Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
ALMINA / 2013-10-30
Egzersiz Dersleri
Bir sebeple yapılmamış egzersiz dersinin telafisi yapılabilir mi ? Bunun için okula dilekçe mi yazmak gerekiyor ?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar için onay alınmak suretiyle telafi programı uygulanabilir.

 
ADNAN KARA / 2013-10-30
Okul Dönüşümleri ve İdarecilik Ataması
Okul dönüşmleri öncesinde okulumuz ilköğretim okuluydu.Okulda iki müdür yardımcısı olarak görev yapıyorduk ikimizinde branşıTürkçe.Okul dönüşümleri sonucunda okulumuz ilkokul ve ortaokul olarak aynı binada iki okula dönüştürüldü.Erzurum il milli eğitim müdürlüğü iki müdür yardımcısınında branşı Türkçe olduğu için hizmet puanı fazla olan arkadaşı ortaokula benide Türkçe öğretmeni olmama rağmen ilkokula atadı.Bu atamayı neye dayanarak yaptıklarını sorduğumda yönetici atama yönetmeliğinin 27 maddesine dayanarak yaptıklarını söylediler.Sizce okul dönüşümleri sonucunda yapılan bu atama doğru mudur?Eğer doğru değilse ne yapmam gerekir.Saygılar
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

okul dönüşümleri sürecinde idareciler bulundukları okullarda görevlerine devam edebileceklerdir.

 
ZIYAN SONTUR / 2013-10-30
Alan Değişikliği
Sayın Denetmenlerim 12 yıllık öğretmenim. Branşım sınıf öğretmeni 5 yıldır sınıf öğretmeni olarak da İstanbulda çalışmaktayken. Eylül ayında alan değiştirerek Türkçe öğretmeni olarak il içinde başka bir okula geçtim. Bu yıl İller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilir miyim?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Merhaba Ziya Bey,

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkra hükmü gereği ((2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.) iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. 

Esenlikler dilerim.

 
AHMET / 2013-10-30
Mebbis Asalet Onayı
Denetmenlerim kolay gelsin. Mebbiste asaletim onaylanmış görünmektedir. Kurumumdaki özlük dosyamda asalet onayı ile ilgil bir belge olmak zorunda mıdır? Benim dosyamda sadece Asalete geçilirken imzalanan yemin belgesi yer almaktadır. Dmk 57. madde biraz çelişkili gibi disiplin cezası alan aday memur disiplin amirinin teklifiyle işten çıkarılır diyor. Bu teklif zorunlu mudur? İsterse disiplin amiri ceza alan aday memuruna teklif götürmeme takdir yetkisine sahip midir? Bir de ceza kesinleştikten kaç gün sonra artık işe son verme teklifi süre yönünden geçersiz olur ya da böyle bir süre var mıdır? teşekkür ederim iyi günler...
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Sayın Ahmet Bey;
Personel şahıs dosyalarında, hangi belgelerin bulunacağı açık bir şekilde yazılmamıştır. Ancak asalet onay belgenizin şahıs dosyanızda bulunmak zorunda olmasa bile bulunması faydalıdır. Sonuçta sizin mesleğinize yönelik olarak şahsınızla ilgili bir evraktır. Gerek idarenin gerekse de sizin ihtiyacınız olabilir.
Devlet Memurları Kanunun, Adaylığa Kabul Edilme başlık, 54’üncü maddesinde ; “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.” Hükmünden görüleceği üzere mezkur kanunun memur ile memur adaylarını birbirinden ayırdığı görülmektedir.
Yine, aynı kanunu Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller başlıklı 125’inci maddesinde ; “Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır” denilerek; disiplin cezalarının aday memurlara değil, memurlara verilmesi öngörülmüştür.
Dolayısıyla yukarıdaki hususlar çerçevesinde aday öğretmenlere disiplin cezası verilmesi uygun değildir. 
Bunun yerine yine aynı kanunun Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme başlıklı 56’ıncı maddesinde yer alan ; “ Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) "disiplin" amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” Hükmünden anlaşılacağı üzere aday öğretmenlere disiplin cezası vermek yerine, adaylık süresi içinde disipline aykırı durumları görülenlerin bu durumu belgelendirilerek işlerine son verilmesi gerekir.
Yani mezkur kanun, memurların fiili için disiplin cezasını, aday memurların fiilleri için ise görevine son verme mekanizmalarının çalıştırılmasını öngörmüştür.
Ancak yine bu konuyla ilgili olarak Aday memurların ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyen daha hafif nitelikli kusurlu davranışları için disiplin cezası verilebileceği Danıştay 5. Dairesinin E.1990/3713, K.1991/154 sayılı kararından anlaşılmaktadır. Buna göre adaylık döneminde işlenen suçun niteliğine göre ilgili disiplin cezası yeterli görülebilir. 
Bir de ceza kesinleştikten kaç gün sonra artık işe son verme teklifi süre yönünden geçersiz olur ya da böyle bir süre var mıdır? 
Sorunuz çok açık olmamakla birlikte anladığım kadarıyla cevaplandırmak gerekirse, süre aşımı soruşturma onayı alınmasında ve soruşturma süreci içerisinde ceza teklifi getirilmesinde söz konusudur. Bir ceza kesinleştikten sonra uygulanır. Geçersiz olması ile ilgili bir süre yoktur.

