İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul’un 2023 Yol Haritası

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı, Sabancı Öğretmenevi’nde yapıldı.
İstanbul’un 2023 Yol Haritası

2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklandıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafında belgenin uygulanmasına katkı sağlamak için, eğitime dair sözü olan tüm paydaşlar uygulamaya dair fikir üretmeye başladı.

Bu kapsamda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı,  bugün Sabancı Öğretmenevi’nde düzenlendi. Çalıştaya,  İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, maarif müfettişlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz katıldı.

 Bilindiği üzere 2023 Vizyon Belgesinin temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek.  2023 Vizyon Belgesinin detaylarını konuşmak için yola çıkan 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı’nda Vizyon Belgesi’nde yer alan eğitim felsefesi, alanlar ve güçlü yarınlar için yürütülecek projeler ele alındı.

2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde eğitimde yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili faaliyetlerle uygulamadaki farklılıkların tespiti, riskler, ihtiyaçlar ve önerilerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Çoklu Seçeneklere Ruh Katmak

İstanbul Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, çalıştayın açılışındaki konuşmasında eğitimin kültürel aktarım yanında değişimin kodlarını da taşıdığını belirtti. Yazıcı “Başta çok kıymetli panelistlerimizden başlamak üzere bütün ilçelerimizde yapılan ilçe vizyon çalıştaylarının sonuçlarını burada birlikte ele alıp Bakanlığımıza ve kurumlarımıza katkı sağlayacak bir yol haritası ortaya koymaya gayret edeceğiz.  Aslında daha çok uygulamayı konuşacağız. Biz öğretmenlerin çok temel misyonu uygulamaya dönük çalışmaktır. Akademisyenlerimizin ve üniversitelerimizin ürettiği çoklu seçeneklere ruh katarız. Bu bağlamda bizlere katkı sunan rektörlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nevzat Tarhan, günümüzde vizyon çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı.  Gelecekle ilgili yol haritası olmayan kurumların başarılı olamayacağını belirten Tarhan, çağa uygun adımlar atmanın önemini ifade etti. Tarhan, “Günümüzde beklentilerle ilgili planların olması gerekiyor. Vizyon toplantılarının arama şeklinde yapılması parlak fikirlere imkân tanır. Dünyada eğitim çok konuşuluyor. 1990’lardan sonra paradigma dönüşümü yaşanıyor. Beyin temelli öğrenmenin getirdiği yenilikler var. Disiplinli ve eğlenceli bir öğrenme anlayışı öne çıktı.” dedi. 

Hayret ve meraka dikkat çeken Tarhan, öğrenmenin değişimiyle beraber eğitim anlayışlarının da sorgulandığını ifade etti. Tarhan, “Sınıf liderliği çok önemli… Lider öğretmen öğrencilere rol modeli olacaktır. Duyguların harekete geçmesi derslerin sevilmesini sağlar. Öğrencilerin başarısı,  öğretmenini sevmesine bağlı… Rol modeli olmadan eğitimde başarılı olunması imkânsız… Aynı zamanda anne baba eğitimlerinin de gündeme alınması lazım. Bu popüler kültür şokundan kurtulmayı da beraberinde getirecektir. Eğitim vizyon çalışmalarında kültürün mutlaka gündeme alınması gerekir.”  şeklinde konuştu.

Vizyon Belgesi Çok Kapsamlı

Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 Vizyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başladı. Vizyon Belgesi metnine odaklanan Özvar, belgedeki öne çıkan hususlara değindi. Vizyon Belgesinin kıymetli olduğunu belirten Özvar,  “2023 Vizyon Belgesinde en dikkati çeken husus çok kapsamlı olmasıdır. Eğitimi bütünlüklü bir şekilde ele alan belge yaşam boyu eğitimi esas alıyor. Gerçekten de her kesime sorumluluklar düşüyor. Vizyonun bir eğitim felsefesine dayanması da önemli. Türkiye’de felsefeye dayanan bir vizyon perspektifi ile karşı karşıyayız.” dedi.

