Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
ADEM YıLDıRıM / 2013-12-29
ildışı rapor ve nikah izni kullanılması

Sayın hocam : bir branş öğretmeni salı çarşamba perşembe cuma günü yani haftada 4 gün dersi var pazartesi dersi yok . Bu öğretmenimiz pazartesi günü başka bir ilden 3 günlük rapor almış ( ( öğretmenimiz il dışında olduğu için acilden rapor alması gerekmiyor mu )) .daha sonrada 7 günlük nikah izni kullanmak istiyor :acaba yapılan işlem usule uygun mu ? eğer uygun değilse doğrusu nasıl Teşerekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

MEB İzin Yönergesinin 12. maddesinde: “(1)…(ç) Hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması, gerekir. (2) Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. (…) (3) Bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönerge ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” Hükümleri ile memuriyet mahalli dışından alınacak hastalık raporları ile ilgili yapılacak işlemler anlatılmıştır. Öğretmen arkadaşımızın mesai günü olan pazartesi günü başka ilden aldığı rapor yukarıdaki 12/1-ç maddesine aykırıdır dolayısıyla Okul idaresince yukarıdaki 12-(3) maddesi kapsamında hareket edilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize…

 
ELIF DüZGüN / 2013-12-28
stajer rehber öğretmen

iyi akşamlar, Sayın denetmenlerimiz, bu konuda acil olarak yardımınıza ihtiyacım var. Eylül ayında okuluma rehber öğretmen olarak atandım. İlgili yönetmelikte çalışma saatimiz hafta da 30 saat okul müdürünün belirlediği saatler olarak belirtiliyor ancak okul müdürümüz beni günde 8 saat çalıştırıyor. Gerekçe olarak mevzuatta stajer öğretmenlerin mesai saatleri içerisinde çalıştırılabileceğini söylüyor. Çok araştırdım ancak mevzuatta böyle bir madde bulamadım. Bu konu da bilginize ihtiyacım duyuyorum. Son olarak okulumuzun müdür yardımcıları başka okullara gönderildi. Müdürümüz benim müdür yardımcılığı yapacağımı bir an önce müdür yardımcılarının yaptığı işleri öğrenmemi istedi. Böyle bir görevi kabul etmek istemiyorum böyle bir hakkım var mıdır? Cevaplarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Sn Hocam; sizin ve kurumlarımızın çalışma usul esaslarınızı belirleyen “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ”nde siz şöyle tanımlanıyorsunuz: Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeli, Çalışma Saatleriniz ve İzinleriniz ise 54.Maddede şöyle tanımlanıyor: “…………Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.” Burada psikolojik danışmanın aday olsun ya da olmasın çalışma süresi olarak ayrım yapılmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu maddede belirtilen çalışma süresi sizin için de geçerlidir. Sizi de yöneticileri de bağlar. Diğer sorunuzda bahsettiğiniz yöneticilik görevi ile ilgili olarak da, aynı mevzuatın 55.maddesinde “Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez.” Denmektedir. Burada sizin yöneticilik talebiniz ve müracaatınız olmadıkça yöneticilik veya bahsedilen diğer görevlerin size verilemeyeceği açık. Kabul etmeme hakkınız bir yana, mevzuata göre zaten yapmanız yasaklanmış. Başarılar.

 
öMER SERTER / 2013-12-27
nöbette açmı kalınır

sabah 09 da başlayan eğitim akşam üstü 16 da bitmekte nöbet esnasında öğlen yemek arası nöbetci öğretmenin yemeğini yemek için tanınmış bir süresi varmıdır yoksa öğretmen nöbetini aç olarakmı tutmalı teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde “Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.”; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde ise “Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.” hükümleri yer almakta olup  tekli öğretimlerde nöbetçi öğretmenlerin öğle arasında da nöbet tutmaları gerektiği anlaşılmaktadır.  

Esenlikler dilerim.

 
MELTEM YıLDıZ / 2013-12-27
arasınıflarda okuma yazma öğretimi

Merhaba Hocam, ben bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapıyorum.Okulda ara sınıfta olup okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz var. İnternetten öğretmenlerimize kaynaklık edeceğini düşündüğüm Ara Sınıflarda Okuma Yazma Öğretimi adında Arge Grubu Eğitim Denetmenlerinin hazırladığı bir tez buldum bu yazıyı indirip çoğaltmak için herhangi bir yerden izin gerekir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Bu tür çalışmalar eğitim-öğretimin niteliğine katkı sağlamak amacıyla yapılmakta olup kullanmak için izin almanız gerekmiyor.

