Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
AYHAN DEMİRCİ / 2015-05-28
öğretmen raporu

Öğretmenimiz Kırklareli Vize ilçesinde çalışıyor.İstanbulda ikamet ediyor.Pazartesi dersi yok.Pazartesi İstanbul'da aile hekiminden aldığı rapor geçerli olur mu?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'in 7. maddesinin 6. bendinde: "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmü yer almakta, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ'nde: "Madde 20- Memurlar, memuriyet veya ikamet ettikleri yer dışında hastalanmaları halinde bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurarak hasta yollama kağıdı düzenlenmesini isteyebilirler. Bu durumda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisine, il veya ilçelerinde bulunmasına gerekçe teşkil eden geçici görev veya izin belgesini ibraz etmekle yükümlüdürler.Hastalığın beyan edildiği tarihte izinli veya geçici görevli olduğunu belgelendiremeyen memurlar için hasta yollama kağıdı düzenlenmez." hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki mevzuat gereği öğretmenimizin kanuni izin süreleri dışında(pazartesi mesai günüdür) ve acil poliklinikleri dışında görev yeri olan Kırklareli Vize İlçesi dışından alacağı sağlık raporları izne çevrilmeyecektir. İyi günler dilerim.

 
MUSA DEMIRAL / 2015-05-23
yetiştirme kursu

mrhb.ekders ücreti karşılığı çalışan bir öğretmen(Görevlendirme) Haftada kaç saat ücret alır yetiştirme kursunda 2 katı ücret ödenirmi

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Ücretli öğretmenler fiilen girdikleri derslerin ücretlerini alırlar. 2. sorunuza gelince; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesine göre yetiştirme kurslarında görevli öğretmenler ek ders ücretlerini %100 arttırımlı alırlar. Ancak bu haktan ücretli öğretmenlerin yararlandırılamayacağı düşünülmektedir.

 
MAHMUT DİKİLİ / 2015-05-23
EK DERS

MERHABALAR,ÖNCELİKLE CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.12/05/2015 TARİHLİ YAZIŞMAMIZA İSTİNADEN ; OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ AYLIK MAAŞ KARŞILIĞI 18 SAAT,EK DERS KARŞILIĞI 12 SAAT,HAZIRLIK VE PLANLAMA 3 SAAT ALMAKTADIR.GÜNLÜK YAZILIŞI : 0+0+0(HAZ. VE PLAN. 1 SAAT)+6(HAZ. VE PLAN. 1 SAAT)+6(HAZ. VE PLAN. 1 SAAT)=15 SAAT ŞEKLİNDE OLMALI DİYE ANLADIM.UMARIM DOĞRU ANLAMIŞIMDIR.TEŞEKKÜRLER...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Doğru anlamışsınız. Bu şekilde yazabilirsiniz.

 
SEFA KURTALAN / 2015-05-23
ücretli öğretmenler

Ücretli öğretmenlere öğretmen yetersizliği sebebiyle nöbet yazılabiliyor mi?Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın eğitim danışanı, ücretli öğretmelerin neler yapabileceği veya ücretli öğretmenlere verilebilecek görevlerle ilgili MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün  15.12.2005 tarihli 75735 sayılı yazısı,  MEB İlköğretim Genel müdürlüğünün 15.02.2008 320/2156 sayılı yazısı, MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2007 tarihli 71809 sayılı yazısı mevcuttur. Bu yazılarda nöbet görevinin verilemeyeceği açık bir cümle ile belirtilmemiştir. Ancak MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün, ücretli öğretmenlere verilemeyecek görevlerle ilgi 15.12.2005 tarihli ve 75735 sayılı yazında ücretli öğretmenler için  “…söz konusu görevlilerin ücretlerinin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ödenebileceği…” açıklaması yapılmıştır. İlgili yazılarda ücretli öğretmene yalnızca ders okutma sorumluluğu verilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 57. Maddesinde(3) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna üye seçilebilir.” hükmü ile ücretli öğretmene bu madde kapsamında bir sorumluluk yüklenmiştir. Yönetmelik incelendiğinde nöbetler konusunda ücretli öğretmene özel böyle bir açıklama yapılmadığı görülmektedir. 

