Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
KEREM ACAR / 2013-10-30
Ek Ders Evde Eğitim
hocam ben batmanın kozluk ilçesine bağlı bekirhan ilkokulunda müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım.benim komşum olan 2.sınıf öğrencisi için evde kararı çıktı.öğretmenlere tebliğ ettiğimizde kimse yanaşmadı.komşum olmasından dolayı ben ilgilenmeye karar verdim.ancak ben en fazla kaç saat ders verebilirim.bunu ilçe ile görüştüğümde bana azami 12 saat bunun 6saati maaş karşılığı 6 saati ek ders olarak yazacaksın dediler.ancak evde eğitim özel eğitim değil mi? verilen her ders ek ders olarak yazılmaz mı?bir de bana göre özel eğitim olduğu için %25 daha fazla almam gerekmiyor mu?saygılarımı sunuyorum
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba,
Şubat 2010/2629 sayılı TD’nde yayımlanan 03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi 9. Maddeye göre ; Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak planlanır. Bu görevi yerine getiren de normal derse giren sınıf öğretmeni kategorisinde değerlendirilmekte olduğu için, aylık maaş karşılığını doldurmak zorundadır.
Aylık maaş karşılığını doldurduktan sonra ek derside sınıf okutan sınıf öğretmeni kadar hesaplanır.
657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi 5- 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik uyarınca; b) Ek ders ücreti, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenecektir.
Kalın sağlıcakla.

 
DEMIR / 2013-10-30
Web Tasarım ve Grafik
Öğretmenlerin herhangi bir iş yerinden bağımsız olarak web tasarımı ve grafik tasarımı gibi işlerden kazanç elde etmeleri yasal mıdır yasal ise hangi koşullar altında yapılabilir.Sorduğum arkadaşlarımdan bunun serbest meslek içinde değerlendirildiği için yasal olduğunu ancak vergilendirilmesi gerektiği söyleyenler oldu. Vergi konusunda bir ceza alınırsa böyle bir durum idari bir cezaya da gerekçe olur mu olursa cezası ne olabilir.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Sayın DEMİR;
Memurların hangi faaliyetlerinin, mevzuat çerçevesinde belirlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamına girdiği, hangi faaliyetlerinin bu yasak kapsamına girmediği oldukça tartışmalı bir konudur. 
Bu konuyla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28’inci maddesinde
II- Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı. 
"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).…." hükmü yer almaktadır.
Bu maddeden görüleceği üzere memurun tacir veya esnaf sayılamalarını gerektirecek bir faaliyette bulunması ve bu tür ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alması yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu maddeden görüleceği üzere, memurun serbest meslek yapmasının yasak olduğu ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır. Buradan şu anlam çıkmaktadır. Eğer yapmayı düşündüğünüz serbeste meslek, sizi, bir kişinin mevzuatta tanımı yapılan tacir ve esnaf sayılmasına sebep olacak nitelikleri barındırmıyorsa bu anlamda bu işi yapabilir diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu konu oldukça tartışmalı bir konudur. Kişilerin bu mevzuat hükümlerini nasıl yorumlayacakları önemlidir.
Ancak bir işin serbest meslek sınıfına dahil olabilmesi, yani yapılan işin tacir veya esnaf niteliği taşımaması bazı unsurları barındırmasını gerektirir. Ancak bu unsurlar bilinse bile bahsini etmiş olduğunuz web tasarımı ve grafik tasarımı gibi işlerin serbest meslek sınıfına girip girmediği konusu bir uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Dolayısıyla ben burada bahsini etmiş olduğunuz bu işlerin serbest meslek olup olmadığı hakkında herhangi bir fikir beyanında bulunmayacağım. Ancak yapmış olduğunuz ya da yapmaya düşündüğünüz bu meslek dalları eğer serbest meslek sınıfında değerlendirilecekse, yani sizi mevzuatta yer alan tacir ve esnaf tanımı içerisine sokmayacak ise, o zaman bu işleri yapmanızda sakınca bulunmayabilir.
Yine serbest mesleklerde vergiye dahildir. Ancak dediğim gibi sizin bahsini etmiş olduğunuz meslekler serbest meslek midir ? Değil midir?, bunlar uzmanlık gerektiren konulardır. Eğer vergi konusun da bir ceza alırsanız ve bu durum ile ilgili olarak çalıştığınız kurumun haberi olursa, hakkında inceleme-soruşturma işlemi başlatılır. Yapılacak soruşturmada hakkınızda, branşınıza göre ve idareci olup olmamanıza göre, 657, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda durumunuza uygun bir ceza ile tecziye edilirsiniz.

