Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
OKUL MüDüRü / 2015-09-09
halk eğitim kursu

sayın müfettişim ben lisede okul yöneticisiyim. masa tenisi antrenörüyüm kendi okulumda egzersiz açamıyorum. fakat hafta içi mesai saatlerinden sonra ya da hafta sonlarında halk eğitim merkezi aracılığıyla kurs açabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

İyi çalışmalar...

 
AHMET / 2015-09-09
yetiştirme kursu

iyi günler sayın müfettişim.Yetiştirme kurslarında milli eğitim şube müdürleri görev alabilir mi. Kendilerine ücret ödeneir mi.Ödenirse yüzde yüz zamlı olarak alabilir mi.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesinin "Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 11. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.  Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden görevlerini bırakamazlar.  Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

İyi çalışmalar...

 
ŞüKRü YEŞİLKAYA / 2015-09-09
OKUL AİALE BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Merhabalar. Okul aile birliği üyesi olmak için öğrenci velisi veya bağışçı olmak gerekiyor. Okulumuz yeri organize sanayi bölgesi yönetim kurulu tarafından bakanlığa bağışlandı ve yine sanayi bölgesi yönetiminin teşviki ile kuruldu. Bu durumda sanayi bölgesi yönetim kurulu üyelerinden biri okul aile birliği üyesi olabilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Okul Aile Birliğinin "Üyelik ve üyeliğin sona ermesi" başlıklı 7. maddesi şu şekildedir:

MADDE 7(1) Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile onsekiz yaşını geçmiş kursiyer, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine devam eden kişiler birliğin tabii üyesidir.

(2) Yöneticilerin ve öğretmenlerin üyeliği, okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda; velilerin üyeliği, öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi; eğitsel kulüp üyelerinin üyeliği, üyelikten ayrılması; kursiyer, çırak, kalfa ve ustaların üyeliği ise eğitimini tamamlaması hâlinde sona erer. Yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda, olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

(3) Okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler, yaptırdığı okulun okul aile birliğinin tabii üyesidirler.

 
OKUL MÌDÌRÌ/08.09.2015 / 2015-09-09
YÖNETİCİLERİN YETİŞTİRME KURSU AÇABİLMESİ

Sayın Müfettişim ilk sorum; okul müdürüyüm hem kurs sorumlusu olup hem 10 saat derse girip toplamda 12 saat kurs ücreti alabilir miyim yoksa en fazla 10 saat mi alınabiliyor.Diger bir soru ihtiyaç varsa yöneticilerin kendi branşı dışında diyelim Türkçe branşındayken SOSYAL dersi verebililmesi mümkün mü yoksa illa kendi branşımı olması gerekmektedir.Diğer bir soru kurstan sadece okul müdürü mü sorumlu olabiliyor yoksa yanına müdür yardımcısını alabiliyormu alabiliyorsa hem okul müdürü hem müdür yardımcısı ek ders alabiliyor mu

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuyla ilgili sorulara daha önce detaylı cevaplar verilmişti. Detaylar için bu cevaplara bakabilirsiniz. Burada sorularınıza kısaca cevap vermek gerekirse;

1. Yöneticiler 10 saat fiili derse girip bu derslerin ücretlerinin yanı sıra hafta sonu kurslarında yönetici olmaları durumunda cumartesi ve pazar günleri için 2'şer saat yöneticilik ek ders ücreti alabilirler.

2. Kurslarda öğretmen görevlendirmeleri yetkisi ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündedir.

3. Kurslarda Müdürün yanı sıra müdür yardımcısı da yönetici olarak görevlendirilebilir. Ancak yöneticilik ek ders ücreti yöneticilerden sadece birine ödenir.

 
KEMAL KAYıSı / 2015-09-09
Müdür yardımcısı kurs görevi

Okulumuz ikili eğitim yapmakta ve ben ortaokulda görevlendirme ile müdür yardımcısı olarak görev yapan bir Türkçe öğretmeniyim. Benden başka bir arkadaşımız daha ortaokulda müdür yardımcısı olarak görevlendirme ile çalışıyor. Ben takviye kursunda görev almak istiyorum.Kurs yöneticisi olarak diğer müdür yardımcısı görevlendirilirse saat 17'den önce kurs açabilir miyim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi çalışmalar...

