Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
HALIM YILIDZ / 2015-09-30
40 Saat

Merhabalar, Ek ders üst sınırı olan 40 saat içerisinde pansiyon nöbeti karşılığında alınan ek dersler bu üst sınır içerisinde değerlendirilip değerlendirilmediğini öğrenmek istiyordum. İyi çalışmalar.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuyla ilgili geniş bilgi için daha önce cevapladığımız sorulara bakabilirsiniz. Ancak burada kısaca şunu belirtmek gerekir ki 40 saat üst limitine sadece normal müfredat ve yetiştirme kursları kapsamında girilen dersler dahildir. Pansiyon nöbeti karşılığında alınan ek ders ücretleri 40 saat üst limitine dahil değildir.

İyi çalışmalar...

 
DENIZ KARA / 2015-09-30
Yonetici ekders

Gorevlendirme ile idareci olan biri 11 saat derse girdigi zaman ek ders uzreti ne olur 18+5 mi

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Yöneticiler yönetim görevlerine karşılık aldıkları 18 saat ek ders ücretlerinin yanı sıra fiilen girdikleri 6 saatin üzerindeki derslerin ücretlerini alırlar. Sizin örneğinizde girdiğiniz 11 saat dersin 6 saati aylık karşılığı, 5 saati ise ücret karşılığıdır. İyi bayramlar... 

 
TOLGA KAYA / 2015-09-30
Maaş Karşılığı İdari Görev Verilmesi.

Slm Hocam. Okulumunda branşımda 8 saat ders yüküm var. Diğer branşların hepsi dolu. Maaş karşılığımı dolduramıyorum. Okul idaresi maaş karşılığının doldurulması için 7 saat İdari Görev verileceğini söyledi. Böyle bir uygulama yapılabilir mi? Ek ders kararında maaş karşılığının doldurulması için idari görev verilir diye bir ibare bulunmmamaktadır.Bu uygulama var ise hangi mevzuatta yer almaktadır.İyi çalışmalar diliyorum.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

Bu madde kapsamında aylık karşılığı/zorunlu ek ders görevini dolduramayan öğretmenler ile dağıtalamayan alan dersleri okul müdürlüğünce İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 15 gün içinde bildirilir.

İyi çalışmalar...

 
İNAN KARADAMAR / 2015-09-30
Takviye kursunda Türkçe

Hafta sonu takviye kurslarinda Türkçe dersi için her şubeye kac saat kurs verilecek ?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kursların açılması" başlıklı 7/1 maddesi şu şekildedir:

MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.

İyi çalışmalar...

 
FATIH ÇOLAK / 2015-09-30
Takviye Kurs

Sayın Müfettişim bir Ortaokulda müdürüm. Bu Eğitim Öğretim yılında 12 saat normal derse gireceğim. Bunun yanında Takviye ve Yetiştirme kurslarında görev almak istersem kaç saate kadar derse girebilirim?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için daha önce cevapladığımız sorulara bakabilirsiniz. Ancak burada kısaca şunu söyleyebiliriz ki yöneticiler, 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ek ders ücret karşılığı normal müfredat kapsamında derse girdikten sonra yetiştirme kursları kapsamında da 10 saate kadar derse girebilirler.

İyi çalışmalar...

 
ARIF ERDEM / 2015-09-30
Yetiştirme Kursu

Yetiştirme kurslarında idarecilerden biri cumartesi, diğeri pazar günü yönetici olabilir mi? Cumartesi yönetici olan aynı zamanda derse de girebilir mi?Not:Sorunun cevabını önceki sorularda bulamadım.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının 8/3 maddesi "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." şeklindedir. Bu maddeye göre cumartesi idarecilerden birine pazar diğerine kursta yönetim görevi verip ücret ödeyebilirsiniz. Burada unutulmaması gereken şey bir günde sadece bir yöneticiye ücret ödeyebilecek olmamız. Bu yönetici değişebilir. 2. sorunuza gelince: Kursta hafta sonu yönetici olan bir kişi aynı zamanda derse de fiilen girebilir.

İyi çalışmalar...

 
ALI KUYUCU / 2015-09-30
ek ders

sayın hocam nen sağlık meslek lisesinde öğretmenim.maaş karşılığı ders saati kadar derse girmiyorum.ders olmadığı için.başka bir özel okulda ders ücretli derse girebilirmiyim.girebilirsem en fazla kaç saate kadar derse girebilirim bu konuda bilgilerinizi paylaşmanızı istirham ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım...

            16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Diğer okul ve kurumlarda ders görevi" başlıklı 26. Maddesi “Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun8. maddesinde ise “İhtiyaç halinde, resmî okullarda görevli öğretmenlere asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar ücretli ders verilebilir.(Mülga ikinci cümle: 1/3/2014-6528/14 md.)” şeklindedir.