Eğitim felsefesi üzerinde durmanın gerekli olduğunu vurgulayan Özvar,  Vizyon Belgesinin bütüncül ve sistemli olmasına dikkat çekti.  Özvar, “Varlığı kuşatan sistematik bir anlayış var.  Dünya ve kâinat tasavvurunu yani ontolojisini paylaşması çok önemli… Tüm eğitim camiası bunun üzerinde durmalı.  İnsanı öne çıkaran bir varlık telakkisi vurgulanıyor. Bu üzerinde durulmaya değer müstesna bir noktadır. Varlık anlayışının bilgi ve ahlakla tamamlanması da vizyonun sistemli olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Muhakeme Yeteneği ve Yabancı Dil Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak ise konuşmasının başında her şeyin öğretmenlik temelinde geliştiğini ifade etti. Bu vesileyle eğitimin bizlere bir sorumluluk yüklediğini belirten Ak, kuşak ve çağ yaşı bakımından ülkemizin dünyayı kıskandıracak ölçüde genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin 2023 Vizyonu doğrultusunda eğitim alanında yaptığı ve planladığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ak,  “Otuz dokuz yaşına kadar her yaştan 1 milyon 300 bin insanımız var. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu bakımdan ülkenin geleceğinin planlanması lazım… Yükseköğretim olarak stratejik plan çalışmalarını önemsiyoruz.  Planlamanın gerektirdiği hassasiyetle hareket edilmeli. Üniversite öncesi eğitimle üniversite eğitimi ana amaçları bakımından birbirinden ayrılamaz.” dedi.

Üniversiteler başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarındaki planlama çalışmalarına değinen Ak, “Millî Eğitim Bakanlığımız çok farklı bir perspektifle hareket ediyor. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili açılım getiren raporlar bunun göstergesi. Vizyon Belgesinin uygulanabilmesi için üniversitelerle birlikte çalışılmalı. Bizler uygulama bakımından sistemin içindeyiz. Sadece bilgi ile donanmanın yeterli olmadığını gösteren Vizyon Belgesi öğrencilerimizin muhakeme yeteneği kazanmasını hedefliyor.  Eğer ortaöğretim yıllarında gençlerimiz bununla donanacak olursa, hayatın olumsuzluklarını olumluluğa dönüştürebilirler. Bu bakımdan ülkemizin önemli meselelerinden birisi uluslararasılaşmadır. Kendi sınırlarına hapsolmuş bir birey olmaktan çok dünyaya mâl olmuş bireyler yetiştirmeyi hedef almalıyız.  Tarihimizden gelen misyonumuz doğrultusunda hareket edeceksek yabancı dil eğitimini daha farklı bir biçimde tasavvur etmeliyiz. O halde yabancı dilin hem felsefesi hem yöntemi bakımından ortaöğretimde yeniden ele alınması gerekir. ” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın Yöntemi ve Çıktıları

Panelin ardından, temel eğitimden, erken çocukluk eğitimine, orta öğretimden meslek tekniğine, özel eğitime, insan kaynaklarına dair eğitime dair tüm alanları içeren çalıştayın birinci oturumuna geçildi.  2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan başlıklar kendi içinde birbirine yakınlığına dikkat edilerek her birinin hedef kitlesi ve çalışma ortamları birbirinden farklı olan üç küme ve dokuz grupta ele alındı. Her masada öğretmenler, okul müdürleri, maarif müfettişleri ve il/ilçe eğitim yöneticileri   yer aldı. Bazı masalarda öğrenciler ve veliler de bulundu.  Üçerli küme grupları için moderatörlük, davetli öğretim üyeleri tarafından  yapıldı, her masa kendi içinde ayrıca moderatör ve raportör belirledi.  

Katılımcılar Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu doğrultusunda, oluşturulan çalışma grupları ile veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, ortaöğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

Çalıştayda beyin fırtınası yöntemi kullanılarak her bir grup üyesinin görüşlerini paylaşması istendi. Sürenin verimli kullanılması için programa uyularak moderatörün yönlendirmeleri esas alındı. Çalıştay üç oturum şeklinde ve raporun sunumu ile sonlandı.

Çalıştay sonrası doldurulan formlar, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından raporlaştırılacak. Çalıştayda ortaya çıkan fikirler İstanbul ve ülke adına eğitimin gelişmesinde ve 2023 hedeflerine ulaşılmasında önem arz ediyor. Bunun için elde edilen çalıştay çıktıları Millî Eğitim Bakanlığımıza değerlendirme raporu şeklinde sunulacak ve 2023 Eğitim Vizyonu’na katkıda bulunacak.

16-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-201916-01-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.