İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi ve Okuma Kültürü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'müz, 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklanmasının yıl dönümünde "2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi ve Okuma Kültürü"  konulu bir panel düzenledi.
2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi ve Okuma Kültürü

Eğitim felsefesi, eğitimin mahiyetini ve insan tasavvurunu felsefi açıdan kapsamlı bir şekilde ele almaktır. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi bir değer sistemi olmadan, felsefe olmadan bununla ilgili bir zihniyet modeli oluşturmadan, eğitimin somut tarafının ortaya konulamayacağını belirtmesiyle farklı bir konuma yerleşti. 

Aslında genel bir felsefeyle başlayıp eğitim felsefesiyle devam eden bu süreç temel okuryazarlığı izleyen kültürel çalışmalarla çok daha anlamlı bir hâle gelir. Okuma kültürü ise, bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri becerilerin, toplumda bir yaşama biçimine dönüşmesidir.

Öğrenmeyi Sürekli Kılmak

İl Millî Eğitim Müdürlüğü'müz, 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklanmasının yıl dönümünde Müdürlüğümüzün İstanbul Salonu'nda "2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi ve Okuma Kültürü"  konulu bir panel düzenledi. Panele Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Betül Çotuksöken, SETA Vakfı İletişim ve Medya editörü Sayın Mehmet Akif Memmi ile öykücü Sayın Osman Koca konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil,  dönüşümün süreklilik kazandığı bir dünyada öğrencilerimizin gelişimini sağlamak için onları şimdiye uyandırmayı başarmak gerektiğini kaydetti. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin felsefesini ve okuma kültürünü kavramak için çoklu iş birlikleri ile hareket etmenin çok değerli olduğunu belirten Özil, "Sürekli değişen bir dünyada çocuklarımızın tam öğrenmelerini sağlamak için bizlerin de öğrenmeyi sürekli kılması gerekiyor. 2023 Eğitim Vizyonu, Türkiye'nin eğitimde ihtiyacı olan paradigmayı belirliyor. Yetiştirmek istediğimiz insanı ortaya koymadan, ruhu, istikameti ve felsefesi olan evrensel bir pedagoji yaratmak güçtür. Panelimize katkı sunan panelistlerimize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Betül Çotuksöken, belgenin felsefi altyapısını detaylı bir şekilde anlattı. Uzun zamandır okullarla çok sıkı bir iş birliği içinde olduklarını belirten Çotuksöken, "Biz zaten üniversite olarak yakın ve uzak çevremizdeki okullarla çok sıkı temas halindeyiz. Vizyon belgesi bizim işlerimizi birazcık daha hızlandırdı." dedi.

Eğitimimizin Felsefi Temeli

Prof. Dr. Betül Çotuksöken, '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin üniversiteler için önemli bir belge olduğunu belirterek, "Üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği çalışması olan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi', 2018 yılının sonlarına doğru yayımlandı. Cumhurbaşkanlığımızın, Millî Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Millî Eğitim Bakanınız da kaleme aldıkları yazılarla kamuoyuna sunulduğu son derece önemli bir belge. Bu belgede eğitimimizin nasıl bir felsefi temele, nasıl bir düşünsel temele dayalı olması gerektiği üzerinde belirlemeler yapıldı. Üniversite öncesindeki eğitim basamakları, okul öncesinden başlamak üzere ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerini de dâhil etmek üzere bir yandan hayatın bütünlüğü, bir yandan da bilginin bilme edimlerinin faaliyetlerinin bütünlüğü şeklinde ortaya konuldu. Belgenin temeli bütün bunlara yer verilmiş olduğu için son derece önemli ve değerli" diye konuştu.

Panelin bu açıdan da ele alınması gerektiğini belirten Çotuksöken, felsefi boyutlu sunumunda eğitimin insan ile ilgili bir kurum ve bu kurumun mesajının da insana olduğunu kaydetti. Çotuksöken, 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin insandan ne anladığımız konusunda açık ve sarih bir görüş ortaya koyduğunun altını çizdi.

Yayıncılık ve Okullar

SETA Vakfı İletişim ve Medya editörü Mehmet Akif Memmi ise bir ülkedeki kültürel sermayeyi oluşturan en önemli girdilerden birini oluşturan yayıncılığın okuma kültürüne katkılarını anlattı.  Yaşamının değişik dönemlerinde kendisi büyük bir önemi olan yazarlara da değinen Memmi, Türkiye'de de yayıncılık alanında özellikle son yıllarda hem nicelik hem de nitelik anlamında gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Memmi, "Bu doğrultuda Türkiye'de yayıncılık sektörünün büyüklüğü, yayımlanan kitap sayısı ve alınan bandrol miktarı ülkenin dünya ekonomisindeki yeri hakkında fikir vermektedir. Yayıncıların yurt dışına açılmasında dönüm noktası Türkiye'nin 2008'deki Frankfurt Kitap Fuarı'na onur konukluğudur. Bu organizasyonla birlikte Türkçe bilmeyen okurlar da yayınevlerinin gündemine girmiştir. Artık binlerce Türkçe kitap yabancı yayınevleri tarafından inceleniyor. Bunlardan bir kısmının yabancı dil hakları satılıyor. Yurt dışındaki yayınevi kendi ülkesinin diline çevirmek için kitap telifi satın alıyor. Üzerine TEDA Türkçeden yapılan bu çevirileri destekliyor. Türkçe yazılan kitaplar çeşitli dillerde ve farklı ülkelerde birçok yayınevi tarafından basılıyor. Ancak yayıncılık alanında varlık göstermek bir süreç meselesi. Yazarlardan yayınevlerine ulaşan dört dörtlük bir dosyanın -ki böyle olduğu çok nadirdir- mizanpajı, son okuması, matbaada basılması, dağıtım süreci ve tanıtımı ciddi meblağların yanında zaman ve insan kaynağı gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Yayın alanındaki gelişmelerin ancak yeni okurlarla anlam kazanacağına dikkat çeken Memmi,  eğitim ortamlarındaki kültürel çalışmaları artıran 2023 Eğitim Vizyonu'nun bu noktada önemli etkinliklere zemin hazırladığını kaydetti.

Klasiklerin Önemi

Okumayı öğrendikten sonra, bu eylemi istekli biçimde kazanma becerisinin önemini hatırlatan öykücü Osman Koca ise klasiklerin eğitim ortamlarıyla ilişkisini okuma kültürü açısından ele aldı. Okuma üzerin esaslı sorulara yoğunlaşan Koca, neyi, niçin ve nasıl okumak gerektiği üzerinde durdu.

Okuma kültürünün oluşumunda sosyal ve kültürel boyutlara dikkat çeken Osman Koca, "Gençlik, okumaya da özel bir tat ve özel bir önem yükler. Bireylerin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri becerilerin, toplumda bir yaşama biçimine dönüşmesi için Kitabı Dede Korkut'tan Dostoyevski'ye, Mesnevi'den Drina Köprüsü'ne uzanan bir okuma serüvenine çıkmak gerekir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, okuma kültürünün, okuma eylemine ilişkin bireysel ve toplumsal yaşama biçimi olduğunu vurguladı.

2023 Eğitim Vizyon Belgesinin iki önemli boyutuna dikkat çeken panel soru ve cevap kısmıyla devam etti. İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Levent Özil ile İl Millî Eğitim Şube Müdürümüz Murat Gözüdok'un panelistlere hediye takdimi ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

26-10-201926-10-2019

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.