Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
ERDEM BEY / 2013-12-05
EK DERS
sayın denetçim, 30 saat derse giren bir meslek öğretmeninin, 20 saatlik ders kısmı maaş karşılığı okutabileceği dersler olması gerekir. ancak okulunda alan dersi fazlasıyla varken başka bir alanda ihtiyaç halindeyeterli öğretmen bulunmadığı takdirde ve öğretmeninde onayının alınması suretiyle 10 saat kendi alanından 20 saat farkı alandan ders verilebilir mi? bu 10 saatlik alan dersi ve 10 saatlik alan dışı dersi toplanıp 20 saat maaş karşılığı sayılıp kalan 10 saatlik alan dışı dersi ek ders sayılır mı? Aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında yani alan dışında derse girmesi durumunda mali bir sıkıntı oluşursa mali ve idari yönden sorumlu kimdir? Aydınlatırsanız sevinirim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın; Aylık karşılığı ders görevi MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. Ek ders görevi MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir. Umarım sorunuza cevap olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.
 
EğITIMCI / 2013-12-05
taşıma işleri

Aynı yerleşim birimine iki araçla 17 öğrenci taşınabilir mi? İyi çalışmalar...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Öğrenci taşıma ile ilgili olarak; MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Ortaöğretim için 01/08/2013 tarih ve 1975143 sayılı Bakanlık Genelgesi... gibi mevzuatlarımız mevcuttur. Sorunuzla ilgili mevzuatı incelerseniz aradığınız cevabı bulacaksınız. İyi çalışmalar dilerim...

 
HüSEYIN ÖKSÌZ / 2013-12-05
Yönetici Atama

Değerli Hocam Ben bir Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapmaktayım ve 3 üç yıllık çalışma süremi tamamladım. Okul Müdürümüz 2014 Mart ayında yapılacak mahalli seçimler nedeniyle istifa etti. İliçi İsteğe bağlı yönetici atamalarında kendi okulumun müdürlüğüne atama isteğinde bulanabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna, 15/3/1990tarih ve 3617 sayılı Kanunun 1inci maddesi ile eklenen ek 7 inci maddesinde "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, seçim için istifa eden devlet memurlarının kadroları ile bir irtibatları kalmamaktadır. Askere giden devlet memurlarının kadroları ile irtibatları 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca devam etmektedir. Seçim için istifa eden devlet memurlarına ilişkin olarak böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Seçim için istaf edenler, diğer istifalarda olduğu gibi memuriyetten kaynaklanan haklardan da faydalanmamaktadırlar. 

Yalnız 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü uyarınca belirtilen süre içerisinde müracaat etmeleri halinde, kurumlara, personeli eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atama zorunluluğu getirilmiştir.

Kurumunuzun müdürlüğü idare tarafından açık ilan edilirse başvuruda bulunmanızda mevzuat açısından bir sakınca yoktur.

Esenlikler dilerim.

 
SERDAR TURGAY / 2013-12-05
ek ders
sayın denetmenim, okul müdürünün izinli olduğu yıllık izingünlerde, yerine bakan müdür yardımcısına, vekaleten baktığı sürenin ek ders saati müdür yardımcısı görevinden mi yoksa müdüre verile ekdes saatinden mi tahakkuk ettirilir.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Yıllık izin süresince müdürlük görevine vekalet etme; "Atamaya Yetkili Amir tarafından Vekaleten Atanma" kapsamında olmadığından, ilgili müdür yardımcısı kendi kadrosundan ek ders ücreti alır. İyi çalışmalar...
 
ŞİNASİ KILINÇ / 2013-12-05
EK DERS
Sayın denetmenlerimiz..Öncelikle başarılar diliyorum.Sorum şuBir öğretmen rehberlik dahil 30 saat derse giriyorsa toplamda kaç saat ek ders alır.Teşekkürler
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhabalar, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 5. maddesinde belirtilen; sınıf öğretmeni veya okul öncesi öğretmeni, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni, atölye ve laboratuvar öğretmeni olmasına göre değişen "Aylık Karşılığı Ders Görevi"ni tamamlamak kaydıyla; Yine branşına göre değişmek üzere, 6. maddede belirtilen ders saati kadar ek ders görevi/ücreti alabilir.
 