 
BAHAR HOCA / 2015-09-09
ek ders

Sayın müfettişim ben 2015 eylül ayında atandım. Meslek hocasıyım. Meslek liselerinde her mesleğin kendine ait bölümü oluyor ve o bölümün bölüm şefi oluyor. 13 nisanda bana şeflik görevi verildi.Şef olan hocalara ek olarak 10 saat ek ders ücreti veriliyor. Ama ben aday öğretmen olduğumdan dolayı idare bu ek ders ücretinden faydalanamayacağimı söledi. Başka yerlerde benim branşımda bölüm hocası ve şefi olup da aday olan arkadaşlarım ek ders ücretlerini aldıklarını söylediler. Bu durum hakkında beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!... Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin "Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar" başlıklı 8. maddes, şu şekildedir:

Şef olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevlendirileceği alanda okulun kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

b) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

c) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflik ve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

(2) Şef görevlendirilecek alanda bu maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, belirtilen şartları taşıyan öğretmen atanıncaya kadar, okul müdürü tarafından yakın alan durumu da dikkate alınarak okuldaki atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden biri alan/bölüm veya atölye/laboratuvar şefi olarak görevlendirilir.

İyi çalışmalar...

 

 

 
ŞENOL Y. / 2015-09-09
Yetiştirme Kursu

Merhaba Sayın Hocam, Yaz tatilinde, hafta içinde yapılan yetiştirme kurslarında görevli müdür yardımcısına ders ücreti ödenir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!...

Ek ders kararlarının 8/3 maddesi; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." şeklindedir. Burada yöneticilik görevinden dolayı yöneticilere sadece cumartesi ve pazar günlerinde verileceği belirtilmiştir.

İyi çalışmalar...

 
AYDıN KAYA / 2015-09-09
yetiştirme kursu

İyi günler sayın denetmenlerim.İlçe Millieğitim müdürlüğünde çalışan bir şube müdürü destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilir mi.Görev alabilirse ek der ücretini yüzde yüz zamlı olarak alabilir mi .cevabınız için teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesinin "Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi" başlıklı 11. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.

(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler.  Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden görevlerini bırakamazlar.  Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

İyi çalışmalar...

 
MEHMET BAY / 2015-09-09
şube müdürlüğü

bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum geçiçi olarak şube müdürlüğüne bakıyorum ek ders ödemesi nasıl yapılacak

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım!..

29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti” başlıklı 27. maddesi “2006/11350 sayılı kararın 10. maddesi kapsamında ders niteliği yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı kararın 16. maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler 1/7/2012 tarihinden itibaren 10. ve 16. maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır” hükmü gereği diğer şartları taşımanız kaydıyla yüksek olan ek ders ücretini almanız gerekmektedir.

İyi çalışmalar…

 
MUHAMMET / 2015-09-09
BAŞKA KURUMDA KURS VERME

Sayın Hocam iyi günler. Mesleki Eğitim Merkezinde müdür yardımcısıyım. hafta içi 2 akşam 5+5 olmak üzere toplam 10 saat diksiyon kurs ücreti alıyorum. Cezaevindeki öğretmen arkadaş diksiyon kursunu haftada 8 saat olmak üzere cezaevindeki mahkumlara da vermemi istiyor. Cezaevinde 8 saat diksiyon kursu açarsam kendi okulumdan kaç saat kurs ücreti alabilirim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

denmektedir.

Dolayısıyla diksiyon kurslarının farklı kurumlarda da olsa toplamda 10 saati aşamayacağı değerlendirilmektedir.

İyi çalışmalar... 