Resmi yazıları ve mevzuatı yukarıda açıkladığım şekilde değerlendirmiş olmakla beraber Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili bir düzenleme yapılıncaya kadar okuldaki işlerin aksatılmaması adına ihtiyaç halinde ücretli öğretmenlerin de ellerinden gelen desteği sunması gerektiği kanaatindeyim.  İyi çalışmalar….

 
FATMA DUMANOğLU / 2015-05-23
haftasonu açıklise derslerinde ekders nasıl ödenir?

okul öncesi öğretmeni kız meslek lisesinde haftasonu gündüz 8 saat derse girerse KBS'den nasıl ücret tahakkuk ettirilir? Geceyemi yazılır yoksa takviye kursu geceye mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Hafta içi 18.00'den sonra ya da hafta sonu girilen derslerde 657 sayılı devlet memurları kanununun 176. maddesine göre 150 gösterge rakamı üzerinden ödenir.

 
TUBA SOYALP / 2015-05-23
norm fazlası

sayın yönetici.okulumda norm fazlasıyım. fransızca öğretmeniyim. bulunduğum ilçede branşımda ders veremiyorum.yani kendialanımda maaş karşılığı ders veremiyorum.ingilizce derslerine giriyorum.ingilizce dersinin ücretinin tamamını mı alırım.durumum ne olur.aydınlatırsanız sevinirim.saygılarımla

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Ek ders kararlarının 5. maddesine göre "c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." şeklindedir. Bu maddeye göre işlem yapılmalıdır.

 
KAYA KARATAş / 2015-05-23
ders dışı egzersiz

okulda ve halk eğitim merkezinde futsal egzersizi yapan bir beden eğitimi öğretmenine il dışında satranç turnuvasına görevli izinli gittiğinde okuldaki futsal egzersizi ve halk eğitimdeki futsal egzersizine ödeme yapılıp yapılmayacağı hakkında,teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda çok sayıda soru geldi ve cevaplandı. Lütfen daha önce cevaplanmış sorulara bakınız.

 
AHMET YILAN / 2015-05-23
görevlendirme

18 saat derse giriyorum.kadroluyum.okulumuzdaki diger 5 branşdaşımda benle aynı saat derse giriyor.hizmet puanı en yüksek olan kişiyim.1 saat özel bir lisede görevlendirme istedim.bana olumsuz cevap verdi ilçe.sonra 6 saat başka bir okulda girersem ancak izin veririz dediler bu yapılan yasal mı ne yapabilirim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın Öğretmenim,

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”da

Ek ders görevi

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

e)Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

a)  Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda

Kurumlarda çalıştırılacak personel

MADDE 8 – Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.

          İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde

Ücretli ders görevi

MADDE 40 – (1) Aynı ilde olmak üzere;

a) Resmî okullarda görevli yönetici, rehber öğretmen ve aday öğretmenler dışındaki öğretmenlere, sadece okullarda Kanunun 8 inci maddesine göre ücretli ders görevi verilebilir.

 Konuyla ilgili olarak yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde alanınızda 6 saat zorunlu olarak ek ders karşılığı derse girme görevinizi yerine getirmediğiniz için idare tarafından kanunda geçen “çalıştıkları kurumun izni” ibaresi gereğince isteğiniz kabul edilmemiştir. Kararın mevzuata uygun olduğu değerlendirilebilir.İyi çalışmalar

