Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
AHMET YÌCEL / 2015-11-22
Ders Niteliğinde Yönetim görevi

Bünyesinde okul öncesi sınıfı bulunan bir okuldaki Müdür ne kadar ders niteliğinde ek ders alabilir? okul öncesi sınıfı bulunmasından dolayı 2 saat daha eklenerek toplam 22 saat mi alır? yoksa sadece 20 saat mi alır?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Değerli mesai arkadaşım.

29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 29. maddesi “1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı kararın 10. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat arttırımlı olarak ödenir.” şeklindedir.

Okulunuz bünyesindeki anasınıflarınız ikili eğitim yapmakta iseler ikili eğitimden dolayı haftada 2 saat arttırımlı ücret alırsınız.

İyi çalışmalar... 

 
MEHMET EKINCI / 2015-11-22
İdarecilerin Ek dersi

Müdür yardımcısı olarak haftada 12 saat derse girmekteyim. Haftasonu ise 8 saat derse girmekteyim. Kaç saat ek ders alabilrim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!

Öncelikle sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

Sorunuza gelince:

Bu konuyla ilgili cevaplanan sorular sitemizde mevcut. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
SüLEYMAN ESEN / 2015-11-22
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Destekleme Kursu

Merhabalar öncelikle kolay gelsin. Ben okul müdürüyüm. Okulumda bilişim teknolojileri öğretmenini Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak görevlendirildi. Haftada 8 saat dersi var ama BTR olduğu için 35 saat okulda. Destekleme kurslarında da 8 saat hafta sonu kursu var. Bu kursdan 8 saat ek dersini alır mı? Yoksa bu arkadaş hafta içi sadece 8 saat desi var 15 saati doldurmuyor mu diyecez. Ama BTR'den dolayıda hafta iç hergün çıkış saatine akdar okulda çalışmakta. Cevap verirseniz sevinirim. Kolay gelsin

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8/(2). Maddesi şu şekildedir:

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı 27/01/2015 tarih ve 928552 sayı ve “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Tereddüte Düşülen Hususlar” konulu görüş yazısında da bu maddeyi işaret ederek hafta içi normal müfredat kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan yönetici ve öğretmenlerin hafta içi yetiştirme kurslarında fiilen derse girmeleri halinde girdikleri derslerin öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevini doldurduktan sonraki derslerin ise ders ücretinin ödenmesi; kursun hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde olması durumunda ise yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın girdiği derslerin tamamının ücretinin ödenmesi gerektiğini, belirtmektedir.

İyi çalışmalar...

 
AHMET BAKIR / 2015-11-22
Meslek Öğretmenleri Ekders

Sayın Müfettişim, Bir meslek öğretmeni okulda 27 saat ücret almaktadır. 10 saat de Mesleki Açık Lisesinden ders almaktadır. Artı olarak Halk Eğitim Merkezinden ücret alabilir mi? (Yani 20 saat maaş + 47 saat olabilir mi?)

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Sorunuza gelince;

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Aylık karşılığı ders görevi ve “Ek ders görevi" başlıklı 5. ve 6. maddeleri şu şekildedir:

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Aynı kararların “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi ise şu şekildedir:

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

Tüm bu bilgiler ışığında;

  1. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin 5. ve 6. maddeler kapsamlarında 30 saate kadar, 8. madde kapsamında da 10 saate kadar olmak üzere toplamda 40 saate kadar derse girebilecekleri;

  2. Atölye ve laboratuar  öğretmenlerinin 5. ve 6. maddeler kapsamlarında 44 saate kadar, 8. madde kapsamında da 10 saate kadar olmak üzere toplamda 54 saate kadar derse girebilecekleri;

    Değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar…

 
ELIF ışıK / 2015-11-22
kurslar

Öğretmen iki ayrı kurmda destekleme ve yetiştirme kursunda görev alabilr mi

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Bir öğretmen iki farklı kurumdaki yetiştirme kurslarında toplamda 10 saat dersi geçmeyecek şekilde görev alabilir.

İyi çalışmalar...

 
MURAT YUCE / 2015-11-22
rehberlik ve kariyer planlama dersi

bir onceki ogretim programindaki 'rehberlik ve sosyal etkinlikker' dersine giren ogretmene kisilik hizmetleri bir saat olarak odeniyordu. fakat bu yil o ders kalkmis ve yerine bir ogretim programi olan rehberlik ve kariyer planlama dersi gelmistir. bu dersin ek dersi nasil degerlendirilecektir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders Görevi” başlıklı 6/5. maddesi şu şekildedir: “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. “ denmektedir.

