İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Araştırmaları Akademisi

Ölçme Araştırmaları Akademisinde ölçme değerlendirmede kullanılan güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar ele alındı.
Ölçme Araştırmaları Akademisi

2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ne göre eğitimde karar verme süreçlerinin doğru işletilerek yüksek beklentili değerlendirme yapılması eğitimde ölçme değerlendirme süreçlerinin doğru yönetilmesi bakımından çok önemlidir. Öğretim amaç, kazanım ve becerilerine uygun nitelikli ölçme araçlarının geliştirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının güvenirlik ve geçerliğinin sağlanması günümüzde önemli bir eğitim ihtiyacıdır. 

Bu şartlarda üst düzey düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılmaya çalışılması ve ölçülmesine yönelik tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin sınıf içi ölçme değerlendirme aşamalarında kullanılması bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Güncel Yaklaşım, Yöntem ve Araçlar

Öğretmenlerimize kendi sınıf seviyelerini, derslerini, kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma konusunda katkılar sunan Ölçme Araştırmaları Akademisinde ölçme değerlendirmede kullanılan güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar ele alındı. Programa Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emine Erktin, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Arıkan, Dr. Öğr. Üyesi Engin Ader, Dr. Öğr. Üyesi Bengü Börkan, Arş. Gör. Güneş Ertaş'ın katıldı. Öğretmenlere değişen madde fonksiyonu, ölçme değişmezliği, test eşitleme, puanlara anlam kazandırma, test uyarlama ve bireye uyarlanmış testler konularında sunumlar yapıldı. 

Test uyarlamanın, geliştirmekten daha hızlı, ucuz olduğu, kültürel veya uluslararası karşılaştırmalar yapılması durumunda kullanabildiği ifade edildi. Bireye uyarlanmış testlerde her birey kendi yetenek düzeyine göre uyarlanmış güçlükte maddelerle karşılaştığı belirtildi. Madde yanlılığının aynı yetenek düzeyinde fakat farklı alt gruplardaki kişilerin bir maddeye verdikleri cevaplardan birbirinden farklılaşması olarak ifade edildiği vurgulandı. 

Anlamlı Geri Bildirimin Önemi

Anlamlı geri bildirimden öğrencilere yeterlik tanımları yardımı ile hangi bilgi ve becerilere sahip olduklarının iletilmesi ve varsa öğrencilerin eksik oldukları bilgi ve becerilerin belirlenmesinin büyük öneme sahip olduğu ifade edildi. Test eşitlemenin bir testte alınan puanların diğer bir testte alınan puanlarla karşılaştırılabilmesi için yapılan puan dönüştürme işlemi olduğu vurgulandı. Sunumlar ışığında öğretmenlerin daha önceden hazırladıkları araştırma soruları ve değişkenleri değerlendirildi. 

Öğretmenlerden bu haftaki sunumların birkaç paragraflık bir özetinin yapılması ve projeleri için birkaç cümlelik öneri hazırlanması istenerek çevrim içi sunu sonlandırıldı.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.