 
TEVFİK BİLGİÇ / 2015-09-09
ek ders

Sayın hocam merhabalar. ek ders yönetmeliğinin 8. maddesinde yetiştirme kursundan 10 saat ek ders alınabileceğini; ancak hayat boyu öğrenme müdürlüğünün destekleme ve yetiştirme kursları konusunda tereddüte düşülen hususlar konulu 27/01/2015 tarihli yazısında hafta içi okutulanlar öncelikle maaş karşılığı hafta sonu ise tamamı ek ders olarak düşünülebileceği söylenmiştir. Benim sorum 21 saat ders giren 19 saat kurs açan bir öğretmen arkadaşa kaç saat kurs ek dersi yazılacaktır. şimdiden teşekkür ediyorum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda daha önce çok sayıda soruya cevap verilmiştir. Detaylar için bu cevaplara bakabilirsiniz ancak burada kısaca şunu söyleyebiliriz ki, öğretmenler normal müfredat ve yetiştirme kursları kapsamında toplam 40 saate kadar derse girip ücretlerini alabilirler. Sizin sorunuzdaki gibi normal müfredat kapsamında 21 saat derse girdikten sonra 19 saat de yetiştirme kurslarında derse giren bir öğretmenin ek ders ücretini ödemekte sakınca bulunmamaktadır. İyi çalışmalar...

 
MEHMET TUNCA / 2015-09-09
ÖZEL OKUL VE ETÜD MERKEZLERİ

Sayın hocam merhabalar.Kadrolu bir öğretmen özel okullarda veya etüd merkezlerinde belli bir saate kadar derse girebilirmi.teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım.

            16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. Maddesi “Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun8. maddesinde ise “İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.(Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)” şeklindedir. Dolayısıyla resmi kurumdaki ders ve ek derslerinizi aksatmamak kaydıyla özel okulda ders görevi alabilirsiniz. Dikkat edin lütfen: Sadece okullarda ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğunuz haftalık ders saati sayısının yarısı kadar. 

İyi çalışmalar…

 
SUAT KORKMAZ / 2015-09-09
Teog kursu

Sayın hocam merhabalar.Fen ve teknoloji öğretmeni olarak 24 saat fen derslerine gireçeğim.Hafta sonu ve içi açılacak olan teog kurslarından 16 saat ekders alabilirmiyim? veya kaç saate kadar alabilirim? nedeniyle açıklarsanız çok sevinirim.Bizler için çok öneli şimdiden çok çok teşekkür ederim.Saygılar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda daha önce çok sayıda soruya cevap verilmiştir. Detaylar için bu cevaplara bakabilirsiniz ancak burada kısaca şunu söyleyebiliriz ki, öğretmenler normal müfredat ve yetiştirme kursları kapsamında toplam 40 saate kadar derse girip ücretlerini alabilirler. İyi çalışmalar...

 
ALİ CAN / 2015-09-09
görevlendirme müdür yardımcısı ek ders

Sayın hocam merhabalar. Ben çok programlı lisede görevlendirme müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum.Hafta sonu açılacak olan yetiştirme kursunda kendi branşımda kurs açıp ek ders alabiliyor muyum? Yoksa sadece kurs yöneticisi olarak 2 saat ek ders mı alabilirim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda daha önce çok sayıda soruya cevap verilmiştir. Detaylar için bu cevaplara bakabilirsiniz ancak burada kısaca şunu söyleyebiliriz ki, yöneticiler de yetiştirme kurslarında fiilen derse girip ücretlerini alabilirler. İyi çalışmalar...

 
MEHMET GüN / 2015-09-06
Vekalet ek dersi

Yıllık izne giden müdür yerine vekalet ettim.Md yardımcısıyım.Müdürün ek dersinimi alırım?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuda detaylı bilgi için önceki cevaplara bakabilirsiniz. Ancak burada şunu söylemeliyim ki vekalet edilen bir makamın ek dersinin alınabilmesinin koşullarından biri de söz konusu kadronun boş olmasıdır. Sizin sorunuzda verdiğiniz örnekte kadrolu müdür yıllık izne gitmiş sadece. Yani kadro boş değil, dolu. Bu nedenle kendi makamınızın ek dersini almaya devam etmelisiniz.