 
MEHMET AKIN / 2015-05-23
KURS

BEN OKUL MÜDÜRÜYÜM YAZIN YETİŞTİRİCİ VE DESTEKLEYİCİ KURS AÇMAK İSTİYORUZ BEN OKUL MÜDÜRÜ OLARAK AÇILACAK KURSUMUZ HAFTA İÇİ KURS OLDUĞUNDAN DOLAYI KURS MÜDÜRÜ OLARAK YÖNETMELİK GEREĞİ EK DERS ALAMIYORUM BU DURUMDA BEN HAFTA İÇİ KURSTAN ÖĞRETMEN BULUMAMAKTAN KAYNAKLI KENDİM DERS ALIP DERSE GİRERSEM EK DERS ALABİLİR MİYİM DERS ALMAMDA YÖNETMELİK GEREĞİ PROBLEM DURUMU VAR MIDIR BİLDİĞİM KADARIYLA HAFTA SONU KURS MÜDÜRÜ DERSE GİREMİYORDU AYNI DURUM HAFTA İÇİ AÇILAN KURSLAR İÇİNDE GECERLİ MİDİR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER EDERİM

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Ek ders kararlarının 8. maddesine göre yönetici ve öğretmenlere yetiştirme ve destekleme kurslarında 10 saate kadar ders görevi verilebilir ve yönetici ve öğretmenler fiilen girdikleri bu derslerin ücretlerini alırlar.

 
KADIR KALKANLI / 2015-05-23
EK DERS

Haftada 18 saat derse giren branş öğretmenine 3(Ek ders)+1( Planlama)+ 2(Rehberlik+Kulüp) olmak üzere 6 saat ek ders yazıyoruz. Öğretmenimiz 1 gün gelmediği zaman 14 saat derse girmiş oluyor. 2 gün gelmediği zaman 9 saat derse girmiş oluyor. Bu iki durumdaki ek dersi ne olur? Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Verdiğiniz örneklerde öğretmen 14 saat derse girdiğinde hazırlık ve planlamadan 1, öğrenci kişilik hizmetlerinden 2 saat toplamda 3 saat alır. 9 saat derse girdiğinde ise sadece öğrenci kişilik hizmetlerinden 2 saat alır.

 
GöKHAN ÖNAL / 2015-05-23
ek ders

Merhaba..Bir okulda müdür yardımcısıyım. branş öğretmeniyim baska öğretmen olmadığı için 10 saat derse giriyorum.kendime haftada 18+ 4= 22 saat ek ders yazıyorum. doğru mu yazıyorum ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Ek ders kararlarına göre yöneticiler 6 saati aylık karşılığı olmak üzere 12 saate kadar derse girip, ikinci 6 saatin ücretini alabilirler. 

 
AYDıN MUMCU / 2015-05-23
Ekders

Değerli yöneticim öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim.Daha önce sormuş olduğum soru tam anlaşılamamış ya da ben biraz daha detaylı bilgi veremedim.Müdür yardımcısı olarak çalıştığım Meslek lisesinde hafta içi çarşamba ve perşembe akşamları ve hafta sonu açık meslek lise öğrencilerine yönelik yüzyüze eğitiminde ayrıca hafta sonu yapılan yetiştirme kursunda yönetici olarak görevlendirilmiş durumdayım.Açık liseden haftada 4+4 saatlik ve yetiştirme kursundan haftada 2 saatlik yani toplamda haftada 10 saatlik ek ders ücreti alabilir miyim?Yoksa 2 görev ücreti hakkım olmayıp bunlardan fazla olana göre mi ücret ödenir? Şimdiden teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım.  Ek ders kararlarının 8/3 maddesinde "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez" Sorunuzda belirttiğiniz açık öğretim lisesi ile yetiştirme kursları kapsamında alınan ek ders ücretleri ek ders kararlarının 8. maddesi kapsamında ödenmektedir. Bu nedenle 8. madde kapsamındaki bütün kurslarda yönetici olarak görevlendirilen yöneticilere tek ek ders ücreti ödenir, diye düşünüyorum. 

 
ERKAN İNAK / 2015-05-23
sosyal bilgiler

Merhaba Hocam. 3 yıldır aynı okulda kadrolu branşım olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapıyorum. Okulu geçen yıl gelen müdür benden daha kıdemli ve branşı Tarih. Sorum şu: Müdür bey Sosyal Bilgiler derslerini benden alabilir mi? Bu durumda ben norm fazlası durumuna düşer miyim? Açıklamanız için şimdiden teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

              Sayın Öğretmenim,

      Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” na göre Atamaya Esas Olan Alanı Tarih Öğretmenliği olan kişilerin okutacağı dersler arasında Sosyal Bilgiler dersi de yer almaktadır.

