Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
OSMAN ELLİK / 2013-12-23
Yer Değiştirme

26.06.2012 yılında şu an bulunduğum okula müdür yardımcısı olarak isteğe bağlı atandım.Mevcut mevzuata göre yeniden tayin istemek için kaç yıl görev yapmam gerekiyor.Saygılarımla

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesinin birinci fıkrasında  "(1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarından da 10 olmak üzere en fazla 20 tercih yaparak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir." düzenlemesi bağlamında yeniden tayin isteyebilmek için görevli olduğunuz kurumda fiilen 3 yıl görev yapmanız gerekiyor. 

Esenlikler dilerim.

 
OSMAN ELLIK / 2013-12-23
atama

Okulum İlk ve ortaokulu.İlk Atama kararnamem Sınıf öğretmenliği.şu anki okulumda ilkokulda müdür yrd. normu yok.Norm fazlası idareciyim.Başka bir ortaokula tayin isteyebilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba atama bıranşınız Sınıf Öğretmenliği olduğuna göre norm fazlası da olsanız ortaokula tayin istemeniz mümkün değildir.Ancak İlkokula tayin isteyebilirsiniz.Bilginize.

 
MEHMET / 2013-12-23
Kar tatili ekders
İyi çalışmalar.Kar tatili dolayısıyla gidemediğimizde ek ders kesilmiyor peki egzersizlerde durum nedir.hafta içi okuldan sonra yapılan egzersizler.kolay gelsin
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a göre; Ders dışı eğitim çalışmaları MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. hükmü bulunmaktadır. Buna göre; ders dışı egzersiz çalışmasının fiilen yapılması karşılığında ücret ödeneceği vurgulandığından, kar tatili nedeniyle yapılamayan dersler için ücret ödemenin söz konusu olamayacağını söyleyebiliriz. Ancak; kar tatili nedeniyle yapılamayan bu dersler daha sonra yapılabilir ve yapıldığı ay ücreti alınır. İyi çalışmalar...
 
AHMET KARA / 2013-12-23
1-2.kademe

aynı anda bir müdür 1. ve 2. kademenin müdürü olarak görev yapabilir mi, özel eğitim uygula merkezlerinin 1. ve 2. kademeleri ilkokul- ortaokul olarak ayrılıp bağımsız müdürleri olması gerekmez mi, bu konuda nasıl bir çözüm çalışması var, e okul ve mebbis te müdürlük alanı boş , 1.kademede ise müdürün ismi var, bu şartlarda 2.kademeye müdür yrd. olan kişi 2.kademenin müdürlüğüne vekalet etmesi gerekmez mi,

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Bakanlıkça; 29.08.2013 tarih, 63385 sayı ve Yönetici Atama konulu yazısı ile “aynı binada veya aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetini sürdüren birden fazla eğitim kurumuna ayrı ayrı kurum kodu ve müdür norm kadrosu verilmiş ise de, bu eğitim kurumu müdürlüklerine ayrı ayrı atama yapılması eğitim-öğretimi olumsuz etkileyeceğinden söz konusu eğitim kurumlarının müdür norm kadrolarından sadece birine müdür ataması yapılacaktır.” denilmektedir. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 109659 sayılı yazısında da "6287 sayılı Yasa kapsamında ilkokul ve ortaokul olarak ayrılan ve aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren eğitim kurumları ile bu durumdaki özel eğitim kurumları hariç, aynı binada ve aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren farklı türdeki eğitim kurumlarının boş bulunan müdür norm kadrolarına atama yapılabilir."   açıklaması yapılmıştır. Bu iki açıklama çerçevesinde aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel eğitim kurumlarının 1.ve 2. kademesinde aynı müdürün görev yapması mümkündür.

