Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
METIN / 2015-10-05
yan alan

sayın hocam...\r\ndestekleme ve yetiştirme kurslarında branşı sınıf öğretmeni olup yan alanı olan bir öğretmen yan alanı olan branşta kurs açabilir mi? saygılar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11/2. maddesi şu şekildedir:

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

İyi çalışmalar…

 
SABAHATTIN ARSAN / 2015-10-05
Kulüp Çalışmaları ve 8. Sınıflar Rehberlik ve Kariyer ve Planlama Ders Ücreti

Sayın Denetmenim. 1. sorum benim bildiğim Sosyal Klüpler dersinin artık olmayacağı. Fakat bazı okullarda öğretmenlere hala kulüp görevi verilmiş ve buradan ekders alacaksınız denilmiş. 2015 - 2016 yılı itibariyle bu mümkün mü? 2. Sorum ise 8. sınıflardaki 1 saat rehberlik ve Kariyer Planlama dersine fiili olarak giren 8. sınıf rehber öğretmenine haftalık 2 saat sınıf rehber öğretmenliği ekdersine ilave olarak 1 saat de bu ders için ilave ödeme yapacak mıyız? Yoksa zaten alacağı 2 saatin içinde bu ücret var mı? Teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın Meslektaşım,

Cevap 1:

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde

 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler

MADDE 9 – (1) İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde;

Sosyal etkinlikler

MADDE 18- (1) (Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekânlarda yapılır. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

       Hükümlerinde görüleceği üzere sosyal etkinlikler(öğrenci kulübü, toplum hizmeti, geziler, törenler vb.) halen devam etmektedir. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği yürürlüktedir. Ders çizelgesinde böyle bir ders saati olmaması sizleri yanıltmasın.

          2.sorunuzla ilgili olarak daha önceden sitemizde cevap verilmiştir. Siteyi inceleyiniz.İyi çalışmalar....

 
MEHMET TANER HOPLAMAZ / 2015-10-05
yetiştirme kursu

sayın hocam sınıf öğretmeni okul müdürü yan alan sosyal bilgiler olmak üzere ve okula bu branştan öğretmen müracaatı yok iken yetiştirme kurslarında görev alabilir mi teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın yöneticim, sınıf öğretmenlerinin kurslarda görev alıp alamayacağı sorusuna daha önceden sitemizde cevap verilmiştir. Lütfen verilen cevapları inceleyizin.

 
YASIN ORKAN / 2015-10-05
İlkokul Sosyal Kulüp Faaliyetleri

Sayın denetmenim; İlkokullarda sosyal kulüpler kurulacak mı? Kurulacak ise kulüp toplantıları hangi zaman diliminde yapılacak. Ayrıca ilkokulda ingilizce öğretmeniyim 16 saat derse giriyorum, kulüp faaliyetlerinden dolayı haftalık +2 saat almam gerekir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

         Değerli Öğretmenim,

         Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde

        “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler

MADDE 9 – (1) İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ve sosyal etkinlikler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.” denilmektedir.

  Ekim 2014’de “Sosyal Etkinlikler Hakkında” başlığıyla yapılan açıklamada özetle “Kulüp çalışmaları Sosyal Etkinlikler dersi olsa da olmasa da yürütülecektir. İlkokulların 1,2,3,4.sınıflarında okuyan bütün öğrencilerin en az bir kulübe üye olmaları sağlanacak, kulüp çalışmaları ise ders saatleri dışında yürütülecektir.” denilmektedir. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere Sosyal Etkinlikler dersi bulunmasa da ders saatleri dışında öğrencilerin kulüp çalışmalarına katılımı sağlanmalıdır. İlgili açıklamayı “Eğitim Mevzuat” adlı sitenin AÇIKLAMALAR bölümünden inceleyebilirsiniz. Sosyal etkinlikler çalışmalarınızdan dolayı +2 saat ek ders alırsınız. İyi çalışmalar diliyorum.

 
MUSTAFA KÖSELER / 2015-10-05
Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Ek Ders Hesabı

İyi çalışmalar;2015-2016 Öğretim yılından itibaren 8.sınıflarda uygulamaya konulan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için TTKB öğretim programını yayınlamıştır.Bu durumda bu ders müstakil bir ders olarak değerlendirilip hem ek ders hesabına hem de hazırlık ve planlama hesabına dahil edilecek mi yoksa önceki yıllarda olduğu gibi sadece hazırlık ve planlamaya mı dahil edilecektir? Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevi” başlıklı 6/5. maddesi şu şekildedir: “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. “ denmektedir.

