Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
EDNAN KILIÇ / 2015-07-05
AÇIK LİSENİN UYGULAMA DERSLERİ

Mesleki açık lisede işletmelere gönderilemeyen öğrenciler için uygulama dersleri okulda verildiğinde; bu derslere giren öğretmenlerin girmiş olduğu ders saatleri maaş karşılığı ek ders görevine katılır mı yoksa açık lise olarak direk koordinatörlük gibi maaş karşılığına katılmadan direk ek ders olarak mı ödenir.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının "İşletmelerde meslek eğitimi" başlıklı 15. maddesi şu şekildedir:

MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu gförevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Meslekî eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir. 

Bu maddenin 3. fıkrasına dikkat edilirse işletme bulunmaması halinde ek ders görevleri 1. ve 2. fıkra kapsamında belirlenir, denmektedir.

İyi çalışmalar...

 
UTKU BINBOğA / 2015-07-05
yaz kurs ücreti

20 temmuzdan itibaren 30 ağustosa kadar okulumumda TEOG'a yönelik kurs açmak istiyorum. Ek ders ücreti yıl içindeki gibi iki kat mı ödenir yoksa normal ek ders mi ödenir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kursların açılması" başlıklı 7. maddesi şu şekildedir: "Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz." Bu maddedeki dönemden kasıt eğitim öğretim yılının 1. ve 2. dönemleridir. Bu maddeyi ve TEOG'a yönelik kursların amacını düşündüğümüzde yaz tatilinde açılamayacağını düşünüyorum.

 
SELAMI ÇıNAR / 2015-07-05
kurs

İyi günler, başka kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan birisi yıllık izinli olduğu esnada halk eğitim merkezinde kurs açabilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Sağlık izni/yıllık izin gibi durumlarda yönetici veya öğretmenlere ders görevi ve buna bağlı olarak ek ders ücreti verilmesi doğru değildir.

 
TUNA / 2015-07-05
okullar hayat olsun kursları

mrb .hocam.\r\n\r\nYaz tatilinde okullar hayat olsun projesi kapsamında halk eğitim bünyesinde masa tenisi kursu vermek istiyorum.\r\nhalk eğitim müdürlüğü branşım ingilizce olduğu için bu kurstan haftalık en fazla 10 saat açabileceğimi söylüyor.Ben de yaz tatilinde üzerimizde ders yükü olmamasından dolayı ve masa tenisi antrenörlük belgemin olmasından dolayı haftalık 10 saatle sınırlandırılmasını anlamış değilim.ve gerekçe olarak branşınız değil diyorlar. Bu konuda bilgi alabilir miyim ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli öğretmenim. Ek ders kararlarının 8/b maddesi şu şekildedir:

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

a bendinin 3, 4 ve 6 numaralı alt bentleri ise şu şekildedir:

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında, 

Yukarıdaki maddelerden anlaşılacağı üzere yaz tatillerinde haftalık 30 saat olarak açılabilecek kurslar bellidir. 

 
KEMAL GöREN / 2015-07-05
seminerde ek ders

seminerde 1 gün devamsızlık yapan öğretmenin ekders çizelgesinde 3 saat mi yoksa 7 saat mi ekdersi kesilir.. kolay gelsin

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Seminer döneminde 1 gün devamsızlık yapan öğretmenin ek ders ücretini 3 saat kesmeniz uygun olur. İyi tatiller.

 
MEHMET ALI MIROğLU / 2015-07-05
yetiştirme kursu

İyi günler .Hocam ortaokulda okul müdür vekili olarak görev yapmaktayım. Okulumda görev karşılığı olan 6 saat ek dersimi aldıktan sonra saat 18.00 dan önceki yetiştirme kurslarında fiilen 10 saat ek ders aldığım zaman almış olduğum bu kursların ücreti (yetiştirme kursu gündüz) şeklinde mi ödenir yoksa normal (gündüz) şeklinde mi ödeme yapılması gerekir. Ayrıca bu 6 saat ek dersi alırken 3 öğretmen olmamıza rağmen 12 saat ders artmaktadır. Öncelikle bu 12 saatin içinden 6 saat daha alıp kalan 4 saat kursa mı girmem gerekir. Yoksa ben 10 saatlik kurs görevini alıp ,görevlendirme veya ücretli öğretmenlerin bu 12 saat dersi almasında bir sakınca varmıdır. Şimdiden emekleriniz için teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Okul/kurum müdürleri 2 saatten 6 saate kadar aylık karşılığı derse girmek zorundadırlar. 2 saat de derse girebilirler ancak bu durumda 2 saat dersin üstündeki derslerin ücretlerini alamazlar. Ek ders ücreti alabilmeleri için öncelikle 6 saat aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamaları gerekiyor. Yetiştirme ve Destekleme Kursları Yönergesi kapsamında hafta içi mesai saatleri içerisinde girilen dersler normal müfredat kapsamında aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamayan yönetici ve öğretmenler bakımından öncelikle aylık karşılığı sayılır. MEB 27/01/2015 tarih ve 928552 sayılı görüş yazısına göre yöneticiler normal müfredat kapsamında girdikleri 12 saat dersin yanı sıra kurslarda da 10 saate kadar derse girebilirler. 

