Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
TY / 2015-12-07
kurs ücretleri

merhabalar. Benim sorum kurs ücretleriyle ilgili olcak. Hafta içi 22 saat derse giren bir öğretmen hafta sonu kursunda cumartesi pazar toplamda 10 saatten fazla ekders alabilir mi ? Bir öğretmene hafta sonu 10 saatten fazla ekders ödenmez diye bir yönetmelik var mı

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Ek ders kararlarının "Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları" başlıklı 8. maddesi şu şekildedir:

Madde 8- Bu Esaslarla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde,

2) Tam gün, tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize  uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, lâboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

Görüldüğü gibi kurslarda yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ders görevi verilebiliyor.

İyi çalışmalar...

 
HüSEYIN / 2015-12-07
ek ders

Sayın maarif müfettişlerim hayırlı akşamlar. okulumuz müstakil ilkokul ve okulumuza bu yıl özel eğitim sınıfı açıldı sınıfı. dersi veren öğretmenler ise ücretli öğretmendir. sorum şu 657'nin 176 maddesi :(Değişik fıkra: 15/4/2015 tarihli Resmi Gazetede- 6639 S.K./9.mad) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.bu madde gereğince görevli idareciye ve ücretli öğretmenlere %25 zamlı ödeme yapılır mı? şimdiden çok teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı açılan okul/kurumlarımızın yöneticilerine ve özel eğitim sınıflarında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri %25 arttırımlı olarak ödenmez.

Çünkü madde şu şekildedir: "Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere"

İyi çalışmalar

 
EMRE EFE / 2015-12-07
Hafta ici kurs

Merhaba iyi calismalar ortaokulda haftaici kursunda gorevlu müdür yahut mudur yardimcisi ek ders ucreti alabiliyor mu? Simdiden tesekkurler..

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Hafta içi kurslarında yöneticilere yöneticilik görevlerinden dolayı ek ders ücreti ödenmez.

İyi çalışmalar..

 
MUSTAFA ÖMÌR BARLAS / 2015-12-07
kurs ucreti

Şırnakta öğretmenim takviye kursları için 75 tl istiyorlar bu yasalmı?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim.

Takviye kursları ücretsizdir ve öğrencilerden para talep edilmesi doğru değildir.

İyi çalışmalar.

 
HALIL / 2015-12-07
destekleme ve yetiştirme kursları

sayın müfettişlerim öncelikle kolay gelsin merhaba.destkleme ve yetiştirme kuslarında modül üzerinden onay yapıldıktan sonra evrak ilede onay alınması gereklimi.ek ders ödeyebilmek modülde il ve ilçe onayı yapılması şart mı?ilçe modülü açık değil ancak dersler başladı.teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Değerli arkadaşım,

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 5/5. maddesinde, "Kurslar Milli Eğitim Müdürlüklerince okul veya kurum müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile açılır." dendiği için modül üzerinden onay alındığı gibi resmi yazı ile de onay alınması gerekmektedir. 

 
SEHER SERçE / 2015-12-07
Sınav komisyon ücreti

Sayın Müfettişim.İmam Hatip Ortaokulunda görevlendirme ile okul müdürü oldum.6.sınıfa kaydolacak öğrenciler için alan derslerinden sınav yapacağım ve bu sınav komisyonunda görev alan personele 5 saat ek ders yazacak mıyım acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim.İyi Çalışmalar..

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Ek ders kararlarının "sınav görevi" başlıklı 12. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla(13), her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;

a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,

b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,

c) Yöneticiler,

için ücret ödenmez.

(3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.

(4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

(5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.

 
METIN ERBİL / 2015-12-07
ek ders ücret yönetmeliği

Sayın müfettişim. Ben Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Atölye ve lâboratuvar öğretmeni olarak görev yapmaktayım.20 saat maaş karşılığı 24 saat ekders ve Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında da toplam 10 saat ders ücreti almaktayım. Yönetmeliğin 26.maddesi 2.bendine göre Halk Eğitim merkezinde yapacağım kurslardan ayrıca ücret alabilir miyim. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Ek ders kararlarının "Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. maddesi şu şekildedir:

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

Bu madde kapsamında sorunuzda belirttiğiniz ders görevlerinizin yanısıra HEM'lerde de ders verebileceğiniz değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar...

