Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
TAMER BAŞAR / 2015-09-05
seminer ve teog kurs ekdersi

Sayın hocam; okulumuzda ağustos sonu açılan 8.sınıflara yönelik TEOG destekleme kursundan alına ekders ücreti ile 1 eylülde başlayacak olan seminer ekders ücreti beraber alınır mı? (teog kursu sabah 08:30 öğlen 15.00 arası, seminer de 9.00 ile 13.00 arası)konu ile ilgili mevzuat nedir?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda detaylı bilgi için lütfen daha önce cevaplanmış sorulara bakınız.

 
MEHMET HANİFİ / 2015-09-05
destekleme kurslarında ücretlendirme

Sayın Maarif Müfettişim; destekleme kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin ücretlerinde iyileştirme yapmak amacıyla 657 sayılı kanunun 176 ncı maddesinde yapılan değişiklikte "(...) Bu ücretler,(...), Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." denilmesi sebebiyle; okulunda açılan destekleme kursunda görev alan bir öğretmen veya bir yöneticinin bütün ek ders ücretleri % 100 arttırımlı olarak ödenebilir mi? bu sorumun sebebi kanunun ifadesinde "fiilen kursta girilen dersler için" gibi bir sınırlamanın olmamasındandır. İlgi ve özenli cevabınız için şimdiden teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Dediğiniz gibi MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri %100 arttırımlı olarak ödemektedir. Ancak ek derslerin %100 arttırımlı ödenmesi sadece bu yönerge kapsamında açılan kurslar içindir. Diğer kursları, egzersizleri, normal müfredat kapsamında girilen dersleri vb. kapsamaz. İyi çalışmalar...

 
UğUR GÖKTAŞ / 2015-09-05
Kurs ve Egzersiz Ücretleri

Öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyorum. Görsel Sanatlar Öğretmeniyim. Ortaokulda görev yapmaktayım. Yetiştirme kursu adı altında okulda açılacak kursa dahil olursam çift ek ders alabiliyorum. Ama bunun haricinde bu kursa katılmayıp Halk eğitim bazında kurs açarsam ek ders ücretim çift mi olacak? Örneğin Ebru kursu. Egzersizlerde -hafta içi ya da hafta sonu- çift ek ders mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders ücretlerinin %100 arttırımlı(çift) ödenmesi sadece MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre açılan kursları kapsamaktadır. Ebru kursu, egzersiz vb. ders ücretlerini kapsamamaktadır. 

 
EMİR ASLANTÌRK / 2015-09-05
yetiştirme kursu

iyi günler ben sabahçı Türkçe öğretmeniyim. yetiştirme kursumuzu hafta içi öğleden sonra yaptığımızda ders saati başı ne kadar ücret alırız Benim anladığım yetiştirme kursunda görevli bütün öğretmenler 2 katı ek ders alıyor ama bazı arkadaşlar hafta içi yaparsan 1 ek ders diyor teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesine uygun olarak açılan kursların ders ücretleri %100 arttırımlı olarak ödenmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. 

 
ABDULVAHAP MİRZA / 2015-09-05
Örgün Öğretin Ek Ders Ücret Hesaplaması

Sayın Müfettişim; Okulumuz ikili öğretim yaptığından 07:00 ile 19:55 arası örgün öğretim faaliyetleri sürmektedir. Bazı öğretmenlerimiz ile yapmış istişarelerde şu konuda tereddüte düşmüş durumdayız: Saat 18:00'dan sonraki örgün öğretim için ek ders ücreti gece ücretinden mi yoksa normal gündüz ücretinden mi ödenir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı arz ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve konferans ücretleri" başlıklı 176. maddesi şu şekildedir:

Madde 176 – (Değişik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)

(Değişik birinci fıkra: 21/3/2006 – 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.(2)

89. maddesi ise şöyledir:

Ders görevi:

Madde 89 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

 

 
YAVUZ SELIM öZDEMIR / 2015-09-05
ders ücreti

selam Sayın Hocam; Ben anadolu lisesin de kadrolu coğrafya öğretmeniyim.Okulumda haftalık 29 saat coğrafya dersim var.Aynı eğitim bölgesinde yer alan başka bir okulda kadrolu coğrafya öğretmeninin okulunda 4 saat coğrafya dersi bulunmaktadır.Maas karsılıgını doldurmadıgı gerekçesiyle benim okulumdan 11 saat coğrafya ders bu öğretmene verilmek isteniyor.Böyle bir uygulama yapılabilinr mi yapılamaz mı ?Yasal dayanaklarıyla bana acıklarsanız cok sevinirim.Bu konuda yardımınız için teşekkur ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 20. maddesi sizin sorunuzun cevabını vermektedir, diye düşünüyorum.