 
OSMAN TÌRK / 2015-06-29
Cezaevinde Görev Yapan Usta Öğretici

Merhaba. Halk Eğitim Merkezlerinin Cezaevlerinde açtığı kurslarda görev alan Usta Öğreticilere ödenecek ek ders ücreti %25 fazla ödeme kapsamına girer mi? Konuyu 657 DMK\'nın 176. maddesi ele alıyor ancak usta öğretici ibaresi kullanılmadığı için sadece kadrolu öğretmene %25 fazla ödenir yorumunu yapıyorum. Usta öğreticilerin ücreti normal mi, %25 fazla mı ödenir? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesi "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." şeklindedir. Yorumunuz doğru. Bu ücretler kadrolu öğretmenlere %25 fazla ödenir. 

 
MEHMET AK / 2015-06-29
seminer dönemi ücretleri

Saygıdeğer hocalarım. Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi (Seminer) 1 gün rapor almaları durumunda ne kadar ücretinin kesileceği konusunda tereddüt yaşamaktayım. Haftalık 15 saat ücret aldıklarına göre 3 saat mi yoksa günlük 6 saat çalışması gerektiği için 6 saat mi kesilecek cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Ek ders kararlarının 6/3 maddesi "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." şeklindedir. Seminer dönemlerinde öğretmenlerin aylık karşılığı girmeleri gereken ders yoktur, biliyorsunuz. Seminer döneminde verilen ders ücreti yönetim görevi karşılığı ödenmektedir.  Bu dönemlerde haftalık 15 saat ders ücreti verilir ve haftanın günlerine eşit dağıtılarak gösterilir. Tıpkı yöneticilerde olduğu gibi. Bu nedenle bir gün seminer görevine gelmeyen öğretmenin sadece 3 saat ders ücretinin kesilmesi uygun olacaktır.

 
ÇAğDAş ÇALLıOğLU / 2015-06-29
Ek Ders Sorunu

Önümüzdeki yıl ortaokullarda tüm sınıflarda haftada 35 saat ders olacak. Tek olan branş öğretmenleri seçmeli derslerle birlikte 30 saatin üstünde derse girmek zorunda kalacaklar. Bu konuda fazladan ek ders ödemek için yapılabilecek birşey var mıdır? Yoksa öğretmenler fahri olarak derse girmek zorunda mı kalacaklar? Öğretmen girmek istemezse nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Genel bilgi dersi öğretmenleri 15 saati aylık karşılığı, 6 saati zorunlu, 9 saati ise isteğe ve ihtiyaca bağlı olmak üzere 30 saat derse girebilirler. Bunun karşılığında ise azami 20 saate kadar ek ders ücretlerini alabilirler. İyi tatiller... 

 
İSMAİL YAVUZ YURTSEVEN / 2015-06-29
Müdür Mesai saatleri içinde kurs verebilir mi?

Bir okulda müdürlük yaparken yine aynı okulda yaz tatilinde mesai saatleri içinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak kursta görev alabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bir yönetici ya da öğretmenin sağlık izni/yıllık izin gibi izin zamanlarında derse girmesi ve buna bağlı olarak ders ücretinin ödenmesi doğru değildir.

 
üZEYIR çIFTçI / 2015-06-29
İlişik kesmede ek ders

Merabalar il dışında tayinim çıktı. okuldan ilişiğimi kestim. bu durumda haziran ekdersini eski okulumum mu yapar. yeni okulumda mı yapılmalıdır.nasıl bir yol izlenmelidir.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Okulunuzdan ilişiğinizi kestiğiniz tarih önemlidir bu durumda. İlişik kesme tarihinden önceki ek dersleriniz vb. eski okulunuzdan, ilişik kesip yeni okulunuzda göreve başladıktan sonraki ek dersleriniz ise yeni okulunuzda yapılır ve ödenir. İyi tatiller...

