Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
OZGE SEZER / 2015-02-12
ek ders

Merhaba kadrolu branş öğretmeniyim. 8. Sinif şube rehber öğretmeniyim. Rehberlik dersine girmekteyim ve kulübüm var. Bununla ilgili aldigim haftalik ek ders 1 saat. 2 saat almam gerekmiyor mu? Idari yönetime sorduğumda 8. Sinif rehber öğretmeni fiilen derse girdiği için 1 saat yaziyoruz, diğer sinif rehber öğretmenlerine 2 saat yazıyoruz dedi. Doğru mudur bununla ilgili açık bir yönetmelikle var mı? Çünkü aynı durumda farklı okulda olan öğretmen arkadaşlarım haftalik 2 saat aldığını söylüyor. Okula göre ek ders hesabı değişir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. 16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6/c/5maddesi“Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” denmektedir. Bu hükme göre haftalık 2 saat ek ders almalısınız.  Ancak bu ek ders ücretini hesaplarken 2 defa hesaplamamalısınız. Örneklemek gerekirse 25 saat Matematik dersinizin yanı sıra rehberlik dersiniz de varsa en doğru hesaplama şu şekilde yapılmalıdır: 25-15=10 saat+2 saat öğrenci kişilik hizmetleri+2 saat hazırlık ve planlama. toplam14 saat. Diğer türlü 25+1=26 saat derse giriyorum deyip 26-15=11 + 2 saat öğrenci kişilik hizmetleri+ 2 saat hazırlık ve planlama 11+2+2=15 olarak çıkar ki sonuç bu doğru olmaz. İyi çalışmalar.

 
SELİM ŞAHİN / 2015-02-12
EK DERS

Yetiştirme kursu görevi olan bir öğretmen görevli izinli olduğu günde yapmadığı yetiştirme kursu ücreti ödenir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Destekleyici ve Yetiştirici Kurslar Yönergesine göre kursların ücreti ek ders kararlarının 8. maddesine göre ödenmektedir. Görevli izinli olunan dönemde yapılamayan kursların -tıpkı egzersizlerde olduğu gibi- ek ders ücretinin alınamayacağı değerlendirilmektedir.

 
BÌLENT ŞEKER / 2015-02-12
YÖNETİCİLİK VE EGZERSİZ

1-Öğretmen, dolu kadroya geçici olarak pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı olarak görevlendirilirse kaç saat ek ders almalı? 2-Öğretmen,dolu kadroya geçici olarak müdür yardımcısı olarak görevlendirilirse daha önce yaptığı hafta sonu beden eğitimi egzersiz çalışmalarını yapabilir mi? Ücretini alabilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. 2007/19 sayılı genelgenin 15/a maddesine göre bir kadroya vekaleten atanmak için gerekli şartlardan biri de "boş kadro" dur. Diğer durumlarda yapılan atamalar geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilmelidir. Öğretmenken geçici yönetici olarak görevlendirilenler ise ek ders kararlarının 16/2 maddesi uyarınca yönetim görevlerinden dolayı 18 saat ek ders ücreti alırlar. Halen yönetici iken başka bir kuruma görevlendirilenlerin durumu ise biraz daha farklı. İkinci sorunuza gelince: Yöneticiler egzersiz çalışması yaptıramazlar.

 
SELEN PEHLIVANOğLU / 2015-02-10
seminer dönemi ve sonrasında ek ders ödemesi

yeni norm kadro yönetemliği ile okul öncesi eğitim kurumlarından rehber öğretmen normmuz kaldırıldı. bu kapsamda okul yöneticimiz seminer dönemi ve daha sonraki dönmelerde başka kuruma atanana kadar norm fazlası olduğumuz için ek der ödenmeyeceğini söyledi. bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. tşkler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Saygıdeğer Eğitim Çalışanı!..

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6/3 maddesi “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10/d. maddesinde “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.” Şeklindedir. Buradaki amir hükümler gereği işlem yapılması gerekmektedir.  