Bu nedenle 8. sınıflardaki Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için ayrı bir program bulunmaktadır. Bu durumda 29 saat ders, 1 saat 8. sınıf rehberlik dersine giren bir öğretmenin ayrıca hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde ya da sadece bir görev verilmesi halinde ek dersin 29+1= 30, 30-15= 15; 15+3+2= 20 saat şeklinde hesaplanması, gerekmektedir.

İyi çalışmalar…

 
UğUR DURAK / 2015-11-22
İdari İzinli Sürelerde Ek Ders Tahakkuku

Sayın Müfettişim selam eder saygılar sunarım. Malumunuz Kurban Bayramı öncesi 21-22-23 Eylül tarihlerinde genelgeye istinaden idari izin ilan edildi. Bu süre zarfında yöneticinin ek ders ücreti kesilebilir mi? Kesilmemesi için görev yerinde bulunmak gerekir mi? Saygılarımla.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!..

Sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Sorunuza gelince;

29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda ve sonraki kararlar ile 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme metninin ikinci bölüm eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme “ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. maddesi şu şekildedir:

Madde 2 (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Toplu sözleşmede geçen aylık karşılığı ders ifadesinden ek ders kararlarının 5. maddesi, varsa ek ders ifadesinden ek ders kararlarının 6. maddesi, ders niteliğinde yönetim ifadesinden ek ders kararlarının 10. maddesi, hazırlık ve planlama ifadesinden ise ek ders kararlarının 11. maddesi işaret edilmektedir.  

O halde toplu sözleşmenin bu maddesine göre verilen tatillerde ek ders kararlarının 5., 6., 10. ve 11. maddelerinde geçen ek ders ücretlerinin yönetici ve öğretmene ödenmesi uygun olacaktır.

İyi çalışmalar…  

 
ERTAN SEVEN / 2015-11-22
ek ders ücreti

merhaba. fiilen okutulan rehberlik dersi dahil 30 saat derse giren bir branş öğretmeni her on saate bir saat verilen planlama ücretini 3 saat mi alır 2 saat mi alır? (rehberlik dersi fiilen girilen derslerden olduğundan 30 saat için 3 saat ücret ödenmesi gerekmez mi?) eğer 3 saat ödenir diyorsanız lütfen Silivri deki okullara bir açıklama gönderiniz. Çünkü rehberlik dersini toplam girilen ders saatinden çıkarıp 2 saat ödeme yapan kurumlar var. ayrıca bir hafta içinde on saate tamamlanamayan ders saati sayısı takip eden hafta içinde tamamlanarak hazırlık ve planlama ücreti verilir mi? yani hazırlık ve planlama ücreti aylık toplam girilen ders saati üzerinden mi hesaplanır yoksa sadece hafta içindeki ders saati toplamı üzerinden mi hesaplanır? teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6/c/5maddesi“Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” denmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2007/19 sayılı genelgenin

Kararın 6’ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında; “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm,atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal

Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu

öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal

Etkinlik” dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer

alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek

ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

Yukarıda açıklandığı gibi fiilen girilen öğrenci kişilik hizmetleri dersi hazırlık ve planlamada dikkate alınmalıdır.

2. sorunuz:

Ek ders kararlarının 11. Maddesi ise şu şekildedir:

Hazırlık ve planlama görevi

MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Görüldüğü gibi hazırlık ve planlama aylık olarak değil, haftalık olarak hesaplanmalıdır.

İyi çalışmalar…

 
YILMAZ ÇAKMAK / 2015-11-22
haftasonu egzersizi

Merhaba Hocam.Haftasonu yapılan egzersizler için ek ders ücreti %25 fazla ödenir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!

Milli Eğitim Bakanlığının 2007/19 sayılı genelgesinin 1. Maddesi şu şekildedir:

1- Sözü edilen Kararın 4’üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı

çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin

eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci

bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan

öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar

günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze

eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir.

 

Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında

ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz

öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere ders dışı eğitim çalışmaları yapıldığı zaman ne olursa olsun gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenmelidir.

İyi çalışmalar…

 
GöKHAN YILDIRIM / 2015-11-22
Yaz Kursu

Sayın müfettişim kolay gelsin. Ben müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum.Branşın Türkçe. MEB Destekleme ve Yetiştirme kurslarında yazın kurs açabilir miyim? Eğer kurs açabilirsem haftada en fazla kaç saat kurs açabilirim? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!..

Sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Sorunuza gelince;

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Kursların açılması” başlıklı 7. maddesi şu şekildedir:

Kursların açılması

MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.

(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir.İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.

(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir.Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.

(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.

 

İyi çalışmalar…

 
FEVZI ABAY / 2015-11-22
yetitirme kursu

Sayın müfettişim ben muş merkez tabanlı ortaokuluda müdür vekili olarak görevlendirildim.haftasonu kursu açtık.ingilizce dersine ben giriyorum cumartesi günü 6 saat dersim var fakat pazar günü dersim yok. pazar günü için ayrıca 2 saat yönetici ekdersi alabiliyor muyum?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: “Kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.” Denmektedir. Bu madde fiilen girilen dersleri kapsamaktadır.

