İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Grupları/Görevler Arası Geçiş

  Görev Gruplar/Görevler Arası Geçiş kapsamında yapılacak sınavsız atamalarda münhal kadroların ilan edilmesi, başvuru şartlarının duyurulması ve 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında müracaatların alınması.
Görev Grupları/Görevler Arası Geçiş

 

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

         b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 16/03/2017 tarihli ve 41289672/903.02.01/3524217 sayılı yazısı.       

 

İlgi (a) Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (d) Bendinde Büro Hizmetleri Grubunda yer alan unvanların kendi içerisinde, yine aynı Maddenin (e) Bendinde Destek Hizmetleri Grubu içerisinde yer alanu unvanların kendi içerisinde sınavsız atama başvuruları alınarak, Valiliğimizce ilan edilen münhal kadrolara başvuruda bulunanların tercihleri doğrultusunda, sırasıyla hizmet süresi fazla olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmesi esasına göre atamalar yapılacaktır. Hizmet süresinin hesabında başvuruların son günü esas alınacak olup, ilgi (a) Yönetmeliğin 4/h Maddesinde geçen hizmet sürelerine (Devlet Memuru iken yapılan askerlik görevi borçlansın yada borçlanmasın hizmete dahil edilecektir.) dikkat edilecektir.

Bu kapsamda; Büro Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlardan Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ayniyat Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Memur, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Daktilograf, Usta Öğretici, Sekreter, Şöför kadrosunda görev yapanlardan kendi görev grubu içerisinde sınavsız atama başvurusunda bulunmak isteyenlerden;


-Bilgisayar İşletmeni kadrosu için;

1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

Bu itibarla bilgisayar işletmenliği kadrosuna başvuruda bulunacak olan personelin almış olduğu belgede, bilgisayar işletmenliği ibaresine dikkat edilecek olup, kaç saat ders almış olduğu konusunda sınırlama yapılmayacaktır.


-Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için;

1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

Buna göre Veri Hazırlama  ve Kontrol İşletmeni kadrosuna başvuruda bulunacak olan personelin almış olduğu kurs belgesinde programlama, işletmenlik, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ağı vb. bölümlerin bulunması gerekmektedir.

 

-Şöför kadrosu için;

1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3-En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Destek Hizmetleri Grubunda yer alan unvanlardan Hizmetli, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Dağıtıcı, Kaloriferci kadrosunda görev yapanlardan kendi görev görev grubu içerisinde sınavsız atama başvurusunda bulunmak isteyenlerden;

 

-Aşçı kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Aşçılık bonservisi veya MEB´den onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak,
3-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak.

-Teknisyen Yardımcısı kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

 

-Bekçi kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

 

-Kaloriferci kadrosu için;
1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2-Kaloriferci bonservisi veya MEB´den onaylı Kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi olmak,
3-Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

şartları aranacaktır.

 

Atamalar öncelikle hizmet süresi üstünlüğü esasına göre yapılacak olup, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, tekrar eşitlik olması halinde öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilecektir.

Başvuruda en fazla 5 tercihte bulunulabilecek olup; başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına, imzalanmış olmasına dikkat edilecek, eksik doldurulan başvuru formlarından meydana gelen mağduriyetlerden başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

Başvurular 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında ekte bir örneği bulunan başvuru formu ile alınacaktır. Ayrıca başvuru sürecinde soruşturma gereği, yargı kararı vb. nedenlerle yada Bakanlık Kararnamesi  ile ekte ilan edilen münhal kadrolara atama yapılması halinde, süreç içerisinde münhal kadrolarda yapılacak güncellemeler ile ilgili http://istanbul.meb.gov.tr adresinden bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuru formları ile hizmet belgesi, diploma ve başvuruda bulunulan kadro için gerekli belgeler başvuru sahibi tarafından kadrosunun bulunduğu okul/kuruma başvuru süresi içerisinde elden teslim edilecektir. Müracaat tarihleri dışında, başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu ve Münhal Listeleri için TIKLAYINIZBinbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.