Esenlikler.

 
MEHMET OKUYUCU / 2013-12-26
Ortaöğretim Seçmeli Ders Değerlendirmesi

Öncelikle hayırlı çalışmalar diliyorum. Ortaöğretim kurumunda idareci olarak çalışıyorum. Seçmeli ders notlarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak farklı kurumlarla yaptığım görüşmede bir birlikteliğin olmadığını gördüm. Sorum şu yönde, örneğin 10. sınıfta zorunlu 2 ders saati Tarih var, aynı sınıfta 2 ders saati de seçmeli Tarih dersi var. Toplamda şubede 4 ders saati Tarih okutulmakta. Öğretmen not değerlendirmesi yaparken Tarih ve Seçmeli Tarih dersi olarak ayrı ayrı değerlendirme mi yapmalı yoksa 4 saatlik Tarih dersini bir bütün olarak tek seferde mi değerlendirmeli? Tek seferde değerlendirdiğinde 4 ders olduğu için 3 resmi yazılı sınav yapacak, aynı notu her iki ders için verecek. e-okul ders tanımlamasında Tarih ve Seçmeli Tarih iki ayrı ders olarak görülüyor. Tek sefer değerlendirmede öğrenci geçer not alırsa ikisinden başarılı, başarısız olursa her ikisinden de başarısız sayılıyor. Ders müfredat kitabı tek, içeriğinde 2 saat ve 4 saate göre hangi konuların anlatılacağı belirlenmiş. Ders anlatımı bir bütünlük içinde yapılıyor. Acaba seçmeli ders notlarını yukarıdaki açıklamalarım doğrultusunda nasıl değerlendirmek gerekir? Teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Bakanlığın bu konudaki görüş yazısı ektedir.

Esenlikler.

lise ortak ve secmeli derslerin degerlendirmesi

 
NESRIN DEMİR / 2013-12-26
özel eğitim okulunda meslek öğretmeni

merhaba, özel eğitim iş uygulama merkezinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapmaktayım.haftalık ders programında 4.ders saati Beslenme eğitimi dersi olarak yer almaktadır.beslenme eğitimi dersinde öğrenciler öğle yemeğini yiyiyorlar. ben meslek öğretmeni olarak bu ders saatinde görev alamıyorum.bu ders saatinde sadece zihin engelliler sınıf öğretmeni görev yapıyor.kendi branşımın birçok alanında uygulama olanağını beslenme eğitimi dersinde gerçekleştireceğimi düşündüğümden okuluma bu derste görevlendirilmem hususunda dilekçe yazdım. okul müdürüm ilçe mem e sordu. ilçe mem bu derste görevlendirilmem gerektiği konusunda olumlu cevap verdi. ancak müdür yardımcım bu derste sadece zihin engelliler sınıf öğretmenin görev alabileceğini düşündüğü için, bana görev verilmedi.tam gün ortası olduğu için başka bir okula görevlendirme isteyemiyorum.meslek öğretmeni olarak haftalık 20 saat maaş karşılığı çalıştığım için, haftalık 5 ders saatini ek ders karşılğı çalışmak zorunda kalıyorum. okulum günlük 6 ders yapıyoroysa meslek öğretmenleri haftalık 27 saate kadar ekders karşılığı çalışabiliyor.ayrıca diğer meslek ve branş öğretmenleri de bu ders saatinde görev alamıyor. bu konu hakkında görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES
 

Merhaba,

"Beslenme Eğitimi Dersi" saatinde yemek yemeyle ilgili becerilere yer verilmekte olup programın genel amaçları ise;

"1. Beslenmede belli bir düzene ve kurallara uyar.
2. Beslenme ile ilgili araç gereçleri kullanma alışkanlığı kazanır.
3. Bağımsız olarak yemek yeme becerisi kazanır.
4. Edindiği beslenme becerilerini günlük yaşamda uygular." olarak sıralanmıştır.

"Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar Eki Çizelgede  Yiyecek İçecek  Hizmetleri branşının aylık karşılığı olarak okutacakları dersler:

 Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının;

• Mutfak

• Servis

• Pastacılık

• Bar

• Hosteslik

Dallarının alan ortak ve dal dersleri

 Olgunlaşma Enstitülerinde uygulanan

Gastronomi Alanının;

 • Diyet Mutfağı

 • Yöresel Türk Mutfağı

 Dallarının alan ortak ve dal dersleri

 Diğer alanların Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

ile Gastronomi Alanına ait alan ortak/dal dersleri

ve modülleri

• Aşçılık

• Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

• Fırıncılık

• Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

• Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği

• Kantin İşletmeciliği dal dersleri,

Olarak sıralanmıştır.