İyi çalışmalar…

 

 
RAHIME BOLAT / 2015-02-10
21 saatten sonrasi

Okulumuzda toplamda 80 saat İngilizce dersi var.Gecen seneki İngilizce öğretmenlerimizden biri bu sene okulumuza müdür oldu.1.donem ücretli öğretmen geldi yerine.Simdi ise okula bir öğretmen atanmis.Toplamda 3 ingilizceci olduk müdür hariç. Benim 8 aylik bebeğim var su an 21 saate giriyorum üzerine ders istemiyorum.Gelen arkadasinda 4 aylik bebeği var oda ders istemiyor.Ayrica benim 1,5 onunda 3 saat sut iznimiz var.Diğer öğretmen arkadaşta ders istemiyormus.Diyelim 63 saat ders doldu.Gerisi için ücretli isteyin diyoruz yok isteyemeyiz norm dolu mecbur gireceksiniz diyorlar.Yönetmelikte var öğretmene 6 saatten fazla ek ders zorla verilmez diye bide sut izni durumumuz var.anlamiyorum devlet doğum sonrasi kadinin ise dönmesi için teşvik düzenliyor bizimkilerde isten soğutmak icin ellerinden geleni yapiyorlar.Bide hadi mecbur dedin verdin 27 saat ne verim bekliyorsun.Yani bu durumda ben ne yapabilirim nereye basvurabilirim yada ben haksiz miyim istemediğim halde 21 saatten sonraki derse girmek zorunda miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

           Sayın Öğretmenim sorunuzda açıkladığınız üzere 6 saat zorunlu olarak ek ders alırsınız. 21 saatin üzerine istemiyorsanız size ders verilmesi uygun değildir. Ders verilmesi halinde istememe gerekçenizi açıklayan bir dilekçe ile okul müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz(süt izninizi ve ek ders esaslarının ilgili maddelerini belirterek).Okul müdürünüzün de 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar kendi branşında derse girmesi gerekmektedir. Okul müdürünüz ve ingilizce öğretmenleri tarafından toplamda 69 saat derse girilecektir.Geri kalan 11 saat İngilizce dersi için ücretli veya geçici görevlendirme yapılabilecek öğretmen bulunamaması durumunda öğrencilerin olumsuz etkileneceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle okul müdürünüz ve siz branş öğretmenleri kendi aranızda kalan dersi en azından bu dönem boyunca paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar…

 
HüSEYIN ÖKSÌZ / 2015-02-10
Eğitim-Öğretim

Değerli müfettişim, izninizle sizlere 2 adet soru yöneltmek istiyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Kolay gelsin. Soru 1- Pansiyonlu bir Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapan bir idareci Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 79. maddesinin 2. fıkrasının a bendine göre;"Müdürün izinli veya görevli olması durumunda müdüre vekalet eder." denilmektedir. Fakat Müdür Yardımcıları için böyle açık bir hüküm yoktur. Yani Pansiyondan ve Öğrenci İşlerinden sorumlu Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin izinli veya görevli olduğu durumlarda üzerlerinde bulunan görevlere kim bakacaktır? Soru 2- Okul Müdürü Eğitim-Öğretim Yılı boyunca her Cuma günü Meslek Yüksek Okulunda okutman olarak derslere girebilir mi? Girerse Okul Müdürlüğü görevi aksamış olmaz mı?Bu durumda olan bir Okul Müdürüne o güne ait ek ders ücreti tahakkuk ettirilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

          Değerli öğretmenim, sorunuzda belirttiğiniz üzere yönetmelikte müdürlüğe kimin vekalet edeceği açıklanmış olmasına rağmen müdür yardımcıları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır ancak göreve ait sorumluluğun üstlenilmesi ve işlerin aksatılmaması bakımından, sene başında idareciler arasında yapılan görev dağılımında müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının izinli veya görevli olması halinde o kişinin üzerinde bulunan işlerin hangi idareciler tarafından yürütüleceğinin belirlenerek ilgililere tebliğ edilmesi gerekmektedir.

            2.sorunuz ile ilgili olarak, okul müdürünüz ek ders kararlarının 26.maddesinde açıklanan şartları taşıyor olması durumunda yüksek öğretim kurumunda derse girebilir. Karar şöyledir:

"Diğer okul ve kurumlarda ders görevi

MADDE 26- (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır."