 
ZAFER AKKUŞ / 2013-10-30
Raporlu Öğrenci
1- Raporlu/sevkliayakta tedavi olan öğrenciler kendi istekleriyle veya veli isteğiyle yazılı sınava girebilir mi? 2- Raporlu/sevkliayakta tedavi olan öğrenciler kendi istekleriyle veya veli isteğiyle okula devam edebilir mi?
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Zafer Bey,
Ayakta tedavi gören öğrencilerin tedavileri bittikten sonra okula devam etmelerinde ve sınava girmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak raporlu olan öğrencinin, hastalığına ve iyileşmesine kendisinin ya da velisinin karar vermesi söz konusu olamayacağından hekim raporuna itibar edilmesi ve öğrencinin raporlu sayılması gerekmektedir.
Esenlikler dilerim.

 
MUSTAFA YEŞİLTAŞ / 2013-10-30
Dershane İlköğretim Programı Ekleme
Dershanemize ilköğretim programı eklemek istiyoruz. İlköğretim programının yayınlandığı talim terbiye kurulu un sayısı gerekli yardımcı olmanız dileğiyle. Şimdiden teşekkür ederim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Mustafa Bey iyi günler diliyoruz. İlköğretim programının tamamının yayınlandığı bir TTK kararı yoktur. Ayrıca siz İlköğretimdeki bütün dersleri okutmayacağınızdan hepsine ihtiyacınız da yoktur. Okutacağınız Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Din kültürü derslerinin programlarının TTK. Kararlarının yayınlandığı Tebliğler Dergilerini en yakın İlk-Ortaokuldan öğrenebilir veya Bakanlığın web sayfasından ders programları veya TTK. Kararları bölümlerinden alabilirsiniz. Hangi dersleri vereceğinizi kararlaştırıp, sonra araştırabilirsiniz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
UFUK ŞEN / 2013-10-30
Dönüştürülen eğitim kurumu yöneticilerinin durumu

Bulunduğum okul ilkokula dönüştürüldü.Branşım Sosyal Bilgiler olduğundan norm fazlası oldum.Norm fazlası yöneticiler için ilimizde atamalar olacak.Herhangi bir okulu tercih etmezsem bulunduğum okulda kalabilir miyim?Kalırsam ne kadar kalabilirim?Ben tercihte bulunmayacağım için beni resen atayabilirler mi?Teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesinde yer alan:“Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi Madde 18- (Değişik: 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) (Değişik : 17/1/2011-2011/1331 B.K.K.) Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” Hükmü ile,MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan: “Norm kadro fazlası yöneticilerMADDE 22 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanır.(3) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.(4) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir."; ayrıca, "Korunan haklar-Dönüştürülen okulların yöneticileri GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır."Hükümleri, bulunduğunuz durumda yapılacak işlemleri ve olasılıkları açıklamaktadır sanırım. İyi çalışmalar diliyorum.