Bu nedenle 8. sınıflardaki Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinin de bu kapsamda değerlendirilmesi  ve örnekle açıklamak gerekirse; 23 saat Matematik, 1 saat rehberlik dersine giren bir öğretmenin ek dersinin 23-15= 8, 8+2+2= 12 saat şeklinde hesaplanması, gerekmektedir.

İyi çalışmalar…

 
NAZMİYE AYTEKİN / 2015-10-05
yönetici teog

merhaba,yöneticiler hafta içi kurslarda ders verebilir mi? hafta içi kurslarda yönetici olarak 2 saat ekders alabilirmi ? teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın yöneticim, yöneticiler de mesai saatleri dışında hafta içi kurslarda görev alabilir. Hafta içi düzenlenen kurslarda yönetim görevi karşılığında, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 8. maddesinde geçen “(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.” hükmü gereğince 2 saat ek ders almanız uygun değildir. İyi çalışmalar…..

 
ALTAN / 2015-10-05
yetiştirme kursu ders saati

yetiştirme kursunda bir sınıfa bir dersten kaç saat ders açılabilir kaç saat açılacağını kim belirler diyelimki haftada dört saate kadar açılabiliyor fakat müdür iki diyor öğretmen dört istiyor böyle bir durumda ne yapılır

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Kursların açılması ” başlıklı 7. maddesi şu şekildedir:

MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.

(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir.İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

İyi çalışmalar…

 
FERHAT EMER / 2015-10-05
Yönetim görevi.

Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Okulumuzun Müdür ve müdür yardımcısı olarak, cumartesi müdür yardımcısı, pazar günü ise müdürümüz yetiştirme kursunda derse girecektir. Merak ettiğim şey derse girmediğimiz birer gün için yönetim görevi alabilecekmiyiz?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir:

(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Bu nedenle kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilerden sadece birisine kurs yöneticiliği görevlerinden dolayı cumartesi ve pazar günlerinin her biri için 2 saat ders ücreti ödenir. Sadece bir yöneticiye.

İyi çalışmalar…

 
ESER KAPLAN / 2015-10-05
ekders dağıtımı

Sayın Müfettişim; Aynı binada hem normal ortaokulumuz hem de imam hatip ortaokulumuz var. İmam Hatip Ortaokulunun Türkçe ders yükü 32, normal ortaokulun ise Türkçe ders yükü 20 saattir. Her iki ortaokulun da birer tane Türkçe Öğretmeni var. Sizce bu Türkçe Öğretmenlerine kendi okullarının ders saatini mi vermeliyim, yoksa toplam ders yükünü 2'ye bölerek eşit mi dağıtmalıyım. Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Bir okuldaki ders yükünün dağıtımında şu şekilde davranılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir: Öncelikle yöneticilerin(6 saat) ve öğretmenlerin (15 saat) aylık karşılığı girmeleri gereken derslerinin verilmesi gerekmektedir. Ardından öğretmenlerin zorunlu 6 saatlerinin dağıtılması, en nihayetinde de isteğe ve ihitiyaca bağlı (öğretmenler için 9 saat, yöneticiler için 6 saat) derslerin dağıtılması yerinde olacaktır. İsteğe ve ihtiyaca bağlı derslerin dağıtımında -adil olmak kaydıyla- takdir yönetimindir.

İyi çalışmalar…

 
HARUN YüCEL / 2015-10-05
Takviye Kursları

Sayın hocam; Halk Eğitim Merkezinde calışan 2 Kadrolu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak; Kurumumuzda Kadrolu Matematik Öğretmeni bulunmamasından dolayı Takviye Kursları kapsamonda Matematik takviye kursu açmak istiyoruz. 1- Eğer ilçede bu kurslara katılmak isteyen kadrolu matematik öğretmeni yoksa öğretmen seçiminde öncelik ücretli öğretmenlerden yana mı olur yoksa kadrolu bilişim teknolojileri öğretmenleri branşları dışında takviye Kurslarında öncelikli olarak mı görevlendirilirler? 2- takviye kurslarının uygulanmasına yönelik işlerin yeni olmasından dolayı bu konularda tereddütlerin olabileceğini düşünerek öğretmen seçiminin neye göre yapacağını gösteren yönetmelik yada yönergeler var mıdır bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar, cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11/2. maddesi şu şekildedir:

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

İyi çalışmalar…

 
VOLKAN KARA / 2015-10-05
Klüpler

İlkokullarda kulüp yapılabilir mi?yapılırsa hangi derslerde klüp çalışması yapılabilir? Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Bu soruya sitemizde cevap verilmiştir. Lütfen verilen cevapları inceleyiniz. İyi çalışmalar.