 
ZEHRA SOYDEM / 2015-02-10
geri hizmet

geri hizmete alınan bir öğretmen tekrar öğretmenliğe iadesini isterse; öğretmenlik yaptığı eski okula mı yoksa şu anda memurluk yaptığı ilçedeki okullardan birine mi kadrosu verilir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın öğretmenim, kadronuzun nereye verileceğinden ziyade tekrar öğretmenliğe dönüp dönemeyeceğiniz de değerlendirilmelidir. Öğretmenliğe dönebilmeniz için yalnızca sizin istemeniz yeterli olmayacaktır. Öğretmenliğe dönmeniz uygun bulunduğu takdirde kadronuzun olduğu ilçe veya ilde branşınızda ihtiyaç duyulan bir kuruma verileceğiniz değerlendirilmektedir.İyi çalışmalar.

 
YILMAZ DOKUYAN / 2015-02-10
MÜDÜR VEKİLLİĞİ

Sayın müfettişim ben fen ve teknoloji öğretmeniyim okulda yönetici olmadığından mem tarafından müdür vekilliğine getirildim.bana söylenen valilik olurunda asli görevinin aksatmamak şartıyla görevlendirilirsem 15 saat maaş karşılığı derse girmem gerektiği ve haftada 18 saat ekders alıyorum.asli görevini aksatmamak şartıyla ibaresi yazmazsa 12 saat derse girdiğimde 6 saat maaş karşılığı +6 saat te ekders alacağım söyleniyor. açıkcası yönetmelikte benim durumum yazmıyor doğrusu nedir. teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

         Değerli Yöneticim, yeni göreviniz hayırlı olsun. “asli görevini aksatmamak” ibaresi varsa branşınızda açık olan derslere girersiniz ve 15 saatin üzerinde girdiğiniz dersler için 18 saatin üzerine ilave ek ders alırsınız. Bu ibare yok ise 6 saat maaş karşılığı, 6 saat de ek ders karşılığı derse girdiğinizde 18 saatin üzerine yalnızca 6 saat ek ders alırsınız.İyi çalışmalar.

 
ALI TEKGüL / 2015-02-10
nöbet

okulumuzda 20 yılını dolduran 2 bayan , 25 yılı dolduran 1 Erkek öğretmenimiz bulunmaktadır. bu arkadaşlar nöbet görevlerinden muaf durumdadır.Ancak nöbet görevi için bir 2 kişinin daha nöbet tutması gerekmektedir. müdür dönüşümlü olarak bu 3 arkadaşa nöbet tutturacağını söylemektedir. sorum şu. müdür dönüşümlü olarak nöbet tutturma hakkına sahipmidir. yoksa hizmeti en düşük olan öğretmenden başlayarak mı görev vermelidir.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

            Sayın öğretmenim, yönetmelikte “…ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.” denilmektedir. Okul müdürlüğü yaptığı planlamaya göre söz konusu öğretmenlere nöbet görevi verebilir. Sorunuzda belirttiğiniz gibi “hizmeti en düşük olan öğretmenden başlamak” mevzuatta yer alan bir hüküm değildir. İyi çalışmalar.

 
GüNGöR GENç / 2015-02-10
Kurul ve komisyonlar

İyi günler, 2.dönem okulumda Müdür Başyardımcısı olarak geçici göreve başlayacağım.Müdür de raporlu olduğu için müdürlüğe de vekalet edeceğim.Okulumuzdaki tüm idareciler başka okullara idareci ve öğretmen olarak gitti.Bir çok öğretmen de ayrıldı.Yeni idareci ve öğretmenler göreve başlayacak.Sene başı oluşturulan kurul ve komisyonları Öğretmenler kurulunda yeniden oluştursak bir sıkıntı olur mu? Çok teşekkürler.İyi çalışmalar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

            Değerli yöneticim, öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Okulunuzda yönetici ve öğretmenlerin değişmesi kurul ve komisyonların da yeniden oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle sene başı öğretmenler kurulunda oluşturulan kurul ve komisyonları, giden idareci ve öğretmenlerin yerine yeni gelenleri ekleyerek, öğretmenler kurulunda güncelleyebilirsiniz.İyi çalışmalar….