Yine aynı çizelgede,


 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğinin branşının aylık karşılığı olarak okutacakları dersler:

 Zihin Engelliler İlköğretim Okullarının 1-8 Sınıf Dersleri

 Eğitim ve Uygulama Okullarının 1-8 Sınıf Dersleri

 İlköğretim Okullarının Zihin Engelliler Özel Eğitim  Sınıfı (1-8 sınıf dersleri)

 İş Okulu Dersleri

 Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları

 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları

 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinin 1-8 Sınıfı Dersleri

 Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezlerinin Dersleri

 Görme ve İşitme Engelliler Alanına Ait Dersler

 Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları (*)

 Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları(*)

 Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden Biri Zihinsel Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (**),  

Olarak sıralanmıştır.

Bu düzenlemeler bağlamında Beslenme Eğitimi Dersinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni tarafından okutulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Esenlikler dilerim.

 
DENIZ CANBEK / 2013-12-26
Branş Öğretmeninin Nöbet Görevi

Branş öğretmeni nöbetçi olduğu gün idareciler tarafından boş derslere görevlendirilebilir mi? Görevlendirilirse ek ders ödemesi yapılır mı?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sorunuz ile ilgili görüş yazısı ekte olup ücret ödemesi yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Esenlikler.

 

 
FıRAT GöKALP / 2013-12-25
görevlendirmesi

merhaba hocam bir ortaokulda rehber öğretmenim kaymakamlık oluruyla beni haftanın üç günü bir liseye görevlendirmişler. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Geçici Görevlendirme" başlıklı, 23. maddesine aykırılık söz konusu değil midir.teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Rehber öğretmen görevlendirmeleri halen yürürlükte olan  2005/95 nolu Genelge dayanak gösterilerek yapılmaktadır. 

Esenlikler.

 
BEDRI / 2013-12-25
açık lise ek ders

açık lisede görev alan öğretmenlerin ve idarecinin açık lise ek derslerini hangi bordroda alırlar acaba aylık ek ders bordrosunda mı yoksa ayrı bir bordro mu düzenlenir teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Kamu Hesapları Bilgi Sistemine ek dersler ayrıntılı (ek ders, sınav, ders dışı eğitim çalışması vb.)  bir şekilde girilmektedir. Bu bağlamda, diğer ek ders ödemeleri için farklı bir puantaj düzenlemeden aylık ek ders puantajının bir alt satırına yazabilirsiniz. 

Esenlikler dilerim.

 
SERDAR KILIÇ / 2013-12-25
Görevlendirme zounlu mu ?

Sayın Denetmenim Bizim köyde iki okul var. Bizim okulda rehber öğretmen yok ama diğer okulda var .Diğer okul müdürü \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Siz okul müdürü olarak bunu sağlamalısınız yani Rehber öğretmenin görevlendirme yoluyla 3 gün kendi okulunda, 2 günde sizin okulda kalması gerekiyor\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ dedi öyle bir zorunluluk var mı ? İkinci Sorum Diğer okulun branş öğretmenleri bizim okula ek ders karşılığı derslere girmesini sağlamak gibi bir zorunluluk var mı ? Teşekürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Müdür Bey; Bu konuda “MEB EĞİTİM BÖLGELERİ VE EĞİTİM KURULLARI YÖNERGESİ” doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Okulunuzun ve diğer okulun bulunduğu yerleşim yeri köy olduğu için diğer okulla birlikte bir eğitim bölgesi oluşturuyorsunuz. Yönergeye göre; eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasında eğitim bölgesi bir bütün olarak düşünülür. Bu çerçevede; eğitim kurumlarının bina ve tesisleri, araç gereç ve donatım malzemeleri ortak kullanılır. Ayrıca, etkili ve verimli olarak yararlanabilmek amacıyla öğretmen ve diğer personele bölge içinde birden fazla kurumda görev verilebilir. Her yıl eğitim öğretim yılı başında gerekli koordinasyonu bahsettiğiniz diğer yöneticiyle birlikte, eğitim bölgesini bir bütün olarak düşünerek, tüm imkanları en verimli kullanılabilecek şekilde planlamalı, bağlı olduğunuz milli eğitim müdürlüğünün onayından sonra da uygulamaya koymalısınız. Buna rehber öğretmen ve diğer öğretmenler de dahil. Zorunluluğa gelince; (bahsetmemişsiniz ama sanıyorum ilköğretim kurumu sizin kurumlarınız)ek ders kararı gereği eğitim bölgesi içinde haftalık 21 saate kadar zorunluluk var, 22 – 30 arası isteğe bağlı. Başarılar.

