İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim ve Kültürlenme

Umudum Öğretmenim Projesi kapsamında Bayrampaşa Oğuzhan İlkokulu ve Fatih Cevri Kalfa İlkokulunda masal, Zeytinburnu Kazım Özalp İlkokulunda drama etkinliği gerçekleştirildi.
Eğitim ve Kültürlenme

Eğitimin en temel işlevinin, bireyin toplumsallaştırılması, kültür birikiminin kuşaktan kuşağa aktarılması ve yetiştirmek durumunda bulunduğu çocukların davranışlarını olumlu yönde geliştirmek odaklı olduğu görülür. İnsanın doğum öncesinden başlayan, planlı ve programlı yönüyle okullarda, örgün eğitim kurumlarına göre daha az planlı olarak ise ailede ya da arkadaş gruplarındaki etkileşimleriyle devam eden eğitim, bir toplumdaki tüm maddi ve manevi kültürel birikimi ve toplumsal değerleri kuşaktan kuşağa aktarmaktan sorumludur. Bununla bağlantılı olarak eğitimin en genel amacının bireylerde olumlu yönde davranış geliştirmek olduğu söylenebilir.

Masal Masal İçinde

Sözlü kültürel mirasa dayanan masal aslında her şeyden önce ses demek…  Bu yüzden masal okunmaktan ziyade anlatılır ve tabii olarak da dinlenir. Biri anlatır, diğerleri dinler. Kısalığı, dili, yapısı buna oldukça uygundur. Öte yandan ses bizim anne karnından itibaren en etkin olan duyumuz. Sese karşı olan hassasiyetimiz, yaşımız ilerledikçe diğer duyularımızın (özellikle görmenin) sürekli uyarılmasıyla geri planda kalmaya başlıyor. Masal o hassasiyeti yeniden yeniden yaşayacağımız mahrem bir alan.

Masalları profesyonel bir anlatıcıya ya da seslendirme sanatçısına okutarak kaydetmek, evde, sınıfta çocuklara kayıttan dinletmek mümkün. Öğretmen de bir on dakika nefes alır, o da bir masal dinler. Ama meseleyi ele alan araştırmacılar öğretmenlerin kendi içlerinden geldiği gibi okumalarının yerini hiçbir şeyin tutmayacağını belirtir. Evde, sınıfta, çocuğun mahremiyet alanı içinde, samimiyetle yüksek sesle okumak bağ kurmak için büyük fırsat...

Bu açıdan bakıldığında masallar yetişkinlerle çocuklar birbirleriyle rüyadaymışçasına, güven içinde bağ kurabilsinler diye vardır. Keza hiçbir çocuk mükemmellik, kusursuzluk hayali kurmaz, her çocuk yakınlık ve güven hayali kurar.

Altını tekrar çizmek gerekirse; masal şifahi kültürümüzün temelinde yer alır. Öğrencilerinin kendilerini keşfetmeleri açısından çok yönlü katkıları vardır. Gelecek tasavvuru, karakter tanıma, olayları farklı açılardan görme, hafıza geliştirme gibi pek çok fayda masalla beraber gelir. Masallar kelime hazinesini geliştirirken masalların ardından sorulan sorularla beraber öğrencilerin olaylar arasında bağlantı kurma ve anlamlandırma kabiliyetleri artar. Masal anlatımından önce oynanan ısınma oyunları masalla öğrenci arasındaki etkileşimin artmasını sağlıyor. Çekingen ve donuk bakışlar iki dakikada meraklı girişken ışıltılı gözlere dönüşüyor. Kim bilir belki de o gün okula isteksizce gelen kaç öğrenci içinden iyi ki gelmişim diye geçiriyor. Böylece öğrencinin okula aidiyetiyle okul başarısını artırma hedefi gerçekleştirilir.

Bu anlayıştan hareketle Umudum Öğretmenim Projesi kapsamında Bayrampaşa Oğuzhan İlkokulu ve Fatih Cevri Kalfa İlkokulunda masal, Zeytinburnu Kazım Özalp İlkokulunda drama etkinliği gerçekleştirildi. İlknur Öztürk, Dilara Köktürk Erden ve Emel Korkut Şeker masal anlatımı ile öğrencilerimizle bir araya geldi. Masalların etkileyici dünyasına çıkılan yolculukta öğrencilerimiz anlatıcılarla beraber şarkı söyleyip hayallerini resmettiler. Böylece masalların sınıf ortamında ne şekillerde değerlendirilebileceğini gösterdiler. 

Yaşamsal Durumlar ve Drama

Eğitim, bir bütünlük içerisinde bireylerin duyuşsal, devinişsel ve bilişsel olarak en uygun ve ileri düzeyde yetiştirilmesini amaçlar. Bu bütünlük ile insanın yaşadığı çevre arasında bir iletişimin kurulması, denge ve uyumun oluşturulması gerekir ki, bunda da tümel bir eğitim yaklaşımına sahip olan yaratıcı drama alanına çok önemli görevler düşer.

Tarihsel süreç içinde yaratıcı dramanın öncülerinden ilk uygulayıcılarına, Türkiye´deki öncülerin deneyimlerinden ve kuramlarından kimi ülkelerde sürdürülen uygulamaların karşılaştırmalı örneklerine uzanan çalışmalar eğitim ve drama ilişkisini farklı boyutlarıyla ortaya koydu.

Bu çerçevede Feyza Çelebi drama etkinliği ile ilkokul öğrencilerini buluşturdu. Dünyada, drama eğitimde etkin yöntemler arasında dikkat çekiciliğini artırmakta. Bir etkinliği izlemekle içinde bulunmak arasındaki farkı fark eden öğrencilerimizden eğitim hayatlarında bir dizi gelişim beklenmekte. Unutmamak gerekir ki, drama akademik başarıya doğrudan doğruya etki eder. Sadece dinlemekle derse katılmak, bir problemin nasıl çözüldüğünü izlemekle kalemini eline alıp korktuğu bir problemi çözmek, konuşması gereken yerde söz hakkı istemek ve girişimcilik ruhunu canlandırmak gibi…

Her iki etkinlik, öğrenci davranışlarının değişmesi ve geliştirilmesinde yaşantıların önemli bir yerinin bulunduğunu ortaya koydu. Zira yaşantı, kişinin tüm algıları ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi ve becerilerdir. Bu sebeple eğitim ve kültürlenme arasında yakın bir ilişki vardır. İnsanın yaşadığı çevreyle etkileşim sürecine girmesi onu olgunlaşma sürecine götürür. Bu süreçle birlikte insan, kendi kültürel çevresini oluşturma çabasındadır.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.