 
ERSIN UçAR / 2015-12-07
Pansiyon nöbeti + destekleme yetiştirme kursu

Pansiyon da nöbetçi olan bir öğretmen aynı gün destekleme yetiştirme kursu yapabilir mi ikisinin de ek dersini alır mı

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Pansiyonda nöbetçi olan öğretmene aynı gün için hem nöbet görevi hem normal müfredat dersi hem de yetiştirme kursu ders görevi verildiğinde bu durumun çok sağlıklı olmayacağı, öğretmenin bu görevlerinden bazılarını aksatabileceği  değerlendirilmektedir.  Bu nedenle öncelikle yetiştirme kursu ders görevi ile pansiyon nöbet görevini aynı günde vermemek gerektiği değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar...

 
EYUP YıLDıZ / 2015-12-07
ücretli ekdersi

Hocam benim ücretli öğretmenim günde 7 saat derse giriyor cuma günü boş haftada toplsm 28 saaat derse giriyor şube müdürümüz ücretli öğretmen 1 günde 6 saatden fazla derse giremez diyor ücret ödenmez diyor bu konudaki görüşünüzü payalşırsanız sevinirim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Ek ders kararlarının "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesi şu şekildedir.

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, (9)

2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

Görüldüğü gibi ücretli öğretmenlerin haftalık girebileceği ders  saati üst sınırı var ama aynı gün kaç saat derse girebileceği ile ilgili herhangi bir sınır yoktur.

İyi çalışmalar...

 
MURAT DEMİRCİ / 2015-12-07
ekders hesaplama

hocam bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım okul ilkokul ve ortaokul birlikte eğitim öğretim vermekte. Okulumuz Öğretmenlerinden 2 kişi özel eğitim sınıfında sınıf öğretmeni olarak çalışmakta. Yönetmelik gereği bu öğretmenlere ekders %25 fazla ödenmekte.Buraya kadar bir sorun yok. Ancak öğretmenimizin biri yüksek lisans mezunu olduğundan dolayı diğer öğretmene göre fiilen girdiği dersin ekders ücretini %5 fazla alması gerekmekte. Kısacası sorum şu öğretmenlerin fazladan hesplanan(özellikle %25) ekders ücretlerinde fiilen girilen ders saati mi(18 maaş+12ücret) dikkate alınır, yoksa 15 saatin tamamı mı(18 maaş+12fiilen girdiği+3 saat hazırlık planlama=15) Çünkü lisans mezununa haftalık 15 saat %25 fazla ödeme şeklinde hesaplanırsa; yüksek lisan mezununun %5 fiilen girilen şeklinde ders hesaplaması 12 saat şeklinde girilmesi gerekiyor +3 saat hazırlık planlamanında normal ücret şekline ödenmesi yapılır. Esas sorun %25 fazla ödeme iki öğretmen arasında haftalık ek ders saati farklı mı hesaplanır yoksa aynı mı? bilgi verirseniz sevinirin.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Özel eğitim sınıfında giren bir öğretmenin aylık karşılığı ders görevi düşüldükten sonraki kısmı hazırlık ve planlama da dahil %25 arttırımlı olarak ödenir. Yüksek lisans yapmış olanlar bakımından ise fiilen girdikleri derslerin ücretleri %5 arttırımlı olarak ödendiği için hazırlık ve planlama ders ücreti %5 arttırımlı ödenmemelidir.

İyi çalışmalar...

 
AHMET GöRüR / 2015-12-07
Maaş karşılığı ekders

Sayın müfettişim; branşım sınıf öğretmenliği bir ilkokulda kadrolu müdür yardımcısıyım, okul müdürüm okulda öğretmenlerin gelmediği günlerde boş geçen derslere girmem suretiyle maaş karşılığı ekdersimi doldurmam gerektiğini belirtiyor. Böyle birşey mümkün müdür?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Boş geçen dersler şu şekilde doldurulur:

İlkokullarda boş geçen dersi öncelikle dersine branş öğretmeni giren sınıf öğretmeni, bunun mümkün olmaması durumunda ise yöneticiler girmelidir.

Ortaokul ve liselerde ise öncelikle nöbetçi öğretmen(onun içindir ki öğretmenlerin nöbet görevinin dersinin en az olduğu günlerde verilmesi esastır) bunun mümkün olmaması durumunda ise yöneticiler tarafından okutulmalıdır.

İyi çalışmalar...

