İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki ve Teknik Eğitimde 2023 Vizyonu

2023 Vizyon Hedef Projelerle İstanbul Proje tanıtım toplantısı Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.
Mesleki ve Teknik Eğitimde 2023 Vizyonu

Günümüzdeki üretim süreçlerinde ileri teknoloji kullanımının giderek daha çok öne çıkması,  bu teknolojiyi kullanacak insan gücünün de iyi eğitim almasını gerektiriyor. Bu bakımdan ülkelerin teknolojisi kadar, insan kaynağının yeterliliği de önemli. Mesleki ve teknik açıdan iyi eğitim almış iş gücü hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de üretimin nitelik ve niceliğinin artmasını beraberinde getiriyor. Bu ise verimliliği yükselterek sektördeki kurumların uluslararası rekabet gücünü artırıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman temininde, mesleki ve teknik eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun için güvene dayalı kurumsal kültürün oluşturulması gerekiyor.

 Sektör ve Eğitim İş Birliği

 Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının sektör için nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmesi için yapılacaklar için bir dizi uygulama öngörüyor. Vizyon belgesinde okullar ile sektör arasında yakın bir etkileşim kurulması oldukça önemli. Çünkü karşılıklı etkileşimle, okullardaki eğiticiler ve öğrenciler sektördeki gelişmelerden haberdar olma ve sektörün ihtiyaçlarını yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Büyük yatırımlarla hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarının makine, teçhizat ve otomasyon sistemlerinin gelişen teknoloji, değişen uluslararası standartlar ve piyasa ihtiyaçlarına uygun biçimde geliştirilmesi şart. Buna ek olarak 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda öğretim programlarının benzer biçimde güncellenmesi sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının özel sektöre nitelikli eleman sağlama işlevini tam yerine getirebilmesi için eğitim sisteminin projelerle özel sektörün ihtiyaçları ile uyumunun arttırılması gerekiyor. İstanbul’da, mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak için bir dizi proje hayata geçirildi.Mesela İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün İstanbul Sanayi Odası ile imzaladığı “Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” protokolü, mesleki ve teknik eğitim okullarının eğitsel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile İstanbul Ticaret Odasının 2015’ten itibaren birlikte yürüttüğü Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Hamilik Projeleri de bulunuyor. Her iki proje de mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısını yükseltecek.

Güçlü Mesleki ve Teknik Eğitim, Güçlü Türkiye

Çoklu iş birliklerinin mesleki ve teknik eğitimdeki yerinin farkında olan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Vizyon Hedef Projelerle İstanbul Proje tanıtım toplantısı Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Serkan Gür, okul müdürleri, saymanlar ve öğretmenlerimiz katıldı.  Programda, 2023 Vizyonu İstanbul Mesleki ve Teknik Eğitim Projeleri, Millî Eğitim Bakanlığımız ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından imzalanan protokoller hakkında bilgi verildi.  

Mesleki ve teknik eğitim alanındaki gelişmelerin çok önemli ve nitelikli olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Gelişmeler  ‘İyi ki ben de vardım!’ diyebileceğimiz boyutta ilerliyor. Mesleki ve teknik eğitimdeki bu değişimin, bu dönüşümün özellikle ülkemizin çoklu alanlarına yansıyacağına canı gönülden inanıyorum. Hep beraber ekonominin ve sanayinin eğitimle ilişkisinin önemli olduğunu çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz. Bu ilişkinin özellikle mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızla üst düzeyde sağlanabileceğini paylaşıyoruz. Bu Bakanlığımızın yeni döneminde çeşitli şekillerde ele alındı. İşin aslı biz yıllardır eğitim camiası olarak çok net olarak ifade ettiğimiz gibi, mesleki eğitim memleket meselesi olarak 2023 Vizyonu içinde hak ettiği yeri buldu.” dedi.