Esasların “Atamalarda Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 7. Maddeye göre;

(2) Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Matematik, FenBilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programdan mezun olanlara, ihtiyacın karşılanamaması durumunda, Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya, İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenliklerine kaynak teşkil eden programlardan da mezun olanların ataması yapılabilir.

        Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinde

Madde 18:

(1)Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında, Genel Bilgi ve Meslek dersleri toplam ders yükü

a)6-31 saate kadar 1,

Norm Kadro Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 22:

(6)Alanlara göre öğretmen norm kadroları yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenir.

        “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”da

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a)     Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Toplu Sözleşme Hükmü

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi

Madde 11- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350 sayılı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar için “2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” şeklinde uygulanır.

(Bu hüküm, 1/1/2014 - 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanır.)

 

        Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde branşı tarih olan bir öğretmenin sosyal bilgiler dersini okutabileceği, okul müdürlerinin 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü oldukları(“Bu hüküm, 1/1/2014 - 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanır”), öğretmen norm kadroları belirlenirken yöneticilerin girmiş olduğu ders saatlerinin ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenmesi gerektiği görülmektedir. Bu durumda okul müdürünüzün aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati düşüldükten sonra okulunuzda 6 saatten az Sosyal Bilgiler dersi kalırsa siz norm fazlası olursunuz. İyi çalışmalar…  

 
ŞEVKET ERTAN / 2015-05-23
Takviye Kurs

Sayın hocam. ben takviye kurs da ücretli öğretmen olarak 29 saat derse girmekteyim. Ben ve benim durumumdaki öğretmenler ücretlerini %100 zamlı alacaklar mı? yoksa Bu ücret artışı sadece kadrolu öğretmenlerimi etkiliyor. Kolay Gelsin Teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

         Sayın öğretmenim, sorunuz Maarif Müfettişimiz Murat BİLİR tarafından Mayıs ayı içerisinde cevaplandırılmıştır.Siteyi inceleyiniz(2015-05-07tarihli)

 
SEYİT SÖZEN / 2015-05-23
Yetiştirme kursu

Sayın hocam ben 12.sınıflara matematik kursu açmıştım ama sınıfın tamamı bıraktı bu kursu dilekçe vererek 11.sınıflara aktarabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

Sayın Öğretmenim,

Kursların başlatılması Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’nde aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

“MADDE 5-

(4)1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.”

Yönerge incelendiğinde kursların bir gruptan başka bir gruba devredilmesi gibi bir durumun yönergede yer almadığı görülmektedir. 11. sınıflar için yeniden kurs onayı almanız gerekir ancak yukarıdaki hüküm gereğince bu onay uygun değildir. Kursun kapatılma işleminin de yönergenin 9.maddesine göre yerine getirilmelidir.İyi çalışmalar…

 
SERDAR ŞEN / 2015-05-23
Yetiştirme kursu ek dersleri

1- Ek ders kararının 8. maddesine göre yönetici ve öğretmenler 10 saate kadar ek ders alabilirler hükmü bulunmaktadır bu bağlamda 21 saat müfredat kapsamında derse giren bir öğretmen ek olarak 19 saat de yetiştirme kursunda ders verdiğinde bu kurslardan 19 saat ek ders ücreti alabilir mi? 2- Ek ders kararının 8. maddesinin 3 . fıkrasında cumartesi pazar günleri göreve gelen bir idareciye 2 saat ek ders ödenmesi hüküm altına alınmıştır. 657 sayılı kanunun 176 . maddesinde yapılan değişiklikle yetiştirme kursu ücretleri %100 artırımlı ödenmeye başlanmıştır. İdarecilerin 2 saatlik yönetimden kaynaklanan ücreti 150 gösterge rakamı üzerinden mi yoksa %100 artırımlı olarak mı ödenmelidir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Tespitleriniz doğru. Ek ders kararlarının 8. maddesine göre yetiştirme kurslarında yönetici ve öğretmenler 10 saate kadar ders alabiliyorlar. Bunun yanında Yetiştirme kursları yönergesine göre öğretmenler normal müfredat kapsamında 21 saat derse girebiliyorlarsa yetiştirme kurslarında da 19 saat derse girip 40 saate tamamlayabilirler. 2. sorunuza gelince: İdarecilerin ek ders ücretleri 657 sayılı DMK'nın 176. maddesine göre 150 gösterge rakamı üzerinden %100 arttırımlı olarak ödenmelidir.