 
FATIH / 2013-10-30
Rehabilitasyon Merkezinde Eğitim Planı
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi alan bireyler için bireysel eğitim planı BEP hazırlıyoruz. Bu plan doğrultusunda eğitimlerimizi yapıyor ve yapılan her eğitim seansı için çalıştığımız amaçları ve değerlendirmelerimizi Performans kayıt tablosuna işliyoruz. Benim sormak istediğim yaptığımız her eğitim seansı için ayrıca bir seans planı ya da günlük plan yapma zorunluluğumuz var mı?
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba,
Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye göre; Ne çöğreteceğimizi, neyi, niçin öğreteceğimizi, nasıl öğreteceğimizi ve kazandırmak istediğimiz özellikleri hangi ölçme aracı ile ölçeceğimize karar verip, kararlaştırdıklarımız iki ders/seans’lık süreyi kapsayacaksa, iki ayrı plan olması gerekmez. Önemli olan amaca ulaşmayı sağlayan özellikleri en uygun strateji, yöntem, teknik ve taktikle, etkinliklerle, bireyin ön öğrenmelerini ve ihtiyacını dikkate alarak etkili öğrenmeyi zaman tahmininde bulunarak tasarlamadır. Kısaca; Plan, zorunludur. Ne’yi, niçin, hangi sürede nasıl öğreteceğimiz ve kazandırmak istediğimiz özellikleri hangi ölçme aracı ile ölçeceğimiz başlıkları arasındaki ilişkiyi görüp, tutarlılığı sağlayıp, bireyin öğrenme çabasını sürdürecek coşkuda, bir ya da birden çok ders saati için plan yapabiliriz. 
Kalın sağlıcakla.

 
BAYRAM ÖZDEMİR / 2013-10-30
Rehberlik Sosyal Etkinlik
Merhabalar Sayın Denetmenlerim.TTK 80 sayılı ve 10.10.2012 tarihli çizelgesinde geçen Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. Maddesine istinaden maaş karşılığını doldurmayan bir branş öğretmeni 14 saat ve daha altı derse giriyorsa üzerin de de kulüp yada sınıf rehber öğretmenliği ikisi veya ikisinden biri varsa 2 saat bunun karşılığında ödenen ekders alır mı? alamazz mı? Yasal gerekçe nedir?.Sevgi ve Saygılarımla
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Bayram Bey, sorunuzda bahsettiğiniz ilgili maddelere istinaden 14 saat derse giren bir branş öğretmeninin üzerinde kulüp ya da sınıf rehber öğretmenliği veya her ikiside varsa 14+2=16 saat derse girmiş sayılır. Bunun 15 saati maaş karşılığı olduğuna göre 1 saat ekders ve 1 saatte (Her 10 saate 1 saat) hazırlık ve planlamadan toplam haftada 2 saat ek ders ücreti alabilir. İyi çalışmalar...

 
KAZıM UÇAR / 2013-10-30
Kaynaştırma Öğrencileri
DeğerliDenetmenlerim, ilkokul 3. sınıfında öğrenim çağı dışına çıkmış 26/12/1997doğumlu zihinsel ve az görne tanısı konulmuş kaynaştırma öğrencimiz var. Okula devamı sağlanamamaktadır. İKY Madde47/c "İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz."ilgili maddenin "e" bendi kapsamında da olan bu öğrencimiz için nasıl bir yol izlemeliyiz. Eğitim öğretim yılı sonunda, öğrenim çağı dışına çıkmış olan bu öğrencimizle ilgili nalı bir yönlendirme yapmalıyız. selamlar
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

C.Coşkun

Öğretmenim, yönetmeliğin ilgili maddesini ekliyorum. Okul Müdürünüzle yönetmelik doğrultusunda işlem yaparsınız.

İlişik Kesme
Madde 31 — İlköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerden;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler. 
b) (Mülga:RG-21/7/2012-28360) 
c) (Mülga:RG-21/10/2004-25620)
ç) (Ek:RG-20/08/2007-26619) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Bu kapsamdaki öğrencilerden başarısız olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenir ve bu öğrencilerin kayıtları e-okul sistemi üzerinden Açık Öğretim Ortaokuluna yapılır.


Saygılarımla..

 
İSMAIL / 2013-10-30
Aday Öğretmen Müdür Olabilir mi?
aday öğretmen müdür olabilir mi?kıdemli hocalar varken.olmak istenmiyorsa ne yapılmalıdır?
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba,
Görevlendirmelerin zorunlu olması halinde; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Vekâlet görevi başlıklı 22. maddesi 2. fıkrasında; (2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekâleten atananlara, vekâletleri süresince yalnızca vekâlet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekâlet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir) hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Kalın sağlıcakla.