 
MURAT TOKLU / 2015-10-05
İlkokul Yöneticilerinin Derse Girmesi

İlkokullarda yöneticilik yapan sınıf öğretmenleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerine girebilir mi? Bu durumda sınıf öğretmenine de yöneticiye de ek ders ödemesi yapıldığı için kamu zararı oluşur mu?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

 

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Aylık karşılığı ders görevi " başlıklı 5. maddesi  şu şekildedir:

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders  okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

“Ek ders görevi” başlıklı 6. Maddesi ise şu şekildedir:

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a.Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Bu maddeler branş ayrımı yapmadan bütün yöneticilerin 6 saat aylık karşılığı, 6 saat de isteğe bağlı derse girip ek ders ücretini alabileceğini, işaret etmektedir.

İyi çalışmalar…

 
SELIM ŞAHİN / 2015-10-05
Ek ders

Bu yıl 8. sınıflarda okutulacak olan Rehberlik ve kariyer planlama dersi ile toplam 30 saat derse giren bir öğretmen kaç saat ek ders alabilir? 30-15=15 15+3=18(3 saat planlama) 18+2=20(2 Sosyal etkinlik ve rehberlikten yazılabilir mi?)

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevi” başlıklı 6/5. maddesi şu şekildedir: “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. “ denmektedir.

Bu nedenle 8. sınıflardaki Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinin de bu kapsamda değerlendirilmesi  ve 29 saat ders, 1 saat rehberlik dersine giren bir öğretmenin ek dersinin 29-15= 14, 14+3+2= 19 saat şeklinde hesaplanması, gerekmektedir.

İyi çalışmalar…

 
GöKHAN ÖNAL / 2015-10-05
ders saati tamamlama

Sayın Hocam bu yıl ikili öğretim yapan bir okula müdür yardımcısı olarak atandım. ders programlarını ayarlarken müdürümle br konuda ortak bir yol bulamadık. Okulumuzun ortaokul kısmında 2kadrolu ingilizce öğretmenimiz var ve 28 saat ana ders + 16 saat seçmeli ingilizce 44 saat dersleri var. bu yıl okulumzun ilkokul kısmına 1 ingilzce öğretmeni atandı ve ilkokul kısmında girebileceği 12 saat ders var. bu arkadaş maaş karşılığını doldurmadığı için ortaokul kısmından maaş karşılığını doldurabileceği şekilde ders vermeyi düsündük. Lakin buna ortaokul kısmaındaki ingilizce öğretmenlerimiz karşi çıktılar. okulun kadrolu öğretmeni olarak biz girmek istiyoruz dediler. bizim idare olarak ne yapmamız gerekir. prosedür nedir ? Saygılar...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Bir okuldaki ders yükünün dağıtımında şu şekilde davranılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir: Öncelikle yöneticilerin(6 saat) ve öğretmenlerin (15 saat) aylık karşılığı girmeleri gereken derslerinin verilmesi gerekmektedir. Ardından öğretmenlerin zorunlu 6 saatlerinin dağıtılması, en nihayetinde de isteğe ve ihitiyaca bağlı (öğretmenler için 9 saat, yöneticiler için 6 saat) derslerin dağıtılması yerinde olacaktır. 

İyi çalışmalar…

 
KASıM ÖZKARA / 2015-10-05
kurs ücreti

iyi günler hocam. ilkokul ortaokula bakan tek müdür vekiliyim.bransim sosyal bilgiler.müdür yardımcısı yok.okulumuzda kurs acıldı ve bu kursta bende 3 saat kurs verecegim.1 saati haftaiçi 2 saati cumartesi.3 saatin ücretini alabilirmiyim? konudaki gorusunuz nedir

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Yetiştirme kursları yönergesine göre kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlere ek ders ücretlerinin ek ders kararlarının 8. maddesine göre ödeneceği belirtilmektedir. 8. maddede ise öğretmenlere ve yöneticilere bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla 10 saate kadar ek ders ücreti verilir denmektedir. Yine aynı maddede yöneticilerden birine kursların hafta sonu olması durumunda yönetim görevi karşılığında günde 2 saat ücret verilir denmektedir.