 
SUAT / 2013-12-23
etut
Merhabalar Ilkokulda sinif ogretmeni olan bir arkadas ders sonunda etut verecegini soyluyor.etut calismasi diye bir kurs acilabilir mi ? Acilirsa bu ogretmene kac saat ek ders verilir? Saygilarimla...
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba Sayın Öğretmenim, Etüt çalışması Yatılı okullarda yapılabilir. Normal Gündüzlü İlkokullarda ise, derslerden sonra Yetiştirme Kursları yapılır. Yetiştirme Kurslarında Sınıf Öğretmenleri de, diğer branş öğretmenleri de görev alabilir. İlgili mevzuat; Kurs Açılacak Ders ve Konular Madde 10- Kurslar, öğrenci ve velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde kurslara da yer verilebilir. İmkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir. Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun yetiştirici veya sınavlara hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilir. Yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler ile öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilir. Sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda ise, daha önce aynı kapsamda yapılan sınav konuları da dikkate alınarak, öğrencilerin test tekniğini tanıma ve geliştirmeleri ile ilişkilendirme ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verilir. Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Madde 11- Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı veya ikinci yarıyıl başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Kurs merkezi yönetim kurulunca, başvuruda bulunan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesiyle branşında temayüz etmiş, öğrenci, meslekdaş, okul yönetimi ve velilerle iyi ilişkiler kurabilen, öğretme yöntem ve tekniklerini iyi bilen ve bunları kendi özel alanlarına uygulayan, teknolojik araç ve gereçleri eğitim ortamında kullanan, konusunda yüksek lisans eğitimi almış veya hizmet içi eğitim görmüş ve kursun niteliğine göre test tekniğini bilenler seçilir. İhtiyaç halinde, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilir. Görevlendirme onaylarının iptalini isteyenler, görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler arasından görevlendirme yapılır. Herhangi bir branştan kurslarda görev almak isteyen öğretmen bulunmaması halinde, aynı branşta olmak şartıyla müdürler haricindeki okul yöneticilerine öğretmen olarak görev verilebilir. İhtiyacın bu şekilde de kapatılamaması halinde emekli öğretmenlere de görev verilebilir. Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir. .....(12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) (6) şeklindedir. Öğretmenlerin bu kurslarda ne kadar ücret alacakları konusu da yine MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde açıklanmıştır. Saygılarımla...
 
AHMET CAN / 2013-12-23
SATRANÇ
TTK 80 nolu kararın _açıklamalar bölümünde Satranç Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. 1. meb- satranç federasyonu arasındaki protokol gereği açılan kurslarda verilen 1. kademe yardımcı antrenör belgesi ile seçmeli zeka oyunlarısatranç dersine girebilir mi? sınıf öğretmeni
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba Sayın Öğretmenim, söz konusu antrenörlük belgesi, MEB ile Satranç Federasyonu arasında yapılan bir protokol kapsamında yapılan kurs sonunda alınmışsa, MEB bu belgeyi de TTK 80 sayılı kararda sözü edilen belge ile eşdeğer sayar diye düşünüyorum. İlgili belge ile birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. İyi çalışmalar...
 
HAKKı AK / 2013-12-23
1-2.kademe

sn. hocam, özel eğitim ve uygulama merkezinde 2.kademe md.yrd. olarak atandım, yazışma, etkimlik, vb. faaliyetlerde 1.kademe müdürlüğüne bağlı hareket ediyoruz, tarafıma 1.kademe öğrenci-öğretmen ve bina ile ilgili görevler verildi, bu görevlerin verilmesi doğru mu, aynı anda 1.kademe müdürünün 2.kademeyede müdürlük yapması doğrumu, e okul-mebbis- kurum kodu- vb. farklı kodlarda olması halinde bağımsız ortaokul olamazmı 2. kademe, cevaplandırırsanız ordu ile sizden çok şey öğrenmiş olacak şimdiden teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba Bakanlıkça; 29.08.2013 tarih, 63385 sayı ve Yönetici Atama konulu yazısı ile “aynı binada veya aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetini sürdüren birden fazla eğitim kurumuna ayrı ayrı kurum kodu ve müdür norm kadrosu verilmiş ise de, bu eğitim kurumu müdürlüklerine ayrı ayrı atama yapılması eğitim-öğretimi olumsuz etkileyeceğinden söz konusu eğitim kurumlarının müdür norm kadrolarından sadece birine müdür ataması yapılacaktır.” denilmektedir. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 109659 sayılı yazısında da "6287 sayılı Yasa kapsamında ilkokul ve ortaokul olarak ayrılan ve aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren eğitim kurumları ile bu durumdaki özel eğitim kurumları hariç, aynı binada ve aynı bahçede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren farklı türdeki eğitim kurumlarının boş bulunan müdür norm kadrolarına atama yapılabilir."   açıklaması yapılmıştır. Bu iki açıklama çerçevesinde aynı binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel eğitim kurumlarının 1.ve 2. kademesinde aynı müdürün görev yapması mümkündür.Belirttiğiniz uygulama normaldir.Siz 2.kademeye atanmış olmanız durumunda müdürün görev dağılımında buna göre görevlendirme yapması gerekir ancak 1.kademede yeterli personel yoksa size de 1.kademe görevleri verebilir.Selamlar