 
RAMAZAN OGUT / 2013-10-30
Okul Aile Bİrliği
Öncelikle bu güzel hizmetinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum.Okul-Aile Birliği ile ilgili sorularım olacak. 1-Okulumuzda aynı binada ilkokul öğlenci ve ortaokul sabahçı eğitim yapılmakta.Okul-aile birliği sene başında tümü için seçildi.Acaba ilkokul için ayrı, ortaokul için ayrı okul aile birliği mi oluşturulmalı?Eğer öyle ise yeniden genel kurul yapıp ayrı ayrı yönetim ve denetim kurulları için seçim mi yapılmalı?Banka hesabı ve okul aile birliği dosya ve defterleri ayrı ayrı mı düzenlenmeli? 2-Okul aile birliği yönetmeliğinde tutulacak defterler arasında gelen giden evrak defteri var.Gelen giden yazıları okulun gelen ve giden evrak defterine yazmaktayız.Acaba okul aile birliği yazışmaları için ayrı gelen giden evrak defteri tutmak zorunda mıyız? 3-Okul aile birliği gelir-gider makbuzunun neresi okul mührü ile mühürlenmeli? 4-Gelir ve giderler düzenli olarak bakanlığın merkezi bilgi sistemi olan TEFBİSe girilmekte.Okul aile birliği yönetmeliğinde tutulacak defterler arasında bulunan gelir-gider defterine de bu gelir ve giderlerin yazılması gerekmekte midir?İkinci bir iş olmuyor mu? 5-Karar defteri notere, diğer defter ve belgeler milli eğitim müdürlüğünce tasdik edilir.Acaba TEFBİSde kayıtlı olan gelir ve gider dökümleri alınıp milli eğitim müdürlüğüne tasdik edilse olmaz mı?İyi çalışmalar.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Sayın Ramazan OGUT;
1- Okul-Aile Birliği; ilkokul için ayrı ortaokul için ayrı olarak oluşturulmalıdır. Çünkü bu iki kurum artık farklı kurumlardır. İdarecilerde branşlarına göre bir kurumda asli diğer kurumda vekaleten görevlendirilmektedirler. Bu nedenle yeniden seçim yapılarak ayrı ayrı yönetim ve denetim kurulları seçimleri yapılmalı, hesabı ve okul aile birliği dosya ve defterleri ayrı ayrı düzenlenmelidir.
2- Okul-Aile Birliği için ayrı bir gelen ve giden evrak defteri tutulmalıdır. Bu zorunludur.
3- Hocam mührü belgenin boş bir yerine tercihen sağ üst köşe ya da aşağı orta bölüme basabilirsin.
4- Yönetmelikte hala gelir-gider defteri tutulması zorunlu tutulmaktadır. Dolayısıyla ikinci bir işlem olsa bile bu şu an için yapılmak zorundadır. 
5- TEFBİS’de kayıtlı olan gelir ve gider dökümlerinin alınıp milli eğitim müdürlüğüne tasdik edilmesi idarenin inisiyatifine bağlıdır. Ancak yönetmelik gereği olması gereken bir gelir –gider defteri tutulması ve bunun tasdik edilmesidir.

 
SELAY / 2013-10-30
Görevlendirme
Mrb,İlkokul ve ortaokulu bir arada olan bir okulda görev yapıyorum,ilkokulda norm fazlası olduğum için dilekçe ile aynıokulda ortaokula geçiş yaptım.İlkokuld ihtiyaç olmamasına rağmen okul müdürü tarafından ilkokula görevlendirildiğim tebliğ edildi.görevlendirmeyi okul müdürü kendisi yaptı.ksbul etmeyince bir yazı hazırladı ilkokula girmek zorundasın dedi.görevlendirme yapabilme yetkisi okul müdürlerindemi,ihtiyaç olmayan yere görevlendirme yapılabilirmi?bu konuyla ilgili neler yapılabilir öğretmen olarak
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Yasal mevzuat açısından okul müdürünüz tarafından görevlendirilmeniz kesinlikle mümkün değildir. Okul müdürünün böyle bir yetkisi yoktur. Durumunuzu anlatan bir dilekçe yazarak makam atlamadan İl/ilçe milli eğitim müdürlüğüne vererek, yapılan görevlendirmenin iptalini sağlayabilirsiniz.