 
OKUL MüDüRü / 2015-09-05
takviye kursu

sayın müfettişim 1-kurs yönergesinin 7. md 2. fıkrasında çalışma günlerinde ders saatlerinden sonra yetiştirme kursu açılabileceği yazıyor ki biz derslerden sonra 15-17 arası kurs vermeyi planlıyoruz. mevzuatta yöneticilerin bu saatlerde derse giremeyeceği veya ek ders alamayacağı ile ilgili bir bilgi var mı \r\n2- branşım fen bilgisi badminton antrenörüyüm badminton alanında yetiştirme kursu açabilir miyim teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. 1. Sorunuzun cevabı: Hafta içi ders saatlerinden sonra yetiştirme kursu açılabileceği doğrudur ancak yöneticiler sizin sorunuzda bahsettiğiniz 15.00-17.00 saatleri arasında derse girmeleri halinde yönetim görevlerini aksatmayacaklar mı? Daha önce cevapladığım sorularda detaylı olarak görüşümü belirttim. Oraya bakabilirsiniz. 2. sorunuza gelince destekleme ve yetiştirme kursları haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden açılabiliyor. Konuyu bu şekilde değerlendirmenizde fayda var.

 
UMIT HOCA / 2015-09-05
takviye kursu

Sayin hocam okulda iki matematik ogretmeniyiz diger öğretmen arkadaşım kurslarda görev almak istemiyo bu durumda ben Müdür Yardımcısı okarak kurslarda görev alabilir miyim yoksa diğer arkadaşin girmesi mi gerekiyo.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Ek Ders Kararlarına göre yetiştirme ve destekleme kurslarında öğretmenler ve yöneticiler ders görevi alabilirler. Bunda sorun yok.

 
ŞAHİN HOCA / 2015-09-05
EK DERS

Sayın müfettişim,ocak ayında 4 yıllığın aMüdür yard. olarak ortaokula görevlendilimem yapıldı 7 yıllık öğretmenim şu an müdür kadrosu boş olduğu için vekalet müdürlğe bakıyorum ek ders olarak 18 saat yazılıyor ; ancak benim müdürün ek dersi olan 20 saati almam gerekmez mi? bu durumda ne yapmam lazım . teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Bu konuda daha önce çeşitli sorular tarafımızdan cevaplanmıştır. Lütfen bu cevaplara bakınız.

 
İHSAN GÌMÌŞ / 2015-09-05
BAŞKA OKULDA KURS

Zorunlu hizmet bölgesi olan ilçede çalışıyorum merkezden her gün gidiş geliş yapıyorum bu yüzden hafta sonu kurslarını il merkezindeki okullar veya halk eğitim merkezlerinde vermek istiyorum.Böyle bir şey mümkün mü?Nasıl bir yol izlersem amacıma ulaşabilirim.TEŞEKKÜRLER.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Bu konuda daha önce çeşitli sorular tarafımızdan cevaplanmıştır. Lütfen bu cevaplara bakınız. Burada şunu kısaca söylemeliyim ki kurs açma ve kurslarda yönetici/öğretmen görevlendirme yetkisi ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündedir. Lütfen ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurunuz.

 
İHSAN EDİS / 2015-09-05
Müdür Yetkili Öğretmenlik

İyi günler. Sayın müfettiş bey benim 2 tane sorum olacaktı. Birincisi 2016 yılında uygulanacak öğretmen ve müdür yardımcısına nöbet ücretini müdür yetkili öğretmene de alabilir mi? Diğer bir sorum kadromun olduğu okuldan başka bir okulda müdür yetkili öğretmen olarak görev yaparsam bu müdür yetkili öğretmenlik görevim ilerde müdür ya da müdür yardımcısı atamalarında kabul edilir mi? Vereceğiniz cevaplara şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. Maddesi “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” şeklindedir.

2. sorunuz: Müdür yetkili öğretmenlik müdür ya da müdür yardımcılığı görevlendirilmelerinde kabul edilmektedir. Bu konuda MEB'e bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in;

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

 

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.