 
DURSUN UNLU / 2013-10-30
Ücretli Girilen Ders
bir öğretmen bir hafta sevk alırsa okul müdürü boş geçen derslere girerse ücret alabilir mi?İyiçalışmalar
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Sayın Öğretmenim,
Öncelikle okul müdürünüz branş öğretmeni ise, 6 saat derse girme zorunluluğu olduğu için kendisinin girdiği 6 saat ders mutlaka vardır.
Eğer okul müdürünüz ve müdür yardımcılarınız sınıf öğretmeni ise, okulda boş geçen derslere 6 saat girme zorunluluğu bulunmaktadır.

 
MECIT / 2013-10-30
Sınıf Yönetimi
çalışmalarınızda başarılar dilerim. benim sorum şu şekilde olacak bir öğretmenin derslerinde yetersiz olması sınıf hakimiyetini sağlayamadığı durumunda velilerinde okul idaresine şikayetleri sonucu bu sınıf öğretmeni hakkında negibi işlemler yapılır? bilgilendirirseniz sevinirim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Merhaba Mecit Bey,

Öğretmenin yeterliği/yetersizliği konusunda karar verme yetkisi öğretmeni denetlemekte yetkilendirilmiş olan denetçi/denetmenlere verilmiştir. Bu bağlamda, bir öğretmen hakkında yetersiz olduğu ya da sınıf hakimiyetini sağlayamadığı yönününde şikayetler/tespitler varsa bu şikayetlerin yazışma kurallarına uygun bir şekilde eğitim denetmenleri başkanlıklarına ulaştırılması gerekmektedir. Yapılan denetim ya da soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 50 nci maddesi kapsamında (Öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilenler ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda durumlarına uygun başka hizmet sınıflarına atanabilirler.) teklif getirilip uygulanabilmektedir. 

Esenlikler dilerim.

 
ESRA / 2013-10-30
Makale
Mesleki yozlaşma ile ilgili makale yazacağım bu benim proje ödevim ve hiç bilgim yok makale yazmak ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

İyi Günler,
Öncelikle ödevinizde başarılar dileriz. Elbette ödevinize yardımcı olmak isteriz. Ancak, bu sitenın amacı sorulan sorulara cevap vermek, bilgi paylaşımında bulunmak.Konu ile ilgili kaynak taraması yaparsanız daha etkili olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla. İyi günler dilerim.