 
YUSUF ARJIN / 2015-12-07
Ek ders ücret ödemeleri

İyi çalışmalar Yatılı bir okulda çalışmaktayım.ek ders ödemeleriyle ilgili olarak bir sorum olacak. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavında okulumuzdaki öğretmenlere sınav görevi çıktı. bunlardan ikisi aynı gün belletmen öğretmen olarak da görevliydi. BU öğretmenlere 6 Saat Belletmenlik+ 5 Saat sınav+ o günkü ders saatinin ödenmesi gerektiğini söylememize rağmen bu durumun yasal olmadığı söylenmekte. Acaba bu öğretmen arkadaşların kaç saat ekders alabileceklerini öğrenebilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Biliyorsunuz TEOG'da görevli olan öğretmenler hem sınav ücreti hem de o gün normal müfredat kapsamında(ek ders kararlarının 5. ve 6. maddeleri gereği) üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayıldıkları için bu ücretlerini alırlar. Burada sorun anladığım kadarıyla belleticilik ders ücreti. Öğretmen aynı gün belleticilik görevini yürütmüşse bu ücretini de almasında sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar...

 
MURAT KARAPıNAR / 2015-12-07
yetiştirme kursu

Sayın hocam ,haftalık 8 saat yitirme kursunda görevim var.İlçe milli eğitim mecburi 1 haftalık akıllı tahta semineri verdi.seminerden sonra seminer süresince ki ek dersimi ödeyip seminer süresince ki 1 haftalık yetiştirme kursu ücretimi kesti,bu doğru bir uygulamamı dır.Değilse yönetmeliğin hangi maddesine göre itiraz edeyim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Bu, doğru bir uygulamadır.

Öğretmenler görevli/izinli oldukları dönemlerde ek ders kararlarının sadece 5. ve 6. maddesi gereği üzerlerinde bulunan ek ders ücretlerini alabilirler. Yetiştirme kursları 8. maddeye göre ücreti ödenen ve görevli/ izinli olunan dönemlerde ücreti ödenmeyen ders görevleridir. 

İyi çalışmalar...

 
RAMAZAN TUREL / 2015-12-07
destekleme ve yetistirme kursu

Sayin denetmenim oncelikle cevaplarinizdan dolayi tesekkur ederim. Benim sorum su olacakti. Ortaokulda mudur vekili olarak gorev yapmaktayim. Okulumuzda pazar gunu 8 saat ders vermekteyim. Pazar gunu benden baska kurs yapan yok. Ek ders yazilirken 8 saat mi yazacagim. Yoksa 2 saat de yoneticilikten alip 10 saat mi yazacagim. Simdiden tesekkurler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

8 saat fiili ders için 2 saat de yöneticilik göreviniz için olmak üzere toplam 10  alacaksınız.

İyi çalışmalar...

 
SERTAç GÌNEŞ / 2015-12-07
görevlendirme müdür yardımcısı

merhabalar sayın müfettişlerim. branş öğretmeni olarak çalışmakta iken başka bir okula valilik oluru ile müdür yardımcısı olarak görevlendirildim.Şuan müdür yardımcılıgı görevini yürüttüğüm kurumun ikili eğitim yapmasından dolayı haftalık (18+2) 20 saat ekders almam dogru bir uygulamamıdır? Dogru bir uygulama ise 20 saat yerine 18 saat ödeme yapmayı direten bir tavır karşılıgında ne yapmam gerekir ? görevlendirme müdür yardımcısıyım ama müdür yardımcılıgı şartlarını taşıyorum. teşekkürler saygılar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Hakem kurulu kararı’nın 29. Maddesi şu şekildedir:

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 29- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Dikkat ederseniz burada ek ders kararlarının 10. maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi uyarınca ödenen ek ders ücretleri denmektedir.

Bu nedenle kararların bu maddesine göre ek ders ücretlerini alan yöneticilere ikili eğitimden dolayı haftalık 2 saat ek ders ücreti ödeneceği, 16. maddeye göre ek ders ücretini alan yöneticilere ise ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar…

 
YüKSEL TOSUN / 2015-12-07
Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Sayım Müfettişim, okulda idareci olan müdür yardımcısı destekleme ve yetiştirme kursunda nöbetçi olduğu gün (cumartesi,pazar),derslere girip ekders alabilir mi? Hayırlı günler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Burada kısaca alabilir, diyebilirim.

Detaylı açıklama ise sitemizde mevcut.

İyi çalışmalar.

