İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hârezmî Eğitim Modeli İl Dışı Öğretmen Eğitimleri

Hârezmî Eğitim Modeli kapsamındaki öğretmen eğitimleri devam ediyor.
Hârezmî Eğitim Modeli İl Dışı Öğretmen Eğitimleri

Hârezmî Eğitim Modeli, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 58 ilde uygulanıyor.Hârezmî Eğitim Modeli öğretmen eğitimlerimiz Adıyaman, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Sakarya, Şanlıurfa, Manisa, Sinop illerimizde başladı.

Hârezmî Eğitim Modeli, öğretmen eğitimi kursu 30 saatlik hizmet içi eğitimini içeriyor. Kurs, uygulama öğretmenlerine tamamen uygulamalı bir anlayışla düzenleniyor. Bu eğitim ışığında öğretmenler, uygulama sürecine başladıklarında Hârezmî Eğitim Modeli'nin 7 ilkesi ve 5 zemini çerçevesinde öğrencileri ile birlikte seçtikleri probleme ve yaş grubuna uygun hedeflerini belirleyerek, ders akışlarını tasarlayabiliyorlar.

Bilindiği üzere Hârezmî Eğitim Modeli, bilimsel çalışma basamaklarını takip eden bir modeldir. Öğrencilere bilimsel bakış açısını kazandırmak için problemin tespiti/sınırlandırılması/ispatlanması, yeni bir çözüm yolunun belirlenmesi, çözümün uygulanması ve uygulamanın sonuçlarının verilere dayalı bir şekilde gösterilmesi basamakları tümüyle uygulanır.

Hârezmî Eğitim Modeli, öğretmen eğitimi kursunda da okul ekipleri bu sürecin bir benzerini planlamaktadır. Planlamanın her adımında Hârezmî Eğitim Modeli'ndeki 5 zeminin nasıl dâhil edileceği örneklendirilmektedir.

5 Zemin

  • Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin (teknoloji veya bilgisayar kullanmadan) problem çözme sürecinde kullanımı,
  • Programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kullanımı,
  • Disiplinlerarası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eşdeğerde yer alması,
  • Bireysel yapılandırma ve anlamlı öğrenme için robotik ve oyun tasarımının kullanılması,
  • Sosyal bilimler ile diğer bilimlerin bütünleştirilmesidir.

"Problem Nedir?" sorusu ile başlayan ilk gün sorun üzerine derinleşmek için çeşitli tekniklerin kullanılması ve problemin gerçek bir problem olup olmadığının ispatlanması için nitel/nicel araştırma yöntemlerinin kullanılması ile bitiyor.

Hayatın İçinden Sorun

Hayatın İçinden Sorun'un sınırlarının belirlenmesinin ardından ikinci günde problemin tüm boyutlarıyla alt basamakları ortaya konuyor ve aslında bu basamaklar 32 haftalık sürecin taslak planını oluşturuyor. Okul ekibinde yer alan farklı disiplinlerden öğretmenlerin kendi disiplinleriyle bu basamaklar arasında ilişkiler kurması oldukça önemli.

Eğitimin üçüncü gününde alt basamaklardan birine yönelik disiplinler arası ilişkilerin kurulduğu örnek bir ders akışı tasarlanıyor. Hârezmî Eğitim Modeli, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi fen/matematik, sosyal bilimler ve bilişim teknolojileri alanlarının birbirleri ile ilişkilendirilmesini hedefler.

Bütünlüklü Yaklaşım

Eğitimin dördüncü gününde hazırlanan örnek ders akışı 5 Zemine göre zenginleştirilir. Bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştiren hedef ve etkinlikler dâhil edilirken, farklı öğretim araçlarının kullanılabileceği değişiklikler yapılır. Eğiticilerin disiplinlerinin ötesinde konu/kavram/problem diğer tüm bilimlerle ilişkilendirilerek bütünsel yaklaşım sağlanır. Öğrencilerin hayat boyu kendi kendine öğrenen ve yaşamı tüm boyutlarıyla algılayıp tanımlayabilmeleri amaçlanır. Alternatif ölçme değerlendirme araçları hedefe uygun bir şekilde seçilir, yeniden hazırlanır ve plana dâhil edilir.

En az üç farklı disiplinden öğretmenin dersi beraber tasarlayıp işlediği bir yaklaşıma sahip olan Hârezmî Eğitim Modeli öğretmen eğitiminin son gününde birlikte öğretim metotları ve geri bildirim teknikleri çalışılır. Bu tekniklerin etkin kullanımını sağlamak için uygulama öncesi ve sonrasında yapılan toplantıların birer örneği canlandırılır.

Hârezmî Eğitim Modeli'nin, nihai hedefi öğretmenlerin ve öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Bunun için öğretmen eğitimi sürecinin buna izin veren bir iklimde geçmesi sağlanır. Öğretmen ve öğrencilerin birer öğrenen olarak eşit ilişki kurmalarını sağlayan etkinlikler ile yapılandırılır. 

Diğer illerimizdeki öğretmenlerimiz için Hârezmî Eğitim Modeli öğrenme yolculuğu Kasım ve Aralık aylarında da devam edecek.

20-11-201920-11-201920-11-201920-11-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.