 
MEHMET ŞIRIN TURAN / 2013-10-30
Süt İzni
İlgi a 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu b 16/01/2013 tarihli ve 34932 sayılı İzin Yönergesi c 27/12/2004 tarihli ve 4523/93570 sayılı Süt izni genelgesi İlgi a Kanun’un 104. Maddesinin d fıkrasında, “ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” Denmektedir. İlgi b İzin yönergesinin 10 maddesinde “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Denmektedir. İlgi c Süt izni genelgesinin 6. Paragrafında ise, “okullarımızda görevli süt izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenlerinin ise ikili öğretimde sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak belirlenmeli, tekli öğretimde ise mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması halinde müzik, dinkültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer branş öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak eğitim-öğretimin aksatılmadan öğretmen-yönetim işbirliği içinde yapılması gerektiği bildirilmiştir. Buna göre Bilindiği gibi, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki sınıf, branş Rehber, Okul Öncesi dahil öğretmenlerimizin, çalışma saatleri yönünden, diğer Devlet memurlarına göre farklılık arz ettiğinden dolayı, süt izni uygulamasında tereddütte düşülmüş olup, konu hakkında görüş bildirilmesini arz ederim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Mehmet Bey iyi günler diliyoruz. Olayı gayet güzel bir başlangıçla anlatmış, ancak sonunda ne istediğinizi tam olarak vurgulamamışsınız. Yine de anladığımız kadarıyla bu mevzuat dairesinde, çalışma şartları diğer memurlardan farklı olan öğretmenlerin süt izninin nasıl uygulanacağını soruyorsunuz, ancak o da ilgi (c) yazıda zaten bu farklılık belirtilerek açıklanmıştır. Burada önemli olan idarenin "ben bu izni kullandırmam veya daha az kullandırırım" tavrı içinde olmaması, öğretmenin de "ben illa da son haddine kadar ve kendi istediğim zaman kullanırım" diretmesi içinde olmayıp, gerekirse okulun çalışma saatleri, öğrencilerin ders durumları vs. dikkate alınmak suretiyle, karşılıklı taviz, anlayış ve uzlaşma ile hazırlanacak bir çalışma çizelgesi ile çözümlenmelidir. Ne idare öğretmene izin vermeyerek öğretmenin çocuğunu mağdur edebilir, ne de öğretmen canının istediği zaman okuldan ayrılıp sınıfındaki çocukları mağdur edebilir. Bu anlayışta olunduğunda sorun kendiliğinden çözülür. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
BILAL DUMAN / 2013-10-30
Sınıf Geçme
Sayın Denetmenim, Yeni yönetmeliğe göre ilk dört sınıfta sınıfta kalma yok. Bu sınıflardaki öğrencilerden bilhassa 1. sınıfa gidenler okula birkaç gün geldikten sonra yapılan yardımları aldıktan sonra okula gelmiyorlar. Devamsızlık işlemleri yapılmasına rağmen, ev ziyareti de dahil çeşitli sebeplerlegeçerli olmayan türden sebepler okula devam etmiyorlar. Bilhasaa 1. sınıf öğretmenlerimiz" ne yapacağız?" diye soruyorlar. onlaradan doktor raporu istitoeuz en azından bir yıl donduralım diye ilçe de çocuk doktoru olmadığı için başka ilçeye de gitmiyorlar. Sonuç olarak fazla devamsızlığı olan bu öğrencilerin sıınf geçme / geçmem durumları ne olacak? Saygılar...
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Bilal Bey,
Sizin de belirttiğiniz gibi İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm yönetmelikte yer aldığı sürece ilkokulda akademik başarısızlığa bağlı sınıf tekrarı yaptırmak mümkün değildir. İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlü olup aksi durumda 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamının yetkilililerce sağlaması gerekmektedir. Bizleri bağlayan bu düzenlemeler bu öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesini zorunlu hale getirmektedir.
Esenlikler dilerim.

