Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
ÖMER KAYA / 2015-02-05
toplantı tutanağı bağlacımıdır.

Öğretim yılı başında açık lise de yüzyüze eğitimde görev almak isteyen öğretmenlerle toplantı yapıldı. ders az olduğu için bir grup öğretmen 1 dönem kalan ise 2. dönem ders almaları konusunda anlaşılıp karar tutanak haline getirildi. Okul müdürü tarafından onaylandı. Fakat okul müdürü 2. dönen, branşı olmayan aynı dersi öğretmenlere vermek istemedi. Yeni atanan müdür yardımcılarına ve öğretim yılı başında görev istemeyen öğretmenlere dağıtım yaptı. bu tutanağın bağlayıcılığı var mıdır? Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Okul yöneticileri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kurumlarını yönetmekle sorumludurlar. Bu görevlerini yürütürken adalet, şeffaflık ve objektiflik gibi ilkeleri de gözetmelidirler. Öğretmenler kurulu toplantısında tutulan tutanaklar -mevcut mevzuta uygun olması koşuluyla- bağlayıcıdır.

 
MUSTAFA HAYIR / 2015-02-05
Ek ders

Sayın hocam; Bir branş öğretmeni hafta sonu bir günde en fazla kaç saat derse girebilir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Azami girilebilecek/ücreti ödenebilecek derslerle ilgili olarak daha önce çok sayıda soru cevapladım. Lütfen öncelikle cevaplara bakınız. Mevcut cevaplar sorunuzu tam olarak cevaplamıyorsa sorunuzu detaylı ve örnek vererek sorarsanız yardımcı olmaya çalışacağım.   

 
SıDıKA SEZEN / 2015-02-01
haftasonu kursları

hocam merhaba.ben bir ortaokulda haftasonu kursuna gidiyorum, kadrolu çalıştığım okul ise başka bir köy okulu.ikinci dönem ile birlikte kurs ücretlerinin artmasıyla bu okulun kendi öğretmenlerinin kursa başlayacağı ve bizim görevlendirmemizin sonlanlacağına dair bir açıklama yapıldı.bu durum ne kadar etik ve haftasonu kursları zaten öğrencilerin başka öğretmenlerden ders dinleme şansını bulmaları içinde yapılmıyormu,öncelik sırası okulun kendi öğretmenlerinde ibaresi varmıdır?teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

           Değerli Öğretmenim, sizin kurs onayınız yıllık yani kurs süresi 72 saatten az olmayacak şekilde alınmış ise kursa siz devam etmelisiniz. Ayrıca yönergenin öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi başlıklı 11. Maddesinde okulun kendi öğretmenlerine öncelik verilmesi gibi bir zorunluluk görünmemektedir. Takdir hakkı milli eğitim müdürlüklerine bırakılmıştır. Kursların amacı öğrencilerin başka öğretmenlerden ders dinleme şansını bulmaları değil istekli öğrencilerin desteklenmesi ve yetiştirilmesidir.Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesini inceleyebilirsiniz.İyi çalışmalar.

 
SABAHATTIN / 2015-02-01
Seçmeli Görsel Sanatlar

Efendim saygılar sunarım. Seçmeli Görsel Sanatlar dersinin e-okulda ürün değerlendirme notu yok. Bunun yerine diğer derslerde olduğu gibi yazılı notu kısmı var. Ölçme ve değerlendirmesi nasıl yapılmalı bu seçmeli dersin. Notlar e-okula nasıl işlenmeli. Teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

             Değerli Öğretmenim, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 19/09/2014 tarih ve 4068238 sayılı görüş yazısında “….. ilkokul 4. Sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında rehberlik ve sosyal etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dahil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir” açıklaması yapılmıştır. Bu durumda öğretim programınız gereğince, zümre öğretmenler kurulunda karar almak kaydıyla, uygulama sınavı yapmanız uygun olacaktır. Uygulama sınavlarını da  kriterleri önceden belirlenmiş dereceli puanlama anahtarları kullanarak değerlendirmelisiniz. İyi çalışmalar…

 
MUSTAFA ORUç / 2015-02-01
evde eğitim

Merhaba; Hocam ben kadrolu sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Engelli bir öğrencimiz için haftalık on saat evde eğitim vermekteyim. (Ekders ücreti, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik açılan özel sınıf öğretmenlerine %25 fazla ödenir) Bu yönetmeliğe göre okul müdürüm yönetmelikte geçen özel sınıf öğretmenine ibaresine göre özel sınıf öğretmeni olmadığım için %25 fazla ekders ücreti alamayacağımı söyledi. Bunu aydınlatırsanız sevinirim. Sınıf öğretmeni olarak evde eğitim hizmetinden %25 fazla ekders almam gerekir mi? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Değerli Öğretmenim, Maliye Bakanlığı'nın evde eğitim hizmetini de kapsayan 01.05.2008 tarih ve 5724 sayılı yazısında, ek ders ücreti karşılığında yerine getirdiğiniz bu görevinizden dolayı ek ders ücretinizin %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi için ilgili resmi yazıyı inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.