 
MAHMUT BIRGüL / 2015-02-10
açık lise

Hocam hayırlı günler okulumuzda hafta sonu açık lise derslerine girmekteyim , yeni çıkacak olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yetiştirme kurslarında görev alacak öğretmene ek ders iki katına çıkar cümlesi acaba yüzyüze eğitim olan açık liselerde yansır mı yani ek dersin iki katına çıkarlıması açık lise için geçerli olacak mı

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

            Değerli Öğretmenim, ilgili açıklama mevzuata dahil edilmediği için sorunuz ile ilgili bir değerlendirme şuanda yapılamaz.İyi çalışmalar.

 
TEOMAN ATAK / 2015-02-10
ekders

Rehberlik araştırma merkezinde görev yapmaktayım. Mesai bitiminde rahatsızlandım. Hastane acil bana 2 gün istirahat yazdı.Ben kuruma o gün gittim ve günlük imza sirküsine imzaladım mesaimi tamamladım ancak. saat 5 ten sonra dr. gitttiğim için o günkü ücretim kesilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

          Geçmiş olsun öğretmenim, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25. Maddesinde;

        “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

        (3) Bu Kararın 10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez. ( )” açıklaması yer almaktadır. Bu durumda tarih itibari ile o gün raporlu olmanıza rağmen  (1). fıkra kapsamında ek ders görevini hak ettiğinizin belge ile ispatı mümkün olduğundan göreve gittiğiniz günün ücretinin kesilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. İyi çalışmalar…

 
OLGU GÌRDAL / 2015-02-10
Yetiştirme Kursları

Öncelikle hepinize saygılar sunarım. Yetiştirme Kurslarıyla ilgili olarak; 1- Hafta içi açılan bir yetiştirme kursunda, yöneticilerin(müdür yardımcısı) kurslarda ders verebileceği; ancak bu derslerin öncelikli olarak maaş karşılığı sayılacağı belirtiliyor. Burada sözü geçen maaş karşılığı 6 saati mi yoksa 15 saati mi kapsamaktadır? 6 saati dolduran yönetici hafta içi yetiştirme kurslarında girdiği dersin ücretini alabilir mi? Bu hak edişte ders saatinin 17'den (mesai bitimi) önce veya sonra olmasının önemi var mıdır? 2- Mevcudu 10'un altına düşen kursların kapatılması zorunlu mudur? Bu durumda kursun kapatılması için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı gerekir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

           Değerli Yöneticim,

      1-İdareciler için maaş karşılığı 6 saattir. Yetiştirme kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin alacağı ek ders miktarı ek ders kararlarının 8. Maddesine göre belirlenmektedir. Bu maddenin (1).fıkrası “Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;” şeklinde başmaktadır. Bu durumda idareciler mesai saatleri içerisinde ek ders karşılığı yönetim görevini yerine getirdiklerinden mesai saatleri dışında veya hafta sonunda yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

        2-Yönergenin 9. Maddesi gereğince öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda milli eğitim müdürlüğüne bilgi verirsiniz. Kursların birleştirilmesi veya kapatılmasında takdir hakkı milli eğitim müdürlüğüne aittir. İyi çalışmalar diliyorum.

 
RAHIME BOLAT / 2015-02-10
zorunlu ekders

Merhaba.Daha öncede sormuştum ama bir cevap alamadim.Ek ders yönetmeliğinde öğretmen 6 si zorunlu olmak üzere 15 saat ek ders alabilir yaziyor.Ben bebeğim olduğu için az ders almak istiyorum sut iznimde var.Diğer öğretmen arkadasiminda sut izni var oda az ders almak istiyor.bir arkadasimiz daha var oda az ders istiyor.okul müdürümüzden ücretli öğretmen istemesini rica ediyoruz oda isteyemem bütün derslere girmek zorundasiniz diyor.6 saatten fazla ek dersi zorla verebilir mi bize.bu arada buyuksehirdeyiz öğretmen ihtiyaci bir şekilde giderilebilir