 
SABAHATTIN ARSAN / 2015-05-23
Ek Ders Saati Hesaplama

İyi akşamlar. Branş Öğretmenlerinin ek dersi hesaplanırken Rehberlik ve Kulüp görevi olan (8. sınıflar hariç) öğretmene bu görevinden dolayı fiili dersi yapmış sayıp 29 saat derse giren bir öğretmene 30 saat fiili derse girmiş gösterip hazırlık ve planlamadan 2 saat yerine 3 saat ek ders mi yapılmalıdır.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Elbette rehberlik ve sosyal etkinlikler dersine fiilen giren öğretmenin bu dersini hazırlık ve planlama kapsamına almalıyız ancak bu kapsamda ek ders ücretini iki defa hesap etmemeliyiz. Çünkü bu konuda çok hataya düşülüyor. Sizin örneğiniz üzerinden gidersek; öğretmen 29+1 saat derse giriyor. 29-15= 14+2+3= 19 saat ek ders ücreti yazabiliriz. Bu doğru bir hesaplama olur. Hazırlık ve planlamayı katmadan yaparsak eksik hesaplamış oluruz. Şöyle ki 29-15= 14+2+2= 18. 29+1=30 , 30-15= 15+2+3=20 şeklinde bir hesaplama yaparsak öğrenci kişilik hizmetlerini iki kez hesaplamış oluruz ki yanlış yaparız. Doğru olan hesaplama 1. hesaplama. 

 
YUSUF KONAK / 2015-05-13
RAPOR

biliyoruz ki bir günlük rapor alan bir sınıf öğretmeni için 7 saat ek ders kesilir.peki beş iş günü rapor alan öğretmenin ek dersleri o hafta ile birlikte diğer haftalara da kayar mı yani (5X7=35 ek ders mi kesilir ) ikincisi branş öğretmeni için ek ders o gün için olan ek dersleri tek mi kesilir. teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders ücretleri haftalıktır ve o hafta için hesaplanır. Dolayısıyla sizin dediğiniz anlamda bir haftanın hepsini (5 gün) rapor alarak birinin en fazla o haftaya ait ek dersleri kesilebilir. 2. sorunuza gelince: Bu konuda öğretmenin branşı değildir kriter. Branş öğretmeni de olsa sınıf öğretmeni de olsa durum değişmez.

 
İBRAHİM SAĞLAM / 2015-05-12
Ekders

evde eğitim ve öğretim gören öğrenci için görevlendirilen öğretmene bu görev için aldığı ekdersin yüzde 25 fazla ödenirmi? Okul idareside yüzde 25 alabilir mi? iyi çalışmalar

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Evde eğitim hizmetleri kapsamında ders görevi olan yönetici ve öğretmenlere derse fiilen girmeleri koşuluyla ek ders ücretleri %25 arttırımlı olarak ödenir. Ancak yöneticilere ödenmesi için kurumun özel eğitim kurumu olması gerekir.

 
ALI TARCAN / 2015-05-12
ek ders

yıl sonu seminer döneminde görevli izinli sayılıyorken ( bakanlıkça düzenlenen kursa katılma) öğretmene ek ders yazılabilir mi ? eğer yazılmadıysa ve hak ediyorsak geriye dönük ek dersimizi alabilir miyiz?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticiler ve öğretmenler görevli/izinli oldukları dönemlerde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılırlar ve ücretleri kurumlarınca ödenmelidir.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.