 
MUAMMER KARTOV / 2015-02-01
boş derse girmek zorunlumu

nönetçi olmayan branş öğretmeninin dersi olmadığı zaman okula gelmeyen bir öğretmenin dersine girme zorunluluğu var mı ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

             Değerli Öğretmenim çalıştığınız okulun imkan ve şartlarına göre bu soruya verilecek cevap da değişir.Zorunlu değilsiniz ancak boş derse girecek nöbetçi öğretmen veya idareci yoksa, öğretmenlerin görevleri arasında “Okul müdürü tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek” hükmü yer aldığından okul müdürünüz bu derse girmeniz için sizi görevlendirebilir.

 
ISMAIL YıLDıZ / 2015-02-01
Özel Eğitim Yetiştirme kursu

Ücretli olarak ilkokulda özel eğitim alt sınıfı öğretmenliği yapmaktayım. Okulda tek özel eğitim öğretmeniyim ve 6 öğrencim var. Öğrencilerim için Haftasonu yetiştirme kursu açabilirmiyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Değerli Öğretmenim yetiştirme kursları ilkokullar için açılmaz.

 
ERKAN KAYA / 2015-02-01
İkinci Dönem Yetiştirme Kursu

İlgili yönetmelikte "Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar." diye bir ifade var. Fakat bazı öğretmen arkadaşlarımız ikinci dönem yetiştirme kursu açmak istiyorlar. Ders yılı başında başvurmamalarına rağmen açabilirler mi, açamazlar mı?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Değerli Öğretmenim, kursların amacı istekli öğrencileri destekleme ve yetiştirmedir. Öğrenciler açısından bu ihtiyaç 2.dönem ortaya çıkmış da olabilir. Nitekim yönerge incelendiğinde kursların dönemlik açılabileceği, 2. dönem için planlanan kurslarda görev alacak öğretmenlerin şubat ayı sonuna kadar milli eğitim müdürlüklerince belirleneceği görülmektedir. Ancak yönergede sizin de sorunuzda belirttiğiniz üzere "Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar." hükmü mevcuttur. 2.dönem başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin durumu Yönergenin 11.maddesinin (2).fıkrasında “Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.” hükmü gereğince il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilebilir.İyi çalışmalar.

 
EKREM KAYMAZ / 2015-02-01
sınıf öğretmeni

ilk ve ortaokul birlikte olan bir okulda ortaokul müdür yardımcılığı için bir sınıf öğretmenini önerebilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

            Değerli Yöneticim, ilkokul ve ortaokul aynı binada olmakla birlikte farklı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcısı norm kadroları ayrı ayrı belirlenmektedir(MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 27/06/2014 tarih ve 2680232 sayılı resmi yazısı). Bu durumda ortaokul müdür yardımcılığı norm kadrosuna sınıf öğretmeni görevlendirilmesiMillî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik’in 5.Maddesinde belirtilen “c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,” hükmüne göre uygun değildir.İyi çalışmalar.

 
ERDEM ÖZDEMİR / 2015-02-01
ek sınav

Merhaba, yeni ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre sınav notları ve performans notları girildikten sonra ortalaması 50'nin altında olan öğrencilere ek bir sınav daha yapılır yazıyor. Burada o ders için ortalaması 50'nin altında olmayan öğrenciler de isterse bu sınava girerler diyor. Yalnız ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin bu ek sınava girme zorunluluğundan bahsetmiyor. Ders notu ortalaması 50'nin altında olan öğrenciler bu sınava girmek zorunda mı? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

           Merhaba Öğretmenim, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen 29/12/2014 tarihli resmi yazıda özetle, yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrencilerin başarısız oldukları her ders için dönem sonunda yapılacak ortak sınava katılmak zorunda oldukları, sınava katılmayan öğrencilerle ilgili Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin Sınavlara Katılmayanlar başlıklı 48.maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen “Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” hükmüne uygun olarak işlem yapılması gerektiği açıklanmaktadır.İy

 
BİHAN / 2015-02-01
özel ders

sayın yetkili okulda öğrenci derste problem çıkardığı için rehber öğretmene yönlendiriliyor. veli görüşmeye çağrılıyor.rehber öğretmen veliye özel ders verebileceğini söylüyor. daha öncesinden başlayan özel dersleri olduğu ortaya çıkyor. rehhber herhangi bir dersten özel ders verebilir mi? yada meb de çalışan bir öğretmen özel ders verebilir mi?bunun adı sömürü değil mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

             Sayın danışan, genellikle öğrenci yerleştirmeye esas sınavlarda branşında soru çıkan öğretmenlerin özel ders verdiği konu edilmekteydi. Rehber öğretmenin özel ders vermesi ise oldukça şaşırtıcı bir durum. Neticede branşı ne olursa olsun MEB’e bağlı olarak görev yapan bir öğretmenin özel ders vermesi yasal değildir. Devlet Memurları Kanunu’nun 28.maddesinde devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacağı yasağı açıkça ortaya konulmuştur. İlgili fiil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesi gereğince “Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını gerektirmektedir.