 
AHMET KARA / 2013-10-30
Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Sayın Eğitim Denetlerim, Merabalar. Yine Sizleri Rahatsız Ediyorum. Bilgi Ve Deneyimlerinize İhtiyacım Var.27.02.2013 Tarihinde Şube Rehber Öğretmeni Olduğum 8/A Sınıfının Şök Toplantısı Yapıldı. Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Ve Alınan Kararlar Tarafımdan Tutanak Altına Alındı. Toplantıya Katılan Öğretmenlere, Müdür Yard. Ve Okul Müdürüne İmzalattım. Okuyup İmzalamalarını İstedim. Çoğu Okumadan İmzaladı. Bir Nüshasını İdareye Teslim Ettim. Sınıfın Başarısının Değerlendirmesiyle İlgili Kısımda Şahsi Görüşüm Olarak Müd. Yardımcısının Öğrencilere Sıra Taşıttığı Yönünde Veli Ve Öğrencilerden Sözlü Şikayetler Geldiğini, Çocukların Dersten Alınmalarının Yanlış Olduğunu Belirttim. Ayrıca Bazı Temel Derslerin Boş Geçtiği, Öğretmenlerin Defteri İmzaladıkları Halde Derse Girmedikleri Yönünde Şikayetler Olduğunu Belirttim. Tky Çalışmalarının Ders Dışı Yapılması Gerektiğini İfade Ettim. Bu Hususlar Kesinlikle Doğrudur,Onu Da Belirteyim. Okul Müdürü, 13.03.20132 Te Tutanağı Okuyarak Yazılanları Fark Etmiş. 15.03.2013 e Okul Müdürü Başkanlığında Şök Toplantısı Yapıldı. Bu Yapılan Toplantıda Yukardaki Hususlar Görüşüldü. Şahsımın Kasıtlı Davrandığı, Okulun Huzurunu Bozduğu, Güven Ortamına Zarar Verdiği Karar Olarak Yazıldı. Yaptığım Açıklamalar Tam Olarak Tutanağa Geçirilmedi,Yeterince Söz Hakkı Verilmedi. Tamamen Sorgulandığım Bir Toplantı Oldu. Şerh Düştüm Bu Konularda. Bu Toplantı Tutanağı İlk Şök Tutanağına İlave Olacakmış. Müdür, Kendini Kurtarmak İçin Yaptı Bana Göre. İlave Yapabilir Mi? Bana Göre, Bu Toplantı 2. Bir Şök Toplantısıdır. İlk Toplantıda Yazdıklarımla İlgili Yalan Veya Yanlış Varsa Neden Hakkımda İşlem Yapmayıp Bu Yolu Seçti? Okulda 1 Ay Matematik, İngilizce, Din Kül. Gibi Çocukların Sbsde Sorumlu Oldukları Dersler Boş Geçti Fakat Ders Defterleri İmzalandı. Telafi Eğitimi De Yapılmadı. Bunu Uygun Cümlelerle Dile Getirdim. Suçlu Gibi Yargılandım. Şök e Bir Öğretmen Sorgulanır Mı Bu Şekilde? Sözümü Tamamlayayım Dediğimde Saygısızlık Yapma Dedi. Bu Toplantı Yasal Mı? Yardımcı Olursanız Sevinirim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Ahmet Bey iyi günler diliyoruz. Okulunuzda bir problem yaşandığı belli, ancak o kadar çok ilgisiz konuyu birleştirmişsiniz ki, neyi nasıl ayırıp da cevap vereceğimizi bilemedik. Şöyle ki, önce yaptığınız ŞÖK toplantısını ilgi öğretmenler ve idareciler katılmadan yapmanız birinci hata, Yönetmeliğin 96. Maddesinde; Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak plânlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır” denilmekte olup, idareciler varken ve müdür tarafından senin başkanlığında yapılacağı belirtilmeden senin toplantı yapman uygun değil, neyse yaptınız diyelim, görüşülecek konuların doğru tespit edilmediği de anlaşılıyor, zira yönetmelikte Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır” denildiği halde siz OGYE veya TKY nin görevlerini üstlenmiş, onların yapacağı işlere yönelik kararlar almışsınız. Veli toplantısında görüşülecek, öğretmenler kurulunda görüşülecek, zümrede görüşülecek konuları ele almışsınız. Burada hiç o konulara girmeyecek, sadece yönetmelik maddesinde öğrencilerle ilgili belirtilen konuları ele alacak, dediğiniz gibi velilerden, öğrencilerden idarecilerin tutumları, açık geçen dersler ile ilgili şikâyetler varsa onları ya öğretmenler kurulu toplantısında dile getirecek, ya da dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirecektiniz. Neyse işi karıştırmışsınız, yetmezmiş gibi müdür de başka bir hata yapmış. Şimdi yapacağınız iş şu; madem müdür de olaya karıştı, siz şikâyetlerinizi dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirip, konunun araştırılmasını isteyeceksiniz. Dedikleriniz doğruysa müdürün sorumlu olacağı gözüküyor. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
AYşE ÇOLAK / 2013-10-30
Teşekkür