 
RECEP AKıN CIHANDAR / 2013-10-30
Müfettiş Yardımcılığı Sınavları
Merhabalar, Sınav takvimine nereden ulaşabiliriz acaba? Sınav için tavsiye edeceğiniz kitap, metod var mı? İyi çalışmalar.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Sınavlar, MEB internet sitesinden duyurulmaktadır.Sınavda sorulan soruların konu başlıkları, MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Piyasada bu konuda kaynak kitaplar bulunmakla birlikte, geçmiş yıllarda çıkmış sorular incelenip buna göre bir çalışma yapılmasını önerebilirim. Selametle..

 
M.ÖZMEN / 2013-10-30
Süt İzni
Sayın denetmenlerim iyi çalışmalar benim görev yaptığım anaokulu çalışma saatleri 0900 ile 1400 arası normal eğitim yapılmaktadır. 300 dk. kesintisiz eğitim doğum sonrası öğretmenimin süt izni kullanmak istiyor.süt iznini kullanırsa eğitim öğreti aksar bu şartlarda okul öncesi öğretmenlerini süt izni kullanabilir mi? teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

M. Özmen Öğretmenim iyi günler diliyoruz. Devlet Memurunun görevi ne olursa olsun, mesaisi nasıl olursa olsun, yasal süt izin hakkını kullanır. Anaokulunda ya öğretmen sabah biraz geç gelerek, ya akşam erken çıkarak veya öğlen yemek ve uyku saatinde sınıfıyla idareciler veya nöbetçi öğretmenlerin ilgilenmesi suretiyle izinlerini kullanmalarına imkan tanınmalı. Bunun için olmaz demeden öğretmenle anlaşıp, en kolayınıza gelecek zamanlarda iznini kullandırın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.

 
SALIH YILDIRIM / 2013-10-30
Müdür Yetkinlinin Ek Dersi
Öncelikle böyle bir siteyi keşfetmiş olmaktan son derece memnun olduğumu bildirip siteye katkısı olan herkese teşekkür ederim. Benim sorum Şu Ben ikili eğitim yapan bir okulda müdür yetkili olarak görev yapmaktayım. Milli eğitim müdürlüğünün bize gönderdiği yazıda tüm gün okulda kalmamız isteniyor buda sabah 6 dan akşam 5 e tekabül ediyo. Bu durumda bizim almamız gereken ek ders yine 43434 şeklinde mi olacak yoksa bizde haftada 2 saat artırımlı ek ders mi alacağız. Nihayetinde memurların günlük çalışma limitinide fazlasıyla geçiyoruz. Bununla ilgili herhangi bir düzenleme var mıdır? Şimdiden teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Merhaba Salih Bey, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 29. maddesinde yer alan düzenlemeden (1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.) yararlanabilmeniz için Ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı olan ek ders ücretinizi Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden almanız gerekir. Müdür yetkili öğretmenlerin Ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı olan ek ders ücreti ise Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenmiştir. İki saat artırımlı ödeme düzenlemesinin, Kararın 10/c maddesi ile sınırlı tutulması sizin bu düzenlemeden yararlanmanıza mâni bir durumdur. Sınıf okuttuğunuz için MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ikili öğretim nenediyle 8 saatten fazla çalışan yöneticilerin fazla çalışılan her sekiz saate karşılık bir gün izin kullandırılması yönündeki görüş yazısından da yararlanamayacağınız dikkate alındığında; Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm gün kavramından 8 saatlik çalışma süresinin anlaşılması ve yazının bu çerçevede revize edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
Esenlikler dilerim.