 
FERDI, / 2015-02-01
Uygulama Okul Müdürlüğü

Okulumdaki beden eğitimi öğretmeni ücretli karate kursu açabilirmi. Okuldaki boş bir alanı Okul aile birliği işbirliği ile kendisine kiralayabilirmiyiz. Saygılarımla

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

            Değerli yöneticim, Devlet Memurları Kanunu’nun 28.maddesinde devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacağı yasağı açıkça ortaya konulmuştur. Bu nedenle ücretli kurs açması ve okuldaki boş alanı kiralaması uygun değildir.İyi çalışmalar...

 
ADEM BOCUT / 2015-01-30
Evde eğitim

iyi akşamlar hocam Anadolu lisesinde fizik öğretmeniyim 9.sınıf hasta bir öğrenciye hafta içi saat 17:00 dan sonra evde ders veriyorum. Ek ders ödenirken gece ve yüzde 25 zamlı olarak ödenmesi mi gerekiyor?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

De�erli ö�retmenim. 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 176. Maddesinin de�i�ik ikinci f�kras�na "özel e�itime muhtaç ö�rencilerin e�itim ö�retim gördü�ü kurumlarda görevli yönetici ve ö�retmenler ile bu ö�rencilere yönelik aç�lan özel e�itim s�n�f ö�retmenlerine ek ders ücretleri %25 daha fazla ödenir, denmektedir. Evde e�itim hizmetleri de bu madde kapsam�ndad�r.  

 
MUZAFFER DüZCE / 2015-01-30
tam gün tam yıl

Sayın Hocam,Tam gün tam yıl eğitim faaliyetleri uygulamasının Orta öğretim kurumları yönetmeliği 9 kısma göre yürütüleceği bildirilmişti.Halk eğitim merkezlerinde müdürün tam ek ders alması için mesai saatleri dışında illa mesleki kurs mu açılması gerekir? Genel kurs açılırsa gene bundan yararlanılabilir mi? şimdiden çok teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Deerli mesai arkadam. Gerek ortaöretim kurumlar yönetmeliinde gerekse de ek ders kararlar ve 2007/19 sayl genelgede tam gün tam yl için mesleki veya teknik kurs art getirilmemitir. Buna göre mesleki ortaöretim kurumlarnda ve HEM'lerde genel kurslar için de onay alnmak artyla kurumun tam gün tam yl kapsamna alnabilecei deerlendirilmektedir.

 
AHMET TÌRKCAN / 2015-01-30
Yüksek Lisans

Yüksek Lisansımı 2013 yılında bitirdim. Yüksek lisansı bitirenlere %5 fazla ek ders ücreti ödendiğini yeni öğrendim. Geriye dönük olarak %5 ücretimi alabilir miyim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Deerli öretmenim. Eksik/fazla yaplan ek ders ödemeleri için geçmie dönük düzeltme yaplabilir.

 
HACıALI / 2015-01-30
KAR TATİLİNDE DESTEKLEME EK DERSİ

Sayın hocam merhabalar.KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU karaında şöyle diyor:\r\nDers görevinin yapılmış sayılacağı haller\r\nMadde 24- (1) 1/9/2012tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgünve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmalarısebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde\r\nüzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve\r\nplanlama görevlerini yapmış sayılırlar.Buna dayanarak Kar Tatillerinden dolayı yapılamayan 2015 yılında uygulamaya geçen \r\n Millî Eğitim Bakanlığının Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Ek Ders Ödemesi yapılır mı?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

 

Deerli yönetici. Aylk karl ders görevi ve ek ders ücreti karl ders görevi ek ders kararlarnn 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmitir. MEB Destekleyici ve Yetitirici Kurslar Yönergesine göre kurslarn ücreti ek ders kararlarnn 8. maddesine göre ödenmektedir. Açkladm bu nedenlerden dolay kar tatili veya idari izin dolaysyla yaplamayan kurslarn -tpk egzersizlerde olduu gibi- ek ders ücretinin alnamayacan deerlendiriyorum.