ALPEREN ÖZER / 2013-12-02
Sosyal Kulüpler ve Rehberlik
İlkokullarda sosyal kulüplerin ve rehberlik uygulaması nasıl olacak?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, İlkokullarda Rehberlik çalışması için ayrı bir ders saati ayrılmayacak, bütün derslerin içinde, gerek duyuldukça, zaman ayrılarak yapılacak. Sosyal Kulüpler ise; yeni Haftalık Ders Çizelgesinde yer verilmese de, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği" değişmediğinden; her sınıftan öğrencilerin katılımı sağlanarak kulüpler oluşturulacak ve Toplum Hizmeti Çalışmaları ile birlikte ders dışı zamanlarda yapılacak.
 
MEHMET OKUYUCU / 2013-12-02
Okullarda kütük defteri
Değerli denetmenlerimiz, öncelikle hayırlı çalışmalar diliyorum. Benim sorum şöyle 3 yıl önce eğitime yeni başlayan bir ortaöğretim kurumunda yöneticiyim. Malumunuz üzere tüm öğrenci bilgileri e-okulda kayıtlı. Ayrıca eskiden tuttugumuz gibi öğrenci kütük defteri tutmamiz gerekiyor mu? Yönetmelik ekinde tutulması gereken dosya, defter ve belgeler belirtilmemiş. Hangi belgelerin, dosya veya defterlerin tutulması zorunludur, bunları da belirtirseniz memnun olurum. Teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Değerli Yönetici Arkadaşım, hatırlayacaksınız bir önceki ortaöğretim yönetmeliğinde yer alan: “MADDE 26 – (…)(3) Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, (…) kütük defterine veya elektronik ortama işlenir." Hükümleri kaldırılarak yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde: “Elektronik ortamdan yararlanma MADDE 221- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik ortamda yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda arşivlenmesi mümkün olmayan evrakın çıktıları alınır, onaylanır ve usulüne uygun olarak saklanır. Kayıt şartları MADDE 21- (…)(2) Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre yapılır. (...)Kayıt işlemleri MADDE 22- (1) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır.(...)(8) Yeni kayıt olan ve ders yılı başlamadan okuldan ayrılıp başka bir okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden yeni okullarına aktarılır. ” gibi hükümler incelendiğinde artık kütük defteri tutulmayacağı, bu konudaki tüm iş ve işlemlerin e-okul sistemi üzerinden yürütüleceği anlaşılmaktadır. Yeni yönetmelik tutulacak defter ve dosyalar diye açıkça belirtmemekle birlikte oluşturulması gereken kurul-komisyonlar belirtilmiştir. Dolayısıyla bu kurul-komisyonların toplantı tutanak dosyaları ve karar defterlerinin tutulması gerekmektedir; Örneğin öğretmenler kurulu karar defteri, zümre öğrt. toplantı tutanakları vb. Bu yönetmelik dışında okulunuzla ilgili diğer yönetmeliklere göre tutulması zorunlu olan defter ve dosyalar da tutulmaya devam edilecektir. Örneğin Okul-Aile Birliği yönetmeliğinin zorunlu tuttuğu karar defteri veya gelir-gider defteri ve diğerleri gibi. Yada kendi mevzuatlarına göre personel şahıs dosyaları, öğretmen-personel devam-takip defteri, sivil savunma dosyası, ödenek takip defteri… gibi evrakı tutmanız gerekmektedir. Bu arada bunları kendiniz için külfet olarak görmeyin. Tüm bu belgeler sizin yaptığınız işin yasal çerçevesini oluşturur ve sizi sağlama alır. İyi çalışmalar dilerim
 
ALI GüR / 2013-12-02
Zorunlu Hizmet Süresi
İyi çalışmalar... 3. bölge 5. hizmet alanında yani zorunlu hizmeti 4 yıl olan yerde 3 yıl çalıştıktan sonra 1. bölgeye yani zorunlu hizmet süresi 7 yıl olan bir okula tayin istersem zorunlu hizmeti tamamlamış olmak için yeni görev yerinde ne kadar çalışmam gerekiyor. Cevap için şimdiden teşekkür ederim...
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin
Merhaba öncelikle sizin bahsettiğiniz 7 yıl zorunlu hizmeti olan 3.bölge 4.alandır.Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.Yani zorunlu hizmeti 7 yıl olan bir yere atandığınızda geçmişte 3 yıl yaptığınız zorunlu hizmet süresinin üstüne 4 yıl daha çalışmanız gerekmektedir.teşekkür ederim.
 
