İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Özgün Değer ve Uygulama Başarısı

Bakırköy Adalet Anaokulu, Girişimcilik ve Para Yönetimi adlı uygulamasıyla Türkiye’deki on bir okul arasına girmeyi başardı. 
Özgün Değer ve Uygulama Başarısı

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Yasa, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutan bir anlayışla 25 Haziran 2008’de yürürlüğe kondu.

Bu bağlamda, girişimcilik konusuna odaklanan bir strateji ve eylem planı oluşturma zorunluluğu doğdu. KOSGEB koordinatörlüğündeki Girişimcilik Konseyi tarafından 2015-2018 yıllarını kapsayan “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı”(GİSEP) bu doğrultuda hazırlandı.

Girişimcilik Eğitimleri

 GİSEP’in genel amacı, ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmektir. GİSEP’te yer alan hedeflerden biri de, örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık sisteminin kurulmasıdır. Bu doğrultuda, girişimcilik eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu görevi Millî Eğitim Bakanlığımız içerisinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 Plan doğrultusunda girişimcilik eğitimine yönelik iyi uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması çalışmasına başlandı. Bu amaçla temel eğitim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarından söz konusu iyi uygulama örnekleri talep edildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına iletilen girişimcilik eğitimine yönelik iyi uygulama örnekleri özgün değer, uygulama başarısı ile girişimcilik eğitimine katkısı bağlamında değerlendirildi. Çalışma neticesinde ortaya çıkan iyi uygulama örnekleri il adlarına göre yayımlandı.  İyi uygulamalarda Adana, Bilecik, Ardahan, Aydın, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli, Muğla, Yalova ve İstanbul yer aldı.

Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların  zengin  öğrenme  deneyimleri aracılığıyla girişimcilik ve para yönetimi bilinci oluşturması önemlidir. İstanbul Bakırköy Adalet Anaokulu,  bunun farkında olarak Girişimcilik ve Para Yönetimini uyguladı.  Neticede bu uygulamasıyla Türkiye’deki on bir okul arasına girmeyi başardı.

Bakırköy Adalet Anaokulu uygulamasıyla amaçlanan; tüm gelişim alanlarını destekleyerek girişimcilik becerilerini kazanmalarını sağlamak, parayı tanıtmak, para kazanma, biriktirme ve harcamalarını sağlamak, tasarruf bilinci oluşturmak, bilinçli alıveriş kültürü kazandırmak, bunu yaşamsal beceri hâline getirmesini sağlamak ve bu doğrultuda farkındalık oluşturmaktır. 

Uygulamanın Detayları

Bakırköy Adalet Anaokulu, Okul Öncesinde Para Yönetimi ve Girişimcilik programını aşağıdaki şekilde uyguladı:

 Öğrencilere para konusunda ilk olarak resimler yaptırıldı.  Yaptırıldıktan sonra bu ilk resimler arkadaşlarına anlattırıldı. Sonrasında dikkat çekme ve beyin fırtınası yoluyla konuya giriş sağlandı.  Etik sözleşme imzalanarak çocukların projeye katılım fikirleri alındı.   Türkiye ve diğer ülkelerin paraları incelendi ve incelemenin ardından çocuklarla Adalet Anaokulu paraları tasarlandı ve basıldı.   Daha sonra öğrenciler Adalet Anaokulu  paralarını  kazanmaya  başladılar.  Öğrencilere sorumluluk ve iş arasındaki fark anlatıldı.   

Ardından sınıfta yapılacak işler öğrencilerle birlikte tespit edildi ve ücretlendirildi.  Okulda yapılan işler; sınıfı düzenli ve temiz tutmak l0 Adalet parası, yemekhanede servise yardımcı olmak 5 Adalet parası,  bahçede çöp toplamak 1 Adalet parası biçiminde ücretlendirildi. Öğrenciler tasarlanan paraları kazanmaya başladılar.  Kazanılan paralar  sınıflarda oluşturulan bankalara yatırılarak birikim sağlama yönünde yönlendirme yapıldı.  Çocuklarla ATM kartı tasarlandı ve ATM’den istedikleri zaman şifrelerini girerek para çekebilecekleri söylendi. Kartlar verildikten sonra çocuklar Adalet paralarını ATM´den çekerek harcamaya başladılar. Paralarını kullanma alanları olarak; salıncağa binmek 1 Adalet parası, kuleye çıkmak 2 Adalet parası, çarpışan arabalara binmek 3 Adalet parası biçiminde ücretlendirildi.

 Öğrenciler bu çerçevede istedikleri etkinliklerden parasını ödeyerek yararlandılar. Böylelikle para harcamanın ve o parayı harcarken tasarruflu olmanın yaşamımızdaki önemini öğrendiler. Adalet Market,  çocuklar açısından sağlıklı yiyecekler ve kırtasiye malzemeleri ile oluşturuldu. Öğrenciler, ATM´den çektikleri paralarla marketten isteyen alışveriş yaptılar.   Banka birikimlerinden sonra çocukların gerçek paralarını biriktirebilmeleri adına kumbara getirmeleri ve her gün evden 1 TL getirerek kumbaralarına atmaları sağlandı.   Adalet Kitap Fuarı oluşturuldu. Okulumuzun yazarı Sara Şahinkanat´ın kitapları fuara yerleştirildi.   Öğrenciler 15 günün sonunda kumbaralarını açarak içindeki gerçek paraları saydılar. Paralarını alan çocuklar fuara gidip istedikleri kitabı parasını ödeyerek aldılar.

 Programın son aşamalarından biri olan girişimcilik aşamasında öğrencilerin kumbaralarında kalan 1 TL´ler birleştirildi. Bu para ile sınıfa oyuncak alınmasına karar verildi. “Bu parayla daha fazla oyuncağı nasıl alabiliriz?” sorusu çocuklara soruldu. Beyin fırtınası yapıldı. Sürecin sonunda kâr mı, zarar mı edildiği belirlenip kâr edildiği tespit edildi. 

Çoklu İş Birlikleri

Öğrencilerin hayatlarının her anında harcama, tasarruf, paylaşım ve girişimcilik becerilerini davranışa dönüştürmeleri önemlidir. Bu düşünceyle Bakırköy Adalet Anaokulu birçok paydaşı ile birlikte bu programı yürüterek farklı çevrelerde ses getirdi.  Uygulama materyalini geliştirme sırasında yurt içi ve yurt dışında okul öncesi eğitim kurumlarında para yönetimi ve girişimcilik ile ilgili literatür taraması yapıldı ve uygulama ile ilgili  olarak  çeşitli  kurumlar  ile  iş birliği yapıldı.  Çeşitli üniversitelerden çocuk gelişim uzmanları ile görüşülerek para yönetimi ve girişimcilik ile ilgili bir eğitim programı hazırlandı. Okul öncesi dönemde para yönetimi ve girişimcilik ile ilgili standartlar geliştirilerek model bir uygulama oluşturma çalışması yapıldı.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.