Hârezmî Kimdir?

Abbasi döneminde yaşamış büyük İslam bilgini olan El Harezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk olarak açıklayan, insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden birisidir. Harezmi’nin neredeyse tüm kitapları Latinceye tercüme edilip batı ülkelerinde kullanılmıştır. Bu muazzam deha sadece matematik ile ilgilenmemiş astronomi ve coğrafya alanlarında yaptığı çalışmaları da günümüze kadar ulaşmıştır.

Hayatı

Harezmi, tahminlere göre 780 yılında Özbekistan’ın Hive bölgesinde bulunan Hazerm şehrinde doğmuştur. Hayatının erken dönemlerine ait çok fazla bilgi bulunmayan bu büyük İslam bilgini gençlik döneminde Bağdat’a gitmiş burada eğitim almıştır. Abbasi devleti tarafından desteklenmiş ve dönemin en iyi alimlerinin girdiği Beyt’ül-Hikme’sinde yer almıştır. Ayrıca Bağdat’ta Saray kütüphanesinde yönetici oldu.

Beyt'ül Hikme
Beyt’ül Hikme

Bağdat’ta birden fazla bilim dalıyla ilgilenmiştir. En önemli çalışmalarını da matematik,astronomi ve coğrafya üzerine yapmıştır. En çok da matematik alanında bulduğu kavramlar ve getirdiği açıklamalar ile Dünya çapında bir üne kavuşmuştur.