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

 
UTKU YEŞEN / 2015-09-05
EKDERS

Ortaokullarda herhangi bir branşta 30 saat derse giren,artı 10 saat yetiştirme kursu görevi olan bir öğretmen egzersiz açıp 6 saat daha ekders alabilir mi? 30+10+6 olabilir mi? Teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Sorunuzun detaylı cevabı için daha önceki cevaplarımıza bakabilirsiniz. Burada kısaca şunu söylemeliyiz ki 30 saat normal müfredat, 10 saat yetiştirme kursu, 6 saat de egzersiz ders ücreti almanızda sakınca bulunmamaktadır.

 
ÖMER LüTFü YAĞCIOĞLU / 2015-09-05
destekleme kurları

sn.hocam:öğretmenler normal müfredat ve destekleme yetistirme kurslarında toplam 40 saate kadar derse gire bilirler ancak bunun nekadarı normal müfredat dersi nekadarı takviye kurs kapsamında bir sınırlama varmı örneğin 20 saat fen bilgisi dersine giren bir öğretmen 20saat da kurs görevi alabilirmi? teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi çalışmalar...

 
EMRAH KALA / 2015-09-05
anaokulunda geçici yönetici görevlendirme

sayın hocam anasınıfı öğretmeni iken tam gün eğitim veren bir anaokulunda müdür yrd dogum iznine ayrıldığı için valilik onayıyla geçici olarak müsür yrd görevlendirildim. ek dersim 18 saat mı yazılır yoksa 20+2 mi yazılır. teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Detaylı bilgi edinmek için daha önce cevaplanmış sorulara bakabilirsiniz. Ancak burada kısaca şunu söyleyebiliriz ki müdürlük kadrosu dolu olan bir okulun müdürü geçici olarak izinli/raporlu ise müdürlüğün ek dersini alamazsınız.

 
UMUT şENYIğIT / 2015-09-05
yetiştirme kursu

sayın hocam haftasonu açılan yetiştirme kursunda yönetim görevi olan ve günlük 2 saat ekders alan branşı sınıf öğretmeni olan kurs müdürü aynı günlerde diğer branşlarda derse girip ekders alabilirmi

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli meslektaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Ek ders kararlarına göre yetiştirme kurslarında görevli yöneticiler kursun hafta sonu olması durumunda cumartesi ve pazar günleri için 2'şer saat yönetim görevleri karşılığında ek ders ücreti alırlar. Ayrıca yöneticiler derse fiilen girmeleri durumunda toplam 10 saate derse girip ücretlerini alabilirler. 2'şer saat yönetim görevi karşılığındaki ek ders ücreti ile 10 saat fiili ders görevi karşılığındaki ek ders ücreti birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. İyi çalışmalar... 

 
CÌNEYT BUDAKOĞLU / 2015-09-05
Halk eğitim Müdür yardımcısı Ek dersi

Sayın Hocam Meslek Lisesinde Bilişim Teknolojileri Alan Şefi olarak Çalışmaktayken Geçici Görevlendirme ile Aynı ilçede Halk Eğitim müdür Yardımcılığına Görevlendirildim. 18 saat ücret almaktayım.Müdür yardımcıları bildiğim kadarı ile 18+ 6 saat toplam 24 saat ücret alabiliyor. Kadromun Bulunduğu Okuldan Koordinatörlük ( 6 saat) alabilir miyim? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticiler yönetim görevleri karşılığı aldıkları ders ücretlerinin yanı sıra aylık karşılığı ders görevlerini(müdür yardımcıları için 6 saat) tamamladıktan sonra istek ve ihtiyaç halinde 6 saat de ders ücreti karşılığında normal müfredat kapsamında derse girip ya da işletmelerde beceri eğitimi koordinatörlük görevini fiilen yerine getirerek ücretlerini alabilirler.  

 
FEVZI KıLıç / 2015-09-05
Yetiştirme kursu

Sayın hocam merhaba.Okulumda 28 saat fen bilimleri dersine giriyorum ve haftada 10 saat yetiştirme kursu açmayı planlıyoruz.Sorum şu:Başka bir okulda hafta sonu açılan yetiştirme kursunda görev alabilir miyim?Toplamda 40 saaiti geçemez deniliyor,peki zorunluluk varsa bu drumda 40 saatin üstünde girip bunun ücretini alabilir miyim?Şimdiden teşekkürler..

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi çalışmalar...

 
YAVUZ SELIM öZDEMIR / 2015-09-05
ders ücreti

sayın hocam iyi akşamlar . Ben Anadolü lisesinde çalışan kadrolu coğrafya öğretmeniyim okulumda 26 saat coğrafya dersi var .Bulundugum ilçe tek eğitim bölgesinden oluşmaktadır Bir başaka lisede görevli coğrafya öğretmenin bulun duğu okluda ise 6 saat coğrafya dersi bulunmaktadır .Maaş karsılıgını doladurmadıgı gerekçesi ile benim bulundugum okuldaki derslerin bir kısmı bu öğretmene verile bilinir mi .Teşekkur ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 20. maddesi sizin sorunuzun cevabını vermektedir, diye düşünüyorum.