GÖKAY / 2013-12-02
kaymakamlık oluru

iyi çalışmalar.Ben bi ilkokulda sınıf öğretmeniyim.isteğim üzerine başka bir ilkokulun münhal bulunan müdür yardımcılığına kaymakamlık oluru ile görevlendirildim.bana 20 gün sonra ekders alamassın maaş karşılığı çalışıyorsun dediler ilçe memden.Valilik onayı almamız lazım dediler.Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ediyorum.saygılar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Sayın Gökay,

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrası hükmü bağlamında ek ders ücreti alabilmeniz için görevlendirmenin Valilik makamınca yapılması gerekmektedir.

Esenlikler dilerim.

 
DERYA AR / 2013-12-01
heyet raporu
nisan ayında geçirmiş olduğum ameliyat sonrası 2 ay heyet raporu kullandım. Şimdi işimin başındayım. Ancak tek öğretmen olarak görev yapıyorum ve sancılarım başladı. Tekrar rapor almam gerekiyor. Heyet raporu hakkım ne kadar ve kullanılan \bir yıl\ ibaresi takvim yılı mı yoksa eğitim-öğretim yılı mıdır?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Öncelikle geçmiş olsun, en kısa zamanda acil şifalar dilerim. MEB İzin yönergesinde: “Hastalık ve refakat izni MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır. (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.” Hükümleri ne kadar heyet raporu alabileceğinizi açıklamaktadır. Süre hesabında takvim yılı(1 Ocak-31Aralık arası) esas alınır. Tekrar geçmiş olsun…
 
ÖZGüR BARış POLAT / 2013-12-01
Alan Değişikliği
Merhabalar, Ben 2000 yılında Sosyoloji mezunu oldum.Bakanlıkça atama alanım sınıf öğretmenliği, şu an Sancaktepe İlçesinde bir ilkokulda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Malumunuz üzere Talim Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararında felsefe gurubu öğretmenliğine mezun olduğum alan itibariyle atanabiliyorum, bununla alakalı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar tebliğler dergisi temmuz 2009/2622 da belirtilen ve özellikle 10.Maddesin3.pragrafında ifadesi bulunan Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı dışında başka bir alana atamaları yapılmış olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre alanlarına atanabilirler. http//mevzuat.meb.gov.tr/html/2622_1.html ifadede belirtilen husus göz önünde bulundurulduğunda benim kendi branşım olan Felsefe grubuna geçmeme imkan tanır mı? Bu durumla alakalı nasıl bir yol izlemeliyim, durum için Milli eğitim bakanlığına dilekçe yazsam olumlu cevap alabilir miyim?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Merhaba, alanlar arası geçişler Bakanlıkça belirlenen zamanlarda yayınlanan kılavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır. Bakanlığın atama takvimini takip etmenizi öneririm. İyi çalışmalar...

 
MEHMET / 2013-11-29
Sayin. Hocam mudur yardimcisi olarak bir kuruma atandim.Kararnamem geldi ama daha okulumdan ayrilmadim.Atandigim okulda goreve baslamadan simdiki okulumda kalabilir miyim?Bunun icin nasil bir yol izleyebilirim?Sİmdiden sonsuz tesekkurler...
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Hayırlı olmasını diliyorum. Sorunuzun cevabı 657 sayılı DMK'nın 62. maddesinde yer almaktadır.: "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:  Madde 62 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)  İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;  a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,  b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yerehareket ederek belli yol süresini,  İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. Yukarıdaki süreler;  1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,  2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,  3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği tarihinde başlar." Yeni görevinizde başarılar dilerim.