 
BIROL DEMIR / 2013-12-24
yönetici atama
yaklaşık 3 hafta önce de sordum ancak cevap alamadım. özel kurumlarda yapılan müdürlük devlet okulunda müdürlük yapmak/isteğe bağlı atama istmek için kazanılmış hak sayılır mı? bildiğiniz gibi özeldeki öğretmenliğin 3/2 si devlette geçerli süre olarak değerlendiriliyor
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Sayın hocam, ilgili yönetmelik olan Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yön. okursanız, Madde 5'te: "(2) Yöneticilik sınavına başvuru için birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, (...) özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Bilgilerinize...
 
İSMAIL TÌRKYILMAZ / 2013-12-24
BAŞARI BELGESİ
İl eğitmen denetmenleri okula rehberlik ve denetim amaçlı geldiklerinde mevcut ödül yönergesine göre de 5. maddenin c fıkrasının son kısmında denetimlerde veya disiplin amirlerince başarı belgesi vermeye yetkili makamlarca tespit edilir ifadesi vardır. İl denetmenlerimiz okulları denetlerken ödül yönergesine göre öğretmenleri değerlendiriyorlar mı? Okul yöneticileri acaba başarılı öğretmenleri İl denetmenlerine belirtiyorlar mı? Başarılı öğretmenler tespit edilirken veya bir zümre ile ilgili olumsuz raporlar yazılırken tüm öğretmenlerin görüşü tutanakla tespit ediliyor mu? Yoksa sadece müdür veya yardımcılarının söylemleri ile mi hareket ediliyor. Bu çağdaş denetim esaslarında sübjektif belli bir veriye dayanmayan denetimler ne kadar sağlıklıdır? Performans değerlendirme ölçütlerinde veli, öğrenci ve diğer paydaşlar ne kadar etkilidir? Bu saydıkları siz değerli eğitmenlerimiz tarafından yapılıyorsa çok iyidir. Yapılmıyorsa değerlendirmeler sadece olumsuz yansımalar olarak karşııza çıkacak, artı yönler hiç bir zaman ortaya konulmayacaktır. Bu verilerin objektif kriterlerle , şeffaf ve tüm paydaşların görüşleri alınarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Saygılarımı sunarım
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Sayın hocam, tabii ki denetimler sırasında olumsuz yönler kadar olumlu yönler de değerlendirilmekte ve başarılı görülen personeller hakkında ödül teklifleri getirilmektedir. Ancak başarı, üstün başarı belgeleri ya da ödül verilmesi, mülki amirlerce ve 2666 s. Tebliğler Dergisinde yayınlanan MEB PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE kapsamında olmaktadır. Dolayısıyla denetmence teklif getirilmesi yeterli değildir. Söz konusu yönergeyi okumanızı öneririm. İyi çalışmalar...
 
BARIŞ ŞİMŞEK / 2013-12-24
hizmet içi eğitim yeri

Merhaba, HOCAM EŞİM 29 KASIMDA GAZİANTEP ARABAN İLÇESİNE ATANDI İLK ATAMA İLE.KENDİSİ ADAY ÖĞRETMEN ŞU AN VE HAMİLE.2.DÖNEM DOĞUM İZNİNE AYRILACAK VE TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİMİ ALAMIYACAK DOLAYISIYLA ADAYLIK UZAYACAK EŞDURUMU GECİKECEK.SORUM ŞUEŞİM HİZMET YERİ DIŞINDA ÖRNEĞİN ADANA CEYHAN DA TEMEL VE HAZ. EĞİTİMİ ALABİLİR Mİ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Beyefendi MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Madde 5'te: "e) Temel ve hazırlayıcı eğitimlerinin Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca belirlenecek eğitim merkezlerinde, uygulamalı eğitimlerinin ise atandıkları okul ve kurumda yapılması, esastır." hükmü yer almaktadır. Bilgilerinize...