 
SALİH TOPAL / 2013-12-22
Görevlendirme Müdür Yardımcısı

İyi akşamlar.Öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler.Bizim okulumuzda şu an müdür yardımcısı bulunmamaktadır ve aramızdan da hiçbirimiz müdür yardımcısı olmak istemiyoruz. Hepimiz derslerimize büyük bir zevkle giriyoruz. Ancak Müdür Bey aramızdan birimizi görevlendirmek istiyoruz. Böyle bir hakkı var mıdır, bu durumda neler yapabiliriz?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Görevlendirme kamu işleyişinde çok sık karşılaşılan uygulamalardan biridir. Asıl olan kadrolu yöneticiler eliyle hizmetlerin yürütülmesidir. Çok zorunlu haller dışında öğretmenin sınıftan çekilmesi ve idari işlerde görevlendirilmesi öğrenciler üzerine kurulu bir sistem adına çok doğru bir uygulama olmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, görevlendirmelerde görevlendirilen memurun rızasının alınması gerektiği yönünde bir çok yargı kararı mevcutur. 

Esenlikler dilerim.

 
SEVGI YıLDıRıM / 2013-12-22
EŞ DRUMUNDA NİKAH TARİHİ

Sayın Denetmenim Şubat atamasında Eş durumundan tayin isteyecem ama şuan nişanlıyım Evilik tarihi Eş durumunda başvuruda önemli mi yani başvuru tarihinden kaç gün önce nikah olması gerekiyor Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Başvuru tarihi itibari ile nikahlı olmanız ve bu durumu belgelendirmeniz  yeterlidir. İstanbul Eğitim Denetmenleri Başkanlığı olarak mutluluklar dileriz.

 
SEVGI YıLDıRıM / 2013-12-22
EŞ DRUMUNDA NİKAH TARİHİ

Sayın denetmenim Şubat ataması eş duurmundan tayin için, nikah tarihi önemli mi ? Teşekürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Sevgi Hanım,

Sorunuz cevaplandırılmıştır.

Esenlikler.

 
MURAT KAPLAN / 2013-12-21
Pansiyonlu okulda belletmenlik
4 yıl dershanede ve 6 yıl Özel okulda matematik öğretmeni olarak çalıştım. Şimdide pansiyonlu bir liseye atandım. Ne yazık ki ayda 7,8 kez pansiyon nöbeti ya da belletmenlik görevi gelmektedir. MR çektirdim ve 2 tane bel fıtığım var ve şiddetli ağrılarım mevcut. Doktorlar daha gençsin 35yaş dediler ve ameliyat önermediler. Fakat sıkıntım devam ediyor. Müdür zorunlu tutacaksın diyor. Belletmenlikten muaf olmak istiyorum. Ne yapabilirim. Rapor alsam muaf olabilir miyim? Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için lakin bi an önce cevaplanmasını diliyorum
 