 
YENER AKMAN / 2013-10-30
Ders Dışı Egzersiz
İyi günler, şu an okulumda ders dışı egzersizsatranç çalışması yapmaktayım fakat norm fazlası atamalarından dolayı tayinim ilçe içerisinde başka bir okula çıktı ve 2. dönem yeni okulumda göreve başlayacağım, 2. dönem egzersiz çalışmama eski okulumda kaldığım yerden devam edebilir miyim? Teşekkür ederim...
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

C.Coşkun

Sayın Öğretmenim, ders dışı egzersiz çalışmaları ile ilgili genelgeyi ve açıklamayı gönderiyorum. Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmalarını yaparsınız.

2012–2013 ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI
Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje 
çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu 
etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer 
hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir.
Adı geçen genelgeden hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
1- Ders dışı eğitim çalışması yapacak öğretmenlere ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam 
ders saati sayısının %6’sını geçemez. Eğer Ders Dışı Eğitim Faaliyeti yapmak isteyen öğretmen ve ders sayısı 
branşlara göre %6’lık dilimi geçiyor ise eğitim öğretim yılı başında yapılacak ilk öğretmenler kurulu toplantısında 
hangi branşlarda ve etkinliğin hangi öğretmen tarafından yapılacağı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati 
sayısının %6’sını geçmeyecek şekilde belirlenecek ve kurulda karar altına alınacaktır.
2-Aynı grup için yürütülen etkinliklerde birden fazla öğretmene ders dışı eğitim çalışması için ek ders görevi 
verilmeyecektir.
3-Çalışmalar ders dışında yapılacak, aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek olup; teneffüste, öğle 
tatilinde, boş derslerde yapılmayacaktır.
4-Çalışmaya katılacak öğrenci velilerinden mutlaka veli muvafakat belgesi alınacaktır.
5-Yıllık programda belirtilen zaman içerisinde yapılamayan çalışmalar, okul idaresine yazılı bilgi vermek kaydıyla 
çalışmalarını uygun olan gün ve saatte yapacaklar, buna rağmen çalışmasını yapmayan öğretmenlerin egzersiz 
ücretleri kesilecektir.
6- Çalışma yerinde ve zamanında yapılacak değişiklikler önceden okul idaresine yazılı olarak bildirilecek ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli onay alınacaktır.
7-Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar için onay alınmak suretiyle telafi programı 
uygulanabilecektir.
8-Yıllık ve aylık programlarda yapılacak, çalışmalar açıklamalı olacaktır. Her günün çalışması planda ayrı ayrı 
belirlenecek ve günlük egzersiz çalışmaları egzersiz defterine işlenerek imzalanacaktır.(Her egzersiz için ayrı defter 
tutulacaktır.) 
9- Yıllık çalışma programı tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu hazırlanarak okul 
idaresine verilecektir.
10- Yapılan egzersiz çalışmaları sonucunda okulda/İlçede mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. 
11-Çalışma saatleri (en fazla)2+2+2 veya 3+3 şeklinde olacaktır.
12-Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlarında yapılacak bunların dışında
yapılmayacaktır. (Bayram ve törenlere hazırlık çalışmaları gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır.)
13-Egzersiz planları üçer nüsha halinde ilgili öğretmenin ve okul idaresinin imzasından sonra çalışmaya katılacak 
öğrenci listesi ile birlikte onaya gönderilecektir.
14-Alanının dışında belge ile çalışan öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul 
idaresince onaylanarak planlara eklenecektir. Planların tarihleri okul yönetimleri tarafından kontrol edilerek resmi 
tatil ve bayram günlerine çalışma konmayacaktır.
15-Birden fazla okulda görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapacak
ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığı 
diğer okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapacaktır. İki ayrı okulda veya birden fazla branşta ders dışı egzersiz 
çalışması yapanlar sadece birinden ücret alacaklardır.
16-Ders dışı egzersiz çalışmalarında konular eğitime yönelik olmalıdır. (Örnek: Kütüphanenin temizliği ders dışı 
egzersiz sayılmaz.)
17-Küçük izciler, izciler ve ergin izciler kendi sınıf çalışmalarını yıllık planın etkinlik, beceri ve davranışlar bölümünde 
yazacaklardır. Ortak etkinlikler plan üzerinde ortak etkinlik şeklinde yazılacak ve konusu belirtilecektir.(İzcilik 
çalışmaları için onaylar İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak ve İlçe Milli Eğitime bir dosyası teslim edilecektir.)
18-Ders dışı egzersiz çalışma programları, İlçe/İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe 
konulmayacaktır. 
19-Her okul 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapacağı Ders dışı çalışmalara ait planları (toplu bir şekilde) 3’er 
nüsha halinde Müdürlüğümüze gönderecektir.