 
UMUT ATACAN / 2013-12-24
Geçici Görevlendirme

Afyonkarahisar Çay ilçesinde Çay Çok Programlı Lisesi de müdür yardımcısı iken ihtiyaçtan dolayı daha önce görev yaptığım Çay Kız Teknik ve M.Lisesine kaymakamlık oluru ile geçici olarak görevlendirildim.Kaymakamlık oluruna binaen geçici görevlendirildiğim okulda çalışmaya başladım.Valilik oluru alınması gerekli midir?Ücret olarak hangi görevime ait ücreti alacağım.Görevlendirmeyi ret etme hakkım var mı?Kaymakamlık oluruna binaen eski görevimden ayrılarak yeni görevime başlamakla suç işlemiş olur muyum?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

Kaymakamlık Onayına binaen yapacağınız yer değiştirmede sizin suç işlemeniz gibi bir durum söz konusu olamaz. Sonuçta mülki amir onayı ile yapılan bir işlemdir. Geçici süreli okul yöneticiliği görevlendirmelerinde alacağınız ek ders ücreti haftalık 18 saattir. Atandığınız görevin ücretini alabilmeniz için görevlendirmenizin vekaleten olması gerekmektedir. Başarılar dilerim.

 
ŞEVKI ECDER / 2013-12-24
hizmet puanları
Merhaba, Sayın hocam ben Bingölün YEDİSU Yiboda sınıf öğretmeniyim.Beniım hizmet puanımda sıkıntı var hocam toplamda şuanda 93 hizmet puanım var fakat bunun 99 olması gerekirken eksiklik bulunmaktadır.Bunun için ne yapmalıyım.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Değerli Öğretmenim, hizmet puanınızda hata olduğunu düşünüyorsanız bağlı bulunduğunuz İlçe/İl milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde bulunan İnsan Kaynakları(Özlük) şubesine silsile yoluyla başvurup düzeltilmesini talep ediniz. Hata varsa düzeltilecektir. Hata yoksa size resmi yazı ile bildirimde bulunulacaktır. İyi çalışmalar dilerim...
 
DUYGU / 2013-12-24
doğum izni ile ilgili
öncelikle kolay gelsin emeklerinize sağlık. hocam izin yönetmeliğine göre hala doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 hafta iznimiz var. benim öğrenmek istediğim şu. 37. haftada izne çıktığımda erken doğum gerçekleşirse örneğin hemen o hafta doğumum olursa son üç hafta daha sonra eklenebilir mi ? yani o hakkım devam eder mi? yoksa bebeğin doğduğu gün hemen esas alınıp 13 haftalık dogum sonrası sürem mi başlar? ekleme yapılması yasal hakkımız mı? teşekkür ediyorum ilginize..kolay gelsin
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 657 s. Kanun gereği 16 (on altı) hafta sizin yasal hakkınızdır. Doğum öncesinde kullanmadığınız süreler doğum sonrasına eklenerek 16 hafta tamamlanacaktır. İyi günler...
 
ÇAğLAR YAğCı / 2013-12-24
Ek ders kesilmesi

2. sınıf öğretmeniyim.Haftada 2 saat İngilizce dersi var.Müdür Yardımcısı boş derste bana bir görev vermek istediğini söyledi.Ben bu görevi kabul etmedim.Ek dersimi kesmekle tehdit etti.Bu ayın ek ders bordrosunu gördüğümde 2 saat ek dersimin kesildiğini gördüm.Yapılan iş yasal mıdır?Şimdiden teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Merhaba Sayın Öğretmenim, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 64. maddesine göre; İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir. "Derslerini alan öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve öğretim görevlerini yapar." denilmektedir. İyi çalışmalar diliyorum.

 
EYLEM KARADENİZLİ / 2013-12-23
Performans Görevlerinin zümre tutanaklarında ifadesi

Sayın Eğitim Denetmenlerim Ben Ümraniye İlçesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Sizlerden performans görevlerinin zümre toplantısı tutanaklarında ifade edilme şekli konusunda fikir almak istiyorum. 2009/37 sayılı genelgede \"Performans Görevi dersteki eğitim öğretim faaliyetleri sonucunda öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeyini gözlemlenebilir kılarak değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.\" deniyor. Yapılan zümre toplantılarında o eğitim öğretim yılında verilecek Performans Görevi ile ilgili ifadeler yazılırken farklı yorumlara rastlıyoruz. Size sorum özetle şu Zümrede öğrenme alanı, öğrenme alt alanı verilir ve daha sonra bu belli bir kazanıma bağlanır ve tutanağa geçer mi? Örneğin 2.sınıf matamatik dersinde Öğrenme AlanıSayılar Öğrenme Alt AlanıDoğal Sayılar KazanımDeste ve düzineyi örneklerle açıklar. Yoksa sadece sayılar ve doğal sayılar yazılır, kazanım belirtilmez öğrenci burada istediği kazanıma yönelik çalışma yapabilir mi? Performans Görevinin zümre tutanaklarına yazılması hususunda farklı okullarda ve zümrelerde farklı uygulamalar söz konusu. Ya da bir alternatif olarak zümrede belirli kazanımlar örneğin 3-4 tane tespit edilir ve öğrenciler buna mı yönlendirilir? Böylece öğretmenin denetimi de kolay olur diye düşünebilir miyiz? Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar...