 
Cevaplayan Yönetici : admin
Merhaba MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ'nin 10.maddesinde Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim, etüd çalışmaları ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici görevlendirilir. Belleticiler, okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması halinde aynı yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (Değişik ikinci fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Bir günde; 1- Özel eğitim okullarında 25 öğrenciye kadar 1, 25-50 öğrenciye kadar 2, 50 ve daha fazla öğrenci için 3, 2- Diğer okullarda 50 öğrenciye kadar 1, 50-100 öğrenciye kadar 2, 100 ve daha fazla öğrenci için 3, belletici görevlendirilmesi esastır. (Değişik üçüncü fıkra: 25.7.2001/24473 RG)Belleticiler, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine göre nöbet tutmakla yükümlüdürler. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir. Belletici öğretmenlerden nöbet tutacaklar okul yönetimince belirlenir. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi belleticiler gece pansiyonda kalırlar. Diğer belleticiler ise olanaklar ölçüsünde isterlerse pansiyonda kalabilirler. Bayan belletici öğretmenlere, istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilmez.Şeklinde belirtilmiştir.Ancak nöbet görevinizde sağlığınızı etkilen bir durum varsa raporda durumun açıkca belirtilmiş olmasıyla okul müdürünüzle gerekli hususları görüşmenizde fayda olacaktır.Selamlar
 
SERKAN AY / 2013-12-20
%50 BAŞARI

Sayın denetmenim 7 eylülde yayınlanan ortaöğretim kurumları yönetmeliği kapsamında bir öğretmen yaptığı sınavdan sınıf başarısı %50 nin altında kalırsa izlememiz gereken yol nedir?İyi çalışmalar diliyorum

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında (3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.” denilmektedir. Bu bağlamda, şube bazında (Şubenin baz alınması gerektiği hususunda Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün görüş yazısı var.) öğrencilerin çoğunluğu başarısızsa fıkra kapsamındaki hükümlere göre hareket edilir.

Esenlikler dilerim.

 
AZİZ ŞAYAN / 2013-12-20
okul servisleri

Öğrenci servislerini denetle yetkisi Okul idaresinde mi yoksa okul aile birliğinde mi? denetleme kriterleri nedir? yasal alt yapısı nedir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Okul Servis Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında okul yönetiminin  ya da aynı maddenin 1 inci fıkrasına göre oluşturulan kiralama komisyonunun kontrol ve denetimlerini mezkur yönetmelikte yer alan kriterler bağlamında yapması ve aksaklıkları ilgili mercilere iletmesi gerekir.

Esenlikler dilerim.

 
AHMET DIZDAR / 2013-12-20
Serbest Etkinlikler Dersi

İyi günler Sayın Müfettişim, öncelikle Böyle bir hizmet verdiğiniz teşekkür ediyorum. İlkokul\da Serbest Etkinlikler veya Oyun ve Fiziki Etkinlikler ders saatlerinde sınıfın tamamı veya bir kısmı ile halk oyunları etkinliği Halk Oyunları öğretmeni MEB dışından ücretli usta öğretici yapılabilir mi? 2. sorum Eğer böyle bir çalışma yapılırsa halk oyunları usta öğreticisine nasıl bir ücretlendirme yapılır?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi  ile Serbest Etkinlikler dersinin diğer dersler gibi sınıfın öğretmeni tarafından okutulması gerekir. Sorunuzda bahsettiğiniz uygulama ya da benzer uygulamalar mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Esenlikler dilerim.

 
REYHAN AVCI / 2013-12-20
Norm fazlası aday öğretmen

Hocam merhaba.. Ben 2012 de ortaokul bünyesinde anasınıfına atandım.. Bu yıl Kasım ayı sonu görevlendirme gönderildim hala oradayım.. Okulumda norm fazlası olduğum söylendi okul tercihi yaptım.. Fakat şöyle bir durum var aday öğretmenlerin aldığı hazırlayıcı eğitimi bu yıl alıyorum halen aday öğretmenim.. Bu durumda yaptığım tercihler dikkate alınır mı, adaylığım kalkmadan kadrom taşınır mı ve bu durum adaylığım açısından sorun teşkil eder mi.. Saygılar..

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

30.1.1995 tarih ve 2423 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Adaylık Süresi” başlıklı 37 nci maddesindeki; “Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Bu Yönetmelikle belirlenen haller dışında adaylık süresi içerisinde aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.” hükümlerine göre aday memurların hiçbir şekilde görev yerleri değiştirilemez.

Ancak, norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri.”  başlıklı 41 inci maddesine göre yapılmaktadır. Bu madde hükümlerinde aday öğretmenlerden bahsedilmemektedir.