Kısacası hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonu yöneticilere de yetiştirme kurslarında 10 saate kadar fiili ders görevi verilebileceği ve buna bağlı olarak ücret verilebileceği, kursun hafta sonu olması durumunda ise yöneticilerden sadece birine her gün için 2'şer saat(2+2) yönetim görevleri karşılığında ders ücreti verilebileceği değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar…

 
AVNİ KAYA / 2015-10-05
mdr.ekders

ortaokulda görevli bir mdr.yrd.cısı. seçmeli derslere ücret karşılığı derse girebilir mi ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Ek ders kararlarının “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesi şu şekildedir:

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Aynı kararların “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesi ise şu şekildedir:

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Görüldüğü gibi müdür yardımcıları aylık karşılığı 6 saat derse girdikten sonra girdikleri diğer derslerin ders ücretlerini alırlar.

Bu anlamda yöneticiler tıpkı öğretmenler gibi aylık veya ek ders ücreti karşılığında seçmeli derslere de girebilirler.

İyi çalışmalar…

 
MUSTAFA İŞTAR / 2015-10-05
Özel Kurum

Sayın hocam merhabalar. Benim sorum temel liselerde derse girmek ile alakalı. Bir öğretmen haftada 40 saatten fazla derse giremez diye hüküm var. Benim okulda hafta içi 30 saat hafta sonu başka okulda 10 saat açık lise dersim var. Ancak bana temel liselerde derse girer misin diye teklif geldi. Aylık Maaş karlılığım 15 saattir. Mevzuata göre bu 15 saatin Yarısı kadar özel kurumlarda derse girebilirim. Bu temel liselerde ben 7-8 saat derse girebilir miyim. Yoksa haftalık 40 saati doldurduğum için giremez miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

            16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. Maddesi “Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun8. maddesinde ise “İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.(Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)” şeklindedir.

Dolayısıyla resmi kurumdaki ders ve ek derslerinizi aksatmamak kaydıyla özel okulda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğunuz haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ders görevi alabilirsiniz.

İyi çalışmalar…

 
MUHARREM VERBERİ / 2015-10-05
ek ders

Merhaba sayın hocam. Müdür yardımcısı olarak 20 saat ek ders+12 saat derse girdiğim için 6 saat ekders toplam 26 saat ek ders almaktayım. Hafta sonu kurslarında görevli idareci olarak cumartesi ve pazar günü 2+2 olarak toplamda 30 saat ek ders alabilirmiyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Yetiştirme kursları yönergesine göre kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlere ek ders ücretlerinin ek ders kararlarının 8. maddesine göre ödeneceği belirtilmektedir. 8. maddede yöneticilerden birine kursların hafta sonu olması durumunda yönetim görevi karşılığında günde 2 saat ücret verilir denmektedir.

Kısacası kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilerin hafta içi yönetim görevleri karşılığında aldıkları ders ücreti veya ek ders ücretlerinden bağımsız olarak sadece bir yöneticiye günlük 2 saat yönetim görevleri karşılığında ders ücreti verilebileceği,  değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar…

 
DOĞAN NURSES / 2015-10-05
Haftasonu Kursları

İyi calismalar hafta sonu kursundan sorumlu müdür ve müdür yardımcısı 2 saat günlük ek ders alır. Kurs tan sorumlu müdür yardımcısı ekstra 8 saat daha ders alabilir mi.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: “Kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.” Denmektedir. Bu madde fiilen girilen dersleri kapsamaktadır.

Yöneticilere kurs yöneticiliklerinden dolayı verilen ders ücreti ise aynı maddede şu şekilde geçmektedir:

(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Bu nedenle yöneticiler de-kurs yöneticisi olsun ya da olmasın, farketmez- tıpkı öğretmenler gibi yetiştirme kurslarında 10 saate kadar fiilen derse girip buna bağlı ek ders ücretlerini alabilirler. Ayrıca kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilerden sadece birisine kurs yöneticiliği görevlerinden dolayı cumartesi ve pazar günlerinin her biri için 2 saat ders ücreti ödenir.

 İyi çalışmalar…

 
FARUK YILDIRIM / 2015-10-05
asker ogretmen yetiştirme kursu

Sayın hocam.asker öğretmen yetiştirme kursu açabilir mi?şimdiden cevabınız için teşekkür ediyorum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Öncelikle 2015-2016 Eğitim Öğretim yılının size ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim…

Sorunuza gelince:

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11/2. maddesi şu şekildedir:

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.” Denmektedir.

Görüldüğü gibi bu konuda her türlü tedbiri almak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindedir.

İyi çalışmalar...

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.