Hocam biraz önce suizanda bulunup bayan isimli sorulara cevap verdiğinizi iddia eden bir yazı ve sizlerin cevabını okudum .Ben yeni bir köy öğretmeni olarak yazılarınızı takip ediyorum ve çokta faydalanıyorum.Moralinizi katiyyen bozmayın.Zamanın çok değerli olduğu ve biz çalışanların da araştırıp incelemeye vakit bulamadığımız bu şartlarda böyle bir hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Ayşe Hanım iyi günler diliyoruz. Duyarlılığınız için de teşekkür ediyoruz, biz akli selim arkadaşlarımızın durumu zaten böyle algıladıklarını biliyoruz, amma bazen böyle arkadaşlarımız da çıkıyor, olmasa elbette iyi olur, fakat ne yapalım, onlar da bizim camiamızın insanı, bizim arkadaşlarımız, ancak bu agresifliğin yakışmadığını söylüyoruz, kendilerine küsmüyoruz, sadece biraz anlayışlı olun diyoruz, bunu bekliyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
AHMET KARA / 2013-10-30
Eğitim Denetmenlerimiz
SAYIN EĞİTİM DENETMENLERİMİZ, SORULARIMIZA GAYET GÜZEL VE DETAYLI YANITLAR YAZIYORLAR. BU HİZMETİ SUNDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. ELEŞTİREN ARKADAŞLARA KATILMIYORUM. BEN ERKEĞİM VE ADIM DA TAKMA DEĞİL. HER ZAMAN SORULARIMA YANITLAR ALDIM. GECİKMELER OLMASI DOĞAL. İSTANBUL GİBİ BİR YERDE BULUNMAK VE ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Ahmet Bey iyi günler diliyoruz. Bazen böyle arkadaşlarımız da çıkıyor, olmasa elbette iyi olur, amma ne yapalım, biz kendilerine küsmüyoruz, sadece biraz anlayışlı olun diyoruz, bunu bekliyoruz. Katkınız için teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
ALI BEY / 2013-10-30
Bölüm Şefliği
iyi günler ben muş ta bir lisede müdürlüğe başladım . bölüm şefi olan bir öğretmenimiz askere gitti ve kısa dönem olarak yapıp tekrar geri geldi bu durumda ilgili öğtermenimizin bölüm şefliği düşmüşmüdür. tekrar onay olmaya gerek varmı. çünkü şuan bölüm şefi gibi ekdersini vermekteyim . teşekkürler
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Sayın Ali Bey;
Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye Ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergesinin, Şeflik görevinin sona ereceği haller başlıklı, 9/e maddesinde “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların, şeflik görevleri sona erer.” Dendiği ve bu maddede yer alan diğer hallerin sizin anlatmış olduğunuz durumla ilgili olmadığı görülmüştür.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zikredilen 108’inci maddenin 4’üncü fıkrasında askerlikle ilgili bir hükmün yer almadığı, ayrıca sizin de bahsini ettiğiniz üzere öğretmenimizin kısa dönem askerlik yaptığı dikkate alındığından, yukarıda yer alan maddede bahsi geçen 1 yıl geçmediği için görevinin düşmeyeceği, ayrıca yine mezkur kanunun aynı maddesinin G)bendinde yer alan “Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” Hükmünden görüleceği üzere muvazzaf askerliğe ayrılan memurların görev yerlerinin saklı kalacağı görüldüğünden, tekrar bir onay almanıza gerek kalmadan öğretmen arkadaşımız şeflik görevini devam ettirebilir. 
Sağlıcakla kalın.