Saygılarımla...

 
GüVENç TOSUN / 2013-10-30
Denetmenlik
İyi çalışmalar.Ben 8 yıllık sosyal bilgiler öğretmeniyim.Benim birkaç sorum olacak * Denetmenlerin eş durumu özür hakkı var mı? Ben denetmen olsam eşim öğretmen, rahatlıkla eş durumu olabilir mi? * 3 yıldan sonra asalet alınınca 2 yılda denetmen olarak çalışınca mı tayin isteniyor? Yani 5 yıl mı? Bir de tayin isteyince tayinin çıkma şansı nedir? * Denetmenlikten istifa edilip öğretmenliğe dönülebiliyor mu? *Yıllık İzin hakkı ne kadar? * Ekonomik olarak yeni başlayan bir denetmen yardımcısı ne kadar para alır. Her şey dahil maaş, yolluk vb Toplamda... * Denetmenlik yardımcılığı sınavı en yakın hangi tarihte/yılda gözüküyor? * Tavsiye eder misiniz?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,
*MEB, Aile bütünlüğünü korumak için özür grubundan tayin isteyip gidemeyen sınıf öğretmenlerine yan alanlara geçebilme hakkı, alan öğretmenlerine de bulunduğu branşa göre bir başka derse girebilecek olanların eş durumu tayinlerini yapmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yer değiştirme Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına giren Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz." Bu hüküm gereğince kurumlar hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacaklardır.
*MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi üç yıl olup Bölge hizmeti; birinci hizmet bölgesinde beş yıl, ikinci hizmet bölgesinde beş yıl, üçüncü hizmet bölgesinde beş yıl, dördüncü hizmet bölgesinde dört yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.
* MEB Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre Müfettiş iken kendi isteğinizle başka görevlere veya kurumlara atanabilmeniz mümkün.
*657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 10 yılını henüz doldurmamış bir memurun 20 gün, 10 yılını doldurmuş bir memurun 30 gün yıllık izin hakkı vardır.
* İl eğitim denetmenlerine makam ve görev tazminatı yoktur. Maaş, ekders ve yolluk;3000 TL civarındadır.
* Denetmenlik yardımcılığı sınavı tarihini MEB Duyurular sayfasından takip edelim.
* Eğitim denetmenliği; yaşamdan beklediklerimizle ilgili kişisel tercihimizdir.
Kalın sağlıcakla.

 
DERYA KAYA / 2013-10-30
Egzersiz
Sınıf öğretmeni ve satranç antrenörüyüm.Şu an görev yaptığım okula Kasım ayında geldim.2.dönem ders dışı egzersiz yapmak istiyorum.Ancak zamanı geçti, senebaşında müracaat edilmesi gerektiği söylendi.2.dönem egzersiz faaliyeti açılmaz diye yönetmelik mi var.Konuyla ilgili bilgi verirseniz memnun olurum.Teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Sayın Derya KAYA; 
Bu konuyla ilgili bir yönetmelik yok. Ayrıca egzersizler ile ilgili yayınlanan 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelgede de böyle bir tarih belirtilmemiştir. Ancak Milli Eğitim Müdürlükleri bu konu ile ilgili olarak dikkat edilecek hususlar adı altında eğitim-öğretim yılı başında yayınladıkları açıklamalarda, yıl içerisinde yapılacak olan egzersiz çalışmaları ile ilgili olarak sene başında öğretmenler kurulunda karar alınmasını şart koşmaktadırlar. Bazı Milli Eğitim Müdürlükleri ise sadece okul müdürlüğüne bir yazıyla ve gerekli evraklarla ile başvurulmasını yeterli görmektedirler. Muhtemelen sizin durumunuzda ilk uygulama ile alakalı. Bu nedenle sizi sene başında başvurmanız gerekli olduğu söylenmiş olabilir.