 
MEHMET AKIF KAĞAN / 2013-11-28
ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI ile ilgili olarak, 16 Değişik 15/12/2009-2009/15692 B.K.K. İlgili mevzuata uygun yangın merdiveni olmalı -İBARESİ BULUNMAKTADIR. İLGİLİ YÖNETMELİK, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik OLDUĞUNA GÖRE, BODRUM KATIYLA BİRLİKTE 5 KATI VE AYRICA ÇATI KATI OLAN BİR ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNUN YANGIN MERDİVENİ İÇİN SİZCE UYGUN OLAN MEVZUAT HÜKMÜ NE OLMALIDIR? TEŞEKKÜRLER....
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin
Merhaba sorunuzu tam olarak anlayamadım fakat aşağıda belirttiğim yönergeyi incelemenizi tavsiye ediyorum teşekkürler.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ (12/01/2009 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.00.2009/9 sayılı Makam Onayı)
 
ÖMER KACAR / 2013-11-28
Refakatci olmak
Sayın denetmenlerim, okulumuz öğretmenlerinden bir arkdaşımızın eşinin il dışında Ankarada amaliyet olması gerekiyor. Öğretmen arkadaşımız, eşinin yanında refakatçi olarak doktor tarafından reçete veyahut rapor düzenlense biz idare olarak bu belgeyi işleme koyabilirmiyiz? Yani refakatçi olarak bir izin türü var mıdır? Öğretmen arkdaşımız herhangi bir sıkıntı yaşarmı teşekkkürler.Saygılarımza
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Değerli Okul Yöneticisi arkadaşım, bu konuda MEB İzin Yönergesinde yer alan:“Hastalık ve refakat izni MADDE 11- (..)9) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Buna göre; a) Memurun, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin veya bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirdiğini ya da tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi zorunludur. (b) (a) bendi çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır. (c) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. (ç) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. (d) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde göreve başlamayan memurlar, izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.” Hükümlerine göre hareket etmeniz gerekmektedir. Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiniz. İyi çalışmalar…
 
TUFAN ARICA / 2013-11-20
aile birliği
okul aile birliği harcama defteri okul dönüşümü sonrası okul türü değiştiği için kapatılıp yeni defter açılırmı aynı deftere devam mı edilir
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, Okulların dönüşümünden sonra, ilkokul ve ortaokullarda okul aile birliklerinin ayrı ayrı oluşturulması gerekmektedir. Dolayısıyla iş ve işlemleri de ayrı olacaktır. İyi çalışmalar.
 
HSN YL / 2013-11-17
sınıf defteri daksil
Merhaba Hocam sınıf defterini doldururken yanlış yazdığımı fark ettim ve yanlış yazdığım yerleri daksilleyip düzeltim acaba bir sorun olur mu? Biran düşenmeden hareket ettim sanırım bunun için bir ceza alır mıyım? Yardımınız için şimdiden çok teşekkürler.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES
Merhaba, Düzeltmelerin silinti, kazıntı ve üstünü kapatma şeklinde olmaması gerekir. Hata yapıldığında üstü tek çizgi ile çizilir ve doğrusu üstündeki ya da altındaki boşluğa yazılıp paraflanır. Bundan dolayı soruşturma geçirmezsiniz. Rahat olun. Enerjinizi öğrencilerinizi daha iyi yetiştirmeye vermenizi önerir, esenlikler dilerim.
 
HALUK KARATAş / 2013-11-16
İngilizce Yabancı dil kursunda uygulama dersliği gereklimi?
Merhabalar, Ufak bir yabancı dil kurs yeri açmak istiyorum. Normalde bir oda bana yeterli. Bir andaki maksimum öğrenci sayısı 10 normal 4-8. Ekonomik zorlamalar nedeni ile MEB in yönetmeliğine minimum koşulları ile uymak ve onay almak istiyorum. 2012 yılında çıkan özel öğretim kurumları standartlar yönergesinin beşinci bölümünde çeşitli kurslar sanıyorum yabancı dil kursunu da içeriyor. Bu bölümde uygulama dersliğinden bahsediliyor ve uygulama dersliğinin \uygulamaya yönelik konular olan kurslarda istenir\ deniyor. İngilizce öğretmeni olarak benim ek bir uygulama dersliğine ihtiyacım yok. İngilizce kurs yeri açarken ve MEB den onay almak için, normal dersliğe ek olarak birde uygulama dersliği bulundurmak zorunda mıyım, yoksa uygulama dersliği olmadan, tek derslik ile yabancı dil kurs yeri açabilir miyim. Umarım soru berraktır. Cevap için şimdiden teşekkür ederim Haluk Karataş
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin
Merhaba Haluk Bey Özel Eğitim Kurumları Standartları Yönergesinin Çeşitli Kurslarda Bulunması Gereken Bölümler Madde 22 de belirtildiği üzere açmak istediğiniz kursla ilgili uygulama dersliği gerekmekte olduğunu görmekteyiz.Ancak bu sınıfların Öğretim kurumunun derslerinde uygulamaya yönelik konuların olması halinde zorunlu olduğu belirtilmiştir.Teşekkür ederim.
 