 
HACıALI / 2015-01-30
EĞİTİM BÖLGESİ EK DERSİ

Sayın Hocam Merhabalar Åöyle Sorayım: EÄŸitim Bölgesi bir kasaba ve burada 3 ortaokul ,1 lise mevcuttur. DÄ°N KÃœLTÃœRÃœ öğretmeninden örnek vereyim.DÄ°N KÃœLTÃœRÃœ dersi normu EÄŸitim Bölgesinde bulunan 4 okulun ders saati sayılarının toplamına göre belirlenmektedir.Bu EÄŸitim Bölgesinde 1 tane DÄ°N KÃœLTÃœRÃœ öğretmeni olduÄŸunu düşünürsek. A okulunda 10 saat, B okulunda 10 saat, C okulunda 10 saat ve toplam 30 saat A,B,C okullarında derse giriyor.Bu üç okulu EÄÄ°TÄ°M BÖLGESÄ° olduÄŸu için AYNI okul olarak deÄŸerlendirebilir miyiz? VE EK DERS KARARLARININ AÅŸağıdaki DiÄŸer okul ve kurumlarda ders görevi MADDESÄ°NE göre D okulunda 10 saat daha EÄŸitim Bölgesi İçerisinde Farklı Kurum Olarak DeÄŸerlendirerek Ders Verilebilir Mi? TeÅŸekkürler MADDE 2 6- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa baÄŸlı okul ve kurumlarda, diÄŸer kurumlara baÄŸlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Deerli mesai arkadam. MEB nsan Kaynaklar Genel Müdürlüünün Mersin Valiliine gönderdii 11/03/2013 tarih ve 184649 sayl yazsna göre ek ders kararlarnn 26. maddesi MEB'e bal resmi okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öretmenlere özel okullar ve dier bakanlklara bal okullar ile yükseköretim kurumlarnda ne ekilde ek ders verileceini düzenlemektedir.

 
öMER YıLMAZ / 2015-01-30
iki okula bakan müdürlerin ekdersi

Merhabalar öncelikle. Ben hem ilkokul hem ortaokul hem de imam hatip ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapmaktayım. Bu 3 okulumuz aynı binada eğitim görmekte ve 3 okulda normal eğitime devam etmektedir. Bu tip okullarda müdür 20 müdür yardımcısı 18 saat idareci ekdersi alır. yalnız birden fazla okula aynı anda müdür ve müdür yardımcılığı yapanlara, aynı ikili eğitim yapan okullar gibi 2 saat fazla ekders alınabiliyor diye duyumlar aldım. Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Deerli yönetici arkadam. Sorunuzda belirttiiniz kapsamda ödenen herhangi bir ek ders bulunmamaktadr.

 
AHMET ÖZBAHAR / 2015-01-30
kar Tatili ve kurs ek dersi

Yönetmelik gereÄŸi kar tatilinde idari izinli sayılıyor ve almamız gereken ek ders ücretini-fiilen girmediÄŸimiz egzersiz programı hariç- alıyoruz. Sene başında açılan yetiÅŸtirme kursları fiilen girdiÄŸimiz ders olarak nitelendirilip maaÅŸ karşılığını tamamlamada kullanılırken kar tatilinde ek ders olarak görülmeyip kesiliyor. Daha doÄŸrusu yönetmelik bu konuda net olmadığından yoruma açık kalıyor. Bu konuda yorumlarınızı merakla bekliyorum. Åimdiden teÅŸekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

  Deerli yönetici. Aylk karl ders görevi ve ek ders ücreti karl ders görevi ek ders kararlarnn 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmitir. MEB Destekleyici ve Yetitirici Kurslar Yönergesine göre kurslarn ücreti ek ders kararlarnn 8. maddesine göre ödenmektedir. Açkladm bu nedenlerden dolay kar tatili veya idari izin dolaysyla yaplamayan kurslarn -tpk egzersizlerde olduu gibi- ek ders ücretinin alnamayacan deerlendiriyorum.

 
AHMET ÇEKEN / 2015-01-30
İdari Tatillerde Egzersiz veya Yetiştirme Kursu Ücretleri

Merhaba, İdari Tatillerde Egzersiz veya Yetiştirme Kursu Ücretlerinin Ödenip Ödenmeyeceği Husunda Bilgilendirir misiniz. İyi Çalışmalar Dilerim...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

  Deerli yönetici. Aylk karl ders görevi ve ek ders ücreti karl ders görevi ek ders kararlarnn 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmitir. MEB Destekleyici ve Yetitirici Kurslar Yönergesine göre kurslarn ücreti ek ders kararlarnn 8. maddesine göre ödenmektedir. Açkladm bu nedenlerden dolay kar tatili veya idari izin dolaysyla yaplamayan kurslarn -tpk egzersizlerde olduu gibi- ek ders ücretinin alnamayacan deerlendiriyorum.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.