 
AHMET ÇALIŞKAN / 2013-10-30
Nöbet
okulumuz endüstri meslek lisesi. günde 14 saat eğitim veriliyor okulda. 9 sınıflar sabah 12 ler sabah ve öğle grubu karışık ve diğer 10 ve 11 ler öğlenci olarak görülüyor. müdür öğleden sonra görev yapan öğretmenlere sabaha, sabah görev yapan öğretmene öğleden sonraya nöbet yazıyor. bu nöbet uygulaması doğru mu?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Ahmet Bey iyi günler diliyoruz. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbetle ilgili 80/a maddesindeki “Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir” hükmü, tam gün öğretim yapan kurumlardaki nöbetlerle ilgilidir. Söylendiği gibi boş veya en az dersin olduğu günde nöbet verilir. Ancak 80/ç maddesindeki “….İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar” hükmü kesin olup, ikili öğretim yapılan kurumlarda bu hüküm uygulanır. Bu kurumlarda da öğretmene ‘kendi devresinde olmak kaydıyla’ boş olduğu veya en az dersi olduğu günlerde nöbet verilir, ancak sabahçı öğretmene öğleden sonra, öğlenci öğretmene sabahleyin nöbet vermek doğru değildir. Müdürün bu uygulamadan vaz geçmesi uygun olur. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
AHMET ÇALIŞKAN / 2013-10-30
Meslek Lisesi Okul İşleri
endustrı meslek lisesinde gorev yapmaktayım. mudur ders saatlerınde okulun tadılat ilşlerını tüm bölümlere zaman zaman yaptırıyor. öğretmenlerın bu işleri yapma zorunluluğu var mı? tesekkurler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Ahmet Bey iyi günler diliyoruz. Yönetmeliğin müdürün görevleri ile ilgili 76/d maddesinde “Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur” denmektedir. Okuldaki bölümlerin uygun olması halinde, örneğin marangozluk bölümünün olması halinde, müdürün kırılan bir kapının yapılmasını ilgi öğretmenden istemesi gayet normaldir, öğretmen yanına birkaç öğrenci alıp onu yaptırır, böylece öğrencilere de uygulama yaptırmış olur. Tabii ki acil bir durum yoksa bunun ders saati dışında yapılıp, dersin engellenmemesi iyi olur, ancak ders niteliğinde bir görev olarak kabul edilerek ders saatinde de yapılabilir. Bunu yapmayıp da okulda marangozluk bölümü varken müdürün dışarıdan usta çağırıp para ile iş yaptırması daha yanlış olmaz mı? Ancak bu işlerin kurullarda konuşulup ilkesel hale getirilerek, hazırlıksız olduğu bir anda emri vaki ile öğretmene baskı yapılmamasında yarar var. Yani uygulanması bir usule bağlanabilir, fakat yaptırılamaz diye bir şey yok, müdür isterse çok rahat yapılabilir. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
OğUZ ALPTEKIN DüZGüN / 2013-10-30
TTK 80 sayılı karar Rehberlik

Sayın denetmenlerim. endüstri meslek lisesinde öğretmenim. 30 saat ders + 1 saat rehberlik ve 14 saat koordinatörlük alıyordum. toplamda 20 saat zorunlu 29 saat ekders alıyordum. 2. dönem şubat ayında programımda hiç bir değişiklik olmadığı halde yetkili mdr. baş yardımcısı ttk 80 ı gerekçe gösterek rehberliğin maaş karşılığı olduğunun bunun içinde maksimum 28 saat ekders alabileceğimi söyleyerek subat ve mart ek dersimi bu şekilde hesapladı. fakat bazı okullardaki arkadaşların 29 saat ekders alabildiğini gördük. burada doğru olan hangisidir ?. okuluma dilekçe verdiğimde bunun maksimm 28 olacağı diğer okulların yanlış yaptığını 29 saat alabilem için resmi bir yazının olması gerektiğini yoksa vermeyeceğini söyledi. şayet 29 saat ekders alabiliyorsak hangi yolu izlemem gerekiyor? teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Merhaba Oğuz Bey,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın, Aylık karşılığı ders görevini düzenleyen 5. madesinin 1. fıkrasının ç) bendinde “ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.” denilmekte olup mezkur düzenlemenin Ek ders görevini düzenleyen 6. madesinin 1. fıkrasının c) bendinde de “c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, atölye öğretmenlerine haftada 20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar ek ders görevi olmak üzere –rehberlik dersi dahil- toplam 44 saat ders yükü verilmesi mümkündür. 
Bu bağlamda, atölye öğretmeni rehberlik dahil aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat fiilen ders okuttuğu zaman, bu öğretmenin o hafta için alacağı ek ders ücreti şöyle olacaktır; haftada 44 saat okuttuğu derslerin 20 saati aylık karşılığı, 24 saatin 23 saati ek ders ücreti karşılığı sayılacak, sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti ayrıca ödendiğinden “Rehberlik” dersi karşılığında ek ders ücreti ödenmeyecek, her 10 saate 1 saat ödenen hazırlık ve planlama görevi karşılığı olarak toplam 3 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağından bu konumdaki bir öğretmene o hafta için toplam 28 saat (23+2+3) ek ders ücreti ödenecektir.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün (Personel Genel Müdürlüğünün) 21.04.2009 tarih ve 39687 sayılı, 28.01.2010 tarih ve 6210 sayılı, 06.01.2011 tarih ve 1006 sayılı görüş yazıları da bu konuda tereddüte mahal bırakmayacak içeriktedir.