ŞENAY BURÇ / 2013-11-15
ÖZEL EĞİTİM
Merhaba Ben özel eğitim uygulama okulu ve iş uygulama merkezinde rehber öğretmen olarak çalışmaktayım. Okulumuzda otizm tanısı alan sayısı 10 dan fazla öğrenci mevcut. Bu öğrencilere ayrı sınıflar mı açılmalı, diğer sınıflara dağılıtılmalı mı? Diğer sınıflara dağıtıldığında diğer öğrencileri etkileme durumu ve konunun yasal dayanağı hakkında bilgi edinmek istiyorum.
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin
Merhaba Değişen Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ve 42 maddelerinde sormuş olduğunuz hususlar belirtilmiştir.MADDE 40 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürebilecekleri gibi bu bireyler için her tür kademede, resmî ve özel gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları açılır. b) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan özel eğitim uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Bu merkezlerde eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 1) İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki bireyler için açılan bu merkezlerde öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. 2) Bu merkezlerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. 3) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. 4) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur. 5) Bu merkezlerde 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur.Ancak özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. Yani özetle yönetmelikten anlaşılan otizmli çocuklar için ayrı sınıf açılabilir.Yönetmeliği incelemenizi tavsiye eder teşekkür ederim.
 
MUSTAFA / 2013-11-15
YÖNETİCİ ATAMA
Okulumuz halen dönüşüme uğramış değil ilkokul/ortaokul beraber eğitim-öğretime devam ediyoruz.2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda okulumuzun ortaokula dönüşeceği söyleniyor . Bu durumda biz sınıf öğretmenliği kökenli müdür yardımcıları olarak geçici maddeye dayanarak aynı okulda rotasyona tabi tutulana kadar çalışabilir miyiz? Şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES
Merhaba, Sizin de belirttiğiniz gibi geçici madde bağlamında -yeni bir uygulama gündeme gelmezse- çalışmaya devam edebilirsiniz. Esenlikler dilerim.
 
Ö.FARUK GÖRGÌLÌ / 2013-11-11
Öğretmen Nöbeti
0800-1200/1300-1700 saatleri arasında günlük 10 saat Normal Eğitim yapan bir Endüstri Meslek Lisesiyiz. Öğretmen nöbeti Tam gün olarak uyguluyoruz. Öğretmenler kurulu karar alarak yarım gün nöbet uygulanabilir mi? Teşekkür ederim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN
Merhaba Hocam. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 91. Maddesinde, öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili esaslar ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre, öğretmenlerin nöbet görevlerinin belirlenmesi ve uygulanması, okul müdürünün görev yetki ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır. Okul yönetimi, ilgili Yönetmeliğin 91. Maddesindeki esaslar çerçevesinde okul nöbet hizmetlerini düzenlemekte ve uygulamaya koymaktadır.. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 109/(6)- o maddesinde de, nöbet hizmetleri ile ilgili bir gündem maddesinin olduğu görülmektedir. Okulda nöbet hizmetlerinin yarım gün olarak uygulanmasında mevzuat açısından herhangi bir sıkıntı olmamakla birlikte, uygulamada sıkıntılar yaşanmasına neden olabileceğinden okul yönetimi tarafında uygun görülmeyebilir. Talebinizle ilgili husus öğretmenler kurulunda görüşülebilir, okul idaresinin de uygun görmesi koşuluyla uygulanabilir. Bu konuda son söz okul idaresine aittir. İyi günler dileriz.
 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.