 
MEHMET BILIR / 2015-12-07
Destek Eğitim Odası

Sayın Müfettişim, ben İlkokul müdürüyüm destek eğitim odasında derse girmek istiyorum fakat şube müdürümüz önce 6 saat maaş karşılığı doldurmam gerektiğini söyledi. İlkokul idarecilerinde maaş karşılığı derse girme olmadığı halde destek eğitim odasında görev alırsam bunun 6 saati maaş karşılığına mı gider ? Teşekkür ederim Kolay gelsin.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Doğrudur. Branşı sınıf öğretmenliği ya da okul öncesi olan idareciler ders bütünlüğünün bozulmaması için aylık karşılığı derse girmeyebiliyorlar. Ancak branşı ne olursa olsun bütün idareciler isteğe bağlı olarak kararın 6. maddesine göre derse girip ücret alabilmek için öncelikle kararın 5. maddesi kapsamındaki aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamaları gerekiyor.

İyi çalışmalar...

 
MERTYUNSEL / 2015-12-07
Ekders yönetmeliği

Sayın mufettisim.Ben Halkeğitim merkezinde yoneticiyim.ilçemizdeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde görev yapan bir öğretmen arkadaş kendi okulunda 44saat gündüz eğitiminde 10 saatte açık meslek lisesinde derse girdiğini ek ders yönetmeliğinin 26.maddesinin 2.bendine gore halk eğitimde kurs açıp 10saat daha ücret alabileceğini belirtti..Bende tereddute düstum. Yorumunuzla yardımcı olabilirseniz sevinirim.Saygilarimla

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 26. maddesi şu şekildedir:

Diğer okul ve kurumlarda ders görevi

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

2007/19 sayılı genelgenin 18. Maddesi ise şu şekildedir:

18-Kararın 26’ncı maddesinde, diğer okul ve kurumlarda ders görevi verilmesi düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ders görevi alacak yönetici ve öğretmenlerin, öncelikle aslî görevlerinin gereğini tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili mevzuatında kendileri için öngörülen çalışma saatleri içerisinde bu madde kapsamında diğer kurumlarda ek ders görevi alınması mümkün olmadığı gibi, normal çalışma saatleri dışında kendisiyle ilgili yapılmış bulunan herhangi bir çalışma programı olanlar bakımından bu saatler içinde görev alınabilmesi de mümkün değildir. Ayrıca, bu madde kapsamında alınacak ek ders görevlerinde, ek ders görevi alınacak kurumların özel mevzuatında belirlenmiş bulunan sınırlamaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bu maddelere göre değerlendirildiğinde bir öğretmenin ücretinin HEM'ce karşılanması kaydıyla kurs verebileceği değerlendirilmektedir.
İyi çalışmalar…

 
MEHMET DEMIR / 2015-12-07
haftasonu kurs+yöneticilik ücreti

sayın yönetici,okulda müdür yardımcısıyım. c.tesi 2 saat, pazar 8 saat derse giriyorum aynı zamanda kurs yöneticisiyim. bir cevabınızda, "Okul yöneticisi yetiştirme kurslarında 10 saat derse girip ücretini alabilirler. Bunun yanında kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilik görevlerine bağlı olarak ek ders ücretini de ayrıca alırlar." demişsiniz. bu cevabınıza binaen, verdiğim toplam 10 saat derse ilaveten 2 saat de yöneticilik ücretini alabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

EVET. Alabilirsiniz. Yöneticiler yetiştirme kurslarında 10 saate kadar derse girip bunun ücretini alabilirler. Ayrıca kursun hafta sonu olması durumunda yöneticilerden sadece birisine cumartesi ve pazar günlerinin her biri için günlük 2'şer saat kurs yöneticiliği ders ücreti ödenir. Bu ders ücretlerinin tamamı %100 arttırımlı olarak ödenir.

İyi çalışmalar...

 
HASAN AĞIRTOPÇU / 2015-12-07
yetiştirme kursu ekders

İyi çalışmalar\r\nSayın müfettişim okulumuzda yetiştirme kursu kapsamında öğretmenimiz hafta içi 24 saat derse giriyor. hafta sonu yetiştirme kursunda da 12 saat derse giriyor.Haftada toplam 40 saate kadar ekders ödenir diyor. Bir yerde de hafta sonu kurslarında 10 saate kadar ödenir deniyor. Hafta sonu 12 saat ücret ödeyebilir miyim?Selamlar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Milli Eğitim Bakanlığının Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 8. maddesi şu şekildedir:

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilenyönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Bu maddeye göre yetiştirme kurslarında 10 saate kadar fiili ders görevi alınabilir.

İyi çalışmalar…

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.