Esenlikler dilerim.

 
MEHMET KAYA / 2013-10-30
Boş Derse Girme
Temel Eğitim Müdürlüğünün 03.02.2012 tarih ve 1735 sayılı "Boş derslere nöbetçi öğretmen mi yoksa nöbetçi müdür yardımcısı mı girer" konulu görüş yazınıza internet ortamında ulaşamadım gönderebilir misiniz ?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Öğretmenim yazıyı okulunuzdan yazdırınız ben de kopyalıyamıyorum. Yazı meb'den çıkıyor. Konuyla ilgili görüş yazısı'Meb Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 1735 sayılı Yazı'

Sağlıcakla..

 
TURGUT / 2013-10-30
Nöbet
merhaba size bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim Biz ikili eğitim yapıyoruz bizde yeni bir uygulamayla dersimizin olmadı sabah yahut öğleden sonraları için nöbet yazılmaya başlandı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİnin 80. maddesinin Ç maddesine göre ç Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar. bize sadece kendi devremizde sadece sabah ya da öğleden sonra nöbet yazmaları gerekmez mi biz bunu söylediğimizde onlarda A maddesini söylüyor a Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir. hangisi doğrudur. bu konuda itirazımızda haklı mıyız?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Turgut Bey iyi günler diliyoruz. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbetle ilgili 80/a maddesindeki “Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir” hükmü, tam gün öğretim yapan kurumlardaki nöbetlerle ilgilidir. Söylendiği gibi boş veya en az dersin olduğu günde nöbet verilir. Ancak 80/ç maddesindeki “….İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar” hükmü kesin olup, ikili öğretim yapılan kurumlarda bu hüküm uygulanır. Bu kurumlarda da öğretmene ‘kendi devresinde olmak kaydıyla’ boş olduğu veya en az dersi olduğu günlerde nöbet verilir, ancak sabahçı öğretmene öğleden sonra, öğleci öğretmene sabahleyin nöbet vermek doğru değildir. Müdürün bu uygulamadan vaz geçmesi uygun olur. Bu cevabı daha önce soru soran bir arkadaşa daha göndermiştik. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
DERYA / 2013-10-30
İzin
merhabalar..benim yakın zamanda ameliyatım olacak.ancak amirim doktorundan \bu ameliyatı olmazsa hayati tehlikesi oluşur\ diye bir yazı getirmezsen yollamam ameliyata dedi.amirimin böyle bir hakkı var mı?ameliyata gidemeyecek miyim?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Derya Hanım iyi günler diliyoruz. Tedaviye, hele-hele ameliyata istediğiniz zaman gidebilirsiniz, tabii ki yasal mevzuatı dâhilinde. Hiçbir amirin hiçbir personele “doktorundan 'bu ameliyatı olmazsa hayati tehlikesi oluşur' diye bir yazı getirmezsen seni ameliyata yollamam” deme hakkı yoktur, böyle bir şey istemeye hakkı olmadığı gibi, ayrıca istemesi de suçtur. Bu konuda ilgili doktor, ilgili sağlık kurumu yetkilidir ve sen de kararı vermeye yetkilisin. Ne zaman istersen o zaman git, ameliyatını ol, sonunda aldığın raporu kurumuna ver, başka bir şeye gerek yoktur. Biz şimdiden ‘geçmiş olsun’ diyoruz, şifalar diliyoruz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
HARUN / 2013-10-30
Ek Ders
Sayın hocam ben normal ogretim yapan bir okulda sınıf öğretmeniyim ilk 4 saate girdikten sonra bebeğimi hastaneye goturdugumde son 2 saate giremiyorum. kac saat ek dersim kesilir. Tesekkurler
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Haftalık ek ders hesabına göre girmediğiniz 2 saat toplam 28 saat derse girmiş olursunuz.Buna göre 28 saate 2 saat hazırlık ve planmalama görevi almış olursunuz yani toplamda 3 saat ek ders ücretiniz kesilmiş olur.Bilginize.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.