Yıllardır değişmez, dönüşmez dediğimiz pek çok şeyin birden değiştiğini vurgulayarak mesleki ve teknik eğitime değinen Yazıcı, “Hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu konuda verilen kararların gecikmeden uygulanması önem arz ediyor. Kararlılıkla beraber iş birliği de gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığımızla diğer Bakanlıklar arasındaki beraberlik de bu konuda oldukça önemli. Bu genel olarak devletimizin eğitime,  mesleki ve teknik eğitime verilen önemi gösteriyor.  Bizden beklentilerin yüksek olması da buradan kaynaklanıyor. Güvene dayalı olarak beklentiler doğrultusunda çalışmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

 Yazıcı, mesleki ve teknik eğitimde İstanbul’da yapılan çalışmaları daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı.  Daha önceki çalışmaların yeni bir anlayışla devam ettirileceğini belirten Yazıcı, okulla sanayinin entegre edildiği zaman okulların birer üretim merkezine dönüşeceğini söyledi.  Yazıcı, “ Yeni dönemin okula sığmadığımız bir dönem olması gerekiyor. Birebir her okulumuzla ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, nasıl gelişmeliyiz, anlayışıyla hareket edilmeli. Bunlar birlikte değerlendirmeli. İyi bir ölçme değerlendirme sistemi kurarak mesleki ve teknik eğitimi geliştirmeliyiz. Öğrencilerimizin okula devamlarından kendi alanlarında bir yükseköğretim alanına geçmeleri çok önem arz edecek.  Hem hep birlikte çağa uygun geleceğe dönük adımlar atacağız. Bunun için önce kurumlarımızda mutlu olma durumunu gerçekleştirmeliyiz. Yeni stratejik planımız da bu doğrultuda hazırlanıyor.  Üretkenliğin mutlulukla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Okullarda saygı ve sevgi temelli, güven ilişkisine dayalı üretkenlik kültürünü kurmalıyız. Okulumuzda bir koro harekâtı oluşturmak, kurum kültürü iklimini tesis etmek öncelikle okul yöneticilerimize düşüyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

 Yazıcı, “Güçlü mesleki ve teknik eğitim, güçlü Türkiye” hedefiyle teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam odaklılık olmak üzere üç alanı eksene alan çalışmaların mesleki ve teknik eğitimin çıtasının yükseltileceğini söyledi. Bu doğrultuda, teknolojik iş birliği ile öncelikle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının altyapısı güçlendirilecek ve okullarımız üreten okullara dönüşeceğini ifade etti.  Değer merkezli yeni kurum kültürünün yeni dönemde çok önemli olduğunun altını çizdi.

İstanbul’dan Türkiye’ye

Yeni dönemde mesleki ve teknik eğitimde özel sektörden uzmanların derslere girmesiyle üretim odaklı nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hız kazanacak. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki güncel uygulamalar ile yeniliklere dair deneyimler paylaşılacak ve mesleki eğitim kursları açılacak. Atölye Buluşmaları ve Mesleki Eğitim Kariyer Programı sayesinde mesleki donamıma sahip öğrencilerimizin potansiyelleri açığa çıkarılacak ve sektörün önemli beklentilerinden olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm bulunacak.

Böylelikle iş birliğine dâhil edilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğrencilere, iş ve meslek danışmanları tarafından; iş arama becerileri, görüşme ve mülakat teknikleri, benzeri alanlarda danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak.

Dolayısıyla bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz iş başı eğitim programından öncelikle yararlanacak. İş başı eğitim programı süresince katılımcının ücreti, genel sağlık sigortası ve iş kazası-meslek hastalığı sigorta primi devlet tarafından ödenecek. Programdan yararlanan öğrencilere, işletme kadrosunda işe alındığında, işveren payı sigorta prim desteği de verilecek.  İstanbul’da belirlenecek 54 okulun özel sektörle eşleştirilmesinin sağlanmasıyla istihdam odaklı bir anlayış tüm İstanbul’dan başlayarak Türkiye’ye yayılacak.

Toplantıda, Mesleki ve Teknik Eğitimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu sonuçlarının değerlendirildi. Devamsızlık İl Eylem Planı ve Bakanlık İzleme Raporu ile ilgili değerlendirme yapıldı. Soru cevap kısmıyla program sona erdi.

17-12-201817-12-2018

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.