Yöneticilere kurs yöneticiliklerinden dolayı verilen ders ücreti ise aynı maddede şu şekilde geçmektedir:

(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Bu nedenle yöneticiler de-kurs yöneticisi olsun ya da olmasın, farketmez- tıpkı öğretmenler gibi yetiştirme kurslarında 10 saate kadar fiilen derse girip buna bağlı ek ders ücretlerini alabilirler. Ayrıca kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilerden sadece birisine kurs yöneticiliği görevlerinden dolayı cumartesi ve pazar günlerinin her biri için 2 saat ders ücreti ödenir.

Görevinizin başında olmak koşuluyla Pazar günü için de yöneticilik görevinizden dolayı 2 saat ücret alabilirsiniz

 İyi çalışmalar…

 
HASAN MERİÇ / 2015-11-22
Ek Ders

Fen ve teknoloji öğretmeni olarak çalışmakta iken vasıflarını taşımamama rağmen valilik oluru ile Müdür Vekili oldum. Ayrıca 8 saat te derse girmekteyim. Ne kadar ek ders almam gerekiyor? Saygılar iyi çalışmalar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!...

Bu konuda cevaplanan sorular sitemizde  yayınlanmıştır. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
MERVE AYDIN / 2015-11-22
Haftasonu ders ucreti

Ben atanamadim ogretmenim suan evdeyim calismiyorum.milli egitimden aradilar hatfasonu kurslarinda ders vermek icin ucreti ne kadar olur acaba? Tesekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!...

Bu konuda cevaplanan sorular sitemizde  yayınlanmıştır. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
RESUL KORKMAZ / 2015-11-22
halk eğitim

Halk eğitim merkezinde çalışan kadrolu edebiyat öğretmeniyim.yetiştirme kursunda 30 saat derse giriyorum.cumhuriyet bayramı tatili ve 2 kasım seçimi tatili nedeniyle örgün eğitim yapılan bir okuldaki öğretmen gibi ek dersimi alabilecek miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!..

Sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Sorunuza gelince;

29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda ve sonraki kararlar ile 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme metninin ikinci bölüm eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme “ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2. maddesi şu şekildedir:

Madde 2 (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Toplu sözleşmede geçen aylık karşılığı ders ifadesinden ek ders kararlarının 5. maddesi, varsa ek ders ifadesinden ek ders kararlarının 6. maddesi, ders niteliğinde yönetim ifadesinden ek ders kararlarının 10. maddesi, hazırlık ve planlama ifadesinden ise ek ders kararlarının 11. maddesi işaret edilmektedir.  

O halde ek ders kararlarının 8. maddesine göre ücreti ödenen MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile kararların 17. maddesine göre ücreti ödenen ders dışı eğitim çalışmalarının bu tür tatillerde ücretinin ödenmesi doğru değildir.

İyi çalışmalar…  

 
HATICE KABA / 2015-11-22
yetistirme kursları

Sayın müfettişim,ben okulumda 18 saat yetiştirme kursuna giriyorum.bu 18 saatlik kkısmı kapsayan günlerde akıllı tahta semineri verildi.Dolayısıyla kursu yapamadık.Bu kurs ücretlerini alıp alamayacağımı öğrenmek istiyorum.Okulum fiilen görevi yerine getirmediğin için kesileceğini ancak telafi yaparsam verileceğini söylüyor.Ancak bu semineri de zorunlu olarak almamız gerektiğinden yetistirme kurslarını veremedik.Bu konu hakkında bilgi verirseniz memnun olurum.Şimdiden teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Bir yönetici/öğretmenin görevli/izinli olduğu durumlarda üzerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılması ilkesi ek ders kararlarının 5. ve 6. maddesi kapsamında yerine getirilen aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini kapsamaktadır. Yetiştirme kurslarındaki ders ücretleri görev fiilen yapılmamışsa ödenmez. 

Detaylı açıklama için sitemizdeki cevaplara bakabilirsiniz. 

İyi çalışmalar...

 
AYHAN / 2015-11-22
ÖRGÜN EĞİTİM OKULLARINDA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Sayın hocam,bir ilkokulda 30 saat derse giren ücretli bir öğretmen halk eğitim merkezinde 10 saate kadar ek derse girebilir mi?Ücretli öğretmenlerin 30 saatten fazla derse giremeyeceği söyleniyor? Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!...

