İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Hız Kazandı

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak için bir dizi çalışma başlattı.
Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Hız Kazandı

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını çok boyutlu olarak sürdürüyor. Bu çerçevede, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda farklı eğitim kurumları tarafından yürütülen erken çocukluk eğitiminin niteliğini artırmak için paydaşlarla ortak kalite standartları belirlenip geliştirilecek ve uygulanacak.

Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uyguluyor. Toplum temelli erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde eğitim merkezleri, atölyeler ve gezici sınıflar imkânlar doğrultusunda oluşturulmaya çalışıldı.

Şartları elverişsiz yerleşim birimlerinde ve okullarda erken çocukluk eğitimi alan çocukların beslenme ihtiyacı için gerekli çalışmalar yapılıyor ama aynı zamanda bu çocukların erken çocukluk eğitimine erişimleri sağlanıyor.

Bilindiği üzere yaz okulları, anaokulu çağı nüfusunun yoğun, fiziki şartların ve öğretmen sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde, ders yılı içerisinde eğitim alamamış okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için uygulanıyor. Bu kapsamda, yaz eğitimlerinde günlük 6 etkinlik saati olmak üzere, toplamda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılıyor. İstemeleri hâlinde kadrolu öğretmenlere yaz eğitiminde görev veriliyor. Yaz tatili döneminde çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda, bir sonraki eğitim öğretim döneminde 1.sınıfa başlayacak çocuklar öncelikli olacak şekilde okullarda oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Okul öncesi eğitime katılımı artırmak için geliştirilen alternatif modeller doğrultusunda İstanbul'daki okul öncesi eğitim kurumlarında 5 yaş öncelikli kayıtların yapılması ile ilgili gerekli önlemler alınarak dersliklerin en üst düzeyde kullanılması hedefleniyor.

Bütünleşik Bir Sistem

Erken çocukluk eğitiminde, ailelere çocuk gelişimini destekleyici seminerler ve eğitimler sağlanacak. Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacak. Bu bütünleşik sistem yapılandırılırken okul öncesinden ilkokula geçen çocukların uyumunu kolaylaştırmak adına 1.sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin bir araya gelerek sorunlar ve çözümler ile ilgili çalışmaları istendi. Buradan elde edilen veriler ve öneriler doğrultusunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları devam ediyor.

2023 Vizyon Belgesi'nin erken çocukluk eğitimini disiplinler arası, çocuk temelli, aileyi ve toplumu içine alan bir perspektifle ele aldığını belirten İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, bu çerçevede atılan adımların erken çocukluk eğitiminin niteliği ve erişimi açısından oldukça değerli olduğunu kaydetti. Erken çocuklukla ilgili çalışmaların temel eğitimi ve sonrasını etkilediğini ifade eden Yazıcı, "2023 Vizyon Belgesinde erken çocukluk için ayrı bir başlık açılması başlı başına önemli. Yine aynı şekilde hedeflerin somut şekilde açıklanması dahası tüm bunların izlenecek olması oldukça değerli. Böylece okul öncesinde de ortak kalite standartları oluşturulup izlenebilecek. İlkokul ile erken çocukluk arasındaki veri akışını sağlayacak tecrübe aktarım mekanizmalarının oluşturulması bağlamında eğitimde iyi örnek ve uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefleyen yarışmalarımızda da son derece önemli projelerin hazırlanması geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Okul Öncesi İstanbul İl Çalıştayı

Haziran ayında okul öncesi eğitimin ihtiyaç duyduğu konularda, yapılacak olan faaliyetlerin, uygulamadaki farklılıkların tespiti, riskler, ihtiyaçlar ve önerilerin belirlenmesi kapsamında ilçe bazlı çalıştay raporu doğrultusunda Okul Öncesi İstanbul İl Çalıştayı düzenlenecek. Çalıştay sonucunda elde edilen bulguların raporlaştırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması yönünde çalışmalara başlanacak. Böylece erken çocukluk eğitiminde sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin paylaşılması sağlanacak.

Farklı kurum ve kuruluşlar ile Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde anne babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimler yaygınlaştırılacak. Ayrıca göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki kurumlarımızda bir arada yaşamı destekleyici eğitimler planlandığını belirten Yazıcı, "Çocuklarımızın eğitim ortamlarımızdan en üst düzeyde yararlanması için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Dezavantajlı gruplar için alternatif model ve uygulamaların nasıl çeşitlendirilebileceği üzerinde hassasiyetle duruyoruz." dedi.

İstanbul'da erken çocukluk eğitiminde özel gereksinimli çocukların bulunduğu eğitim kurumlarındaki öğretmenler öncelikli olacak şekilde özel gereksinimli çocukların uyumunun sağlanması için gerekli öğretmen eğitimleri veriliyor.

Çocuklar ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tamamlayıcı iş birliği çerçevesinde okul öncesi eğitimin niteliği ve kapsamı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

16-08-201916-08-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.