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Genel bilgi dersleri öğretmenlerine 15 saat maaş karşılığı 6 saati zorunlu olmak üzere 15 saate kadar ek ders görevi verilebilmektedir. Okulun büyükşehirde olduğunu yazmışsınız. Bu durumda bağlı bulunulan Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile başka bir okuldan öğretmen istenmesi ya da ücretli öğretmen görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 
ALPARSLAN ONAY / 2015-02-10
Yüksek Lisans Yapan Öğretmen

Sayın hocalarım öncelikle çok teşekkür ederim hizmetinizden dolayı. Sorum şu: Öğretmenimiz yüksek lisans yapmış, ücreti %5 fazla ödeniyor; ancak şöyle bir soru kafamızı meşgul ediyor, hazırlık ve planlama görevi ile öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri saatleri de farklı mı ödenecek? Örneğin öğretmen 20 saat derse giriyor; 5+2+2=9 saat %5 fazla mı ödenecek yoksa sadece 5 saat mi fazla ödenecek. Şimdiden çok teşekkür ederim...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici. Söz konusu madde yüksek lisans öğretmenlerinin fiilen girdikleri dersleri için %5 arttırımlı ödemeyi hükme bağlamaktadır. Fiilen girilen derslerden kasıt yukarıdaki örnekte 20 saattir. KBS sistemi de ek dersi bu şekilde hesaplamaktadır.

 
MEHMET FATİH / 2015-02-10
nöbet eyleminden dolayı ek ders kesintisi

merhaba sayın hocam.ortaokulda sendikanın almış olduğu karar uyarınca okula dilekçe vererek nöbet tutmayan öğretmenin derslerine girdiği halde o günkü ek dersi kesilebilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Ek ders kararlarının "Görevin fiilen yapılması" başlıklı 25. maddesi "Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır." denmektedir. Bu nedenle ek ders ücretinden faydalanabilmek için öğretmenin fiilen derse girmesinin yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Nöbet görevinin yapılıp yapılmaması başka bir konudur.

 
öMER FARUK KARABAYıR / 2015-02-10
yönetici ek ders

merhaba... benim bi sorum olacak, vekaleten atanan bir okul müdürümüz hafta sonu açılacak kurslarda 20 saat derse girebileceğini söyıledi. bunun yanında hafta sonu da iki gün okulda bulunacağından dolayı 2+2 de ordan... toplamda bir hafta sonundan toplamda 24 saat ek ders almayı planlıyor... bunun mümkün olabilme ihtimali varmıdır?

 
 
Cevaplayan Yönetici : admin

Merhaba değerli öğretmenim,

Öncelikle okulunuzda ne kursu açılacağını sorunuzda belirtmemişsiniz.Ek ders ile ilgili net cevap alabilmeniz için okul müdürünüzün hangi kurslarda görev almak istediğini de yazmanız gerekmektedir. Sorunuz “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” Başlıklı 8. Maddesinde açıklanan cumartesi ve pazar günleri yapılan eğitim faaliyetleri olarak değerlendirildiğinde; bu madde kapsamında görevlendirilen yöneticilere haftada 10 saate kadar ek ders verilebilmektedir.İlgili maddenin (3).fıkrasında “ Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.” hükmü ile birlikte değerlendirilse de müdürünüzün 24 saat ek ders alma ihtimali yoktur. Planı idare tarafından uygun görülmeyecektir. İyi çalışmalar diliyorum.

 
İHSAN EDİS / 2015-02-10
Okul Müdürlüğü

İyi günler. Benim sorum; İlkokul ile ortaokulun aynı bina da olduğu ve müdürlük kadrosu ortaokulda olan bir okula o okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen müdür olarak görevlendirilebilir mi? Bahsettiğim görevlendirme, şuan yapılan 4 yıllık görevlendirme değil bu 4 yıllık görevlendirme sonucu boşta kalan okul müdürlüğüne yapılan normal görevlendirmedir.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Benzer sorular daha önce sitemizde cevaplandırılmıştır.