Bu konuda cevaplanan sorular sitemizde  yayınlanmıştır. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
FATIH DEMIREL / 2015-11-22
destekleme ve yetiştirme kursları

sayın hocam ben okulumda eğitimden sorumlu müdür yardımcısıyım.cumartesi ve pazar günleri destekleme ve yetiştirme kurslarında müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım..cumartesi ben pazar günü ise müdür bey okulumuzda bulunmaktadır.yönecilik ek dersinden müdür bey de faydalanabilirmi ve müdür yardımcısı olarak fiilen görev yaptığım cumartesi günü içinmi sadece 2 saat ek ders yazılabilir.teşekkür ederim..iyi çalışmalar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!

Öncelikle sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

Sorunuza gelince:

Bu konuyla ilgili cevaplanan sorular sitemizde mevcut. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
SERKAN YALÇIN / 2015-11-22
EGZERSİZ+HALK EĞİTİM KURSU

iyi çalışmalar,ilkokulda sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.30 saat dersim var.6 saat te 2010/49 say. genelgeye göre 6 saat ders dışı egzersiz çalışması yapmaktayım.Halk eğitim müdürlüğünden de kurs açmak istiyorum.30+6=36 saat.Halk eğitimden 4 saat mi kurs açabiliyorum? Yoksa 10 saat mi kur açabiliyorum? Teşekkür ederim....

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

Sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım.

Sorunuza gelince;

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ilgili maddelerine bakıldığında;

5. Madde aylık karşılığı ders görevlerini, 6.madde her bir yönetici ve öğretmenin normal müfredat kapsamında girebileceği azami ek dersleri,  8. madde yetiştirme kursları vb.  kapsamda 10 saate kadar der.  9. maddeye göre sınıf öğretmenlerine ortaöğretim kurumlarında ve yaygın eğitim kurumlarında 8 saate kadar der. 17.madde ders dışı çalışmalar için 6 saate kadar der.

Kısacası ek ders kararlarının her bir maddesinin sınırlılıkları kendi içinde değerlendirilmelidir. 40 saat ders görevi sınırı ise 5. 6. ve 8. maddelerini kapsamaktadır. Ders dışı çalışmalar ise 17. maddede geçmektedir.

Sizin durumunuza bakıldığında ek ders kararlarının 5. ve  6. maddelerinden dolayı 30 saat; 17. maddesinden dolayı ise 6 saat ücret almaktasınız. Halk eğitim merkezinde açacağınız kursu ek ders kararlarının 8. maddesine göre açacaksanız burada da üst sınır 10 saattir.

iyi çalışmalar…

 
RAMAZAN TURAN / 2015-11-22
YETİŞTİRME KURSLARI

KENDİ OKULUMDA HAFTADA 24 SAAT DERSE GİRİYORUM.YETİŞTİRME KURSUNDA DA HALK EĞİTİM MERKEZİNDE 10 SAAT DERSE GİRİYORUM.ANCAK OKULUMDA DA KURS AÇILDIĞINDAN BURADAKİ DÖRT SAAT DERSİ İDARE BANA VERDİ.FAKAT SONRADAN KURS KOMİSYONUN İKİ YERDEN DERSE GİREMİYECEĞİMİ(BAŞVURU ESNASINDA 3 TERCİH SIRALAMASINDA 1.SIRAYI VERMEDİĞİMDEN)SÖYLEMİŞ.BU KONUDAKİ YARDIMLARINIZDAN DOLAYI ŞİMDİDEN TEŞŞEKÜR EDERİM.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!

Öncelikle sizin ve tüm eğitim camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

Sorunuza gelince:

Bu konuyla ilgili cevaplanan sorular sitemizde mevcut. Lütfen bu cevaplara bakınız.

İyi çalışmalar.

 
FARUK DEMİR / 2015-11-22
TAKVİYE KURSU

okulun tek matematik öğretmeni, okulda görevlendirme müdür olarak görev yapmaktadır. tekli eğitim yapan bir okulda dersten sonra saat 14:40'tan 16:40'a kadar süren destekleme ve yetiştirme kursunda matematik dersine girdiği 10 saatin ek dersini alırmı.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli  mesai arkadaşım!...

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: “Kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.” Denmektedir. Bu madde fiilen girilen dersleri kapsamaktadır.

Yöneticilere kurs yöneticiliklerinden dolayı verilen ders ücreti ise aynı maddede şu şekilde geçmektedir:

(3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Hafta içi mesai saatlerinde(08:00-17:00) yöneticiler yönetim görevlerini yerine getirmekle ve bu görevlerine karşılık ek ders kararlarının 10. maddesi kapsamında “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlığı kapsamında ek ders ücreti almaktadırlar. Hafta içi bu saatlerde kurslarda yöneticilerin fiilen derse girmeleri durumunda yöneticilik görevlerini aksatabilecekleri, bu nedenle hafta içi mesai saatlerindeki yetiştirme kurslarında ders görevi almalarının doğru olmayacağı, değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar...

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.