 
MUSTAFA GÌL / 2013-10-30
Özel Eğitim Sınıfında Kılık Kıyafet
Özel eğitim okulunda zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Derslerde daha rahat hareket edebilmek için eşofman giymek istememize ve bu konuda çıkmış bir genelge2007/20 olmasına rağmen okul müdürümüz bu genelgeyi sadece beden eğitimi ve atölye derslerinde giyilebileceği şeklinde yorumlamaktadır.Bu konuda aydınlatılmaya ihtiyacımız vardır.Ne yapabileceğimiz konusunda yardımcı olursanız seviniriz.Teşekkürler.İyi çalışmalar.
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Mustafa Bey,
Milli Eğitim Bakanlığının 2007/20 nolu genelegesinin 1. maddesinde yer alan “1- Özel eğitim öğretmenlerinin ve etkinliğe katılan diğer eğitim personelinin tören ve toplantılar ile makama girme dışındaki, öğrencilerle bir arada oldukları bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde daha rahat hareket edebilmeleri için gerektiğinde beden eğitim öğretmenleri gibi eşofman giymelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.” ibaresi, özel eğitim öğretmenlerinin ve etkinliğe katılan diğer eğitim personelinin herhangi bir ders ile ilişkilendirilmeksizin tüm bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde eşofman giyebilmelerine imkan sağlamıştır. Bu genelge bağlamında, tören ve toplantılar ile makama girme dışında, öğrencilerle bir arada olduğunuz bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde eşofman giyebilirsiniz.
Esenlikler dilerim.

 
AHMET KARA / 2013-10-30
Okullarda Kurulması Zorunlu Komisyonlar
Merhabalar, Sayın Eğitim Denetmenlerim. Öncelikle,biz eğitimcilere böyle bir hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim.Ortaokulda öğretmenim. Merak ettiğim iki husus var. Okullarda kurulması zorunlu komisyonlar, hangi yönetmelikte veya tebliğler dergisinde yer almaktadır? Bununla ilgili bir yönerge var mıdır? Okul Müdürü üst makamlardan izin almaksızın muhakkik görevlendirebilir mi? İlginize teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

C.Coşkun
Öğretmenim, okullarda kurulacak komisyornlar, ilk okul, ortaokul için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, liseler için Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu yönetmeliklere bakarsanız kurulacak bütün komisyonların adını ve içeriğini görebilirsiniz. Okul Müdürünün soruşturma açma , muhakkik görevlendirme yetkisi yoktur. Bu yetki ilçelerde kaymakam, illerde valiler (Mülki amir)ler tarfından kullanılır.


Çalışmalarınızda başarılar dilerim...


Saygılarımla...

 
RABIA / 2013-10-30
İl Meb Farklı Uygulamalar
norm fazlası olmadığım halde norm fazlası olduğum gerekçesiyle resen atamam yapıldı.okul idaresi bu durumu il meme bildirmiş norm fazlası öğretmenim yok demiştir fakat okulun eylülde girdiği hatalı normdan dolayı il mem bu durumu dikkate almadan beni mağdur etmiştir.Oysa Ankara mem resen atamadan önce benim durumumda olan 250 öğretmenini norm fazlası listesinden çıkarmııştır Sorum şu ki acaba bu haksız ve usulsüz yürütme durdurulabilir mi teşekkürler
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba, 
bu konuda atama döneminden önce hatalı
girişlerin düzeltilmesi için okullara yazı çıkarılmış ve belli bir
süre tanınmıştı. Buna rağmen hatalı girişler kalmışsa ve bu durumdan
mağdur olan öğretmen; okul müdürlüğü kanalıyla durumunu
açıkça belirterek düzeltme isteyebilir. Düzeltmeyi önce İl milli
eğitim müdürlüğü'ne başvurarak yapabilir. Eğer düzeltme yapılmazsa,
idare mahkemesi yoluyla yürütmeyi durdurma istemi daha sonraki işlem
basamağıdır.
Kalın sağlıcakla.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.