İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü

17 Ekim 1951 tarihinde açılan İmam Hatip Okullarımız sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor.
İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü

Millî Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 EğitimVizyonu'nda program çeşitliliği korunarak ve genel ortaöğretimdeki esnek, modüler yapıyla uyumlu hâle getirileceği belirtilen İmamHatip Okulları, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak açılan ve genel ortaöğretim sistemi içerisinde yer alan köklü kurumlarımızdandır.

Bu kurumlar, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na dayalı olarak kurulmuştur. 13.10.1951 tarih ve 601 sayılı Müdürler Komisyonu Kararının 17 Ekim 1951 tarihinde dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri tarafından onaylanmasıyla bugünkü İmam Hatip Okulları resmî olarak açılmıştır. Hâlen, 1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 2012 Tarih ve 6287 Sayılı Kanun kapsamında okullarımızda fen, sosyal, dil, spor, sanat ve kültür dersleri ile birlikte Temel İslâm Bilimlerine ait dersler verilmektedir.

2023 Eğitim Vizyonu'nda İmam Hatipler                        

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ise İmam Hatip Okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlilikleri iyileştirilecek. İmam Hatip Okulları programlarının ders saati ve ders türü genel ortaöğretim kurumlarına göre çok fazla olduğundan, azaltılacak. Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak.

İmam Hatip Ortaokuluna devam eden çocuklarımıza özellikle Arapça ve diğer yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri düzenlenmek üzere yaz okulları açılacak. Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenlenecek. Arapça ders kitapları dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde tasarlanacak. Arapça öğrenimi etkileşimli kaynaklarla desteklenecek. Arapça öğrenimi etkileşimli kaynaklarla desteklenecek. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalar İmam Hatip Okulları tarafından hayata geçirilecek.

Mesleki Gelişim ve Akademik Koçluk Sistemi

Okulların fiziksel altyapılarının iyileştirilmesi ve mevcut fiziksel imkânların daha etkin kullanılması için analizler yapılacak. Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle İmam Hatip Okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinlikleri düzenlenecek. İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilecek ve başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacak. Çocuklarımızın başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecek.

İmam Hatiplerimizin Niteliği ve Kalitesi

Türkiye ölçeğinde 5 bin 214 İmam Hatip Okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrencimiz bu okullara devam ediyor. Bu öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS'de ilk binde 130 İmam Hatip Liseli öğrencimiz başarılı oldu. TÜBİTAK proje yarışmasına katılan proje sayılarının yüzde 16 artış gösterirken, İmam Hatip Okulların TÜBİTAK proje artış oranı ise yüzde 45 şeklinde gerçekleşti. Hiç kuşkusuz bu örnekler ilerleyen zamanda 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda İmam Hatip Okullarındaki başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını beraberinde getirecektir.

Malatya'da Eylül ayında düzenlenen 6. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışındaki konuşmasında bu noktanın altını çizen Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk şöyle devam etti: "İmam Hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. Yine aynı sınavda ilk 100'e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dâhil olmak üzere 17'si İmam Hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. Bu rakam şundan dolayı önemli; İmam Hatip Okullarında Türkiye'deki oranın daha üzerinde bir oranda yüksek başarı gösteriliyor. Bu, meselenin nitelikle alakasını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahip çünkü sayısal olarak ilerlemekle beraber mahiyet ve nitelik olarak da ilerlemenin çok çok daha önemli olduğunu bu tablo bize gösteriyor. İmam Hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92'si dolmuştur. Bu manada 'Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok.' diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu."

Çerçeveyi Geniş Tutmak

Bakanımız Selçuk, cevher olan çocukları mücevhere dönüştürürken ehliyete, liyakate ve vicdana ihtiyacımız olduğunu aktararak, şunları söyledi: "Tarihimiz Mimar Sinan'ları, Hezarfen Ahmet Çelebi'leri, Ali Kuşçu'ları bu hususiyetlerle ortaya koşmuştur. Bizim imam hatip lisesine bakışımız mananın ve maddenin birlikte yeşermesidir. Maddede manayı, kâinatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor. Bunu isteyen çok sayıda ailemiz de mevcut. Ailelerimiz, İmam Hatip Liselerine, ortaokullarına çocuklarını kaydını yapmak isterken, bu okulları tercih ederken bu teveccühün sebebi, çocuklarının hekim, mühendis sosyal bilimci, edebiyatçı, öğretmen olması ve bunun ötesinde çok daha şeyler olması talebiyle teveccüh ediyorlar. Bu manada çerçeveyi geniş tutmak lazım? Yani adlandırmayla ihtiyacın arasındaki farkı biraz daha derinleştirmekte fayda var."

Farklı Bir Model ve Uluslararası Boyut

İslâm dininin güzel ahlak, kardeşlik, dayanışma, eşitlik, paylaşım ve özveri gibi yüksek insani değerler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Bakanımız Selçuk, şunları kaydetti: "Bu değerlerden hareketle İslâm, tarih içerisinde bir bilgi, sevgi, barış ve huzur medeniyetini meydana getirmiştir. Bu medeniyet bilim ve sanattan felsefeye kadar birçok alanda büyük başarılar ortaya koymuştur. Dolayısıyla İslâm, bugün insanlığın ulaştığı evrensel değerlerin oluşumuna inkâr edilemez bir katkı sağlamıştır. İşte Din Şurası'nda vurgulanan bu ifadede vurgulanan bilim ve maneviyatın birlikteliğiyle ortaya çıkan idealizmin önemidir. Biz İmam Hatip Okullarını sadece ulusal bir mesele olarak da görmüyoruz.İmam Hatip meselesi aslında dünyada bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alabilecek bir atmosferi, ortamı, iklimi, birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek numunedir, modeldir. Bundan dolayı da uluslararası kimliğinin yükselmesi çok çok önem kazanıyor. Hem Türkiye'de uluslararası İmam Hatiplerin farklı manada büyümesi hem de dünyadaki örneklerinin çoğalması hedeflerimiz arasında."

Uygarlık Bunalımını Aşmak İçin

Hangi meslek yapılırsa yapılsın vicdan çerçevesinden bakılmıyorsa insanlığa sunulabilecek katkının aslında yok hükmünde olduğunu bildiren Bakanımız Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer biz İmam Hatip Okullarımızı bu bağlamda insanlığın giderek körelen vicdanını ki bunu her şekilde görüyoruz, sadece maddeyi yücelten ve manayı dikkate olmayan bir uygarlık tasavvuru var günümüz dünyasında. Kendi çıkarı ve menfaati için bütün dünyayı yakacak kadar bir tüketimi, bütün dünyayı yok edecek kadar birtakım finansal problemleri, savaşları ortaya çıkarmaktan da çekinmeyen bir uygarlıktan bahsediyoruz. Gönüllülük iklimi bu salonda da yeşermiştir ve meyve vermiş görünüyor. İmam Hatip davasına, meselesine katkılarından dolayı burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve hepinizin büyüklerine de çünkü onlar bu bayrağı taşıyarak bu tarafa doğru getirdi, yücelttiler, ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum."

Bakanımız Selçuk, 2023 Vizyonu'nunda aslında madde ve mana penceresiyle doğrudan doğruya alakalı olduğunu ve gün geçtikçe bunu ehemmiyetinin daha fazla algılandığını kaydetti.

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalarıyla da öne çıkan İmam Hatip Okullarımızın kuruluşundan bugüne kadar gelişiminde emeği geçenlerden ebediyete irtihal edenleri rahmetle, hayatta olanları şükranla yâd ederiz.

16-10-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.