İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki ve Teknik Eğitim Güçlendiriliyor

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Mesleki ve Teknik Eğitim Güçlendiriliyor

 

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, dünkü 2023 Eğitim Vizyonu toplantısında mesleki ve teknik eğitimde müfredatların esnek ve modüler olarak yapılandırılacağını açıklamıştı. Bununla eş-zamanlı olarak mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasını, mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve öğrenciler ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren projeler hayata geçirilecek.

Türkiye çapında 20 Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezinin kurulmasıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek verilecek ve mesleki eğitimin tanıtılması ile ilgili önemli adımlar atılacak.

Üç Yılda Tamamlanacak

Üç yılda tamamlanacak proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitim verilen en güçlü alanlarda 10 Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurulacak, ekipman ve eğitim desteği sağlanacak. Proje çerçevesinde ayrıca hibe yoluyla ilave 10 Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezinin daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje sonucunda mesleki ve teknik eğitim alanında 20 Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurulmuş ve aktif hale getirilmiş olacak. Öğrencilerin eğitimlerinde uygulamaya ağırlık verilecek, sektörün talep ettiği pratik becerileri eğitim sürecinde kazanmaları sağlanacak.

Bakanlığımız Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezlerini, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri ile yurt dışından gelecek eğiticilerin eğitimi için kullanacak.

3D Modellemede Yeni Teknikler

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri Projesi kapsamında, meslek öğretmenlerinin yurt içi ve AB ülkelerinde iş başı eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca 3 bin 250 meslek dersi öğretmenine de Endüstri 4.0’ı destekleyen 3D modellemede yeni tekniklerin kullanıldığı öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesine yönelik kapasitenin artırılması doğrultusunda eğitimler verilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan 800 matematik ve fen bilimleri dersi öğretmeninin, matematik ve fen bilimleri uygulamaları konularında yetkinliklerinin artırılması sağlanacak. Proje ile ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının KOBİ’lerle Endüstri 4.0’a yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında iş birliği yapmaları sağlanacak.

 

Mesleki Rehberlik ve Sektörel İş Birliği

Proje çerçevesinde, mesleki eğitimin tanıtılması da sağlanacak. Bunun için de öğrenci, öğretmen ve velilere mesleki rehberlik verilecek. Seçilen 25 ilde sanayi merkezleri ve üretim yerlerine teknik geziler yapılacak, mesleki ve teknik eğitim hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik forum, konferans, toplantı, bilgilendirme günleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretimin tanıtımına yönelik medya ve iletişim araçları geliştirilecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında bilgi ve beceri yarışmaları ve sergiler düzenlenecek.

 

Sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer alacak, sektör liderleri ile iş birliği imkânlarının artırılacak. Sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirilmesi öncelenecek. Ayrıca okulların gelirlerinin artırılması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması çerçevesinde eğitim-sektör istişare toplantıları da yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.