 
AHMET YILDIZ / 2015-06-29
Özel Eğitim Öğretmeni Olan Yöneticilerin Ek dersi

Sayın Hocam, bünyesinde özel eğitim sınıfı da bulununa bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görevlendirilen özel eğitim sınıfı öğretmeni, ek ders ücretini %25 fazla alabilir mi? Teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Özel eğitim kapsamında yönetici ve öğretmenlere ek derslerinin %25 arttırımlı ödenmesi fiilen görev yapma, fiilen o derse girme koşuluna bağlıdır. Branşa tanınan bir hak değildir. Özel eğitim sınıflarında derse giren branşı özel eğitim olmayan öğretmenlerin de ek dersi %25 fazla ödenmektedir. Bu nedenle fiilen derse girmediğiniz müdür yardımcılığı görevinizde(özel eğitim kurumu yöneticiliği hariç) ek dersinizi %25 fazla alamazsınız.

 
ERCANYILDIRIM / 2015-06-29
Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeninin Seminer Dönemi Ek Dersi

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni seminer dönemi ek dersini %25 arttırımlı mı alır?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Özel eğitim öğretmenlerine verilen ders ücretlerinin %25 arttırımlı olarak ödenmesi fiilen girilen dersleri kapsamaktadır. İyi çalışmalar...

 
MIHRICAN KAYALı / 2015-06-26
ek ders ücreti

bir meslek dersi öğretmeni koordinatörlük ve yüzyüze eğitim de dahil haftada maksimum kaç saat ek ders alabilir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 8. maddesinde yüzyüze eğitimde görevli öğretmen ve yöneticilere 10 saate kadar ek ders verilebileceği belirtilmektedir.

"İşletmelerde meslek eğitimi" başlıklı 15. maddesi ise şu şekildedir.

"Meslekî eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.  denmektedir.

 
SüLEYMAN AKGüN / 2015-06-26
ek ders

müdür 4 saat derse girerse 2 saati ücret olurmu

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu sorunun cevabını daha önce detaylı olarak yazmıştım. Detaylar için o cevaba bakabilirsiniz. Müdürün ek ders ücreti alabilmesi için 2 saat derse girmesi yeterli değildir. Ek ders almak istiyorsanız 6 saatin üstünde derse girmelisiniz.

 
SADIK ERASLAN / 2015-06-26
ekders

Sayın hocam, bilgisayar öğretmeni fatih projesi kapsamında bazı öğretmenlere seminer veriyor.Bu seminer veren öğretmen aynı mesai saatleri içerisinde vermiş olduğu seminer görevinden ve kursiyer olarak mesleki çalışmadan dolayı her iki ekders çalışmasını alırmı?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bir yönetici veya öğretmenin fiilen görev yapmadan ek ders ücreti alması, aynı anda iki görevinden dolayı ek ders ücreti alması doğru değildir.

 
HAYRETTIN ÇELİK / 2015-06-26
il dışı seminer ek ders

Selam aleyküm hocam sene sonu seminerini farklı ildeki bir okulda alan öğretmenin seminer dönemine ait ek dersi nasıl ve ne zaman yapılacak

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Yaptığınız seminerle ilgili evrakınızı kadronuzun bulunduğu kuruma vermeniz, kadronuzun bulunduğu kurumun ise bu evraka uygun olarak ek ders ödemenizi yapması gerekmektedir. 

 
BILAL ÖZTüRK / 2015-06-26
Ekders

Merhabalar sorum yazın hafta içi sekiz beş arası açılan yaz yetiştirme kursuna göre yöneticilere yöneticilik görevlerinden dolayı müdür ve müdür yardımcısına her gün için 2 saat ekders ödenir mi

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu soru daha önce cevaplanmıştı. Lütfen cevaplanmış sorular bölümümüze bakınız.

 
ARIF KUM / 2015-06-25
Yolluk

Haziran 2015 de ikisi de öğretmen olan eşler il dışından aynı ile tayini çıkarsa yolluklarını tam alır mı? Birinin tayini çıksa diğeri de Ağustos ta eş özründen yanına gitse yollukları tam mı alır? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. İkisi de memur olan eşlerden nasıl her ikisi de maaş ya da diğer özlük haklarını ayrı ayrı olmak üzere alıyorlarsa yolluklarını da ayrı ayrı hesaplanmak üzere alırlar.

 
VEHBİ KOÇ / 2015-06-25
YETİŞTİRME KURSU

Hayırlı günler hocam girdİğim bütün sınıf şubelerinde 2 şer saatlik sadece matematik yetiştirme kursu açabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 7/1 maddesinde "Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 saatten az olamaz." şeklinde yer bulmaktadır. Yine yönergenin 10/1 maddesi ise "Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır." şeklindedir. Bu maddelere göre veli sadece bir dersten kurs isteğinde bulunmuşsa elbette bir dersten kurs açılabileceğini, düşünüyorum.

 

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.