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Müdür Bey; bildiğiniz gibi İKY 95. Maddede Zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili olarak; “…. Bu toplantılarda, öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçları, laboratuvar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersli klerinden planlı bir şekilde yararlanılması ile proje ve performans görevi konuları belirlenir. Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

Bu toplantılarda, programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, lâboratuvar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden plânlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

Zümre öğretmenler kurulunda:

a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

c) Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

d) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

f) Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

g) Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar.

ğ)Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.” Denmektedir. Buradan sizin sorunuzun merkezinde yer alan “kazanımlar”ın özellikle altının çizilmediği görülmekle birlikte, proje ve performansların “konularının” belirlenmesinin gerekliliği göze çarpmaktadır. Tabidir ki bu konular da zümre öğretmenlerince okulun eğitim öğretim faaliyetlerini olumlu olumsuz etkileyen tüm faktörler (fiziki imkanlar, öğrenci hazır bulunuşlukları, çevrenin özellikleri, öğrenci seviyeleri, ihtiyacın daha fazla yoğunlaştığı alanlar vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Özetle hocam; zümrede kazanımlar değil (çünkü programda kazanımlar bellidir) zümre öğretmenlerince özellikle geliştirilmesinde ihtiyaç ve fayda görülen kazanımları hedefleyen konular belirlenmeli ve bu yönde kararlar alınmalıdır. Başarılar dilerim.

 
SERPIL EROL / 2013-12-23
zorunlu hizmet

merhabalar öncelikle sunduğunuz bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum 2 sorum olacaktı. 1 eylül 2011de milli eğitimde göreve başladığımda çalıştığım okulun zorunlu hizmet yılı 3 yıl idi. haziran 2013te de 4 yıla çıkarıldı. bu durumda benim zorunlu hizmetim 3 yıl mı 4 yılmı? 2 2008 ve 2009da 1 yıla yakın ücretli öğretmenlik yapmıştım. zamanlar 8 saate bir gün sigorta yatırıldığı için haliyle sigortalı günüm çok az çıktı. bulunduğum ilçede hizmet birleştirmemi yaptığımda çalıştığım günlere göre değilde sigorta yatan günlere göre hizmet puanı verildi. bu uygulama doğru mu? şimdiden teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba öncelikle ilk sorunuzun cevabı çalıştığınız yerin hizmet yılı sonradan 4 yıla çıkarıldıysa zorunlu hizmetinizin de orada 4 yıl olduğu anlamına gelir.2.sorunuz ise Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle
geçirilen sürelerin görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen
hizmet puanından değerlendirilmesi gerekir..Saygılarımla.

 
SERKAN AY / 2013-12-23
DEVAMSIZLIK MEKTUBU

Merhabalar sayın denetmenim, ortaöğretim kurumlarında özürsüz devamsızlık 10. güne indirilmiş olup devamsızlık mektubu 5 ve 10ünde gönderilmesi hemde iadeli taahhütlü gönderilmesi isteniyor. 5. günde çok fazla devamsızlık olduğundan bu okulumuza mali yük getirmekte bunun yerine veli okula çağrılıp devamsızlık mektubu tebliğ edilebilir mi?iyi çalışmalar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında "6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır." hükmü yer almaktadır. Tebligat mevzuatı bağlamında kişinin kendisine doğrudan tebliğ yapma imkanınız varsa iadeli taahhütlü posta yolu ile tebligat yapma zorunluluğunuz yoktur. Tebliğ ettiğiniz belgelerden bir nüshasını tebellüğ edene (veliye), diğer nüshasını ise tebliğ-tebellüğ belgesiyle birlikte dosyasına koyarsınız. Ayrıca, Tebligat Kanunun 7/a maddesi uyarınca tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen velilere elektronik yolla da tebligat yapabilirsiniz.

Esenlikler dilerim.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.