İyi çalışmalar…

 
SALIH BURCU / 2015-09-30
nöbet

okulum yeni açıldı ve hiç kadrolu ve görevlendirme öğretmenim yok, Bende başka bir okuldan görevlendirme olarak müdür Vekiliyim. 11-12 tane ücretli öğretmen gelecek ve ben bu arkadaşlara, Yönetmeliğe göre nöbet yazamayacağım, nöbetleri hep kendim tutacağım. bu durumda fiilen yaptığım haftanın 5 günü nöbet karşılığında herhangi bi ek ders almayacak mıyım??

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Toplu sözleşmenin“Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. Maddesi “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” Dikkat ederseniz burada nöbet görevi ek ders ücretinin sadece müdür yardımcıları ile öğretmenlere ödeneceğini görmekteyiz... İyi çalışmalar...

 
IBRAHIM öZKALE / 2015-09-30
teog kursu

sayın hocam hafta sonu kurs müdür ve müdür yardımcısından sadece birine kurs yönetim görevi olarak 4 saat ek ders verilebilir mi teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi bayramlar...

 
BAYRAM ERDEN / 2015-09-30
Yöneticilerin Ek dersi

Değerli hocam okul yöneticileri cumartesi,pazar yetiştirme kursunda görev alması durumunda her bir gün için 2 şer saat ek ders ücreti alır mı? Yoksa her iki gün görev de yapsa toplam iki saat ek ders mi alır?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi bayramlar...

 
MUSTAFA KURNAZ / 2015-09-30
2015-2016 Destekleme ve Yetiştirme Kursları

SAYIN HOCAM MERHABALAR; SINIF ÖĞRETMENİ 2015-2016 Destekleme ve Yetiştirme KurslarıNDA BAŞKA BİR ORTAOKULDA GÖREV ALIP KURS AÇABİLİR Mİ? TEŞEKKÜRLER.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi bayramlar...

 
MEHMET NACI BÌYÌKBAY / 2015-09-30
Öğrenci Yetiştirme Kursları

Müdür veya Müdür Yardımcısı 6+6 ek derse ilaveten yetiştirme kurslarında en fazla kaç ders saati ücret alabilir.(Kurslarda öğretmen olarak görev alacaktır)

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi bayramlar...

 
BESTAMI SUAY / 2015-09-30
destekleme ve yetiştirme kursu

Sayın hocam destekleme ve yetiştirme kurslarında müdür veya müdür yardımcısının mesai saatlerinde derse girmesi mümkün müdür?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli yönetici arkadaşım. Lütfen bu konuda daha önce cevaplanmış sorulara bakınız. İyi bayramlar...

 
BASRI / 2015-09-13
yetistirme kursu

Sayın hocam cevaplayacaginiz sorum için öncelikle tesekkur ederim. Meslek lisesinde görevlendirme Mdr Yrd. olarak çalışmaktayım hafta sonu açacağımiz yetiştirme kurslarında cumartesi bir idareci pazar gününe başka bir idareci görev alabilir mi? Alırsa yönetici ücretleri cumartesi 1 saat pazar 1 saat mi yazilir, yoksa her iki idareciyede 2 şer saat mi yazilir

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

          Sayın Yöneticim,

          Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre

          Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

          MADDE 8- (3)Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

           Millî Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre,

             Kursların yönetimi

            MADDE 14- (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.

            Yukarıdaki maddeler gereğince, kursların yönetiminden sorumlu müdür yardımcısı olarak görevlendirilmişseniz hafta sonu bir gün sizin diğer gün okul müdürünün gitmesinde bir sakınca bulunmadığı, görev yaptığınız bir gün karşılığında 2 saat ek ders alabileceğiniz değerlendirilmektedir.İyi çalışmalar…

 
ASLAN ASLAN / 2015-09-13
milli eğitim\'de kadrolu bir öğretmen halk eğitim\'de en fazla kaç saat kurs açabilir

Milli eğitim\'de lisede çalışan bir matematik öğretmeniyim. Haftalık ders saati 20 olan bir öğretmen halk eğitim\'de en fazla kaç saat kurs açabilir? Toplam 40 saate kadar ek ders ödemesi oluyor artı 20 saat olacak şekilde halk eğitim\'de kurs açabilir miyim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Necati İLMEN

         Sayın Öğretmenim,

    Halk eğitim merkezinde açmak istediğiniz kursa göre alabileceğiniz ek ders saati sayısı değişecektir.Konuyla ilgili mevzuat şöyledir:

      Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a göre

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

              a)Ders yılı içinde;

             1)İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

              2)Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

       3)Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

              4)Okuma-yazma kurslarında,

     5)İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

           6)Açık öğretim kurumlan öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,... ek ders görevi verilebilir.

 Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları’nda “Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?” sorusuna “Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.” şeklinde cevap verilmiştir.

          Yukarıdaki ilgili maddeler gereğince; öğretmenlerin okulda girdiği dersler dahil haftada 40 saate kadar ders verebilmesi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları için geçerlidir. Bu kurslar dışında  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ının 8.maddesi kapsamında  vereceğiniz diğer kurslar için  haftada en fazla 10 saat ek ders alabilirsiniz. İyi çalışmalar.

 

 
EMRE YıLMAZ / 2015-09-09
Egzersiz Yükü Hesabı

merhaba hocam.2 sorum olacak. 1.egzersiz hesabı yapılırken okulun ders yükünün yüzde 5 i mi 6 sı mı hesaplanacak ve anasınıfı ders saati bu hesaba dahil mi? 2.öğretmen en fazla 40 saat derse girebilir maddesi egzersiz ve teog kurslarınıda kapsıyormu? kimileri egzersiz 40 saate dahil kimileri ise ders dışı faaliyeti olduğu için 40 saate dahil değil diyorlar.hangisi doğru

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ders dışı eğitim çalışmaların(egzersizler) detayları için 2010/49 sayılı genelgeye bakabilirsiniz. Ders dışı çalışmalarında Hakem Kurulu Kararının 25. maddesine göre toplam ders yükünün %6'sı esas alınır. Bu derslerin hesabında okuldaki tüm dersler hesaplanmalıdır.

2. sorunuza gelince: Bu soruya daha önce detaylı cevaplar verilmişti. Detaylar için bu cevaplara bakabilirsiniz. Burada kısaca şunu belirtelim ki 40 saat üst limitine TEOG(yetiştirme) kursları dahildir ancak egzersizler dahil değildir.

İyi çalışmalar... 

 
OSMAN KALELI / 2015-09-09
Ek ders nöbet ucreti

İyi günler .ben ilkokulda mudur olarak görev yapıyorum.mudur yardımcısı başka bir okulda görevlendirildi.ben su an tekim.mudur yrd gelmemesi durumunda mudur yardımcısının nobetten dolayı alması gereken ek dersi kendime yazabilurmiyim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Toplu sözleşmenin“Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. Maddesi “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” Dikkat ederseniz burada nöbet görevi ek ders ücretinin sadece müdür yardımcıları ile öğretmenlere ödeneceğini görmekteyiz... İyi çalışmalar...

 
MEHMET KARTAL / 2015-09-09
Nöbet Ek Dersi

Sayın Denetmenim : 1- Nöbet ücreti , Müdür Başyardımcısına 2 saat nöbet ücreti haftada 6 saat maaş karşılığını doldurmasa da verilir mi ? 2 - 12 saat derse girerse artı 2 saat nöbet ücreti ile birlikte 14 saat mi oluyor.yani bu durumda nöbet ile birlikte (14-6=8) mi oluyor verdğiniz cevap için teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Toplu sözleşmenin“Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. Maddesi “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.” Dikkat ederseniz burada nöbet görevi ek ders ücretinin sadece müdür yardımcıları ile öğretmenlere ödeneceğini görmekteyiz... İyi çalışmalar...

 
EMRE YıLMAZ / 2015-09-09
İdareci Ek Ders

merhaba sayın müfettişim.idareci kendi okulunda 12 saat derse girerse kaç saat ek ders alır?\r\n6 saat derse girerse 18 saat ek ders alıyor.12 ye girerse hazırlık ve planlama için de 1 saat ilave ek ders alırmı?yani 12 saat derse giren bir idareci 18 ek ders+6 saat ilave girdiği ek ders+1 saat hazırlık olmak üzere toplam 25 saat mi alır.ayrıca ikili eğitim yapan bir okulda 12 saat derse giren idarecinin ek ders çizelgesi nasıl hesaplanır

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ek ders kararlarının "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesi şu şekildedir: 

MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." şeklindedir. Bu maddede de açıkça anlaşılacağı üzere yöneticilere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmez.

İyi çalışmalar...

 
ADEM ASLAN / 2015-09-09
egzersiz

Halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenler ders dışı egzersiz çalışması yapabilir mi. Öğrencilerini Mezunlar dan veya farklı okullardan seçebilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR

Değerli mesai arkadaşım. Ders dışı eğitim çalışmalarının detayları için 2010/49 sayılı genelgeye bakabilirsiniz. Ders dışı eğitim çalışmaları(egzersizler) eğitim kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrencilere yöneliktir. Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılması uygun değildir. Ancak siz kriterleri taşıyorsanız herhangi bir okul bünyesinde açabilirsiniz. İyi çalışmalar... 

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.