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 28 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”; “Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi” başlıklı 33 üncü maddesi 4 üncü fıkrasında; “(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.”; “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 35 nci maddesi 3  üncü fıkrasında; “(3) Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.” ve “Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 44 üncü maddesi 1 nci fıkrasında; “(1) Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yükseköğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerle, aday öğretmenlerin almak zorunda oldukları Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulamalı Eğitimlerini zamanında almaları ve süresi içerisinde   adaylık işlemlerinin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, norm kadro fazlası aday öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmemesi, yer değiştireme işlemi uygulanacaksa da ilişik kesme işleminin adaylık sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. İdarenin uygulamaları nedeniyle eğitimlerinizi tamamlayamamış olsanız da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü gereği adaylığınızın iki yıl dolmadan kaldırılması zorunludur.

Esenlikler dilerim. 

 
OMER USTAD / 2013-12-18
Öğrenci Düzeyi Ölçme

Merhaba, Soruma cevap yazıldığı ifade edilmiş, ancak görüntüleyemiyorum, Zaten diğer cevaplanmış sorular gibi de gözükmüyor, ilgilenirseniz sevinirim, saygılar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Hata giderilmiştir. Sorunuzun cevabını görebilirsiniz. 

Esenlikler dilerim.

 
Ö.FARUK / 2013-12-18
Rapor

Bir öğretmen gün içinde bir kaç saat derse girdikten sonra hastaneye gidip rapor alsa, girdiği dersler için ücret ödenir mi, yoksa o gün tamamen raporlu mu sayılır? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Aylık karşılığı olarak haftada okutulması gereken ders saati tamamladıktan sonra fiili olarak girilen/okutulan dersler ek ders ücreti kapsamında değerlendirilir. Ders saatleri içinde ya da dışında alınan raporlar fiili olarak girilen/okutulan derslerin aylık ya da ücret karşılığı olarak değerlendirilmesine mani değildir.

Esenlikler.

 
HüSEYIN ÖKSÌZ / 2013-12-17
KASIM DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVLARI

Size iki hafta önce üst üste 2 kez e-mail atmama rağmen sorularıma henüz cevap alamadım. Değerli hocam, sorum şu Bildiğiniz gibi 7 Eylül 2013 tarihinde Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin 58.maddesinin 2.bendinde" Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısının 20 ve üzerinde olması durumunda birden fazla öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir." denilmektedir. Buna göre sınav görevi verilen öğretmenlere ekders ücreti ödenebilir mi? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba Hüseyin Bey,

Sorumluluk sınavları ile ilgili sorunuz 05.12.2013 tarihinde Eğitim Denetmeni Mehmet SEVGİ Bey tarafından, diğer sorularınızda 05.12.2013 ve 08.12.2013 tarihlerinde tarafımdan cevaplandırılmıştır. Sayfaları tararsanız sorularınızın cevabını göreceksiniz.

Esenlikler dilerim.

 
BEDIRHAN / 2013-12-16
ders programı

kız meslek lisesinde branş öğretmeniyim. lise 2.sınıf alanı giyim olan sınıflara tarih 4 dersi okutulmakta haftada 4 saat tarih dersi.ve aynı şekilde çocuk gelişimi sınıflarına da haftada 4 saat coğrafya okutulmaktadır.bu doğru bir ders program mıdır.saygılar...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Talim Terbiye Kurulunca kabul edilmiş olan haftalık ders çizelgesine uygun olmayan haftalık ders saati sayılarının  e-okulda karşıllık bulması mümkün değildir. e-okulun kabul ettiği haftalık ders programı Talim Terbiye Kurulunca kabul edilmiş olan haftalık ders çizelgesine uygundur.

Esenlikler.

 
BAYRAM TUZCU / 2013-12-16
EKDERS

Merhaba, 7 saat derse giren Baş Müdür Yardımcısına haftada kaç saat ek ders verilir?Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür başyardımcısına, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada 30 saat,

2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür başyardımcısına haftada 30 saat,

3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür başyardımcısına haftada 25 saat,

4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür başyardımcısına haftada 20 saat,

ders niteliğinde yönetim görevi ek ders ücretinin yanı sıra haftada 7 saat okuttuğu dersin aylık karşılığı 6 saat düşüldükten sonra kalan 1 saat için de ayrıca ücret ödenir.

  Esenlikler.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.