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

 
MEHMET AKKAYA / 2015-09-05
ek ders

öğrenmek istediğim haftalık:30 saat + 6 saat ders dışı egzersize giren bir branş öğretmeni yetiştirme kurslarında kaç saat görev alabilir.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Normal müfredat kapsamında 30 saat derse giren bir öğretmen bunun yanı sıra yetiştirme kurslarında 10 saate kadar derse girebilir. Ders dışı çalışma(egzersiz) ise bahsettiğim 40 saatin dışında yapabileceğiniz bir çalışmadır. İyi çalışmalar...

 
HAYDAR DURUKAN / 2015-09-03
Ek ders

Sayın hocam öncelikle merhabalar.Ben halk eğitim müdür yardımcısıyım ve müdürlüğe vekaleten bakıyor 18 saat ek ders alıyorum ek ders yönetmeliği 8. madde kapsamında branşım sınıf öğretmenliği olduğu için okuma yazma kursu açacağım.Yaz dönemi yönetici ve öğretmenler bu kurs kapsamında 30 saate kadar ek ders alabilir ibaresine dayanarak pazartesiden cumaya günde 6 saatten 30 saat ders alıp 6 saat maaş karşılığı düşerek 24 saat ek ders alabilir miyim? 18+24=42 saat ek ders alabilir miyim? yanlışsa doğrusu ne şekilde olmalı yönetmeliği okudum ama yorumunuz çok önemli.Teşekkürler...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere yönetici ve öğretmenlere yarı yıl ve yaz tatillerinde girdikleri derslerin ders ücretleri aylık karşılığı olan kısmı düşülmeden ödenir. Ancak yöneticiler bu dönemlerde ayrıca yönetim görevleri karşılığında ders ücretlerini almaktadırlar. Hafta içi mesai saatlerinde hem yöneticilik görevinizi yürütmeniz hem de neredeyse tüm mesainizi derse girerek geçirmeniz gerekecek. Bu durum pek sağlıklı görünmüyor, değerli mesai arkadaşım. İyi çalışmalar... 

 
ÌZEYİR YAŞAR / 2015-09-03
EK DERS

Tam gün Tam yılla çalışan Halk Eğitim Merkezinde Müdür Baş yardımcısı varken müdür yardımcısı 18 saat ek ders görevi almaktadır. Müdür Baş Yardımcısı kadrosu düştüğünde müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır.\r\niyi çalışmalar.....

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 10/c/1 maddesi "Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir." şeklindedir. İyi çalışmalar...

 
KAYA KAYA / 2015-09-03
yetiştirme kursu

Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum, Türkçe öğretmeniyim.6 saat maaş karşılığı derse giriyorum. Hafta içi (15.30-17.00) açılacak olan yetiştirme kursunda fiilen derse girersem ek dersini alabilirmiyim. (yönetim görevinden hafta içi mesai saatlerinde olduğu için 2 saat ek ders alınmıyor onu biliyorym )

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda lütfen daha önce cevaplanmış sorulara bakınız.

 
KEMAL KÖPRÌ / 2015-09-03
YAZ TATİLİNDE AÇILANHAFTA İÇİ TEOG KURSUNDA MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV ALABİLİR Mİ?

Sayın Müfettişim, sorulara vermiş olduğunuz cevapları okudum Hafta içi açılan mesai saatinde teog kursuna Müdür Yardımcısı girebilir mi girerse ekders alabilirmi. Çalıştığım yerde alamazsınız dediler müdür yardımcısı ya 17:00 den sonra ve hafta sonu girer dediler. Ben hangi maddeye dayanarak kursa girebilir ve ücret alabilirim Ücret onayı vermezlerse ne yapmalıyım Teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Siz yöneticiler hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yönetim görevleriniz karşılığında ek ders ücretlerinizi almaktasınız. Aynı saatler içerisinde aylık karşılığı 6 saat, 6 saat de ücret karşılığı derse girdiğinizi farzedelim. Bunun üzerine 10 saat de TEOG kursunda görevinizin olması durumunda hafta içi mesai 08.00-17.00 saatleri arasında 22 saat derse girmeniz gerekecektir. Bu durumda yönetim göreviniz aksamayacak mı? İyi çalışmalar...  

 
YUSUFF / 2015-09-03
ek ders

sayın müfettişim nöbet ücreti ödenmeye başlanırsa müdürlerde nöbet ücretı alabilecekler mi?tesekkur ederım cevap için

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. Maddesi “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” maddesinde müdürlere ödenebileceği ile ilgili bir ifade bulunmamaktadır.

 
AHMET HOCA / 2015-09-03
yetiştirme kursu

Merhaba, ortaokulda müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım ve Türkçe öğretmeniyim. Hafta içi(15.30-17.00)açılacak olan yetiştirme kursunda Tükçe derslerine gireceğim. Girdiğim derslerin ek dersini alabilir miyim? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.