 
ADEM KURT / 2015-02-10
ek ders

okulda sınıf öğretmeniyim.Okul müdürümüz başka bir okula görevlendirildi.Ben okul müdürü vekili oldum.Sınıftaki dersime de giriyorum.Kaç saat ek ders almalıyım.Yönetmelikle belirtirseniz sevinirim.İyi çalışmalar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Yönetim göreviniz dışında 6 saat ek ders alırsınız.  Yonetim göreviniz kapsamında ise 20 saat alırsınız.  Okulunuz ikili eğitim yapıyorsa 2 saat de oradan alırsınız.  Ancak bunlar için asaleten görevlendirme şartlarını taşıyor olmalısınız. Bütün bunlar ek ders kararlarında mevcut.

 
MEHMET ALI üNSAL / 2015-02-07
açık lisede yöneticilerin koordinatörlük alabilmesi hakkında

Hocam merhabalar. Ben meslek lisesinde müdür yardımcılığı yapmaktayım.(meslek öğretmeniyim aynı zamanda).Okulumuzda hafta sonları açık lise eğitimi de verilmektedir. Ben örgün eğitimde 6 saat alan dersine girmekteyim (maaş karşılığı) ve 6 saatte koordinatörlük almaktayım. Açık lisede de bilindiği üzere 10 saat ders alabilme hakkımız mevcuttur. Bu 10 saatin bir kısmını da koordinatörlük şeklinde alabilme hakkımız var mıdır? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 15/11/2013 tarih ve 56288192/490.03/3400408 sayılı yazısında bu konuyla alakalı yazının son kısmında şöyle bir ifade vardır: “Bu kapsamda Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öncelikle örgün eğitim öğrencileri ile birlikte olmak üzere işletmelerde beceri eğitimine gönderilebilecekleri, işletmelere gönderilen öğrencileri takip ve kontrol etmek üzere koordinatör öğretmen ve yönetici görevlendirilebileceği, görevlendirilen koordinatör öğretmen ve yöneticilere ‘’Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın” 15. Maddesinde belirtilen sınırlan akmamak üzere yine aynı kararın 8. Maddesi hükümleri doğrultusunda ek ders ücreti verilebileceği Bakanlığımız tarafından uygun görülmekledir.” Bu maddeye göre büyükşehir sınırları içerisindeki bir meslek öğretmeninin 20 saaate kadar koordinatörlük alma hakkı vardır.Bu koordinatörlüğün bir kısmını örgün eğitim bir kısmını da açık lise kapsamında 20 saate kadar alma hakkı mevcuttur. Burada idareciler açısından koordinatörlük sınırı aynı zamanda meslek öğretmeni olduğumuz için 20 saat midir?(Yazıdaki 8. ve 15. Maddelere bakarak kendimce 20 saat olabileceği düşüncesindeyim) Ya da bir idarecinin alacağı koordinatörlük kapsamındaki ek ders saati örgün +açık lise dahil 6 saati geçemez mi? Yani ben örgünde 6 saat ek ders karşılığı koordinatörlük alan bir idareci olarak ilaveten açık lisede de koordinatörlük alabilir miyim?\r\nCevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.\r\n

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici. Yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı ders ve ek dersler ek ders kararlarının 5. ve 6. maddesindeki sınırlılıklarda verilmektedir. Yönetici ve öğretmenler aylık karşılığı girmeleri gereken ders saati sayısını yüzyüze eğitimde tamamladıktan sonra isteğe bağlı ek dersleri işletmelerde meslek eğitiminden alabilirler. Bu da yöneticiler için 6 saattir. Buradaki 6 saati zaten alıyorsunuz. Bu nedenle sizin işletmelerde meslek eğitimi kapsamında açık lise öğrencilerinin dersinden ayrıca ek ders ücretinden yararlanmanız mümkün görünmemektedir. Bu konuda 2007/19 sayılı genelgede de benzer ifadeler geçmektedir. Oraya da bakabilirsiniz. Gelelim açık lise öğrencilerinin yüzyüze eğitimine. Bu konu sizin de belirttiğiniz gibi kararların 8. maddesinde geçmektedir. Yöneticiler bu madde kapsamında 10 saat yüzyüze eğitim verebilirler. Ancak bu 10 saatin işletmelerde meslek eğitimi ile ilgili olmadığı değerlendirilmektedir.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.