesi Engin Ader, açık uçlu maddelerin yazılmasını anlatacak.

Akademinin yedinci haftasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Sayın Doç. Dr. Banu Yücel Toy; üst düzey düşünme becerileri ve tamamlayıcı (alternatif) ölçme ve değerlendirme yöntemleri, üst düzey düşünme becerileri, performans ve portfolyo (e-portfolyo) değerlendirme, öz ve akran değerlendirme, dereceli puanlama anahtarlarını anlatacak. Akademinin yedinci haftasında Bahçeşehir Üniversitesinden Sayın Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kiral Özkan, standartlaştırılmış başarı testlerini ele alacak.

Değerlendirme Sonuçlarının Analizi ve Yorumlanması 

Değerlendirme sonuçlarının analizi ve yorumlanması süreci dokuzuncu haftada İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezinde başlayacak. Onuncu haftada madde analizleri odaklı uygulama Dr. Öğretim Üyesi Serkan Arıkan rehberliğinde yapılacak. On birinci haftada çoktan seçmeli soruların yazılması ise Dr. Öğretim Üyesi Bengü Börkan rehberliğinde uygulanacak.

Güvenirlilik ve geçerlilik uygulaması ise Boğaziçi Üniversitesinden Arş. Görevlisi Güneş Ateş rehberliğinde on ikinci haftada yapılacak. On üçüncü haftada açık uçlu soruların yazılması konusu Dr. Öğretim Üyesi Engin rehberliğinde uygulanacak. Performans ve portfolyo değerlendirme uygulaması ise Doç. Dr. Banu Yücel Toy rehberliğinde yapılacak.

18-12-201918-12-201918-12-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.